Review: Teken je les

Teken jij weleens in jouw les? Tekeningen kunnen helpen om de leerstof te verduidelijken. Tekeningen kunnen jouw leerlingen helpen om de leerstof te begrijpen, te analyseren en te onthouden.

Maar ik kan helemaal niet tekenen!

Als je meer wil tekenen tijdens je les, is het boek ‘Teken je les’ van Rachel Levi heel geschikt voor jou. En het goede nieuws is: je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen. Rachel laat in haar boek zien hoe je beeldtaal op een simpele en snelle manier in je lessen kunt gebruiken.

boek

Opbouw van het boek

Deel 1 – Achtergrond en onderbouwing

In deel 1 leer je dat tekenen van alle tijden is en wetenschappelijke inzichten het belang van tekeningen ondersteunen. Je krijgt in dit deel onder andere een kleine geschiedenis van de visuele taal.

Deel 2 – Tekenen inzetten als taal

Deel 2 start met het visuele alfabet. Het zijn basisvormen die je later kunt combineren tot een heel rijke taal.
Vervolgens ga je een visuele woordenschat opbouwen. Aan de hand van de vraagwoorden wat, wie, waar, waarom, wanneer en hoe ontwikkel je een uitgebreide beeldtaal.

visueel alfabet            basisvormen

Deel 3 – tekeningen toepassen in de klas

In dit deel laat Rachel je verschillende manieren zien waarop je tekeningen in kunt zetten in de klas. Denk aan visuele geheugenkaarten, visuele uitleg bij lessen, schema’s, venndiagrammen en mindmaps. Alle toepassingen zijn ingedeeld aan de hand van de denkniveaus van de taxonomie van Bloom.

visuele ankerplaat

Deel 4 – tekenen als onderdeel van de schoolcultuur

In het laatste deel van het boek leer je hoe je tekeningen zinvol kunt gebruiken bij klassenmanagement, zorg, signalering en visievorming. Rachel geeft voorbeelden van hoe je afspraken zichtbaar kunt maken. Ook laat ze zien hoe je met tekeningen kunt verhelderen wat er speelt en kunt bepalen wat een volgende stap kan zijn in signalering

visie

Website

Bij dit boek hoort de website www.tekenjeles.nl/. Hier vind je verschillende downloads, zoals templates en oefenmateriaal.

Mijn mening over het boek

Ik vind dit een heel praktisch boek met een duidelijke, overzichtelijke inhoud. Het boek helpt je stap voor stap om tekenen te integreren in je les. Naast dat er heel veel voorbeelden in staan die je zo in je onderwijspraktijk kunt toepassen zie ik mogelijkheden voor de tekenlessen. Je zou elke week 10 minuutjes uitleg aan de kinderen kunnen geven over basisvormen en visuele woordenschat. Ik verwacht dat de ‘tekenskills’ van mijn leerlingen dan wel beter worden. Kortom: ik ben heel enthousiast en ik ga ermee aan de slag! Het is echt een aanwinst voor mezelf en mijn leerlingen!

boekKoop dit boek op Bol.com

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar het maakt de review niet minder eerlijk.

Review: EDI 2.0

bol

Op 22 april jl verscheen de herziene uitgave van het populaire onderwijsboek ‘Expliciete Directe Instructie (EDI)’. Het boek, met de titel ‘EDI 2.0’,  bevat de volgende nieuwe onderwerpen: EDI in groep 1 en 2; de kracht van herhaling; het geven van feedback en het implementeren van EDI in je school.
De eerste druk van het boek was in een mum van tijd uitverkocht.
In deze review vertel ik je waarom.

Wat is EDI?

EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.
In hoofdstuk 3 tot en met 13 staan de technieken en lesfasen van een EDI-les centraal.

Technieken

In een EDI-les gebruik je de volgende technieken:

 1. Betrekken en activeren
  (Lezen, schrijven, denken en verwoorden)
 2. Controle van begrip
  (Hoe weet ik of mijn leerlingen leren?)
 3. Geven van feedback
  (Van fouten kun je leren)
 4. Herhalen
  (Hoe zorg ik dat mijn leerlingen onthouden?)

