Review: Coöperatieve werkvormen

Heel blij ben ik met het boek ‘Coöperatieve Werkvormen voor elke groep en ieder vak’. Het is geschreven door dr. Spencer Kagan en uitgegeven door Bazalt. In deze review lees je meer over het boek zelf en waarom ik er zo enthousiast over ben.

Coöperatief leren

Goed kunnen samenwerken is belangrijke om te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief leren is een goede manier om dit te oefenen. Je spreekt van coöperatief leren, als de activiteit aan vier (GIPS-)criteria voldoet:

Gelijke deelname

Iedereen neemt deel. Zelfs de leerlingen die tijdens andere lessen niet of weinig meedoen. Leerlingen doen om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.

Individuele aanspreekbaarheid

Alle leerlingen zijn aan te spreken op het groepsproces. Iedereen is individueel in staat om het antwoord toe te lichten. Op deze manier zijn alle leerlingen actief en gemotiveerd om mee te doen.

Positieve wederzijdse afhankelijkheid

Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren. Hierdoor ontstaat wederzijdse steun en staan leerlingen positiever ten opzichte van goede prestaties.

Simultane actie

Veel meer leerlingen zijn tegelijkertijd actief betrokken.

Het boek

In het boek staan maar liefst 59 coöperatieve werkvormen. Deze worden in het boek ‘structuren’ genoemd. Elke structuur voldoet aan de criteria van coöperatief leren.

Opbouw

De structuren in het boek staan op alfabetische volgorde. Iedere structuur wordt op dezelfde manier gepresenteerd. Je ziet de titel van de structuur en de bijbehorende afbeelding op de linker bladzijde. Op de rechter bladzijde staan de doelen en de inhoud van de structuur vermeld:

Interpersoonlijke doelen:

 • Klasbouwer
 • Teambouwer
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Besluitvorming

Inhoud van het onderwijs:

 • Beheersing
 • Procedureel leren
 • Informatie-uitwisseling
 • Denkvaardigheden
 • Informatie presenteren

Vervolgens zie je de stappen waaruit de structuur bestaat.

Op de bladzijde(s) erna wordt de structuur uitgebreid beschreven. Je krijgt tips voor een gedifferentieerde instructie en de kracht van de structuur wordt uitgelegd. Bij veel structuren krijg je tips voor het toepassen in de klas en worden varianten van de structuur beschreven. Bij een groot aantal structuren krijg je kant-en-klare opdrachtbladen of sjablonen die je kunt gebruiken voor jouw eigen activiteiten.

Mijn mening

Wat een fantastisch boek is dit! Alle kennis over de coöperatieve werkvormen (structuren) van Kagan gebundeld in een prachtig naslagwerk. Een boek om als leerkracht dagelijks te pakken bij het voorbereiden van je lessen.

Het boek is misschien niet goedkoop, maar het is in mijn ogen van grote waarde. En bovendien tijdloos!

Dr. Spencer Kagan promoot een duidelijke visie op onderwijs. In deze visie zijn alle leerlingen actief betrokken. Leerlingen zijn gemotiveerder om te leren, omdat ze veel mogen bewegen, samenwerken en praten over de leerstof.

Eerder schreef ik een blog over nog meer voordelen van dit soort structuren. Je kunt ze in elke fase van je les en op heel veel momenten op de dag inzetten:

 • om voorkennis te activeren
 • als controlemiddel na de uitleg van nieuwe leerstof
 • als verwerking van een les
 • bij het leren van woordjes
 • bij het maken van klassenregels
 • als reflectieopdracht
 • als een leuk tussendoortje

De opbouw van het boek vind ik heel praktisch. Hoe vaker je de werkvormen en hun namen noemt, hoe gemakkelijker je ze terugvindt in de alfabetische volgorde.

Het boek bevat een handige matrix waarin alle structuren staan. In deze matrix zie je in één oogopslag welke structuren in het boek staan mét de interpersoonlijke doelen en de inhoud van het onderwijs.

