Review: Wie is de beste omdenker? het kaartspel

Ook zo’n fan van Omdenken.nl? Naast de boeken, boekjes en spreuken is er ook het kaartspel ‘Wie is de beste Omdenker?’. Lees mijn review in onderstaand blogartikel.

Wat is omdenken?

Omdenken is op een andere manier naar problemen kijken. Als je een echte omdenker bent dan kijk je hoe je je voordeel kunt doen met een probleem. Je lost het probleem niet op, maar je ziet de mogelijkheden van je probleem en je kijkt wat je ermee kunt.
Omdenken is voor veel mensen en kinderen moeilijk. Om beter te leren omdenken kun je het kaartspel “Wie is de beste omdenker?” spelen.

Het kaartspel

Het spel bestaat uit 100 vragenkaarten met grote en kleine problemen, met voor elk probleem vier verschillende manieren om het aan te pakken.
De bedoeling is dat je als speler van een lastig probleem iets leuks maakt. Hoe handiger en creatiever je dat doet, hoe meer omdenkpunten je krijgt.
Je kunt dit spel thuis of in de klas spelen, met z’n tweeën of in een groepje.
Het spel is ontwikkeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Maar ik denk dat je er als meespelende leerkracht of ouder zeker iets van kunt opsteken! 😊

omdenken

Uitlegvideo

Wil je weten hoe dit spel werkt? Bekijk hier de uitlegvideo van Omdenken.nl.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een vragenkaart is de volgende:
Al een tijdje hangt er een groepje oudere jongens rond in de straat. Jullie vinden hen eng en durven er nu niet meer langs te lopen.
De mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn:
1. Niet zo kinderachtig doen. Loop er gewoon langs. Je bent niet van suiker.
2. Jullie kunnen maar het best een straatje om lopen. Over een tijdje hebben ze toch weer een nieuwe hangplek.
3.
Je kunt het beste jezelf beschermen met een dolk, handgranaat of een vlammenwerper.
4.
Stap op hen af. Zeg dat er soms vervelende kinderen in de buurt zijn en vraag of zij je willen beschermen.

Hoeveel punten (van 0 tot 3) vind jij de oplossingen waard?
Onderaan deze review verklap ik de uitkomst van de kaart.

In de klas

In de handleiding staan tips, speciaal voor leerkrachten. Je kunt dit spel niet alleen laten spelen door een klein groepje, maar je kunt de kaarten ook klassikaal inzetten: kies een kaart, lees het probleem voor en laat de kinderen oplossingen bedenken. In de handleiding staan negen verschillende manieren om het spel of losse kaarten in de klas te gebruiken.

Mijn mening

Ik ben sowieso een groot fan van Omdenken! Het is zo belangrijk om te leren met problemen om te gaan. Daar helpt dit spel echt mee! Bovendien leren leerlingen tijdens het spelen van het spel vaardigheden als overleggen, een mening vormen, argumenteren en het uitdrukken van gedachten en gevoelens.
Wat ik geweldig vind, is dat je dit spel (of de losse kaarten) op verschillende manieren kan inzetten in de klas. Hier heb je echt ieder schooljaar heel veel plezier van! En je leert je leerlingen op verschillende manieren kennen. 😊

bol omdenken    Koop dit spel op Bol.com

 

Uitkomst

Zoals beloofd: de uitkomst van de voorbeeldkaart:
oplossing 1: 1 punt
oplossing 2: 1 punt
oplossing 3: 0 punten
oplossing 4: 3 punten (echt omgedacht!)

 

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar het maakt de review niet minder eerlijk.

Taal – actieve en passieve zinnen

Actieve en passieve zinnen. Lijdende en bedrijvende vorm. Dit is echt een heel moeilijk taalonderdeel voor veel kinderen.

bedrijvende en lijdende vorm

Om dit extra te oefenen heb ik 40 kaartjes gemaakt: twee keer 20 zinnen.
Met deze kaartjes kun je bij bijvoorbeeld een Mix & Ruil inzetten.

Download hier ⬇️ de kaartjes.

bedrijvende en lijdende vorm _ afbeelding

 

Naast deze kaartjes heb ik van dezelfde zinnen een werkblad gemaakt. Hierop moeten de leerlingen van actieve zinnen een passieve zin maken en andersom.

Download hier het werkblad.
Download hier de kaartjes.

 

Vond je dit bruikbaar? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s).

