Triominos spelling

Om tijdens de spellingles een aantal categorieën extra te oefenen heeft juf Kim dit toffe spel gemaakt: Triominos spelling.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je nodig:

 • de kaartjes uit de download

Voorbereiding

Print de download voor elk tweetal of groepje dat dit spel gaat spelen.
Knip de kaartjes (driehoeken) los van elkaar.
Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. 🙂
Het spel kan beginnen!

Het spel

De begintegel (paars gekleurd) wordt in het midden gelegd. De speler legt de andere kaartjes open op tafel en probeert de kaartjes op de juiste manier aan de begintegel te leggen. De woorden moeten grenzen aan woorden met dezelfde spellingsregel.
Bijvoorbeeld: contact – categorie (colawoord) of snack – speakers (leenwoord).

Grenzen alle kaartjes juist aan elkaar? Dan bekijkt de speler wat de overeenkomst is tussen de woorden die aan de rand van het spel zichtbaar zijn (woorden die eindigen op –eren).

Uitdaging

Print de lege kaartjes uit en laat de spelers zelf een Triominosspel maken. De begintegel is bruin gekleurd.

Download

Download hier het document met de kaartjes.

Veel speelplezier!

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Propjes mikken

Juf Angéla

Om woorden met een apostrof te oefenen heeft juf Angéla dit leuke spel gemaakt: Propjes mikken! Hiermee zullen je leerlingen letterlijk doelgericht spelling oefenen. 🙂

Benodigdheden

 • Drie (prullen)bakken
 • De woordkaarten uit de download
 • De kaartjes voor aan de bakken

Bedoeling

Elke speler krijgt een woordkaart met enkelvoudige woorden die in het meervoud apostrof-s, apostrof of alleen een s krijgen.
Lees het woord hardop voor en noem het woord daarna in het meervoud. Welke spellingsregel hoort hierbij? Pas de spellingsregel op de juiste manier toe, maak er een propje van en mik de woordkaart in de juiste (prullen)bak.

Variatie

Je kan de keuze maken om de leerlingen voorafgaand het gooien het woord op te schrijven i.p.v. te noemen ter ondersteuning van het woordbeeld.

Tips

 • Ruil de prullenbakken om voor hoeken in de klas.
 • Pas deze les toe in een circuitvorm.
 • Bewaar de propjes om ze op een ander moment te hergebruiken. 

Extra

Deze spellingsvorm is ook goed toe te passen bij andere spellingsregels!

Download

Download hier de woordkaarten.
Download hier het ondersteunende materiaal.

 

Je vindt juf Angéla ook op Instagram.
Daar heet ze Juf van de bovenbouw.

 

Meer spelling oefenen

     

200 dagelijkse dictees voor groep 4 t/m 8

 

 

Kegelroof – spelling

Juf Angéla

Om woorden met een -d- of -t- te oefenen heeft juf Angéla dit leuke spel gemaakt: Kegelroof!

Speloverzicht

Leg de letter-d- en de letter-t-bladen neer op tafel met daarop een kegel (of ander voorwerp).
De speelkaarten liggen gedekt op een stapel. Draai de bovenste speelkaart om en probeer zo snel mogelijk als eerste de kegel te pakken. Vertel wat de spellingregel is.
Bijvoorbeeld: voetbal – voeten. Ik hoor de t.
Wie heeft aan het einde de meeste kaartjes?

Benodigdheden

 • Twee kegels (of andere voorwerpen)
 • De letterbladen uit de download

Spelregels

Er zijn drie mogelijke spelsituaties.

 1. De speler pakt de juiste kegel: je mag de kaart houden.
 2. De speler pakt een foute kegel.
  Kies dan één van de volgende spelregels voor de start van het spel:
  * De kaart gaat terug in de stapel. Per ronde mag alleen de speler die als eerste de kegel grijpt het antwoord zeggen (voor een langere inoefening met de betreffende fouten).
  *  De kaart wordt door de andere speler gecorrigeerd en hij/zij krijgt vervolgens de kaart (ter afremming van impulsieve reacties en stimuleren van goed nadenken en de spellingsregel toepassen).
 3. Pakken beide spelers een andere kegel? Kijk dan bij regel 2 en maak een keuze uit de twee spelopties.

Downloads

Download hier de letterbladen.

Download hier de versie ‘woorden met een -p- of -b-‘.

 

Je vindt juf Angéla ook op Instagram.
Daar heet ze Juf van de bovenbouw.

 

Meer spelling oefenen

     

200 dagelijkse dictees voor groep 4 t/m 8

 

 

Verrijk je spellingles met een Dictweetje!

Kennen jullie Dictweetje al? Het is een werkvorm die je inzet na een dictee.  Deze werkvorm is afkomstig van OMJS. Juf Inge maakte er een mooi en handig werkblad bij.

Wat heb je nodig?

 • voor elke leerling het werkblad uit de download
 • voor elke leerling een pen
 • voor elke leerling een groen, oranje en rood kleurpotlood
 • drie zinnen en tien woorden die de leerkracht dicteert

Hoe werkt het?

