Laat je leerlingen een officiële brief schrijven.

Elk jaar schrijven mijn leerlingen een officiële brief. Bijvoorbeeld naar een directeur, een voorzitter of een burgemeester.

De kinderen mogen hierbij zelf kiezen uit twee opties:
* Ze schrijven de brief als zichzelf aan een bestaand persoon, met een vraag die of verzoek dat ze echt hebben.
* Ze schrijven de brief als iemand anders (fictief of bestaand) aan een persoon (fictief of bestaand), met een bedachte vraag of verzoek.

 

Benodigdheden:
* Voor elke leerling een blad met lijntjes, uit een schrijfblok.
* Voor elke leerling een vulpen.
* Deze presentatie voor op het digibord.

 

De activiteit
Volg klassikaal de dia’s in deze presentatie.
De leerlingen zien het doel: Een brief schrijven op een officiële manier.
Eventueel kun je even stilstaan bij het woord “officiële”. Wat betekent dat? Wat is het verschil tussen een gewone brief en een officiële brief?

Waarschijnlijk komen er nu antwoorden die een brug slaan naar de volgende vragen:
1. Aan wie kun je een officiële brief schrijven?
2. Met welke reden kun je een officiële brief schrijven?
Daarna kun je hierover napraten.

Vervolgens bespreek je de dia waarop de opzet van een officiële brief te zien is.

Als alles duidelijk is voor de leerlingen kunnen ze gaan schrijven.

 

Wat als de brief af is?
Als de brief af is, leveren de leerlingen de brief in.
Bekijk alle brieven. Sommige brieven zullen wellicht écht aan de geadresseerden gegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld brieven aan de directeur van school, of aan een coach.
Andere brieven kunnen misschien via Twitter verstuurd worden naar de geadresseerden.
Zo maak je van je taalles een les Mediawijsheid! 🙂

En dan hopen dat de leerlingen een brief of bericht terug krijgen!

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Laat je leerlingen hun eigen Zentangle-kunst maken.

Zentangle is een kunstvorm, die erg ingewikkeld lijkt, maar is onverwacht eenvoudig uit te voeren.
‘Zen’ is de Japanse vorm van Boeddhisme, die de nadruk legt op de concentratie (en meditatie).
Het Engelse woord ‘tangle’ betekent ‘wirwar’ of ‘warboel’.

Een Zentangle tekening bouw je op door geconcentreerd en heel bewust je lijnen te tekenen.
Het lijkt een warboel, maar als je goed kijkt, ontdek je duidelijke patronen.

Ieder jaar laat ik mijn leerlingen hun eigen Zentangle-tekening maken. Ik zie dan dat deze manier van tekenen zowel de aandacht verhoogt, als de creativiteit stimuleert.

Voor mijn les gebruik ik deze presentatie.

Nadat duidelijk is wat de bedoeling is, gaan de leerlingen aan de slag. Wat sommige kinderen helpt, zijn kleurplaatjes, waarin zij bestaande vlakken met zelfbedachte patronen vullen.

Een aantal voorbeelden van goed te gebruiken kleurplaatjes vind je hier.

Omdat ik beschik over een groot aantal tablets, kunnen kinderen ook online dingen opzoeken. Denk aan tutorials op YouTube of de Padlet die ik heb gemaakt met allerlei inspiratie.

Heel leuke en mooie varianten op deze opdracht zijn de Doodle-Art-opdrachten van De Knutseljuf.

Vond je dit bruikbaar? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s).

Plannen en organiseren in groep 8 met de drie-weken-taak.


In onze groepen 8 werken wij al jaren met een 3-weken-taak.
De 3-weken-taak is een taak waarin 4 of 5 verplichte taken zitten en een groot aantal keuze-taken. De kinderen krijgen allemaal evenveel tijd om hieraan te werken, vaak 6 keer 30-45 minuten. Aan het eind van de drie weken moeten de verplichte taken afzijn.


Wat leren kinderen van het werken met een 3-weken-taak?

* zelf (in)plannen en organiseren
* zelf problemen oplossen
* met uitgestelde aandacht omgaan
* zelfstandig en zelfsturend werken
* zelf nakijken
* indien nodig om hulp en uitleg vragen bij klasgenoten of de leerkracht
* reflecteren op hoe de opdrachten zijn gegaan


Leerlingen hebben vrijheid bij het werken aan deze taak
 in:
* het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken
* het wel of niet raadplegen van hulpbronnen
* de keuze van de hulpbronnen
* alleen werken of samenwerken met andere leerlingen
* de tijd die aan de verschillende opdrachten wordt besteed

 


Wat voor soort opdrachten staan er in onze 3-weken-taak?
Bij de verplichte taken staan altijd:
* een creatieve (teken-)opdracht
* een stelopdracht
* h
et extra oefenen van werkwoordspelling

De keuze-taken bestaan uit heel veel verschillende (soorten) opdrachten. Op deze manier motiveren en stimuleren we leerlingen op de gebieden waar hun interesse ligt.