Bingo! Meer MI en activerende werkvormen in de klas

Voor iedereen die meer activerende werkvormen wil inzetten en bewust aandacht wil besteden aan MI heb ik deze Bingo gemaakt.

bingo

Als je op een activerende werkvorm klikt, open je de blog met een uitgebreide omschrijving.
Als je op een MI-profiel klikt, open je een blogartikel waarin ik per intelligentie (ik noem het liever ‘voorkeur’) voorbeelden geef van wat je in de klas kan doen.

Probeer het eens: elke dag een andere activerende werkvorm.
Kijk naar het effect bij je leerlingen.
Zie je ook de motivatie en betrokkenheid groter worden? 🙂

Download hier de Bingo.

 

Vond je dit nuttig? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s). ⬇️

Meervoudige intelligentie in de klas

Al eerder schreef ik een blogartikel over meervoudige intelligentie. Ik vertel daarin over de theorie en over mijn praktijk.

In onderstaand blogartikel geef ik je per intelligentie (ik noem het liever ‘voorkeur’) voorbeelden van wat je in de klas kan doen.

verbaal-linguïstisch (woordknap)
* vertel een verhaal
* lees voor
* zorg voor verhalen die ergens over gaan (fabels, sagen, legenden)
* maak verhalen beeldend en levendig door ze bijvoorbeeld na te spelen
* bied verhalen met een open einde aan en laat je leerlingen hierop reageren
* zorg voor veel verschillende boeken en tijdschriften
* nodig een schrijver uit in de klas
* laat je leerlingen gedichten en versjes lezen en zelf maken
* organiseer debatten met stellingen waarover je leerlingen kunnen debatteren
* zorg voor woordgrapjes als starter van de dag of als tussendoortje
* laat je leerlingen zelf verhalen en opstellen schrijven
* geef je leerlingen een woordzoeker of kruiswoordraadsel om op te lossen
* laat je leerlingen rebussen oplossen
* vakonderdelen die hierbij passen: taal, woordenschat, spelling, werkwoordspelling
* observeer je groep regelmatig om de mate van verbaal-linguïstische intelligentie waar te nemen

logisch-mathematisch (rekenknap)
* besteed aandacht aan sorteer- en classificeeroefeningen
* leer je leerlingen gebruik te maken van mindmappen, woordspinnen en andere oplossingsstrategieën
* werk met structuren en herhalingen in de groep, zoals (dag)ritmekaarten en schematische overzichten
* besteed aandacht aan patroonherkenning
* laat je leerlingen oefenen in verschillende denk- en oplossingsstrategieën
* leer je leerlingen in oorzaak-gevolgredeneringen denken
* gebruik origami als werkvorm
* zorg altijd voor overzicht en geordendheid in de groep
* maak in de uitleg gebruik van schema’s en diagrammen
* bied puzzels aan en opdrachten die een beroep doen op logisch inzich
* observeer je groep regelmatig om de mate van logisch-mathematische intelligentie waar te nemen

Visueel-ruimtelijk (beeldknap)
* maak gebruik van veel kijkmateriaal
* stimuleer opdrachten waarbij je leerlingen goed moeten kijken of moeten observeren
* praat over wat je ziet en wat je ermee kunt doek
* geef een instructie waarbij het bord goed gebruikt wordt
* geef een instructie waarbij tekeningen, schema’s en diagrammen worden aangeboden
* leer je leerlingen omschrijven wat ze zien
* doe oefeningen en spelletjes waarbij verschillende (innerlijke) voorstellingen worden gemaakt
* besteed aandacht aan vormen, kleuren en patronen
* doe aan kunstbeschouwing
* nodig mensen uit die samen met de kinderen kunst gaan verkennen
* observeer je groep regelmatig om de mate van visueel-ruimtelijke intelligentie waar te nemen

lichamelijk-kinesthetisch (beweegknap)
* maak gebruik van bewegingsspelletjes om dingen aan te leren (begrippen kunnen bijvoorbeeld worden aangeleerd door middel van een liedje en een beweging)
* gebruik materialen waarmee je leerlingen kunnen ontdekken dat elk materiaal specifieke eigenschappen heeft.
* laat begrippen uitbeelden door middel van bewegingen of uitbeeldingen met het eigen lichaam
* werk met verschillende soorten materialen, zoals schuurpapier, klei of zand
* doe aan drama
* laat soms schrijven in de lucht of tellen met de vingers
* bied de topografie aan op een driedimensionale kaart waarop de kinderen de plaatsen echt kunne voelen
* besteed aandacht aan hoe je gemoedsstemmingen kunt uitdrukken
* laat je leerlingen als verwerking van wereld oriënterende lessen bouwwerken maken
* geef je leerlingen een opdracht waarbij zij handelend en uitvoerend te werk moeten gaan
* observeer je groep regelmatig om de mate van lichamelijk-kinesthetische intelligentie waar te nemen