Bedankt Uitgeverij Bazalt, voor het toesturen van dit boek!

Dit artikel bevat affiliatelinks.

Review: Feedback om leren zichtbaar te maken

Naast leerkracht ben ik ook didactisch coach en beeldcoach. De kracht en het nut van goede feedback is mij dus zeker bekend. Daarom lees ik graag zoveel mogelijk over dit onderwerp. Van Bazalt kreeg ik het boek ‘Feedback om leren zichtbaar te maken’ om het te lezen en er een review over te schrijven.

John Hattie

Een van de schrijvers van dit boek is onderwijsonderzoeker John Hattie. In 2009 publiceerde hij De impact van leren zichtbaar maken. In dit boek krijg je op verschillende domeinen antwoord op de vraag: Wat heeft al dan niet een positieve impact op de leerprestaties van mijn leerlingen? Feedback is één van de krachtige middelen die een leerkracht kan inzetten om kinderen hun leerdoelen te laten bereiken volgens de onderzoeken van Hattie.

Het boek ‘Feedback om leren zichtbaar te maken’

Feedback wordt beschouwd als één van de krachtigste invloeden op lesgeven en leren. Tegelijkertijd kan de impact van feedback heel wisselend zijn. Het effect van feedback is afhankelijk van de manier waarop feedback wordt gegeven en ontvangen. Dit boek laat je met concrete voorbeelden en anekdotes zien, hoe je een effectieve cultuur voor feedback tot creëert. Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken.

Hoofdstuk 1

In het eerste hoofdstuk krijg je antwoord op de vraag ‘Wat is feedback?’. In dit hoofdstuk vind je ook de acht stappen van feedback voor leren.

Hoofdstuk 2

Het tweede hoofdstuk beschrijft de cultuur waarbinnen leerlingen en leerkrachten het best tot leren komen. Een cultuur waarbinnen iedereen feedback kan geven en ontvangen. Belangrijke onderdelen van deze cultuur zijn:

 • Samen opgestelde succescriteria
 • Effectief vragen stellen en effectieve feedback
 • Actieve betrokkenheid van leerlingen
 • Fouten maken normaal vinden en ze omarmen
 • Een growth mindset bij leerlingen en leerkrachten

Hoofdstuk 3

In hoofdstuk 3 staan lesgeven en leerkaders centraal. Het best mogelijke kader voor effectieve feedback bestaat volgens de schrijvers uit de volgende vier strategieën:

 1. Vaststellen en activeren van voorkennis.
 2. Delen van leerdoelen.
 3. Succescriteria
 4. De SOLO-taxonomie

Alle strategieën worden in het boek ondersteund door concrete voorbeelden uit de praktijk. In dit hoofdstuk krijg je onder andere twaalf manieren voor het samen opstellen van succescriteria.

De SOLO-taxonomie laat de diepgang in leren zien. SOLO is de afkorting van Structure of the Observed Learning Outcome. Deze taxonomie kan leerlingen en leerkrachten inzicht geven in het leer- en denkproces. De stappen laten zien hoe je tot dieper leren komt. de niveaus zijn:

 1. geen idee
 2. één idee
 3. meerdere ideeën
 4. verbanden leggen tussen ideeën
 5. ideeën samenvoegen en evalueren

Je kunt SOLO gebruiken voor feedforward (Wat is de volgende stap?) en feedback.

Hoofdstuk 4

In het vierde hoofdstuk lees je wat de kracht van verbale feedback tijdens de les is. Hierbij gaat het over:

 • feedback van leerling naar leraar
 • feedback van leraar naar leerling
 • peer-feedback

Hoofdstuk 5

Het laatste hoofdstuk gaat over feedback na de les. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld exitkaarten (Exit Tickets) inzetten. Leerlingen schrijven individueel hun antwoord(en) op een of meer vragen van de leerkracht. Bijvoorbeeld:

 • Welk onderdeel van de les vond je het meest interessant? Waarom?
 • Bij welk onderdeel had je hulp nodig?
 • Reken de volgende sommen uit.