 Lesfasen

Een EDI-les bestaat uit de volgende fasen:

 1. Activeren van voorkennis
  (Wat weten de leerlingen al?)
 2. Lesdoel
  (Wat wil ik de leerlingen leren?)
 3. Instructie
  (Hoe leer ik mijn leerlingen dat? )
 4. Begeleide inoefening
  (Geleide overdracht van verantwoordelijkheid)
 5. Lesafsluiting
  (Controleren of iedereen het zelfstandig kan)
 6. Zelfstandige verwerking
  (Oefenen met opdrachten bij het lesdoel )
 7. Verlengde instructie
  (Zorgen dat álle leerlingen het lesdoel behalen)

kijkwijzer

Extra

Het boek sluit af met het deel ‘extra’. Hierin leggen de schrijvers aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit, hoe je EDI in kan zetten in de groepen 1 en 2.
Vervolgens beschrijven ze stap voor stap hoe je EDI op jouw school kunt implementeren. Ook vertellen ze je wat de succesfactoren van een goede implementatie zijn.
Het boek geeft daarna een aantal voorbeeldlessen en sluit af met wetenschappelijke onderbouwing.

Mijn mening

Als leerkracht wil ik dat (de instructies van) mijn lessen zo effectief en efficiënt mogelijk zijn. Hierbij hielp het boek EDI heel goed. Nóg enthousiaster ben ik over de herziene versie ‘EDI 2.0’. Het zou op elke school, in elke klas en op elke PABO moeten liggen. Het boek geeft heel concrete aanwijzingen om je lessen beter te maken. De hoofdstukken zijn vlot en duidelijk geschreven en staan bol van de goede voorbeelden. Alle tekst wordt ondersteund door foto’s, afbeeldingen en praktijkvoorbeelden, waardoor je meteen inspiratie krijgt voor je eigen lessen.
Wat mij het meest aanspreekt, is dat je met EDI álle kinderen actief betrekt bij de les en dat je álle leerlingen controleert op het begrip van wat je uitlegt.
Dit boek is in mijn ogen een musthave voor alle leerkrachten en docenten.

Hulp op het Internet

Pica

Op de website van Uitgeverij Pica vind je allerlei gratis downloads die bij dit boek horen.

Facebook

Op Facebook vind je de groep ‘EDI (1.0 en 2.0)’. Deze groep behoort bij de pagina ‘methodegroepen po’ en is bedoeld voor professionals die werken met Edi. Het doel van de groep is het delen van ideeën, tips, stappenplannen en vragen. De groep telt inmiddels meer dan 7000 leden.

Onderwijswereld-PO

Na de zomervakantie start de professionalisering EDI 2.0. op (de besloten Facebookgroep van) Onderwijswereld-PO.
In ongeveer 8 weken lees je stap voor stap het boek. Dit doe je via een besloten groep op Facebook. Je kiest daarbij zelf of je bij iedere nieuwe post inlogt, of dat je dat op een eigen gekozen moment doet. Je maak het dus passend bij jouw situatie.
De kosten voor deze professionalisering zijn slechts € 19,95 incl. BTW.
Ik heb me al aangemeld! 😊

Blogs die je misschien ook leuk vindt

* Maak van je methodeles een EDI-les.
* Verboden je vinger op te steken
* In elke fase van de les is plaats voor een didactische werkvorm

bol
Koop dit boek op Bol.com

Review: Close Reading

Hoe maak je van jouw leerlingen succesvolle lezers? Door ze Close Reading aan te bieden en ze tijdens deze sessies goed te begeleiden. Bij Close Reading staat de tekst centraal en niet het (aan)leren van leerstrategieën, zoals bij lessen begrijpend lezen vaak het geval is.

In deze review vertel ik je er meer over door het boek ‘Close Reading’ van Diane Lapp e.a. onder de loep te nemen.

bol

Close Reading

Close Reading betekent letterlijk “dichtbij lezen”, oftewel nauwkeurig lezen en de diepere laag van een (voor jou) complexe tekst ontrafelen. Dit kunnen informatieve en verhalende teksten zijn.

Tijdens Close Reading leren de leerlingen

– de essentie van een tekst achterhalen;
– nagaan hoe een deel van de tekst in het geheel past;
– interpretaties van de tekst verifiëren;
– de relevantie of geloofwaardigheid  van (een deel van) de tekst evalueren;
– hun standpunt te bepalen en dit te beargumenteren.

De kernelementen van Close Reading zijn

– het tot op het bot uitpluizen van een complexe tekst;
– het meerdere keren lezen van een complexe tekst;
– het beantwoorden van vragen die gericht zijn op de tekst en niet op de persoonlijke ervaring, mening of beleving van de kinderen;
– het inzetten van Close Reading naast andere leesvormen.

