Grabbelen – tijd en geld

Om de rekenonderdelen tijd en geld extra te oefenen, heeft juf Kim dit leuke spel bedacht.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je nodig:

 • een zak
 • houten blokjes
 • de uitgeknipte cijferkaartjes uit de download
 • voor elke speler een vragenblad uit de download
 • voor elke speler een uitrekenblaadje en een pen

Voorbereidingen

Print de download voor elk tweetal dat dit spel gaat spelen.
Knip de kaartjes met cijfers los van elkaar. Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. 🙂 Plak ieder cijfer op een houten blokje.
Print de vragenkaarten uit en lamineer deze bladen.

Het spel

Iedere speler grabbelt om de beurt een houten blokje uit de zak. De houten blokjes zijn voorzien van nummer. De tegenspeler leest de bijbehorende vraag op het vragenblad voor. Let op: Iedere speler heeft een apart vragenblad, zodat de antwoorden niet bekeken kunnen worden.

Beantwoordt de speler de vraag goed?

Dan krijgt hij/zij een punt (het houtje mag worden gehouden).

Beantwoordt de speler de vraag verkeerd?

De tegenspeler krijgt een punt (het houtje wordt aan de tegenspeler gegeven).

In de zak zitten ook houtjes met +1, +2, -1 of -2. Dit maakt het spel nog spannender.
Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste punten behaald?

Download

Download hier ⬇️ het document met de spelregels, de vragen en de cijferkaartjes.

Veel speelplezier!

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij DIY spel 3.

Ringwerpen – hele getallen, kommagetallen en breuken

Juf Kim heeft weer een leuk spel bedacht om je leerlingen extra gemotiveerd en betrokken te laten rekenen: ringwerpen!

Benodigdheden

Voor dit spel heb je nodig:

 • een ringwerpspel
 • de uitgeknipte kaartjes uit de download
 • klittenbandstickers
 • per leerling een wisbordje, een whiteboardstift en wisdoekje
 • één rekenmachine per groepje

Voorbereiding

Print de kaartjes uit de download uit. Knip de kaartjes los van elkaar en voorzie ieder kaartje én het spel van klittenbandstickers. Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. 🙂
Voordat het spel kan beginnen, dient de leerkracht passende getallen te bevestigen aan het spel. De leerkracht kan in overleg met de spelers de moeilijkheid van het spel bepalen. Kies voor:

 • hele getallen
 • kommagetallen
 • breuken

Het spel

Ringwerpen gaat als volgt:
De spelers gooien om de beurt vijf ringen. De kaartjes bij de raak gegooide ringen worden bij elkaar opgeteld (of als uitdaging vermenigvuldigd) met behulp van een wisbordje. De speler noteert de behaalde punten op ditzelfde wisbordje. Het antwoord kan gecontroleerd worden met een rekenmachine. De volgende speler mag gooien en noteert zijn/haar score op het wisbordje.
Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste punten behaald?

Download

Download hier ⬇️ het document met de spelregels en alle kaartjes.

ringwerpen

Veel speelplezier!

 

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij DIY spel 2.

 

Rekenen in het thema Formule 1

Veel kinderen vinden Formule 1 fantastisch! Snelle auto’s, verschillende circuits, coureurs en teams en de techniek en de tactiek van de sport. Het is een geweldig thema om je lesstof extra mee te oefenen. Ik heb een pakket gemaakt waarmee dat kan. Het bestaat uit maar liefst 22 werkbladen met opdrachten en kaartjes en het kost slechts € 5,95.

Je kunt het pakket hier vinden.

Hieronder vertel ik wat je kunt vinden in het pakket en hoe je het kunt inzetten.

120 kaartjes – auto’s en getallen 1 t/m 120

Mix & Ruil

Alle kinderen hebben een kaartje met een getal daarop en als ze elkaar tegenkomen kunnen ze verschillende opdrachten krijgen. Denk aan:
* tel de getallen bij elkaar op
* bepaal het verschil tussen deze getallen
* vermenigvuldig deze getallen
* halveer beide getallen
* verdubbel beide getallen
* deel de getallen allebei door 10, 100 en 1000

In De Rij

Alle kinderen hebben een kaartje met een getal daarop en gaan op volgorde in een rij staan.