Met exitkaarten kunnen de leerlingen onder andere laten zien wat ze geleerd hebben, maar ook vragen stellen of vertellen hoe ze vinden dat het leren gaat.

Leerkrachten zien door het gebruik van exitkaarten heel snel welke leerlingen de stof nog niet begrijpen. Bovendien weet de leerkracht of en hoe de volgende les aangepast moet worden.

In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het nakijken en beoordelen van het werk van leerlingen. Naast het (traditionele) geven van cijfers worden er voorbeelden van verschillende beoordelingsstrategieën gegeven die leraren kunnen gebruiken.

review feedback

Mijn mening

In mijn opleiding tot didactisch en beeldcoach stond het geven van effectieve feedback twee jaar lang centraal. Na het lezen van dit boek heb ik nóg meer kennis over dit onderwerp. Dit boek gaat over zóveel meer dan feedback. Het helpt je echt om een feedbackcultuur binnen je klas en school te creëren.

Feedback geven is geen tool of truc. Leren goede en effectieve feedback geven is een leerproces. Wanneer geef je welke feedback? Wat is het effect? Hoe wordt de feedback ontvangen? Wat is een goede feedbackcultuur en hoe creëer je die?

Het boek bevat ontzettend veel informatie die steeds ondersteund wordt door concrete praktijkvoorbeelden en anekdotes. Hierdoor krijg je meteen inspiratie om dat wat je leert, toe te passen in je eigen lessen.

Eye-openers

Dingen die echte eye-openers kunnen zijn, vind ik:

 • Er is een negatief verband tussen externe beloningen en prestaties.
 • Feedback in welke vorm dan ook moet vergelijkingen met andere leerlingen voorkomen.
 • Doe geen aannames wanneer je een leerling vragen stelt over zijn werk. Vraag om feedback van de leerling over wat hij denkt wat er gebeurt.
 • Feedback door klasgenoten kan een vast onderdeel worden in je lessen. Om leerlingen en leerkrachten te helpen, kun je de voorbeeldzinnen voor coachingsgesprekken tussen klasgenoten (blz. 112) gebruiken.

Beknopte uitgave

Het boek ‘Feedback om leren zichtbaar te maken’ zou in mijn ogen in elke schoolbibliotheek moeten staan. Hiervoor is op elke school een bepaald budget. Het boek is met €54,- voor sommige professionals wellicht prijzig. Dan kan ik je de beknopte uitgave aanraden. Deze gaat kort in op de principes en praktische aspecten van feedback:

 • Wat is feedback en welke invloed heeft het?
 • Wat is een goede feedbackcultuur?
 • Welke strategieën van lesgeven en leren vormen het best mogelijke kader voor effectieve feedback?
 • De kracht van feedback.

Bedankt Uitgeverij Bazalt, voor het toesturen van dit boek!

Dit artikel bevat affiliatelinks.

Review: Basicly

Juf Renske testte de leeromgeving en het lesmateriaal van Basicly. Hier lees je haar review.

Basicly

Basicly is een platform met een doorgaande digitale leerlijn geschikt voor het werken met Google en Microsoft. Basicly is te benaderen vanaf allerlei devices. Zo kan er bijvoorbeeld naast de Chromebooks waar mijn groep 7/8 mee werken, ook gewerkt worden met apps op een iPad, die in de kleutergroep op onze school aanwezig zijn. Het platform staat vol handvatten om snel met je groep en team wijs te worden in de digitale wereld.

Filmpje – Wat is Basicly?

