De woorden van spelling nog een keer oefenen met het Geheugenspel :-)

Af en toe laat ik de woorden van spelling nog een keer oefenen met het Geheugenspel.
Ideaal als je weinig tijd hebt. 🙂

Het gaat als volgt:
1. Zet de woorden op het digibord en dek ze af.
2. Laat de kinderen pen en papier pakken.
3. Op jouw teken toon je de woorden en krijgen de kinderen 2 minuten om zoveel mogelijk woorden te onthouden.
4. Na 2 minuten dek je de woorden weer af en krijgen de kinderen 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk woorden op te schrijven.
5. Na 2 minuten berekent iedereen zijn/haar score: 1 punt voor elk goed woord en nóg een punt per correct gespeld woord.

Kinderen oefenen niet alleen de woorden van spelling, maar ook hun geheugen 🙂

 

Wij oefenen spelling met de BLOON-methode!

Het oefenen van spellingwoorden doen wij in mijn groep met de BLOON-methode.

BLOON staat voor

Bron

Bekijken
De leerling bekijkt het woord goed. Wat is het probleem of de moeilijkheid? Is er een spellingregel van toepassing? Is het een onthoud-woord of een ook-zo-woord?

Lezen
De leerling leest het woord aandachtig, neemt het in zich op en laat de betekenis op zich inwerken. De betrokkenheid van leerlingen is groter, als woorden voorzien worden van betekenis of emotie.

Omdraaien
De leerling draait het papier om. Zo kan het woord niet overgeschreven worden.

Opschrijven
De leerling schrijft het woord op, vanuit het geheugen. Zo worden de hersenen geactiveerd en wordt de spellingregel of het onthoud-woord daadwerkelijk ingeoefend.

Nakijken
De leerling vergelijkt het geschreven woord met het woord op het blad. Hij/zij kijkt het woord kritisch na en verbetert het eventueel.

 

Bron

 

Mijn leerlingen krijgen aan het begin van het jaar de BLOON-aantekening in hun onthoudschrift.
Ze mogen kiezen uit bovenstaande afbeeldingen, óf ze maken zelf een aantekening. Hiervoor kunnen ze dit hulpmiddel gebruiken 🙂

 

Bronnen
Bloon
Ik leer in beelden

Hoe gebruik je de didactische werkvorm TafelRondje?

De werkvorm.
In tafelgroepjes maken de leerlingen één schriftelijke lijst met ideeën, antwoorden of oplossingen.

lijstje
Voorbereiding.

Voor elk tafelgroepje is één vel papier en één pen nodig.

lood

De stappen.
1. De leerkracht noemt een onderwerp en geeft DenkTijd.
2. De leerlingen noteren om de beurt een idee, antwoord of oplossing op het papier dat rondgaat. Wie begint? 🙂
3. Er kunnen meerdere rondjes gemaakt worden.
4. Aan het eind van deze opdracht bekijken de leerlingen in hun tafelgroepje de lijst en vullen samen nog aan of wijzigen samen een of meer antwoorden.

boekje

Tips:
* Er mag niet gepraat worden. Als leerlingen weten dat ze bij stap 4 de mogelijkheid krijgen om samen te overleggen, zal dat gemakkelijker zijn.
* In tegenstelling tot bovenstaande tip: Het kan voor het vlot uitvoeren van deze werkvorm helpen, als de leerlingen zachtjes het woord dat ze opschrijven noemen. De leerlingen die daarna aan de beurt zijn en hetzelfde idee hebben, kunnen iets anders bedenken.

samen

Hoe gebruik ik deze werkvorm?
* Wereldoriëntatie: Noem om de beurt iets wat te maken heeft met …
* Stellen: Noem om de beurt een mogelijk hoofdpersoon of een mogelijke locatie.
* Spelling: Noem om de beurt een woord in de categorie …
* Engels: Noem om de woord een Engels woord én de vertaling.

School Icon Flat

Oefendictee in de werkvorm TafelRondje.
1. De leerkracht geeft klassikaal een dictee van een aantal woorden.
2. De leerlingen noteren om de beurt een woord op het papier dat rondgaat. Wie begint? 🙂
3. Er kunnen meerdere rondjes gemaakt worden.
4. Aan het eind van deze opdracht bekijken de leerlingen in hun tafelgroepje het gezamenlijke dictee en wijzigen eventueel samen een of meer antwoorden.
5. De correcte spelling van de woorden wordt op het digibord getoond.
6. De leerlingen kijken samen hun dictee na.

diploma

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

Meer betrokkenheid tijdens de spellingles met deze tips.

Didactische werkvormen zijn werkvormen waarbij alle leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen.

In dit weblog vind je een aantal tips hoe je didactische werkvormen kunt inzetten tijdens een spellingles. Ik doe dat aan de hand van de categorieën ‘woorden met x’, ‘woorden met y’, ‘woorden met é’ en ‘woorden met ch die klinkt als sj’.

Tip 1:
Laat kinderen zoveel mogelijk woorden bij de gegeven categorieën bedenken. Ondersteun deze “zoektocht” met plaatjes en foto’s van woorden uit het woordpakket. Je zult zien dat kinderen door de foto’s geholpen worden en zelfs verder gaan associëren.

