Elkaar (nog beter) leren kennen door de KlasBouwer Mensenjacht

Mensenjacht is een variant op Zoek Iemand Die.

De leerlingen vullen een werkblad in. Ze geven antwoorden op verschillende persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld hun lievelingskleur of hun favoriete sport. Zie ook het werkblad van Bazalt.

Dan gaan de leerlingen op zoek naar groepsgenoten met dezelfde eigenschappen/ voorkeuren.

Door Mensenjacht leren de leerlingen elkaar nog beter kennen en ontdekken ze gemeenschappelijke voorkeuren en andere overeenkomsten.

Hier vind je een leeg werkblad, dat je zelf kunt invullen.

Voor de Engelse les over “I’m very good at … / I’m not very good at” heb ik dit werkblad gemaakt. Natuurlijk in het Engels 🙂

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Hoe gebruik je de didactische werkvorm TeamKreet?

De werkvorm.
De kinderen bedenken in hun tafelgroepje een spreuk of yell over henzelf of de lesinhoud.

De stappen.
1. De leerlingen bedenken individueel wat ze willen laten horen over een bepaalde inhoud.
2. In de werkvorm RondPraat noemen zij hun ideeën.
3. Iedere leerling bedenkt hoe dit te uiten is in een ritme, op rijm of op een bepaalde melodie.
4. Het tafelgroepje overlegt om er één geheel van te maken.
5. Alle tafelgroepjes presenteren hun TeamKreet om de beurt voor de klas.

Tips.
* In plaats van de werkvorm RondPraat (stap 2) te gebruiken, kun je de leerlingen ook vrij laten overleggen. Als leerkracht kun je dan observeren wie de leiding neemt en hoe dat verloopt.
*  Om tijdsverschil tussen groepjes op te vangen kunnen groepjes er nog bewegingen aan toevoegen, of een tweede TeamKreet bedenken.
* Geef vooraf de tijd aan waarin de leerlingen een TeamKreet maken en stel de timer in.
* De nadruk ligt op de inhoud en het ritme. Niet op het geluid van de kreet 🙂

Sociale vaardigheden.
Deze werkvorm doet vooral een beroep op:
– eigen ideeen inbrengen
– overleggen
– compromissen kunnen sluiten
– leiding geven
– samenwerken
– tot overeenstemming komen

Hoe gebruik ik deze werkvorm?
* Taal: definities van themawoorden.
* Rekenen: formules en regels zoals oppervlakte, omtrek, inhoud.
* Begrijpend lezen: strategieën, zoals “Wat doe ik als ik een moeilijk woord tegenkom?”.
* Geschiedenis: personen of situaties.
* Algemeen: Vat de kern van de les samen in een TeamKreet.
* Evalueren: Hoe was de dag / de les / de activiteit?

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

 

Hoe gebruik je de didactische werkvorm TafelRondje?

De werkvorm.
In tafelgroepjes maken de leerlingen één schriftelijke lijst met ideeën, antwoorden of oplossingen.

lijstje
Voorbereiding.

Voor elk tafelgroepje is één vel papier en één pen nodig.

lood

De stappen.
1. De leerkracht noemt een onderwerp en geeft DenkTijd.
2. De leerlingen noteren om de beurt een idee, antwoord of oplossing op het papier dat rondgaat. Wie begint? 🙂
3. Er kunnen meerdere rondjes gemaakt worden.
4. Aan het eind van deze opdracht bekijken de leerlingen in hun tafelgroepje de lijst en vullen samen nog aan of wijzigen samen een of meer antwoorden.

boekje

Tips:
* Er mag niet gepraat worden. Als leerlingen weten dat ze bij stap 4 de mogelijkheid krijgen om samen te overleggen, zal dat gemakkelijker zijn.
* In tegenstelling tot bovenstaande tip: Het kan voor het vlot uitvoeren van deze werkvorm helpen, als de leerlingen zachtjes het woord dat ze opschrijven noemen. De leerlingen die daarna aan de beurt zijn en hetzelfde idee hebben, kunnen iets anders bedenken.

samen

Hoe gebruik ik deze werkvorm?
* Wereldoriëntatie: Noem om de beurt iets wat te maken heeft met …
* Stellen: Noem om de beurt een mogelijk hoofdpersoon of een mogelijke locatie.
* Spelling: Noem om de beurt een woord in de categorie …
* Engels: Noem om de woord een Engels woord én de vertaling.

School Icon Flat

Oefendictee in de werkvorm TafelRondje.
1. De leerkracht geeft klassikaal een dictee van een aantal woorden.
2. De leerlingen noteren om de beurt een woord op het papier dat rondgaat. Wie begint? 🙂
3. Er kunnen meerdere rondjes gemaakt worden.
4. Aan het eind van deze opdracht bekijken de leerlingen in hun tafelgroepje het gezamenlijke dictee en wijzigen eventueel samen een of meer antwoorden.
5. De correcte spelling van de woorden wordt op het digibord getoond.
6. De leerlingen kijken samen hun dictee na.

diploma

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

Hoe gebruik je de didactische werkvorm Team Interview?

