Redactiesommen E8 thema Pasen

Juf Angéla

Redactiesommen E8 thema Pasen

Juf Angéla deelt twee werkbladen. Download ze onderaan dit bericht. Inclusief de antwoordbladen!

Bedoeling

De leerlingen oefenen met redactiesommen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de documenten uit de download
 • voor elke leerling een pen, potlood en uitrekenpapier

Voorbereiding

Print de werkbladen. That’s it!

Redactiesommen E8 thema Pasen

De leerlingen kunnen individueel of in tweetallen aan de slag met deze werkbladen. Perfect als herhaling, opdracht in de weektaak of bijvoorbeeld als huiswerk. Bovendien passen deze werkbladen ook goed in een circuit.

In de redactiesommen komen veel rekenonderdelen terug:

 • rekenen met geld
 • procenten
 • meten en meetkunde
 • snelheid (km/uur)
 • wegen
 • verhoudingen
 • bewerkingen

Samen nakijken of zelf nakijken kan met de antwoordbladen uit de download.

Download

Download hier de werkbladen met de redactiesommen én de antwoordbladen!

.

Redactiesommen E8 – thema Pasen

Je vindt juf Angéla ook op Instagram. Daar heet ze Juf van de bovenbouw.

Ze heeft ook een eigen website: Jufvandebovenbouw.com.

Juf Angéla verkoopt ook prachtig lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer rekenen of Pasen?

Zoek je meer inspiratie op het gebied van rekenen, Pasen of activerende werkvormen? Klik dan op de onderstaande afbeeldingen.

Redactiesommen E8 thema Pasen - pagina rekenen
Redactiesommen E8 thema Pasen - pagina Pasen

Meer werkvormen vind je in de Wijzer in werkvormen. 🤩

Dit bericht bevat een partnerlink.

Gevulde eitjes met rekenopgaven

Juf Angéla

Gevulde eitjes met rekenopgaven. Een leuke en actieve werkvorm van juf Angéla! Lees hoe je die voorbereidt en inzet en download alle kaartjes onderaan dit bericht. Maar liefst drie downloads in drie verschillende categorieën!

Bedoeling

De leerlingen oefenen verschillende rekenopgaven.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de kaartjes uit de download
 • de invulbladen uit de download
 • plastic eieren die open en dicht kunnen
 • pennen
 • uitrekenpapier

Voorbereiding

Knip alle kaartjes los en stop in elk ei een kaartje. Verstop vervolgens alle eieren of leg ze verspreid neer in de ruimte. Verdeel ten slotte de klas in tweetallen of speel het spel individueel.

Gevulde eitjes met rekenopgaven

Alle eieren liggen verspreid door de ruimte. De leerlingen zoeken individueel/in tweetallen/groepjes de gevulde eieren. Een ei gevonden? Dan bekijken ze het kaartjes in het ei, rekenen de som uit en
schrijven het antwoord bij het juiste nummer op het invulblad. Daarna stoppen ze het kaartje terug in
het ei, leggen het ei terug en zoeken daarna het volgende ei. Net zo lang tot alle antwoorden ingevuld
zijn.

Afspraken

 • Je stopt het kaartje terug in het ei.
 • Je legt het ei terug op de plek waar je het gevonden hebt.

Differentiatie

Tijd – het spel kan met of zonder tijd gespeeld worden.

Andere werkvormen met deze kaartjes

Met deze kaartjes kun je ook bij andere werkvormen inzetten. Denk aan:

Download

Download hier de kaartjes en de invulbladen.

Gevulde eitjes met rekenopgaven

Je vindt juf Angéla ook op Instagram. Daar heet ze Juf van de bovenbouw.

Ze heeft ook een eigen website: Jufvandebovenbouw.com.

Juf Angéla verkoopt ook prachtig lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer rekenen of Pasen?

Dit bericht bevat een partnerlink.

Zinsontleden in het thema Lente en Pasen

logo juf Lynn

Zinsontleden in het thema Lente en Pasen. Dat kan met deze kaarten van juf Lynn. Met de kaarten van juf Lynn oefenen je leerlingen op een leuke en actieve manier het herkennen en benoemen van verschillende zinsdelen. Download de kaartjes, het invulblad en het antwoordenblad onderaan dit bericht.