Geschikte teksten

Close Reading gaat er vanuit dat leerlingen goede lezers worden, door het lezen van steeds moeilijkere en uitdagendere teksten. Dit betekent voor de leerkracht dat je op zoek moet gaan naar geschikte teksten voor jouw leerlingen. Niet alle teksten zijn geschikt voor Close Reading.
Dit boek geeft je in hoofdstuk 1 schema’s en checklists om de complexiteit van teksten vast te stellen en zo de juiste teksten voor je groep te kiezen.

Sessies Close Reading

Hoofdstuk 3 van het boek helpt je om je Close Reading sessies voor te bereiden. Je moet namelijk eerst een geschikte tekst zoeken. Vervolgens stel je de mogelijke problemen in de tekst vast en bepaal je aandachtspunten voor jouw les. De laatste stap van de voorbereiding is het opstellen van tekstgerichte vragen. Ook hierbij helpt het (schema in het) boek je goed.

Een Close Reading bestaat steeds uit drie sessies.

 1. Wat zegt de tekst?
  (algemeen begrip en de grote lijn van de tekst)
 2. Hoe wordt het in de tekst gezegd?
  (details, woordenschat, opbouw en structuur van de tekst)
 3. Wat is de diepere betekenis van de tekst?
  (bedoeling van de schrijver, argumenten, meningen, verbanden en conclusies)

In het boek vind je schema’s die je helpen om de sessies uit te voeren.

pica

Integratie in alle vakgebieden

In hoofdstuk 4 wordt de integratie van Close Reading in andere vakgebieden besproken. De schrijvers van dit boek zien Close Reading als een manier om teksten analytisch te onderzoeken. De leerlingen gaan dus dieper graven in de tekst om deze goed te doorgronden.
De drie belangrijkste redenen die genoemd worden om Close Reading in verschillende vakgebieden in te zetten zijn:
* Begrijpend lezen wordt zo niet meer als apart vak gezien, maar geïntegreerd in het hele curriculum.
* Close Reading geeft mogelijkheden om vakspecifieke kennis te vergaren.
* Door integratie in een vakgebied ontstaan kansen om instructie te geven op vakspecifieke leesvaardigheden.

Mijn mening over het boek

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met methodes begrijpend lezen. De overeenkomst tussen deze methodes is dat ze uitgaan van het aanleren van leerstrategieën.
Close Reading is anders. Het is echt nauwkeurig en verdiepend lezen. Als je dit goed toepast, hoef je begrijpend lezen in mijn ogen niet langer als apart vak te geven.
Close Reading sessies geven vraagt aanvankelijk veel tijd van jou als leerkracht. Dit boek helpt je ontzettend goed. Het biedt kant en klare schema’s, checklists en heel veel downloads. Zo helpt het boek je bij het uitzoeken van geschikte teksten, het voorbereiden van de sessies en het daadwerkelijk uitvoeren van de sessies.
Ik heb het boek nu helemaal gelezen en ben erg enthousiast. Ik ga er volgend schooljaar zeker mee aan de slag!

Hulp op het Internet

Pica

Op de website van Uitgeverij Pica vind je allerlei gratis downloads die bij dit boek horen.

Facebook

Op Facebook vind je de groep ‘Close Reading lessen’.
In deze groep delen de meer dan 7000 leden lessen voor groep 1 t/m 8. Je vindt er lessen, inclusief tekst en vragen. Door veel te delen kan iedereen een lessenpakket opbouwen dat bij jouw groep en school past.

Onderwijswereld-PO

Na de zomervakantie start de professionalisering Close Reading op (de besloten Facebookgroep van) Onderwijswereld-PO.
In ongeveer 8 weken lees je stap voor stap het boek ‘Close Reading’ van Diane Lapp e.a. Dit doe je via een besloten groep op Facebook. Je kiest daarbij zelf of je bij iedere nieuwe post inlogt, of dat je dat op een eigen gekozen moment doet. Je maak het dus passend bij jouw situatie.
De kosten voor deze professionalisering zijn slechts € 19,95 incl. BTW.
Ik heb me al aangemeld! 😊

Lees hier meer over de opzet van de professionalisering.

bolKoop het boek op Bol.com

 

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar het maakt de review niet minder eerlijk.

Review: Leerlijnen voor in het basisonderwijs

het boek
Van NieuwLeren mocht ik de nieuwe editie van “Leerlijnen voor het basisonderwijs” ontvangen.

