Padlet

Wat is Padlet?
Padlet is een digitaal prikbord.
Als maker maak je een bord aan en geef je dat een naam (url).
Iedereen die deze url krijgt, kan het bord bekijken en/of er een bericht op plaatsen.

Waar gebruik ik Padlet voor?
Ik gebruik (als maker) Padlet voor veel verschillende dingen:
Tijdens de maandagochtendkring: kinderen posten in het weekend of in de vakantie een stukje tekst en een foto en de kring wordt een stuk leuker 🙂
Stellen: een bord met veel hulpmiddelen om een verhaal te schrijven.
Spreekwoorden: borden met spreekwoordenplaten en rebussen waarmee je een project ‘spreekwoorden’ kunt vullen.
Tekenlessen: per opdracht een aantal voorbeelden, sites om inspiratie op te doen, en stap-voor-stap tekenvoorbeelden.
Spelling: een document met alle woorden, die de kinderen kunnen oefenen of waarmee ze voor elkaar een dictee kunnen maken.
Muziek: een bord met links naar YouTube filmpjes van liedjes die we kunnen zingen.
Dierendag: kinderen posten een stukje tekst en een foto van de manier waarop ze hun huisdier hebben verwend.
Thema’s zoals Carnaval, Pasen, Kerst en Sinterklaas: borden met filmpjes, achtergrondinformatie en opdrachten ter voorbereiding van de bijbehorende Kahoot!quiz 🙂
Spelling: kinderen tijpen stukjes tekst (voorzien van hun naam) met zoveel mogelijk woorden uit het woordpakket.

Kinderen maken Padlets.
Ook laat ik kinderen Padlets maken.
Een les wereldoriëntatie mogen kinderen soms verwerken in een Padlet, in plaats van in het werkboekje.

Elk jaar laat ik kinderen in groepjes de verschillende middelbare scholen van Nijmegen presenteren aan de hand van een zelfgemaakte Padlet.

Zelf een Padlet maken?
Met deze handleiding lukt het je om zelf borden te maken 🙂

Benieuwd naar mijn borden?
Klik dan op het desbetreffende bord 🙂

Stellen
Spreekwoordenplaten
Spreekwoorden rebussen
Tekenles – Op Art
Tekenles – Pixel Art
Tekenles – portrettekenen
Tekenles – Zentangle
Tekenles – skyline tekenen
Tekenles – perspectief tekenen
Muziek
Carnaval

 

Vond je dit bruikbaar? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s).

Kahoot!

Wat is Kahoot! ?
Kahoot! is een programma waarmee je een digitale quiz kunt maken.
Als maker verzin je meerkeuzevragen, eventueel met afbeeldingen.
Als de quiz af is, krijgen de deelnemers vanaf een computer, mobiel of tablet toegang met gamepin (een soort pincode).
Ze typen hun naam in en die verschijnt op het digibord.
Als iedereen ingelogd is, drukt de maker van de quiz op play en dan spelen alle deelnemers de quiz tegelijk.
Na elke vraag zie je hoeveel goede antwoorden er zijn gegeven in de groep. Ook krijg je na elke vraag de top 5 van deelnemers te zien.

Waar gebruik ik Kahoot! voor?
Ik gebruik (als maker) Kahoot! voor veel verschillende dingen:
• om voorkennis op te halen
• als inleiding op een thema / hoofdstuk
• ter controle na een instructie
• als voorbereiding op een toets
• als (educatief) tussendoortje

Kahoot! en groepsvorming.
Kahoot! is ook een heel goed middel om de groepsvorming te bevorderen.
Ik maak een paar keer per jaar een quiz met weetjes over alle kinderen. Dan mail ik ouders met de vraag om zo’n weetje en/of foto te sturen.
Voorbeelden van dit soort quizen zijn: de babytijd van groep 8, familiegeheimen en de (herfst)vakantie.
Tijdens de Dag van de Leraar spelen de kinderen elk jaar de quiz “Hoe goed ken je juffrouw Femke?” met weetjes over mijzelf.

Kinderen maken Kahoot!quizzen.
Ook laat ik kinderen Kahoot!quizzen maken.
In plaats van een les in het werkboekje verwerken, maken kinderen soms zélf een quiz.
De opdracht luidt dan: “Haal de essentie uit die les en laat die in acht à tien Kahoot-vragen zien.’ Zo leren ze meteen hoofd- en bijzaken te scheiden.
Ook mogen kinderen (als klaaropdracht) Kahoot!quizzen maken over een leerzaam onderwerp. Die spelen we dan klassikaal of in kleine groepjes.

Zelf een quiz maken?
Met deze handleiding lukt het je om zelf quizzen te maken.

Bestaande Kahoot!quizen spelen en dupliceren.
Je kunt bestaande quizzen van Kahoot! spelen en zelf dupliceren.
Binnen het programma Kahoot! kun je zoeken op onderwerp en ook zoeken op makers.
Wil je mijn Kahoot!quizzen bekijken? Mijn gebruikersnaam op Kahoot! is Juffemke.

Wil je vanuit deze site een van mijn quizzen bekijken of spelen? Klik dan op de desbetreffende quiz.
taal: meervouden
rekenen: breuken eind groep 8
rekenen: procenten
rekenen: breuk-decimaal-procent
werkwoordspelling: infinitief of niet?
Engels – The Team – Unit 3:
geschiedenis – Argus Clou – thema 1
natuur – Argus Clou – thema 3
groep 8 stof t/m februari
groep 8 stof t/m mei

Meervoudige intelligentie – theorie en mijn praktijk.