muzikaal-ritmisch (muziekknap)
* bedenk allerlei (lichamelijke) activiteiten waarbij het gaat om maat, ritme en melodie
* zing liedjes met je leerlingen
* rijm veel
* laat je leerlingen gedichten maken en vertellen op rijm
* luister na een les wereldoriëntatie naar muziek uit andere landen of culturen
* observeer je groep regelmatig om de mate van muzikaal-ritmische intelligentie waar te nemen

naturalistisch (natuurknap)
* besteed aandacht aan het weer:: kijken, bespreken, voorspellen
* inventariseer wat voor bloemen er groeien
* zaai in het voorjaar zaadjes en kijk samen wat eruit komt
* bepaal in de zomer wat voor temperatuur het is en of je zonder jas naar buiten kan
* bekijk en vergelijk in de herfst herfstbladeren
* kijk in de winter of er nog dingen groeien of ontwikkelen
* richt je bij activiteiten op groei en ontwikkeling, op kleur, op vorm en op de verschillen in de natuur.
* laat je leerlingen observaties en waarnemingen vastleggen
* praat met je leerlingen over dingen buiten de leefomgeving, dus dingen die niet direct waarneembaar zijn
* praat met je leerlingen over het heelal
* observeer je groep regelmatig om de mate van naturalistische intelligentie waar te nemen

interpersoonlijk (samenknap)
* maak gebruik van doe-activiteiten
* plan activiteiten zoals toneel, mime, dansen, samen zingen en muziek maken
* speel met elkaar: gezelschapsspelen, bewegingsspelen en teamsporten
* plan kringgesprekken, discussierondes, verhaalkringen,   gezamenlijke interviews, muurkranten, het maken van schoolkranten, enzovoorts
* leg het accent op interactie met anderen buiten de school, zoals: het schrijven van brieven  met andere scholen of het opzetten van adoptieprojecten.
* bied een programma aan waar het leren van sociale vaardigheden centraal staat
* observeer je groep regelmatig om de mate van interpersoonlijke intelligentie waar te nemen

intrapersoonlijk (zelfknap)
* bouw een rustmoment in het aanbod en de verwerking van de stof
* geef alle leerlingen genoeg denktijd
* laat je leerlingen een dagboek bijhouden
* laat je leerlingen uitzoeken hoe hun familiestamboom eruitziet
* bouw momenten voor zelfevaluatie in: ‘Heb ik goed gewerkt?’, ‘Wat had ik anders kunnen doen?’ en ‘Hoe kan ik het de volgende keer anders doen?’
* observeer je groep regelmatig om de mate van intrapersoonlijke intelligentie waar te nemen

MI SLOBron

 

Bij de theorie van Meervoudige Intelligentie horen ook talloze activerende werkvormen.
Hierover schreef ik onder ander dit blogartikel: In elke fase van de les is plaats voor een didactische werkvorm.

 

 

Spelling – stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden oefenen

Om de schrijfwijze van stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden extra te oefenen heb ik twee dingen gemaakt.

1. Kaartjes met alle woorden

Mix & Ruil
– oefenen op de BLOON manier

2. Een woordzoeker

In de woordzoeker staan stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden. Onder de woordzoeker staan de stoffen. Het is de bedoeling dat de leerlingen de bijvoeglijke naamwoorden vinden in de woordzoeker, vervolgens doorstrepen en ten slotte opschrijven achter de bijbehorende stof.

Download hier ⬇️ de kaartjes en de woordzoeker.

afbeelding stoffelijke bijv nm

 

 

Meer spelling oefenen

     

Taal – homoniemen en homofonen

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar een verschillende betekenis hebben.

Homofonen zijn woorden die hetzelfde klinken, maar anders worden geschreven. Homofonen hebben ook een verschillende betekenis.

Om deze taalonderdelen extra te oefenen heb ik kaartjes gemaakt met homoniemen en homofonen. Klik op de afbeelding om de kaartjes te downloaden.

kaartjes _ afbeelding.png

De kaartjes zijn in te zetten bij:
* Mix & Ruil
* Schud & Pak
* 30 seconds
* klassikaal uitbeelden / omschrijven

Jullie nog andere ideeën?
Laat het weten bij “reacties”. 

O ja, wist je dat de cartoons van Evert Kwok ook heel goed in te zetten zijn bij deze taalonderdelen? Lees hier verder. 🙂

Evert Kwok alle kaartjes _ plaatje.png

 

Vond je dit bruikbaar? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s).