 

Het boek

Het boek geeft een overzicht van de leerlijnen voor de volgende vakgebieden in het basisonderwijs:

 • Taal (inclusief spelling)
 • Engels
 • Natuur en techniek
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde (inclusief topografie)
 • Verkeer
 • Burgerschap
 • Digitale geletterdheid
 • Muziek
 • Beweging
 • Beeldende vorming
 • Leren leren

De leerdoelen voor groep 1 t/m 8 zijn heel concreet verwoord in de ik-vorm. Deze kun je dus meteen delen met je leerlingen.

Bovendien zijn de referentieniveaus in het boek verwerkt. Zo wordt er onderscheid gemaakt in de 1F en 1S of 2F doelen bij taal en rekenen. De 1S doelen (rekenen) en de 2F doelen (taal) zijn in het boek dikgedrukt.

dikgedrukt

Toepassingen

Als je als school wil werken vanuit leerlijnen is dit boek een geweldig naslagwerk. Ook voor scholen en leerkrachten die methodes iets meer los willen laten is het boek zeer geschikt. Je krijgt een goed overzicht van de leerdoelen per groep.
Wil je als school je leerlingen meer eigenaarschap geven, dan kun je dit boek ook goed inzetten. Omdat de leerdoelen staan beschreven in de ik-vorm, kun je ze goed gebruiken om doeloverzichten te (laten) maken.

Leren leren

Naast alle vakgebieden is er ook een hoofdstuk gewijd aan “leren leren”.
Hierin vind je doelen zoals:
* Ik kan zelf een taak inplannen.
* Ik kan op een goede manier hulp vragen.

leren leren

Deze doelen kun je ook wekelijks centraal stellen in de klas. Bijvoorbeeld als je aandacht besteed aan het versterken van executieve functies.

Mijn mening

Het boek “Leerlijnen voor het basisonderwijs” komt bij mij vooraan in de kast te staan! Ik ben een leerkracht die de methodes regelmatig loslaat. Bovendien maak ik naast bestaande lessen mijn eigen lesmateriaal. Voor mij is dit een heel fijn, compleet naslagwerk, waarin ik gemakkelijk de leerdoelen kan opzoeken.

Ook zal ik het boek aanraden bij mijn collega’s. Ik denk dat het boek voor (LIO)stagiaires en startende leerkrachten ook een aanrader is. En voor leerkrachten die van groep wisselen. Zij zien in dit boek alle leerdoelen van dat jaar per vak bij elkaar.

Als ondersteuning voor het inzetten van didactische werkvormen is het boek ook erg geschikt. Je kunt tijdens het bedenken van deze werkvormen steeds terugvallen op de concreet beschreven doelen.

 

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar het maakt de review niet minder eerlijk.

Review: Palmbomen op de Noordpool

Palmen

Het boek

In het boek “Palmen op de Noordpool” lees je alles over klimaatverandering.
Naast dat het boek heel informatief is, is het ook grappig, helder en toegankelijk geschreven en heel aantrekkelijk vormgegeven. De illustraties van Wendy Panders zijn zowel informatief als grappig en verduidelijken bovendien de tekst.
In het voorwoord wordt de titel van het boek uitgelegd.
Daarna neemt Marc ter Horst je in tien hoofdstukken mee in de wereld van klimaatverandering. Hij vertelt onder andere over de vroege geschiedenis van het klimaat, de oorzaken en gevolgen (van de gevolgen) van klimaatverandering en over de energie van de toekomst.
Het laatste hoofdstuk heet “Welles & nietes”. Speciaal voor mensen die het allemaal wel mee vinden vallen met die klimaatverandering. En … let op … spoiler-alert! … in dit hoofdstuk bekent Marc dat hij op sommige momenten ook een ‘soort klimaatontkenner’ is.
Wat mij betreft is dit boek écht een aanrader voor thuis en op school. Voor kinderen vanaf een jaar of 9, maar ook voor ouders, leerkrachten en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Bingo

Achterin het boek vind je verschillende klimaatbingo’s voor de toekomst. Dat maakt dit boek extra lang houdbaar. 😊
Gebaseerd op de promotiekaart die Marc en Wendy samen ontwikkelden heb ik een Bingo “dingen die je zelf kunt doen tegen klimaatverandering” gemaakt.
Je kunt hem downloaden door op de afbeelding te klikken.

bingo klimaatverandering afbeelding

Prijzen

“Palmen op de Noordpool” ontving in 2019 een Vlag & Wimpel van de Griffeljury (maar helaas geen penseel voor de geweldige illustraties van Wendy Panders) en het staat op de longlist van de Jan Wolkersprijs. Het boek won de Glazen Globe voor het beste geografische jeugdboek en is bovendien gekozen als een van de Best Verzorgde Boeken van 2018.