De theorie

De theorie van meervoudige intelligentie (MI) is geïntroduceerd door Howard Gardner.
Gardner gaat ervan uit dat ieder mens een persoonlijk profiel van sterk en minder sterk ontwikkelde intelligenties heeft.

Hij onderscheidt acht vormen van intelligentie:

Verbaal-linguïstisch (woordknap)
Logisch-Mathematisch (rekenknap)
Visueel-ruimtelijk (beeldknap)
Lichamelijk-kinesthetisch (beweegknap)
Muzikaal-ritmisch (muziekknap)
Naturalistisch (natuurknap)
Intrapersoonlijk (zelfknap)
Interpersoonlijk (samenknap)

Kritiek op de theorie

Op de theorie van MI is kritiek. Zo blijkt uit onderzoek dat er geen acht verschillende intelligenties zijn, hooguit één of twee. Een ander punt van kritiek is dat Gardner beweert dat zijn theorie onderbouwd is door neurologisch onderzoek. Maar er is geen neurologisch bewijs dat er aparte hersengebieden zijn die overeenkomen met verschillende soorten intelligentie.

MI in mijn onderwijspraktijk

Ik spreek zelf liever van voorkeuren dan van intelligenties.
Ik gebruik de theorie van MI om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.
Ik bied leerstof op verschillende manieren aan, zodat ik tegemoetkom aan de acht intelligenties (voorkeuren, dus 🙂 ). Verschillende didactische werkvormen helpen hierbij.

Bovendien laat ik kinderen regelmatig zelf kiezen hóe ze een les verwerken. De volgende vragen helpen hierbij:
* Wat vind je prettig /leuk/ interessant/ belangrijk?
* Wat kun je allemaal doen?
* Wat is effectief? Waar leer je echt van?
* Waardoor onthoud je dingen gemakkelijker?
* Welke opdracht(en) kies je?
De verschillende verwerkingsvormen die kinderen kunnen kiezen zijn:
• een stripverhaal
• een mindmap
• een eigen samenvatting
• een quiz op papier
• een Kahoot!quiz
• een Padlet (digitaal prikbord)

Het verwerken van de les doen de kinderen individueel (zelfknap 🙂 ), in tweetallen of drietallen (samenknap 🙂 ).
Van Kahoot! en Padlet heb ik voor mijn leerlingen handleidingen gemaakt, waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

De handleiding van Kahoot!
De handleiding van Padlet.

Wie begint tijdens een didactische werkvorm?

Bij het werken met didactische werkvormen moeten de leerlingen regelmatig om de beurt een antwoord noemen. De vraag is dan vaak: ”Wie mag er als eerste?”
Je kunt het de kinderen per groepje of tweetal zelf laten bepalen, maar het kan ook anders 🙂

Nadat iedereen DenkTijd heeft gekregen, pak ik een hulpkaartje waarop staat wie er mag beginnen.

Dat kan zijn:
• de oudste / de jongste
• degene met het hoogste / laagste huisnummer
• degene met het meeste / minste wit in de kleding
• enzovoort.

Download hier de hulpkaartjes 🙂

Didactische werkvormen

Didactische werkvormen zijn werkvormen waarbij alle leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen. Bovendien stimuleren de meeste werkvormen de interactie tussen de leerlingen. De kinderen moeten bijvoorbeeld met elkaar overleggen, goed luisteren naar de ander, op hun beurt wachten, hulp bieden en elkaar aanmoedigen.

Verschillen tussen leerlingen

Met het inzetten van deze werkvormen, kom je tegemoet aan verschillen die er zijn tussen leerlingen. Leerlingen in een groep verschillen van elkaar in bijvoorbeeld begaafdheid, tempo, leermogelijkheden en –voorkeuren. Door veel af te wissen met didactische werkvormen, wordt de leerstof op verschillende manieren aangeboden en bereik je meer leerlingen.

Goed pedagogisch klimaat

Het regelmatig inzetten van didactische werkvormen bevordert een positief pedagogisch klimaat. Kinderen werken veel samen met verschillende klasgenoten en samen bereiken ze hun doelen. Kinderen leren elkaar beter kennen en er ontstaan meer onderlinge relaties. Door te ervaren dat je met verschillende leerlingen prettig samen kunt werken, ook met kinderen die heel anders zijn dan jijzelf, ontstaat respect en waardering voor elkaar.

Wanneer zet je didactische werkvormen in?

Ik zet de werkvormen op verschillende momenten van de les in.
* om voorkennis te activeren
* als controlemiddel na de uitleg van nieuwe leerstof
* als verwerking van een les
* bij het leren van woordjes
* bij het maken van klassenregels
* als reflectieopdracht
* als een leuk tussendoortje

Welke didactische werkvormen zijn er?

Tijdens een teamtraining Meervoudige Intelligentie heb ik meer dan 50 didactische werkvormen leren kennen.
In mijn blogs behandel ik er een aantal.

BeurtGooi
Binnen/Buiten Kring
Genummerde Koppen Bij Elkaar
Herhaling Op Tournee
Hoeken
In De Rij
Knappe Koppen Quiz
Mix-Tweetal-Gesprek
Mix & Koppel
Mix & Ruil
Rondpraat
Schud & Pak
Tafelrondje
TeamHints
TeamKreet
TweeGesprek Op Tijd
TweePraat
TweeVergelijk
VensterRuiten
Verslaggever
Zoek De Valse
Zoek Iemand Die

Wie begint er tijdens een didactische werkvorm? Lees hier verder.

Welke werkvorm past bij welke fase in de les? Lees hier verder.