Implementatie

Met duidelijke video’s en een routekaart kun je het team begeleiden bij de implementatie van digitale geletterdheid. Dit kun je als team helemaal in je eigen tempo doen! De stappen zijn helder omschreven en alle tools die je nodig hebt om in het team aan de slag te gaan worden aangereikt.  
Er is een e-buddy bereikbaar die een intake verzorgt en tijdens het implementatieproces beschikbaar is voor vragen.

Filmpje – Een kijkje op het Basicly platform

Aan de slag in de groep

Je maakt een klas aan zodat je de leerlingen kunt toevoegen en lessen met hen kan delen.
In Basicly zijn er veel diverse thema’s beschikbaar, zo wordt er ook aandacht gegeven aan (hele kleine greep) sociale media, hoe kun je nu effectief zoeken online, maar ook je houding. Al vanaf groep 1/2 is Basicly in te zetten, wat zorgt voor een mooie doorgaande lijn.
Echt een compleet pakket dus!
Zelf zet ik graag de lessen in waarvan ik denk dat de leerlingen het nodig hebben. Helemaal na een periode van thuiswerken, heeft mijn groep 7/8 best al wat basisvaardigheden onder de knie.
Het gebruik van Basicly is erg flexibel: je kunt een leerlijn volgen of lessen naar eigen inzicht klaarzetten voor je groep. De lessen staan overzichtelijk geordend, met een tijdsindicatie. Je kunt de lessen die geschikt zijn voor jouw groep gemakkelijk open zetten.
Er zijn klassikale lessen beschikbaar die ik fijn vind om te geven, want op dit vlak hebben leerlingen instructie nodig ook al lijken de meeste leerlingen digiwijs. Er is heldere informatie voor de leerkracht en je kunt ook inzien welke informatie de leerlingen krijgen als zij de les openen.
Ook kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met lessen/opdrachten. De leskaarten voor de leerlingen zijn goed omschreven en stap voor stap te volgen. Er wordt soms gebruik gemaakt van populaire programma’s zoals Canva. Hier moet er dan nog wel voor de leerlingen bij Canva zelf een apart account worden aangemaakt.

Voorbereiding en differentiatie

De voorbereidingstijd is minimaal; het is natuurlijk wel handig om te weten welke stappen er worden doorlopen en soms moet je een werkblad voor de leerlingen printen of ander materiaal klaarleggen.
Mijn leerlingen vonden het leuke lessen om mee aan de slag te gaan. De klassikale les, praatplaten, instructievideo’s en quizzen die voor afwisseling zorgen, waren overzichtelijk en duidelijk.
Het platform biedt veel mogelijkheden en heeft veel differentiatie. Leerlingen die de basis onder de knie hebben kunnen bijvoorbeeld aan de slag met een programma als Excel.
De leerlingen uit mijn groep vonden het erg fijn om samen met een opdracht bezig te zijn, dan kunnen ze ook elkaar hulp bieden.

Mijn mening

Wij hebben nog lang niet alle lessen uitgeprobeerd, maar we zijn zeker enthousiast! Het leuke vind ik  om te zien dat leerlingen vaardigheden uit lessen gaan inzetten bij andere opdrachten zoals het maken van een presentatie (allerlei flitsende animaties waren populair haha!).
Mochten jullie als team op zoek zijn naar een complete leerlijn dan zou ik zeker Basicly willen adviseren om te bekijken/ uit te proberen!

Je vindt juf Renske ook op Facebook en Instagram.

Review: De gelukkige leraar

Een gelukkige leraar, hoe word of blijf je die? Dat legt Maike Douglas-Westland je uit. In haar boek deelt Maike haar belangrijkste lessen en tips.  In deze review hoop ik je nieuwsgierig te maken naar het boek, zodat je het gaat lezen. En daarna aan al je onderwijscollega’s gaat aanraden. 😊

Gegevens van het boek

Titel: De gelukkige leraar
Auteur: Maike Douglas-Westland
148 pagina’s, paperback
Uitgever: Pica

Informatie over de auteur

Maike Douglas-Westland is leerkracht en eigenaar van de website www.jufmaike.nl. Op deze website deelt ze haar creatieve ideeën als leerkracht. Haar missie is leerkrachten helpen om goed onderwijs te kunnen geven.

