Dagelijks een dictee

Goed kunnen spellen is belangrijk. Het helpt om je goed uit te drukken. Spelfouten kunnen tot verwarring leiden als anderen de tekst lezen. Ook leiden spelfouten vaak tot een negatief oordeel over de schrijver. Bovendien kan het niet zo goed kunnen spellen  je onzeker maken.

Classmates Friends Bag School Education

Dagelijks dictee

Maar hoe word je een goede speller? Samen een dagelijks dictee maken is een zeer effectieve werkvorm. De leerkracht leest voor en de leerlingen zetten de klanken om naar woorden.
Je geeft voor een dagelijks dictee geen beoordeling. Je oefent samen met je leerlingen de leerstof. Je loopt rond, geeft feedback, herstelt fouten en laat de leerlingen de spellingregels correct verwoorden.
Je laat goede voorbeelden zien aan de klas en je geeft veel complimenten. Ook ben je kritisch en laat slordig werk direct opnieuw maken.
Door de specifieke feedback en de interactie tussen jou en je leerlingen komen kinderen tot leren.

In mijn webshop vind je voor groep 4 tot en met 8 een document met 200 dagelijkse dictees.
Elke dag een dictee van vijf woorden en één zin.

⇒ Neem een kijkje in de webshop. 🙂

Bronnen
Vakwerk
Expertis