Tip 2:
Gebruik de didactische werkvorm Zoek De Valse.

De stappen.
1. Alle leerlingen schrijven drie woordpakketwoorden op: 2 zijn waar en 1 is niet waar.
2. De leerkracht geeft een startteken.
3. Alle leerlingen lopen door de klas en zoeken een maatje.
Leerlingen die geen maatje hebben, steken hun hand op.
4. Leerling A laat zijn/haar woorden aan leerling B zien.
5. Leerling B probeert te ontdekken welk woord fout geschreven is.
6. Leerling A en B wisselen van rol.
7. Hierna zoeken de leerlingen een nieuw maatje.


Tips:
* Laat leerlingen een “score” bijhouden op een scoreblad of in hun taalschrift. Hoeveel klasgenoten hadden het goed? Hoe meer klasgenoten het fout geraden hebben, hoe moeilijker de stellingen waren.

Tip 3:
Gebruik de didactische werkvorm Tafelrondje.

De stappen.
1. De leerkracht dicteert een woord.
2. Leerling A schrijft het woord op en geeft het papier/ schrift door.
3. De leerkracht dicteert een tweede woord.
4. Leerling B schrijft het woord op en geeft het papier/ schrift door.
5. Deze stappen herhaal je, totdat het oefendictee klaar is.
6. Nu pas mag er gepraat/ overlegd worden.
7. De leerlingen kijken met het hele tafelgroepje of ze het eens zijn met de schrijfwijzen van álle woorden.

Tip 4:
Gebruik de didactische werkvorm TeamHints.

Voorbereiding.
De leerkracht maakt kaartjes met woordpakketwoorden die uitgebeeld gaan worden.
Kinderen pakken pen en papier.

De stappen.
1. Leerling 1 pakt een kaartje van de stapel en leest wat er op staat.
2. Leerling 1 beeldt uit wat er op het kaartje staat.
3. De rest kijkt en krijgt DenkTijd.
4. De leerlingen schrijven het woord op.
5. Het tafelgroepje kijkt samen of het woord klopt én of het correct geschreven is.
6. Herhaal deze stappen totdat alle kaartjes op zijn, of de tijd om is. Alle leerlingen komen even vaak aan de beurt.

Extra tip:

Op de site van Juf Linda vind je nog 14 manieren om spelling te oefenen.

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

Hoe gebruik je de didactische werkvorm Knappe Koppen Quiz?

De werkvorm.
De leerlingen vertellen elkaar wat ze weten over een bepaald onderwerp.

De stappen.
1. De leerkracht geeft een onderwerp en vraagt naar hun voorkennis.
2. De leerkracht geeft DenkTijd.
3. De leerlingen denken na over welk aspecten van dit onderwerp ze al wat weten.
4. De leerlingen noteren de aspecten met hun naam op een blaadje.
5. Om de beurt kiezen de leerlingen één aspect uit, waarover ze ‘de knappe kop’ een vraag stellen.
6. De ‘knappe kop’ van wie de naam op het blaadje staat beantwoordt de vragen en vertelt wat hij nog meer weet over dit aspect.

Hoe gebruik ik deze werkvorm?
Stap 3 doe ik vaak anders: ik maak nl. zelf de kaartjes, waarop de aspecten staan.
De leerlingen nemen dan ieder één of twee kaartjes om over te vertellen.
In plaats van kaartjes maken, kun je ook lege kaartjes geven en de woorden / begrippen op het digibord tonen.

Mogelijke kaartjes bij vakken:
Werkwoordspelling: klank veranderende werkwoorden; voltooid deelwoord; bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord; gebiedende wijs; ’t ex-kofschip
Wereldoriëntatie: de begrippen of kernwoorden van de les of het hele blok. Als voorkennis ophalen of juist als controle van begrip ná een les. Of als voorbereiding op de toets.
Woordenschat: de woorden die centraal staan bij de les taal / begrijpend lezen / spelling.

Leerlingen bewust foute antwoorden laten opschrijven? Met deze werkvorm wel!

De werkvorm Zoek De Valse.
De leerling raden welke stelling onjuist is en welke twee stellingen juist zijn.

De stappen.
1. Alle leerlingen schrijven drie stellingen op: 2 zijn waar en 1 is niet waar.
2. De leerkracht geeft een startteken.
3. Alle leerlingen lopen door de klas en zoeken een maatje.
Leerlingen die geen maatje hebben, steken hun hand op.
4. Leerling A vertelt zijn/haar stellingen aan leerling B.
5. Leerling B probeert te ontdekken welke stelling niet waar is.
6. Leerling A en B wisselen van rol.
7. Hierna zoeken de leerlingen een nieuw maatje.

Tips:
* Laat leerlingen een “score” bijhouden op een scoreblad of in hun taalschrift.
Hoeveel klasgenoten hadden het goed?
Hoe meer klasgenoten het fout geraden hebben, hoe moeilijker de stellingen waren.
* Zet de afspraken op het digibord.

Hoe gebruik ik deze werkvorm?

* Tijdens vakken wereldoriëntatie.

* In plaats van de maandagochtendkring.

          

* Tijdens spelling.

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