Ons format
Wij werken elke drie weken met hetzelfde format, maar steeds met andere (soorten) opdrachten.
Een voorbeeld van een lege drie-weken-taak kun je hier downloaden.
Een voorbeeld van een ingevulde drie-weken-taak vind je hier. 
Wil je er meer ontvangen, kun je altijd contact met me opnemen.

 

Wat als het een leerling niet lukt?
Na de eerste drie-weken-taak van het schooljaar evalueer ik klassikaal:
* Wanneer heb je laten zien dat je dit goed kunt?
* Wat ga je de volgende keer anders (of juist hetzelfde) doen?
* Wat heb je nodig om het de volgende keer beter te doen?
* Wie wil er nog tips van een klasgenoot of de leerkracht?
* Wie heeft er nog tips voor een klasgenoot?

Als ik zie dat het een leerling bij de tweede drie-weken-taak niet lukt, ga ik met die leerling persoonlijk in gesprek.


Wat levert deze manier van werken op voor jou als leerkracht?

Als je vóór, tijdens en na het werken met een drie-weken-taak goed observeert en registreert, heb je als leerkracht een schat aan informatie over je leerlingen. Je kunt de leerling, de ouders en de volgende leerkracht (voor mij de middelbare school) een heel objectief beeld geven van hoe de leerling plant en organiseert. Of hoe hij/zij daarin gegroeid is.
Bovendien kun je tijdens het werken aan de drie-weken-taak gaan differentiëren. Door bijvoorbeeld één of twee verplichte taken op drie niveaus aan te bieden. Een leerling maakt dan bijvoorbeeld een remediërende taalopdracht en een verrijkende rekenopdracht.
Ten slotte biedt de tijd waarin kinderen zelfstandig en zelfsturend werken tijd om (groepjes) leerlingen een verlengde instructie te geven bij bepaalde opdrachten.

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Stop-Motion-filmpjes laten maken in je groep.

Elk jaar laat ik  aan het eind van het schooljaar Stop-Motion-filmpjes maken in twee- of drietallen.

 

Benodigdheden per twee- of drietal
* een verhaal of tekstboek wereldoriëntatie
* een werkblad Storyboard maken
* genoeg poppetjes en andere spulletjes om een filmpje te maken
* een tablet of smartphone met een Stop-Motion-app
* deze presentatie voor op het digibord

 

De voorbereiding
Volg klassikaal de dia’s in deze presentatie.
Een week voordat de kinderen daadwerkelijk gaan filmen, leg je uit en laat je zien wat Stop-Motion is. Deze filmpjes kunnen je verhaal goed ondersteunen.

Filmpje schooltv.nl
Hoe maak je een animatie in Stop-Motion?

 

 

 

Nadat voor de leerlingen duidelijk is wat Stop-Motion is, leg je uit dat zij ook zo’n filmpje gaan maken. Ik laat mijn leerlingen kiezen of ze dat in een tweetal of drietal gaan doen.

Als de groepjes gemaakt zijn, gaan de kinderen een verhaal uitwerken op het werkblad Storyboard maken.
Let op! Laat de kinderen hun verhaal beginnen met de titel en de makers.
Voor de verhalen gebruik ik de tekstboeken van wereldoriëntatie en ook de korte verhalen uit de boeken van Arend van Dam & Alex de Wolf.

Voordat ze gaan filmen zorgen de leerlingen ervoor dat op hun tablet of telefoon een Stop-Motion-app staat. Zelf gebruik ik al jaren Stop Motion Studio.
Je hoeft als leerkracht echt niet te weten hoe de app werkt. Kinderen gaan aan de slag en komen er heel goed samen (met klasgenoten uit andere groepjes) uit.
Aan te raden is, dat je een aantal klassikale vragenrondjes inlast. Kinderen kunnen vragen stellen en er is altijd wel een klasgenoot die het antwoord weet. 🙂
Kinderen die nieuwe dingen in de app ontdekken, kunnen dat tijdens de vragenrondjes delen.