Pittig en prachtig

In het eerste hoofdstuk van het boek benoemt Maike meteen iets, wat elke leerkracht zal herkennen: “Het is een pittig en prachtig beroep tegelijk. Het kan altijd beter, leuker en mooier”. Je zult daarom moeten leren keuzes te maken, je werk inrichten zoals jij dat fijn vindt. Dat moet je samen doen, maar ook vooral zélf doen, aldus Maike. 

Brainjump

Het is belangrijk dat je als leerkracht een visie hebt, zodat je weet wat jij nodig hebt om goed onderwijs te geven. Welke doelen wil je bereiken en wat vind jij belangrijk? Hier kun je achter komen door een een brainjump te doen: Tien minuten de tijd nemen om antwoord te geven op de vijf vragen, die je vindt op pagina 20 in het boek. En als je denkt dat juf Maike alleen de lezer aan het werk zet, dan heb je het mis. Je leest ook haar eigen antwoorden op de vijf vragen.

Boodschap

Als je weet wat je wil, loop je gegarandeerd tegen zaken aan die je wil veranderen, of op z’n minst wil bevragen. Dan is het goed om te weten hoe je voor jezelf op kunt komen. Dat legt Maike je uit. Op bladzijde 32 geeft ze heel concrete tips om je boodschap duidelijk over te brengen. Vervolgens legt ze ook uit hoe je op een krachtige manier je vragen kunt stellen.

Feedback

In hoofdstuk 2 van het boek geeft Maike tips over feedback. Hoe geef en ontvang je die? Een fijne toevoeging vond ik dat Maike schrijft dat je altijd kunt terugkomen op feedback. Als je op enig moment met je mond vol tanden staat, kun je altijd later nog op die persoon afstappen om het er even over te hebben.

Rechten en plichten

Als je wil weten wat jouw rechten en plichten zijn, zal hoofdstuk 3 je goed bevallen. Als school mag je tegenwoordig heel veel zelf bepalen. Dat betekent dus dat je als leerkracht kunt meedenken, meepraten en meebeslissen. Een heel praktisch lijstje van voorbeelden waarover je mee kunt denken vind je op pagina 86.

Gevoelens

Maike heeft een duidelijke mening en visie en tegelijkertijd maakt ze veel beslissingen vaak intuïtief. Het hoofdstuk over gevoelens, mindfulness en meditatie heb ik met plezier gelezen. Voor mensen die er minder mee hebben, of het moeilijk vinden om naar hun lijf en gevoel te luisteren geeft Maike tips van een meer analytische aard. Schrijf bijvoorbeeld alle voor- en tegenargumenten op. Streep argumenten van anderen weg en kijk bij de rest naar waar het gevoel van dat argument vandaan komt. Is dat gevoel angst? Streep dat argument dan ook weg.

Planning

In de laatste hoofdstukken van het boek lees je Maikes tips over focus, prioriteiten vaststellen, timemanagement, multitasken en werkdruk. Het boek sluit af met een hoofdstuk speciaal voor de startende leerkracht.

Mijn mening

Dit boek is goud! Iedereen die een gelukkige leraar wil worden of blijven zou het wat mij betreft moeten lezen. Maike laat zien dat ze van veel markten thuis is. Ze is duidelijk en zakelijk, maar ze durft zich tegelijkertijd ook heel kwetsbaar op te stellen door eerlijk te vertellen over wat ze moeilijk, lastig of zelfs een beetje eng vindt. In het boek lees je dat Maike door de jaren heen enorm veel heeft geleerd. Haar eigen ontwikkeling en alle leermomenten en valkuilen die hierbij horen deelt ze met ons. Zelf sta ik inmiddels 23 jaar voor de klas en ik ben nog steeds niet uitgeleerd. Dat wist ik al, en door het lezen van Maikes boek besef ik dat nog meer.