Bedoeling

De leerlingen oefenen het herkennen en benoemen van de volgende onderdelen:

 • persoonsvorm
 • onderwerp
 • werkwoordelijk gezegde
 • lijdend voorwerp
 • bepaling van plaats
 • bepaling van tijd

Voorbereiding

Print de kaartjes met de zinnen en de opdrachten. Je kunt ze eventueel lamineren om ze vaker te gebruiken of als het weer buiten niet optimaal is.

Kopieer per twee- of drietal een antwoordblad.

Verspreid de kaartjes met opdrachten over het schoolplein/klaslokaal.

Zinsontleden in het thema Lente en Pasen

De opdrachtkaarten hangen of liggen verdeeld door een ruimte. Bij mooi weer is het schoolplein ideaal, maar binnen in de klas kan ook. Per twee- of drietal krijgen de kinderen een invulblad (zie download). De kinderen starten na het startsignaal van de leerkracht en maken alle opdrachten. Er staat steeds één tweetal bij een opdrachtenkaartje. Nakijken kan met behulp van het antwoordenblad.

Variatie

De activiteit bevat twaalf kaarten, dus twaalf opdrachten. Heb je een grote groep? Print dan de kaarten twee keer uit of gebruik de kaarten in een circuit.

Download

Download hier de opdrachtkaarten, het invulblad en de goede antwoorden.

Zinsontleden in het thema Lente en Pasen

Wekelijks zinsontleden en woordbenoemen oefenen?

In de winkel vind je oefenboekjes woordbenoemen en zinsontleden voor groep 5 t/m 8. Elk boekje bestaat uit 50 pagina’s met 200 genummerde opdrachten. Benieuwd naar deze boekjes? Klik dan op de eerste afbeelding.

Bundel - oefenboekjes woordbenoemen en zinsontleden groep 5 t/m 8
Heel-veel-keuzeopdrachten-voor-in-de-weektaak

Dobbel en schrijf een paasverhaal

Dobbel en schrijf een paasverhaal met deze opdracht van juf Inge.

Er zijn altijd leerlingen die geen of te weinig inspiratie hebben als ze een verhaal gaan schrijven. Deze werkvorm kun je heel goed gebruiken op het moment dat kinderen vastlopen tijdens het schrijfproces. Natuurlijk ook gewoon heel erg leuk om met de hele groep te doen, als klaaropdracht of als begintaak van de dag.

Bedoeling

Leerlingen schrijven van een paasverhaal aan de hand van stukjes informatie die ze gedobbeld hebben.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • het document uit de download
 • voor elke leerling een dobbelsteen
 • voor elke leerling een pen
 • of een Chromebook, als je het verhaal laat typen

Dobbel en schrijf een paasverhaal

Elke leerling dobbelt drie keer om te bepalen wie de hoofdpersoon is, wat er aan de hand is (of wat er gaat gebeuren) en wanneer het verhaal plaatsvindt. Op deze manier ontstaan de meest grappige en originele verhalen.

Andere ideeën

In plaats van het schrijven van een verhaal kunnen de leerlingen een tekening maken met de drie stukken informatie of een toneelstukje voorbereiden en uitvoeren.

Download

Download hier het document.

Dobbel en schrijf een paasverhaal

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie?

Niet te geloven basisbundel

Leerzame paaspuzzels

Juf Iris heeft speciaal voor deze periode twee leerzame paaspuzzels bedacht en gemaakt. Lees hoe je deze activiteiten inzet en download de benodigdheden gratis onderaan het bericht!

Bedoeling

De leerlingen maken opdrachten en zoeken vervolgens de paaseieren die bij de juiste antwoorden horen.

Benodigdheden

Voor deze puzzels heb je per leerling of tweetal het volgende nodig:

 • een pen
 • het invulblad uit de download

Voorbereiding

Print de bladen met de eieren dubbelzijdig (langs de lange zijde) uit. Knip vervolgens de eieren uit en verdeel ze door de ruimte.

Bepaal of de groep deze activiteit individueel of in tweetallen doet. Geef elke leerling (of elk tweetal) het invulblad uit de download. Leg tenslotte de bedoeling van de activiteit uit.