 

Het laatste onderdeel van de voorbereiding bestaat uit het overleg in de twee- en drietallen:
* Welke spullen zijn nodig?
* Wie neemt wat mee?
* Denk ook aan een achtergrond / omgeving. Waar speelt het filmpje zich af?

 

Het filmen
Op de dag dat de groepjes gaan filmen, zorg je er als leerkracht voor dat elk groepje een prettige werkplek heeft. Ik gebruik naast mijn lokaal ook de hal en de r.t. ruimte.
Kinderen gaan aan de slag en zoals bij de voorbereiding al staat beschreven, plan je op deze (mid)dag(en) een aantal vragenrondjes.

     Bron foto

 

De filmpjes verzamelen
Als de leerlingen tevreden zijn met het filmpje, kunnen ze dat naar de leerkracht mailen.
Je kunt er ook voor kiezen om een Vimeo-account aan te maken. Daarin kunnen de filmpjes ook verzameld worden.

 

De filmpjes samen kijken en beoordelen
Samen met de hele klas worden alle filmpjes bekeken. Je kunt na het kijken van elk filmpje Tips & Tops laten geven door een aantal klasgenoten. Je kunt er ook voor kiezen om in de voorbereiding een  beoordelingsformat te geven en dat tijdens het kijken weer te gebruiken.

 

Mooi artikel 
Nadat ik klaar was met het maken van bovenstaand verhaal, vond ik dit mooie artikel in de Kidsweek met goede tips en aanvullingen 🙂

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

 

Filosoferen en discussiëren over sterrenbeelden en horoscopen.

Met deze activiteiten  leren kinderen (filosoferen, discussiëren en kritisch nadenken) over sterrenbeelden en horoscopen.

 

Benodigdheden:
* Per leerling een werkblad Zoek Iemand Die en een pen.
* De twaalf bladen met beschrijvingen per sterrenbeeld.  
* Deze presentatie voor op het digibord.

 

De activiteiten
Volg klassikaal de dia’s in deze presentatie.
Vraag de leerlingen waar ze aan denken als ze de woorden “sterrenbeeld” en “horoscoop” zien of horen. Dit kun je klassikaal doen, maar ook met een actieve werkvorm, zoals TweePraat.

Vervolgens krijgt iedereen het werkblad Zoek Iemand Die. De leerlingen gaan op zoek naar klasgenoten die een bepaald sterrenbeeld hebben. Kinderen die snel klaar zijn (het blad vol hebben), kunnen een ‘tweede ronde’ maken.

Hierna gaan de leerlingen in Ik Ook Groepen staan: alle kinderen met hetzelfde sterrenbeeld bij elkaar. Per groepje krijgen ze een blad met de beschrijving van hun sterrenbeeld. Ze praten hier samen over. Wat herkennen ze (niet)? Waar zijn ze het (niet) mee eens?

 

Afsluiting
Ten slotte gaan alle leerlingen weer terug naar hun eigen tafelgroepje (team). Nu mogen ze elkaar kort vertellen wat ze van de activiteiten vonden.

 

Vervolg
Je kunt nog samen filosoferen over een of meer stellingen:
* Een horoscoop bevat altijd een kern van waarheid.
* Ik vind horoscopen onzin.
* Ik lees mijn horoscoop regelmatig.

Je kunt de leerlingen ook een eigen horoscoop laten schrijven. 🙂

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Engels – Who am I?

Met deze activiteit leren de kinderen zich voorstellen in het Engels.

Bovendien kun je aan het eind van deze les het raadspel “Who am I?” spelen.

 

Benodigdheden:
* Voor elke leerling een blaadje en twee pennen in twee verschillende kleuren.
* Eventueel het Engelse tekstboek of een tablet (om vertalingen op te zoeken).
* Deze presentatie voor op het digibord.

 

De activiteit
Volg klassikaal de dia’s in deze presentatie.
De kinderen schrijven de zinnen, met de nummers op hun blaadje.
Kinderen die moeite hebben met Engels, kunnen eventueel het Engelse tekstboek of een tablet gebruiken, voor de juiste vertalingen.
Aan het eind van deze activiteit nummeren de leerlingen een aantal zinnen van hun blaadje met een andere kleur pen. Dit wordt de volgorde van het raadspel.

 

Het raadspel
De leerkracht leest per blaadje de zinnen voor, in de volgorde die de leerling heeft bedacht en genoteerd. De klas raadt wie deze leerling is.
Je kunt ook steeds de leerling die geraden is het volgende blaadje laten voorlezen. 🙂

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