De werkvorm.
De leerlingen worden in hun tafelgroepje om de beurt geïnterviewd door hun groepsgenoten.

 

 

 

 

 

De stappen.
1. Alle leerlingen bereiden iets voor of nemen iets mee om te laten zien.
2. Eén leerling staat op om geïnterviewd te worden door de andere groepsgenoten.
3. De groepsgenoten stellen om de beurt een vraag.
4. De leerling die staat, beantwoordt de vragen.
5. Elke leerling wordt op deze manier om de beurt geïnterviewd.

 

 

 

 

 

Tips:
* Gebruik Timers of de klok op het digibord, zodat iedereen evenveel tijd krijgt.
* Laat elke leerling na afloop nog iets vertellen wat niet gevraagd is.
stopwatch

 


Hoe gebruik ik deze werkvorm?

* Wereldoriëntatie: Elke leerling wordt over een deel van de les / het thema geïnterviewd.
* Weekendkring: De leerlingen interviewen elkaar over hun weekend.
* Wat/Wie ben ik?: De leerling die wordt geïnterviewd neemt een begrip, persoon, land of woord in gedachten. Het tafelgroepje raadt door middel van vragen wat het is.
* Tekenen: De leerlingen interviewen elkaar over hun tekenopdrachten.


 

 

 

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

Meer ICT tijdens de geschiedenisles.

Gebruik meer ICT tijdens de geschiedenisles.
Lees verder voor alle tips.

Vooronderzoek.
Laat de leerlingen vóór een thema of een les al wat opzoeken over het onderwerp of de belangrijkste begrippen. Dit kunnen teksten, afbeeldingen en / of filmpjes zijn.
Ik geef mijn leerlingen altijd de opdracht om het in hun eigen woorden op te schrijven.
Goede sites om te laten gebruiken zijn:
https://www.entoen.nu/
www.schooltvbeeldbank.nl
www.wikikids.nl
www.jeugdbieb.nl
www.netwijs.nl
www.schoolbieb.nl

Powerpoint.
Laat de leerlingen een presentatie maken over een thema.

Filmpjes.
Toon extra filmpjes op het digibord óf laat kinderen zelfstandig filmpjes kijken op een tablet of laptop. Natuurlijk kun je het kijken van een (specifiek) filmpje ook als huiswerk opgeven.
Hier vind je filmpjes, gesorteerd op tijdvak.

Kahootquiz.
Laat de leerlingen een Kahootquiz maken over de belangrijkste informatie van het hoofdstuk. Die quiz(zen) speel je natuurlijk als voorbereiding op de toets. 🙂
Hier vind je mijn blog over Kahoot.

Padlet.
Laat de leerlingen (in een groepje) een Padlet, een digitaal prikbord maken. Ze kunnen naast tekst, afbeeldingen en filmpjes ook links naar sites posten. Zo’n Padlet kun je ook thuis openen. Ideaal dus als voorbereiding op een toets.
Hier vind je mijn blog over Padlet.

Canonpad.
Laat de leerlingen een Canonpad maken over een geschiedenisonderwerp.
Canonpaden bevatten leuke opdrachten bij de 50 vensters van onze Vaderlandse geschiedenis.
Hier vind je nog meer webpaden.

Spelletjes.
Van spelletjes leer je ook! 🙂
Ik gebruik spelletjes niet als klaaropdracht, want dan heb je kans dat sommige leerlingen de les “afraffelen” om een spelletje te kunnen spelen.
Ik geef alle leerlingen evenveel tijd om een spelletje te spelen. Je kunt de les natuurlijk ook beginnen met een spelletje 🙂
Online geschiedenisspelletjes vind je op deze websites:
http://www.spelletjesplein.nl/geschiedenis/
http://www.leerspellen.nl/Geschiedenis-spellen-t1
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/geschiedenis/index.htm
http://www.spellenvoorschool.nl/spelletjes/geschiedenis.html

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Hoe gebruik je de didactische werkvorm TweeVergelijk?

De werkvorm.
De leerlingen inventariseren in tweetallen meerdere antwoorden op een vraag. Vervolgens vergelijken ze hun antwoorden met een ander tweetal en bedenken nog meer ideeën.
puzzel 2

De stappen.
1. De leerkracht stelt een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.
2. De leerlingen noteren of tekenen in tweetallen om de beurt een antwoord of een idee.
3. Op een teken van de leerkracht gaan alle tweetallen op zoek naar een ander tweetal.
4. In duo’s wisselen de leerlingen uit wat ze hebben bedacht.
5. Om de beurt noemt elk tweetal een antwoord of idee.
6. De anderen vinken op hun eigen lijst hetzelfde af of schrijven het antwoord van de ander op, waardoor ze hun lijst uitbreiden.
puzzel samen

Hoe gebruik ik deze werkvorm?
* Wereldoriëntatie: Noem om de beurt iets wat te maken heeft met …
* Stellen: Noem om de beurt een mogelijk hoofdpersoon.
* Spelling: Noem om de beurt een woord in de categorie …
* Engels: Noem om de woord een Engels woord én de vertaling.

puzzel

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