Leerlingen maken een dia voor hun jarige klasgenoten.

De verjaardag van een leerling is een bijzondere dag. In ieder geval voor de jarige zelf 🙂
Al jaren laat ik elke leerling een dia maken voor een van hun klasgenoten, óf de leerkracht.
In dit blogartikel deel ik dit idee met jullie.

Eerste schooldag

Op de eerste dag van het schooljaar maken mijn leerlingen en ik briefjes (met informatie over onszelf) en die briefjes/lootjes trekken we vervolgens.
Iedereen maakt dat schooljaar een verjaardagsdia voor diegene op het getrokken lootje (een klasgenoot of de leerkracht).

Voorbereiding

Wanneer een leerling zijn/haar verjaardag wil vieren, zegt hij/zij dat minstens één dag van te voren tegen de leerkracht. De maker van de dia zorgt dat de dia op de verjaardag op school is. Dit kan op een USB-stick of via de mail.

Op de dag zelf

Als de school begint, gaat de jarige even naar de gang. De rest van de klas gaat in een kring staan. De maker van de dia maakt zich bekend. Hij/zij is de dirigent in het spelletje Dirigentje. De jarige komt ook in de klas en krijgt drie keer de kans om te raden wie de dirigent, dus wie de maker van de dia is.

Dirigentje

Voor wie het spelletje niet kent:
Alle leerlingen staan een kring en beginnen met klappen in de handen. De jarige komt binnen en gaat in het midden van de kring staan. De dirigent maakt bewegingen. De rest van de groep doet de bewegingen na. De jarige probeert te achterhalen wie de dirigent is.

Hier vind je de lootjes die ik gebruik. 

Hier vind je voorbeelden van dia’s.
dia 1
dia 2
dia 3
dia 4
dia 5

 

Op zoek naar leuke verjaardagskaarten?
Klik op de afbeelding. 🙂

Vijf ideeën voor de doorschuifmiddag.

Elk jaar aan het einde van het schooljaar staat bij ons op school een doorschuifuur gepland. Dit is een uur waarin de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht(en) kennis met elkaar maken.

In dit blogartikel deel ik vijf ideeën voor deze middag.

1. Kennismaken.
Natuurlijk ga je kennismaken met elkaar! 🙂
Dat kan op heel veel verschillende manieren. Ik heb er een aantal beschreven.
* Kennismakingsbingo
* Ik Ook Groepen
* Zoek Iemand Die
* Positief Roddelen
* Zoek De Valse
* Mensenjacht
* Ga staan als …

2. Kahoot!
Maak en speel een digitale quiz met de app Kahoot!
Hier vind je algemene informatie over Kahoot!
Wat als je geen tot weinig devices in de klas hebt? Lees meer …
Wat als je nieuwe groep 8 de standaard Kahoot!quizzen al kent? Speel dan een Jumble! 🙂

3. Drama.
Drama is leuk en goed voor de sfeer. Ik heb vier drama-activiteiten uitgebreid beschreven:
* Het Achtergrondenspel
* Het bankje in het park
* Het aanbelspel
* Reclame maken

4. Tussendoortjes
Mijn favoriete tussendoortjes? Look up, look down. Just Dance. Wie ben ik? Levend Memory. Verboden te lachen. Popster. 🙂
Nieuwsgierig geworden? De beschrijvingen vind je hier en hier. 🙂

5. Engels – Raad het dier
De kinderen raden (met elkaar) welke dieren op de 30 vraagkaartjes staan beschreven.
Lees meer hierover.

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Aandacht voor executieve functies in de bovenbouw – metacognitie en zelfmonitoring

De executieve functie

Metacognitie en zelfmonitoring.

Omschrijving

Een stapje terugdoen om naar jezelf en je eigen aanpak en prestaties te kijken en deze waar nodig bijsturen.

Symbool boot

kapiteinspet

Hulpzin voor de leerling: Zet je (kapiteins) pet op!

Filmpjes

Deze filmpjes kun je met de klas kijken.
Mogelijke kijkvragen zijn: Wie kent zichzelf goed? Wie reflecteert en past zijn gedrag aan? Wie houdt rekening met anderen? Wie heeft moeite met dingen vanuit een ander standpunt te bekijken? Welke andere executieve functies herken je?

For the Birds

Partly Cloudy

The Milkshake Challenge

 

Ted Talks

 

Tony Robins: Why we do what we do.

 

Leerlingen die moeite hebben met metacognitie en zelfmonitoring  

* trekken weinig lering uit ervaringen.
* zien het eigen aandeel in gebeurtenissen/conflicten niet.
* overschatten zichzelf.
* stellen zichzelf te weinig vragen.
* vragen niet om hulp of juist te snel.
* merken niet hoe anderen reageren op zijn/haar gedrag
* controleren het eigen werk niet.
* maken slordigheidsfouten.
* hebben moeite met het aannemen van feedback om gedrag of prestaties bij te stellen.
* hebben moeite om dingen vanuit een ander standpunt te bekijken.