Nog meer lezen over het boek?

Wil je weten hoe Maike op het idee kwam om dit boek te schrijven? Lees hier dan haar eigen verhaal.

Lees hier de blog van Jenneke Westland. Zij is de moeder van Maike.
Kom erachter wat zij heeft geleerd van (het lezen van het boek van) haar dochter.

Het boek

Uitgeverij Pica, bedankt voor het opsturen van dit boek.

Review: Juf Naomi klapt uit de school

Gegevens van het boek

Titel: Juf Naomi klapt uit de school
Auteur: Naomi Smits
Illustraties: Mieske
136 pagina’s, paperback
Uitgever: Pica

Informatie over de auteur

Naomi Smits uit de Meern is leerkracht in het basisonderwijs. Misschien ken je haar van haar onderwijscolumns in Trouw. En zo niet, kun je de columns hier lezen. Naast de vele columns heeft Naomi maar liefst twee boeken geschreven. Haar nieuwste boek heet ‘Eh… juf, hoe krijg je eigenlijk kinderen?’. En haar eerste boek bespreek ik in deze review 😊 .

Illustraties

Het boek is prachtig geïllustreerd door Mieske.
Meer van haar werk vind je via Mieske.nl.

Juf Naomi klapt uit de school

Naomi’s eerste boek heet ‘Juf Naomi klapt uit de school’. En uit de school klappen doet ze! Dit boek gaat over (Naomi’s) onderwijs. Zelf noemt ze haar boek ‘een soort onderwijsbiografie’. Naomi vertelt aan de hand van haar persoonlijke verhaal en onderwijscarrière. Ze heeft veel passie voor het vak van leerkracht. In het boek vind je naast hilarische anekdotes en grappige opmerkingen van leerlingen ook aanbevelingen voor Pabo’s en adviezen aan (startende) leerkrachten. Verder geeft Naomi praktische tips om werkdruk aan te pakken en geeft ze relatieadvies voor het werken met een duo-partner.

Mijn mening

Met de deur in huis: dit is dus echt een heel fijn boek! Het leest alsof ik met Naomi aan het kletsen ben, zoals ik dat met collega’s of vriendinnen (die ook leerkracht zijn) doe. Alles wat Naomi schrijft is heel herkenbaar. Ook ik was ooit die student met geweldig leuke stages. Maar ook de stagiair die geen klik had met haar mentor en afgerekend werd op mijn visie en werkwijze ( en het feit dat mijn hart alles behalve bij de kleuters ligt 😊 ).

Het boek staat vol inspirerende, eerlijke, grappige en wijze verhalen voor startende, fulltime en parttime leerkrachten.  Daarnaast heeft Naomi, samen met collega-leerkracht Marjon Griffioen, een paar suggesties voor de Pabo op papier gezet. Als ik er dan eentje mag citeren, waarin ik me 100 % kan vinden: “Leg de focus op goed lesgeven en een goed pedagogisch klimaat.”

Voor mij persoonlijk is er nog iets bijzonders aan dit boek. Mijn compagnon-vriendin Esther belde mij op en vroeg: ”Heb je het boek al uit? Nee? Kijk eens op bladzijde 49!” Dat deed ik en daar zag ik dat Naomi mij noemde in één adem met juf Maike, juf Inger, de klas van juf Linda en Esther van Bovenbouwwereld. Hoe bijzonder is dat?!

Naomi, bedankt voor dit ontzettend fijne boek dat vooral heerlijk herkenbaar, en soms helaas herkenbaar is. Ik heb genoten van het lezen van jouw onderwijsbiografie met tips voor meer selfcare en me-time, een onderwijs-playlist, jouw tien geboden voor stagebegeleiders en je tips voor een fijne communicatie met ouders.