Leerzame paaspuzzels

Elke leerling (of elk tweetal) heeft een pen en krijgt het invulblad uit de download. Op dit blad beantwoorden ze de vragen. Daarna gaan ze in de ruimte op zoek naar het paasei met hetzelfde antwoord er op. Op de achterkant van dit ei staat een letter. Deze letter schrijven ze achter het antwoord op het antwoordenblad. Als alle letters gevonden zijn, ontstaat er van boven naar beneden een zin.

Download

Download hier de paaspuzzel rekenen en de paaspuzzel spelling.

leerzame paaspuzzels

Je vindt juf Iris ook op Instagram. Haar account heet De klas van juf Iris.

Op Facebook deelt juf Iris al haar materiaal in de groep De klas van juf Iris.

Meer inspiratie

Zoek je meer inspiratie over Pasen of Spelend leren? Klik op een van de onderstaande afbeeldingen.

E-book Spelend leren
Niet te geloven basisbundel

Denksleutels Pasen

Juf Angéla

Wauw! Juf Angéla heeft prachtig vormgegeven Denksleutels Pasen gemaakt. Download ze gratis!

Denksleutels

Wat Denksleutels zijn vertelt juf Angéla zelf. Dit artikel is ook op de eigen website van juf Angéla te vinden.

Het woord zegt het al: sleutels die je aan het denken zetten.
Deze sleutels zijn gekoppeld aan vragen en opdrachten, die aanzetten tot kritisch, analytisch, creatief en praktisch denken. Denksleutels proberen je dingen op een andere manier te bekijken en je zo ‘out of the box’ te laten denken. Ze sluiten daarom goed aan bij de Taxonomie van Bloom, waarbij je weer de vaardigheden analyseren, evalueren en creëren nodig hebt. Het leuke van deze denksleutels is dat er geen fout antwoord bestaat. Alles mag en alles kan.

Maar dat is toch alleen voor de plusklas/slimme kinderen?

Nee, zeker niet! Jammer dat die associatie altijd wordt gelegd met de plusklas/slimme kinderen. Ja, het klopt dat denksleutels worden vaak ingezet in plusklassen. Maar weet je ook waarom?

 • Om de creativiteit van kinderen te stimuleren.
 • Om uit of de box te denken.
 • Om niet methodegebonden te werken.
 • Om aan te sluiten aan de interesses van leerlingen.
 • Om kinderen te prikkelen.
 • Om uit die comfortzone te komen.

En eerlijk.. geef ze eens ongelijk! Maar, dat brengt gelijk de volgende vraag met zich mee: Waarom zou je dat beperken tot alleen plusklassen?

Hoe in te zetten in de klas?

Denksleutels sluiten aan bij ieder leerjaar, ieder kind en ieder onderwijsvorm. Ze passen goed binnen een thema, kunnen als klaaropdracht worden ingezet en/of dienen perfect als verrijking bij een lesaanbod. Ze denksleutels in aan het begin van een thema of juist ter afsluiting. Of eventjes als tussendoortje. De denksleutels kunnen individueel, in tweetallen of kleine groepjes worden uitgevoerd. Je kan ook er voor kiezen om een denksleutel centraal te zetten per les, per dag, per week of per thema. Of kies ervoor om de kinderen naar eigen behoefte een denksleutel te kiezen. Het kan zelfs tijdens een expressieles! Want ja, er zitten ook denksleutels bij waarbij de kinderen lekker aan de slag gaan met hun handen.

Wil je het helemaal waardevol maken? Laat de kinderen dan de denksleutels presenteren en elkaar feedback geven op gemaakte producten. Zo leren ze van en met elkaar.

Download Denksleutels Pasen

Download hier de paashaas variant en de christelijke variant.

Denksleutels Pasen

Je vindt juf Angéla ook op Instagram. Daar heet ze Juf van de bovenbouw.
Juf Angéla verkoopt ook prachtig lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

passie en pasen
denksleutels Koningsdag

Wil je op een laagdrempelige manier met het Bijbelverhaal over Passie en Pasen aan de slag? Dan is dit werkboekje zeker iets voor jou!