De kinderen schrijven de zinnen en de woorden die de leerkracht dicteert op het werkblad.
Hierna gaan ze de woorden een kleur geven:

 • groen: ik weet zeker dat ik dit woord goed heb geschreven;
 • oranje: ik twijfel of het woord goed geschreven is;
 • rood: dit woord vind ik erg moeilijk, en is bijna zeker fout geschreven.

Hierna lopen de kinderen door de klas en vergelijken ze met een aantal klasgenoten de woorden die ze oranje of rood hebben gemaakt. Ze mogen overleggen met elkaar en hun woorden verbeteren.

Na de uitwisseling schrijft de leerkracht de zinnen en woorden op het bord. Deze worden besproken, evenals  de spellingregels die hierbij horen.

Download

Download hier het werkblad.

Juf Inge is ook actief op Instagram! 🙂

 

Meer spelling oefenen

     

200 dagelijkse dictees voor groep 4 t/m 8

 

Halli Galli – spelling: klankgroepen

Juf Angéla

Bijna elke leerkracht heeft het spel Halli Galli in de klas. Juf Angéla bedacht hier een leerzame variant op, waarbij de kinderen een aantal spellingcategorieën oefenen.

Categorieën

De categorieën die tijdens dit spel geoefend worden, zijn:

 • Korte klank: herkennen van woorden met een korte klank.
 • Lange klank: herkennen van woorden met een lange klank.
 • Lange klank s/z: herkennen van woorden waarbij de s verandert in een z.
 • Lange klank f/v: herkennen van woorden waarbij de f verandert in een v.
 • Tweeklank: herkennen van woorden met tweeklanken (oe, ui, ij, ei, ie, ei, au, ou).

Speelmateriaal

 • hotelbel (uit het spel Halli Galli)
 • speelkaarten uit de download
 • draaischrijf uit de download

Speloverzicht

Iedere speler heeft een stapel kaarten voor zich gedekt op tafel liggen. De kaarten behoren tot een onderdeel binnen de spellingscategorie klankgroepen. Voordat er een ronde start, wordt er aan de draaischijf gedraaid (optioneel). Er wordt in de betreffende ronde gelet op die spellingsregel. De spelers draaien om de beurt de kaarten neer naast de bel. Wanneer een speler de juiste kaart denkt te zien, passend bij de spellingsregel van de draaischijf, luidt hij/zij de bel. De kaart wordt nu omgedraaid. Er nu nu twee mogelijkheden:

Goed

De speler die zojuist heeft gebeld, spelt het woord correct. De speler wint alle open kaarten op de tafel.

Fout

De speler spelt het woord fout. De andere spelers krijgen nu de kans om de beurt te stelen. Dat gaat als volgt: De speler die als eerste belt, gaat de uitdaging opnieuw aan.

 • Goed? De kaarten gaan naar deze speler.
 • Fout? Dan herhaalt de bovenstaande regel zich. De speler die de kaarten heeft gewonnen, draait opnieuw aan de schijf om de volgende spellingsregel te bepalen.

Wie heeft aan het einde van de spel de meeste kaarten?

Spelregels

 • Speel met de klok mee.
 • Draai de kaarten van je af.
 • De speler krijgt maar 1 kans om het woord goed te spellen.
 • Optioneel: Het woord moet binnen de tien tellen zijn gespeld.
 • Lees het woord hardop voor.
 • De bel staat bij iedereen even ver.
 • Handen zijn bij de kaarten (niet bij de bel).
 • Onduidelijkheid over wie er als eerst belde? Steen, papier, schaar!

Download

Download hier de speelkaarten en de draaischijf.

Je vindt juf Angéla ook op Instagram.
Daar heet ze Juf van de bovenbouw.

 

Meer spelling oefenen

     

200 dagelijkse dictees voor groep 4 t/m 8

 

BAM-spel – spelling groep 7/8

Ken je het spel Kaboom? Het wordt in de klas onder anderen gebruikt voor het oefenen van Engels, tafels, woordenschat en nog veel meer.
Juf Kim maakte een variant: Het BAM-spel! 🙂

Voorbereiding

Print de kaartjes uit de download uit. Knip de kaartjes los van elkaar en stop ze vervolgens allemaal in een glazen pot. Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. 🙂

Het spel

Het spel kan beginnen!
De spelers pakken om de beurt een kaartje uit de pot. Zonder dit kaartje te bekijken, geven ze dit aan de speler links van hem/haar. Deze speler leest het woord hardop voor. De andere speler spelt dit woord.

Is het woord correct gespeld?

Dan mag de speler het kaartje houden. De volgende speler is aan de beurt.

Is het woord incorrect gespeld?

Dan stopt de speler het kaartje terug in de pot. De volgende speler is aan de beurt.

Pakt de speler het kaartje BAM?

De speler mag een kaartje bij een willekeurige tegenstander pakken.

Pakt de speler het kaartje BOEM?

De speler verliest al zijn/haar kaartjes, deze worden in de pot gestopt.

Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste kaartjes?

Download

Download hier ⬇️ het document met de spelregels en alle kaartjes.

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij DIY spel 1.

 

Meer spelling oefenen

     

200 dagelijkse dictees voor groep 4 t/m 8