In tweetallen

Bovenstaande werkvormen (Mix & Ruil en In De Rij) kun je ook in tweetallen of in tafelgroepjes laten doen. Dan heeft ieder groepje een setje kaartjes nodig.

Tafels

Laat de kinderen uit het setje kaartjes alle getallen die deelbaar zijn door 6 eruit halen. Een andere tafel kan natuurlijk ook. Deze opdracht kan individueel, in tweetallen of in het tafelgroepje.

Differentiatie

Je kunt bovenstaande werkvormen gemakkelijker en moeilijker maken door bewust voor een aantal lage of hoge kaartjes te kiezen.

6 lege kaartjes met auto’s

Mix & Ruil

Alle kinderen hebben een kaartje en schrijven daarop een moeilijk woord qua spelling of betekenis. In de werkvorm Mix & Ruil laten ze hun  klasgenoten het woord spellen of de goede omschrijving geven.

In De Rij

Alle kinderen hebben een kaartje en schrijven daarop een woord. Daarna gaan ze op alfabetische volgorde in een rij staan.

Wat is het?

Je speelt het spel met twee spelers.
De deelnemers krijgen elk dezelfde kaart met 30 afbeeldingen.
Elke speler kiest een plaatje. Dat is het plaatje dat de ander moet raden.
Om de beurt stellen de spelers een vraag aan elkaar.
Het antwoord mag alleen maar “ja” of “nee” zijn.
De speler die als eerste zijn/haar plaatje raadt, heeft gewonnen.

Een ander spel dat je met de kaarten kan spelen is “Raad wat ik beschrijf.”
Je speelt dit spel ook met twee spelers.
De deelnemers krijgen weer elk dezelfde kaart met 30 afbeeldingen.
Speler 1 beschrijft zo nauwkeurig mogelijk een van de 30 plaatjes.
Speler 2 raadt.
Hierna wisselen de spelers van rol.
Geen score, winnaar of verliezer, maar héél goed voor de taalontwikkeling. 🙂

Zelf redactiesommen bedenken

De leerlingen bedenken redactiesommen. Bij elke som bedenken ze drie mogelijke antwoorden.
Vervolgens verzinnen ze een
5-letterig woord. Dit is de oplossing van het blad. Daarna zorgen ze ervoor dat de goede letters gekoppeld zijn aan de goede antwoorden.
Alle sommen moeten natuurlijk in het thema Formule 1 zijn.

Rekenen met auto’s

Eerst bepaal je (samen) wat elke auto waard is. Vervolgens telt iedereen de waarde van de auto’s op. Per rij en per kolom wordt de totale waarde bepaald. Omdat je zelf de waarde kunt bepalen, is dit document te gebruiken in groep 4 t/m 8. Bovendien kun je binnen je groep differentiëren.

Koop hier dit pakket.

Basissommen automatiseren

Om grote cijfersommen of ingewikkelde breukensommen te kunnen oplossen moeten kinderen eerst de basissommen geautomatiseerd hebben.

Kinderen moeten volgens psychopedagoog Jef Moorkens* binnen 10 seconden 5 sommen kunnen oplossen. Dat wil zeggen: de hele som noemen, niet alleen de uitkomst.
Dus: “8 + 5 = 13” in een cadans binnen 2 seconden.

Hij is er een voorstander van om deze sommen mondeling van buiten te leren.  Hij vindt parate kennis laten “oefenen” op papier minder goed. Je bent dan volgens hem meer aan het toetsen dan aan het leren.

Ik heb flitskaartjes gemaakt om basissommen te laten oefenen.

fliskaartjes automatiseren

Het pakket bestaat uit:
* de keertafels van 1 t/m 12
* de deeltafels van 1 t/m 12
* plus-sommen tot 20 (over het tiental heen)
* min-sommen tot 20 (over het tiental heen)

In totaal vind je in dit pakket 384 basissommen.

Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken in een rekencircuit of tijdens een verlengde instructie.

Je vindt het pakket, als downloadbaar PDF-bestand in mijn winkel.

 

* Bron