Scoreformulier 

Met dit scoreformulier  kun je leerlingen scoren op planning en organisatie.
Mogelijkheden:
* leerkracht scoort alle leerlingen
* leerkracht scoort enkele leerlingen
* leerling scoort zelf
* beiden scoren en vergelijken
* scoor met een 3-, 5- of 10-puntsschaal
* scoor met kleurtjes: rood, oranje, groen
* scoor met smileys: 🙂  😐  ☹️

Versterken van metacognitie en zelfmonitoring

– Laat de leerling reflecteren op het eigen werk.
– Stel vragen die de metacognitie en zelfmonitoring stimuleren, zoals “Met wie zou je deze taak goed kunnen maken en waarom?”, “Welk onderdeel lijkt je gemakkelijk/moeilijk?”
– Laat de leerling eerst het eigen werk nakijken, voordat het zijn/haar werk inlevert.
– Bedenk samen stappen/ strategieën om doelen te bereiken.
– Bied en bespreek succeservaringen.
– Werk met een emotiemeter.
– Reflecteer tijdens en na afloop van een taak/situatie: “Hoe heb je dat probleem opgelost?”, “Wat heeft goed gewerkt?”, “Waarom ging de samenwerking goed/niet goed?”

Materialen

* Zien in de klas heeft een mooie “thermometer om een boze bui te meten” gemaakt.
* Op Opgroeikaarten.nl vind je verschillende kaarten, zoals deze emotiemeter.
* Op de site van Auris kun je een prachtige gevoelensposter downloaden.
Natuurlijk kun je ook zelf een emotie- of gevoelsmeter (laten) maken.

Spelletjes die een beroep doen op metacognitie en zelfmonitoring

Schaken
Weerwolven
Cluedo
Stratego
Ticket to ride
Scotland Yard

Meer spelletjes vind je in de Wijzer in Executieve Functies.

Benieuwd naar mijn andere blogs over executieve functies?
Die vind je hier.

 

Bronnen:
* Pica

* Zien in de klas
* Executieve functies bij kinderen en adolescenten
* Professionalisering WiEF

Met speciale dank aan WiEF en Zien in de klas voor alle afbeeldingen! 🙂 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Aandacht voor executieve functies in de bovenbouw – flexibiliteit

De executieve functie

Flexibiliteit.

Omschrijving 

Schakelen tussen activiteiten en je gedrag en je plannen aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Symbool boot

roer

Hulpzin voor de leerling: Gooi je roer om!

Filmpjes

Deze korte filmpjes kun je met de klas kijken. Mogelijke kijkvragen zijn: Hoe past iemand zijn/haar gedachten en gedrag aan aan de (veranderde) situatie? Welke andere executieve functie(s) zie je?

Oreo-reclame


Ormie the Pig

A cloudy lesson

Bulldog

On the level

Gone nutty

Kameleon past zich fantastisch aan – versneld afspelen


Leerlingen die moeite hebben met flexibiliteit

* reageren emotioneel bij veranderingen.
* hebben moeite met het wisselen of schakelen van activiteit, aanpak of onderwerp.
* worden zenuwachtig van plotselinge veranderingen.
* kunnen hun verwachtingen niet loslaten.
* hebben moeite met het wisselen van denkstrategie.
* hebben moeite met onverwachte gebeurtenissen.
* hebben relatief veel tijd nodig om te wennen aan onbekende situaties.
* raken van streek als anderen zich niet aan regels of afspraken houden.
* worstelen met taken die een open einde hebben.
* hebben moeite met figuurlijk taalgebruik.
* hebben behoefte aan voorspelbaarheid, een vaste routine en een vaste volgorde
* willen de regie houden over de situatie.

Scoreformulier 

Met dit scoreformulier kun je leerlingen scoren op flexibiliteit.
Mogelijkheden:
* leerkracht scoort alle leerlingen
* leerkracht scoort enkele leerlingen
* leerling scoort zelf
* beiden scoren en vergelijken
* scoor met een 3-, 5- of 10-puntsschaal
* scoor met kleurtjes: rood, oranje, groen
* scoor met smileys: 🙂  😐  ☹️

Versterken van flexibiliteit

– Leer je leerlingen begrijpen wat flexibel en inflexibel gedrag is.
– Leer je leerlingen strategieën aan om zich flexibeler op te stellen. (tot 10 tellen, de situatie rustig verlaten, hulp vragen)
– Laat je leerlingen een strategie bedenken, die ze in alle situaties kunnen toepassen.
– Bied als leerkracht structuur en overzicht.
– Gebruik de tips die staan in de blog over emotieregulatie.
– Zorg voor een planning van de dag op het bord Houd je zoveel mogelijk aan deze planning. Geef veranderingen tijdig door.
– Waarschuw vooraf wat er gaat komen: “Over vijf minuten gaan we stoppen.”
– Geef de leerling en waar mogelijk keuzes of inspraak.
– Zorg dat er heldere klassenregels zijn, niet te veel en dat iedereen zich eraan houdt.