Lesmateriaal

Dit boek zou wat mij betreft in elke bovenbouw van de basisschool en onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten staan. Het is te gebruiken als bron in projecten en lessen over klimaatverandering, milieu en duurzaamheid, maar ook bij thema’s zoals nepnieuws, voedselketens, arm & rijk en ecosystemen. Bovendien lenen de teksten zich goed voor een les begrijpend lezen of Close Reading.
Op de website van Marc ter Horst kun je het artikel “Stoomcursus klimaatverandering” downloaden met lesideeën, snelle proefjes en praktische opdrachten rondom klimaatverandering.
Op diezelfde website vind je meer dan 30 bronnen over klimaatverandering die bruikbaar zijn in de les voor bovenbouw basisonderwijs en/of onderbouw voortgezet onderwijs.
Jos Walta maakte een uitgebreide lesbrief bij het boek.

Palmen    Koop dit boek op Bol.com

 

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar het maakt de review niet minder eerlijk.

Review: Wie is de beste omdenker? het kaartspel

Ook zo’n fan van Omdenken.nl? Naast de boeken, boekjes en spreuken is er ook het kaartspel ‘Wie is de beste Omdenker?’. Lees mijn review in onderstaand blogartikel.

Wat is omdenken?

Omdenken is op een andere manier naar problemen kijken. Als je een echte omdenker bent dan kijk je hoe je je voordeel kunt doen met een probleem. Je lost het probleem niet op, maar je ziet de mogelijkheden van je probleem en je kijkt wat je ermee kunt.
Omdenken is voor veel mensen en kinderen moeilijk. Om beter te leren omdenken kun je het kaartspel “Wie is de beste omdenker?” spelen.

Het kaartspel

Het spel bestaat uit 100 vragenkaarten met grote en kleine problemen, met voor elk probleem vier verschillende manieren om het aan te pakken.
De bedoeling is dat je als speler van een lastig probleem iets leuks maakt. Hoe handiger en creatiever je dat doet, hoe meer omdenkpunten je krijgt.
Je kunt dit spel thuis of in de klas spelen, met z’n tweeën of in een groepje.
Het spel is ontwikkeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Maar ik denk dat je er als meespelende leerkracht of ouder zeker iets van kunt opsteken! 😊

omdenken

Uitlegvideo

Wil je weten hoe dit spel werkt? Bekijk hier de uitlegvideo van Omdenken.nl.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een vragenkaart is de volgende:
Al een tijdje hangt er een groepje oudere jongens rond in de straat. Jullie vinden hen eng en durven er nu niet meer langs te lopen.
De mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn:
1. Niet zo kinderachtig doen. Loop er gewoon langs. Je bent niet van suiker.
2. Jullie kunnen maar het best een straatje om lopen. Over een tijdje hebben ze toch weer een nieuwe hangplek.
3.
Je kunt het beste jezelf beschermen met een dolk, handgranaat of een vlammenwerper.
4.
Stap op hen af. Zeg dat er soms vervelende kinderen in de buurt zijn en vraag of zij je willen beschermen.

Hoeveel punten (van 0 tot 3) vind jij de oplossingen waard?
Onderaan deze review verklap ik de uitkomst van de kaart.

In de klas

In de handleiding staan tips, speciaal voor leerkrachten. Je kunt dit spel niet alleen laten spelen door een klein groepje, maar je kunt de kaarten ook klassikaal inzetten: kies een kaart, lees het probleem voor en laat de kinderen oplossingen bedenken. In de handleiding staan negen verschillende manieren om het spel of losse kaarten in de klas te gebruiken.

Mijn mening

Ik ben sowieso een groot fan van Omdenken! Het is zo belangrijk om te leren met problemen om te gaan. Daar helpt dit spel echt mee! Bovendien leren leerlingen tijdens het spelen van het spel vaardigheden als overleggen, een mening vormen, argumenteren en het uitdrukken van gedachten en gevoelens.
Wat ik geweldig vind, is dat je dit spel (of de losse kaarten) op verschillende manieren kan inzetten in de klas. Hier heb je echt ieder schooljaar heel veel plezier van! En je leert je leerlingen op verschillende manieren kennen. 😊

bol omdenken    Koop dit spel op Bol.com

 

Uitkomst

Zoals beloofd: de uitkomst van de voorbeeldkaart:
oplossing 1: 1 punt
oplossing 2: 1 punt
oplossing 3: 0 punten
oplossing 4: 3 punten (echt omgedacht!)

 

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar het maakt de review niet minder eerlijk.