STEAM

Door juf Lianne en juf Mila

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

Hoi! Wij zijn Lianne en Mila. Wij zijn vierdejaars studenten van de Pabo in Emmen. Wij doen onze minor over STEAM. Door middel van deze post willen wij jullie net zo enthousiast maken als wij zijn!

W&T

Sinds 2020 is Wetenschap & Technologie onderwijs verplicht. W&T stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen, waarmee 21st century skills worden ontwikkeld. Het brengt leerlingen kennis bij over de wereld.
Thema’s die aan bod komen, zijn:

  • gezondheid
  • natuur en ruimte
  • de technologische
  • bebouwde en maatschappelijke omgeving
  • hoe die in het verleden tot stand zijn gekomen en hoe we hier nu op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan

Leerlingen werken samen in groepjes aan uitdagende vragen en gesignaleerde problemen, waarbij de leerkracht een coachende rol heeft. De leerlingen worden gestimuleerd zich te gedragen als nieuwsgierige, kritische en creatieve onderzoekers en/of ontwerpers.

21st century skills

21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige samenleving. Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. de vier hoofdonderdelen zijn:

  • informatie vaardigheden
  • computational thinking
  • ICT-basisvaardigheden
  • mediawijsheid

Wat is STEAM

STEAM is de toekomst van het onderwijs. Het omvat vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het opleiden van de nieuwe generatie innovators voor het oplossen van (complexe) problemen.

Bij STEAM onderwijs is het leerproces net zo belangrijk als het resultaat. Onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren staan centraal. STEAM maakt vooruitgang mogelijk door het leren door fouten te maken te stimuleren, door te ervaren en oplossingsgericht te denken. Het bespaart tijd door lessen te combineren en het interactieve karakter maakt het leren leuker.

Wetenschappelijke methode

Gedurende de les stelt de leerkracht vragen die de leerlingen aanzetten tot kritisch denken. Dit gebeurt aan de hand van de volgende stappen:

Observatie

De leerkracht stelt vragen aan de leerlingen. ‘Wat zie je? Wat gebeurt er?’.

Vragen stellen

De leerkracht vraagt: ‘Wat weet je al? Waar denk je aan? Wat wil je weten of onderzoeken?’.

Hypothese

De leerkracht stelt vragen. ‘Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat verwacht je?’.

Experimenteren

De leerlingen zijn hier al aan het werk. De leerkracht stelt stimulerende vragen, zoals: ‘Wat moet je doen? Wat heb je nodig? Hoe denk je dat we dat het beste kunnen doen?’.

Conclusie

De leerlingen stellen een conclusie op, waarbij de leerkracht ondersteunt door vragen te stellen: ‘Is dit wat je verwacht had? Waarom wel/niet? Heb je dit al eens eerder gezien? Hoe komt dat denk je?’.

Presentatie

De leerlingen presenteren hun bevindingen.

STEAM in de praktijk – vak integratie

STEAM is dé manier om W&T te integreren in het curriculum op de basisschool. Hierbij wordt W&T niet als vak op het lesrooster gezet, maar wordt het in samenhang met andere vakken aangeboden. Binnen STEAM wordt W&T ingezet als middel, waardoor leerlingen belangrijke vaardigheden en houdingen ontwikkelen, de zogenaamde 21st century skills.

Een voorbeeld:
In groep 3 wordt een les gegeven met de Beebots. Dit is een klein robotje dat de leerlingen zelf moeten programmeren. De leerlingen krijgen een mat met vierkanten, waarbij in ieder vierkant een afbeelding zit. De leerlingen krijgen opdrachtenkaartjes, waarbij zij de Beebot via een route op de juiste bestemming moeten krijgen. Hierbij werken de leerlingen aan verschillende vaardigheden:

rekenen

routebepaling, wiskundetaal gebruiken, tellen, meetkundige problemen oplossen (beschrijven routes)

21st century skills

programmeren, communiceren (opdrachtenkaartjes maken voor klasgenootjes)

begrijpend lezen en luisteren

kaartjes lezen en gesproken opdrachten uitvoeren

 

Voor meer inspiratie kun je ons volgen op Instragram.

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.