Spelletjes die een beroep doen op flexibiliteit

4 op ‘n rij
Koehandel
Levensweg
Mens erger je niet
Pim Pam Pet
SET
Skip-bo
Ubongo
Vlotte geesten
Wie is het?

Meer spelletjes vind je in de Wijzer in Executieve Functies.

Benieuwd naar mijn andere blogs over executieve functies?
Die vind je hier.

 

Bronnen:
* Pica

* Zien in de klas
* Executieve functies bij kinderen en adolescenten
* Professionalisering WiEF

Met speciale dank aan WiEF en Zien in de klas voor alle afbeeldingen! 🙂 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Aandacht voor executieve functies in de bovenbouw – emotieregulatie

De executieve functie

Emotieregulatie.

Omschrijving

Emoties reguleren, zodat je doelen kunt bereiken, taken kunt voltooien of gedrag kunt controleren of sturen.

Symbool boot

toerenteller

Hulpzin voor de leerling: Let op je toerenteller!

Filmpjes

Dit filmpje is geschikt om te kijken met je groep. Vragen die je kunt stellen: Wat heeft dit te maken met emotieregulatie (of: je toerenteller). Hoe beïnvloedt de toerenteller van de beer anderen? Wat kun je vertellen over het wasbeertje? Wat is de wijze les van dit filmpje?

Dit filmpje gaat over “je plan steeds moeten aanpassen”. Je kunt een vergelijking maken naar de dagelijkse praktijk. “Wat als iets niet lukt? Pas je dan je plan aan, of geef je op? En wat als iemand niet weet hoe hij zijn plan kan aanpassen. Welke tips heb je voor diegene?”

Ted Talk

In deze prachtige Ted Talk deelt Olympa Della Flora creatieve manieren die ze gebruikt om kinderen die worstelen met emotieregulatie.

Spreuk

Welke leerling kan de grap van deze spreuk van Herman Finkers uitleggen? 🙂

Leerlingen die moeite hebben met emotieregulatie

* reageren heftig op (relatief kleine) gebeurtenissen.
* raken overspoeld met emotie.
* maken zich overdreven druk of ongerust.
* hebben moeite om zichzelf te herpakken als iets fout gaat.
* hebben moeite met kritiek.
* blijven in een emotie hangen, waardoor verder handelen in de weg staat.
* kunnen slecht met teleurstellingen omgaan.
* vertonen ongeduldig gedrag.
* kroppen emoties op.
* raken gemakkelijk in conflict.

Scoreformulier 

Met dit scoreformulier kun je leerlingen scoren op emotieregulatie.  
Mogelijkheden:
* leerkracht scoort alle leerlingen
* leerkracht scoort enkele leerlingen
* leerling scoort zelf
* beiden scoren en vergelijken
* scoor met een 3-, 5- of 10-puntsschaal
* scoor met kleurtjes: rood, oranje, groen
* scoor met smileys: 🙂  😐  ☹️

Versterken van emotieregulatie

– Spreek met je groep over emoties: “Welke zijn er? Hoe herken je ze bij jezelf en een ander?” Gebruik hierbij emoticons.
– Leg emoties en gedrag uit met behulp van het GGGG-model.
– Geef feedback op de emoties die je bij je leerlingen ziet.
– Bereid leerlingen voor, door te bespreken wat ze kunnen verwachten.
– Bespreek met leerlingen wat je kunt doen als je je overweldigd voelt. Welke andere (positieve) keuzes kan hij/zij maken?
– Geef kinderen een ‘cool down’ plek.
– Vermijd stressvolle situaties, zoals te weinig tijd om opdrachten af te maken.
– Help je leerlingen hun gevoelens te herkennen door gebruik te maken van een gevoels- of emotiemeter.

Materialen

* Zien in de klas heeft een mooie “thermometer om een boze bui te meten” gemaakt.
* Op Opgroeikaarten.nl vind je verschillende kaarten, zoals deze emotiemeter.
* Op de site van Auris kun je een prachtige gevoelensposter downloaden.
Natuurlijk kun je ook zelf een emotie- of gevoelsmeter (laten) maken.

Spelletjes die een beroep doen op emotieregulatie

4 op ‘n rij
Dokter bibber
Ganzenborden
Koehandel
Levensweg
Mens erger je niet
Monopoly
Pesten met kaarten
Toren van Pisa
UNO
Zeeslag

Meer spelletjes vind je in de Wijzer in Executieve Functies.

Benieuwd naar mijn andere blogs over executieve functies?
Die vind je hier.

 

Bronnen:
* Pica

* Zien in de klas
* Executieve functies bij kinderen en adolescenten
* Professionalisering WiEF

Met speciale dank aan WiEF en Zien in de klas voor alle afbeeldingen! 🙂 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