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar dat maakt de review niet minder eerlijk.

Review: Koos zoekt een huis

Gegevens van het boek

Titel: Koos zoekt een huis 
Auteur: Liselot Jansen
Met illustraties van Sarina Reilingh
ISBN: 9789030507697
Prentenboek, 32 pagina’s, hardcover
Verschijningsdatum: oktober 2020
Uitgever: Meis & Maas

Informatie over de auteur

Liselot Jansen zegde haar baan als producer bij de televisie op om zich fulltime te richten op Koos de Koala. Dit nieuwe kidskarakter wil dat mensen lief zijn voor Moeder Aarde. Samen de wereld groen doorgeven aan volgende generaties. Kinderen en hun ouders spelenderwijs leren dat ze lief moeten zijn voor onze aarde.

Wie is Koos de Koala?

Koos is de dapperste koala uit Australië. Stoer schattig én met een boodschap. Hij is de hoofdpersoon in vijf voorleesboeken die gemaakt gaan worden, waarin hij dieren ontmoet, die te maken hebben met bijvoorbeeld de plastic soep of het smelten van de ijskap.

Kinderen en hun (groot)ouders ontdekken met Koos waarom en hoe we voor onze aarde moeten zorgen. Milieuthema’s worden klein en toegankelijk gemaakt en hierdoor zie je dat je zelf meer kunt doen dan je denkt om de aarde groen door te geven aan volgende generaties.

Koos zoekt een huis

Koos de Koala heeft het helemaal naar zijn zin in de boom waar hij woont. Maar dan wordt Koos plotseling ruw uit zijn slaap gehaald door een bulldozer. Op een ochtend krijgen Koos en zijn vrienden de schrik van hun leven: grote gele monsters hakken alle bomen om! Gelukkig weet Koos te ontsnappen, maar zijn geliefde huisje met al zijn spulletjes is weg. Wat nu? Koos gaat vol moed op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Help jij hem een nieuw huis te vinden?

Koos zoekt een huis

Mijn mening

Ik houd van prentenboeken, een mooi verhaal is daarin belangrijk maar zeker ook de illustraties. Wanneer je Koos ziet vind je hem meteen schattig. Ik vind het een mooi boek geworden. Het verhaal en de illustraties maken het tot een prachtig geheel. Een verhaal met een belangrijk doel: kinderen kennis laten maken met duurzaamheid en leren hoe om te gaan met de natuur en het milieu.

In het boek zitten ook zoekopdrachten. Op iedere bladzijde moet je op zoek naar de vriendjes van Koos, naar zijn ouders, troep (blikje) en de twee lachvogels die Koos de weg wijzen. Een leuke aanvulling op het verhaal.

Achter in het boek stelt Koos zichzelf even voor, zijn er ‘wist je datjes…’ te vinden, tips wat je zelf zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat er minder bomen worden gekapt. En je kan Koos een mailtje sturen wanneer je zelf iets bedacht hebt om de aarde weer wat groener te maken.

De makers stellen zich even voor, maar ook alle sociale media kanalen worden voorgesteld.

Koos op het web

Koos heeft namelijk een eigen website www.koosdekoala.nl.
Koos is ook te vinden op Facebook https://www.facebook.com/zoobiyoo.
En je vindt Koos op Instagram @koosdekoala
Koos gaat online verder in de YouTube-serie Koos & Moos. De QR-code staat achter in het boek om naar dit kanaal te gaan.

Kortom: er is heel goed over nagedacht om het thema milieu kindvriendelijk aan te bieden. Het is een leuk, mooi en leerzaam boek. Maar ook de aanvullingen op Facebook,  Instagram en YouTube maken het een geweldig geheel!

Boek kopen

Je vindt juf Mieke ook op Facebook, Instagram en op VOORDELEERKRACHT.

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar dat maakt de review niet minder eerlijk.