Tweetallen maken met deze Maatjesmaker kaartjes

Tweetallen maken in de klas kan op veel verschillende manieren. Juf Inge maakte deze Maatjes maker kaartjes. Lees gauw verder hoe je ze kunt gebruiken. Onderaan dit bericht kun je ze gratis downloaden.

Werken in tweetallen

In mijn groep laat ik leerlingen veel samenwerken in tweetallen. Ze leren hierdoor:

 • om naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten;
 • de inbreng van iedere leerling accepteren;
 • om de beurt praten;
 • om materiaal met elkaar delen;
 • elkaar beter kennen;
 • elkaar beter  respecteren. 

Met iedereen samenwerken

Al jaren houd ik voor mezelf een matrix bij, waarin ik aangeef wie met wie heeft samengewerkt. Op die manier controleer ik of elke leerling minimaal één keer met álle klasgenoten heeft samengewerkt. Dat is namelijk mijn doel, elk schooljaar.
Mijn collega, Richelle, heeft zo’n zelfde matrix gemaakt en in de klas gehangen. Haar leerlingen houden zélf bij met wie ze samenwerken. Ze vullen de matrix steeds zelf in.
De matrix van vind je hier.

Groepjes maken

In mijn groep werken we niet alleen veel in tweetallen. We werken ook veel in (tafel)groepjes. Eerder schreef ik een artikel over manieren om groepjes te maken. In dit artikel vind je er maar liefst zeven.

Tweetallen maken met deze kaartjes

Met deze Maatjesmaker kaartjes van juf Inge kun je op een leuke, actieve en educatieve manier tweetallen maken in je klas. Er zijn twee varianten:

 1. werkwoorden & voltooid deelwoord bij elkaar zoeken
 2. afbeelding van een dier en de naam van het dier in het Engels bij elkaar zoeken

Elke variant bestaat uit 34 kaartjes, zodat er voldoende tweetallen gemaakt kunnen worden in je groep.
Je kunt de kaartjes natuurlijk uitdelen aan je leerlingen en ze door de klas laten lopen om elkaar te zoeken. Het is ook leuk om ‘s morgens in het kastje van de leerling  een kaartje te stoppen. Ze kijken welk kaartje ze hebben en zoeken hun maatje.

Anders

Je kunt de kaartjes natuurlijk ook nog op een andere manier gebruiken: hang ze op in je lokaal of buiten op het plein, nummer de kaartjes en maak er een bewegend leren les van. Laat de kinderen de voltooid deelwoorden opschrijven of de dieren die te zien zijn op de afbeeldingen.

Download

Download hier de kaartjes van juf Inge.

tweetallen maken

 

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand!

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand! Wil je weten hoe juf Inge dat doet? Lees gauw verder! 🙂

Doel

Met deze werkvorm oefenen de leerlingen veel verschillende spellingscategorieën.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

Voorbereiding

Print de kaartjes met de woorden uit en stop ze in de tandendoosjes.

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand

Elke leerling krijgt een tandendoosjes met hierin een woordkaartje. De kinderen lopen door de klas en als ze een klasgenoot tegenkomen maken ze een voor een hun doosje open. Ze dicteren het woord op het kaartje. De leerlingen schrijven elkaars woord op en controleren of het correct gespeld is. Gelukt? Wissel van tand en ga op zoek naar de volgende klasgenoot.

Dagelijks dictee

Je kunt woordkaartjes in de tandendoosjes ook gebruiken om een dictee te geven. Open vijf doosjes bij de start van je spellingles en dicteer deze.

Wandeldictee

Verdeel de tandendoosjes door het lokaal. De leerlingen zoeken een tand, bekijken het woord, gaan terug naar hun plaats en schrijven het woord op.

Download

Download hier de woordkaartjes.

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand

 

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje. Dat kun je heel gemakkelijk doen met de uitleg en de werkbladen van juf Inge. Lees gauw verder! 🙂

Doel

Met deze werkvorm oefenen de leerlingen veel verschillende spellingscategorieën.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

 • de werkbladen uit de download
 • (verschillende kleuren) pennen of stiften

Voorbereiding

Kies welke werkvorm je gaat doen. Print het juiste aantal werkbladen uit.

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

Deze werkvorm speel je in teams. Elke leerling krijgt een blad van een bepaalde categorie . Op het startteken schrijft een leerling een woord op waarvan hij/zij denkt dat het bij die categorie hoort. Op het teken van de leerkracht schuift iedereen het blad door naar de volgende leerling in het groepje. Deze leerling controleert het woord dat al op het blad staat en schrijft vervolgens  een nieuw woord op dat ook bij de categorie hoort. Zo ga je verder, totdat de leerkracht een teken geeft. Welk team heeft de meeste woorden bij een bepaalde categorie?

Buitenles

Hang de kaarten buiten op het plein op en geef elk team een eigen kleur pen of stift.
Welk team kan door goed samen te werken binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk woorden op schrijven? Dit is makkelijk te controleren, omdat elk team in een bepaalde kleur schrijft.

Bieden maar!

Laat je leerlingen tegen elkaar opbieden. Hoeveel woorden denken ze goed te kunnen schrijven bij een bepaalde categorie? Geef ze een aantal minuten de tijd om dit te halen.
Gelukt? Dan winnen ze het aantal woorden omgezet in punten.

Download

Download hier de werkbladen en de uitlegkaart.

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

 

Veel speelplezier!

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Vier op een rij – breuken en procenten

Vier op een rij met breuken en procenten? Dat kan met deze kaartjes van juf Inge.
In dit artikel lees je hoe je de kaartjes kunt inzetten. Bovendien kun je de kaartjes gratis downloaden.

Doel

Met deze werkvorm oefenen kinderen op een leuke en actieve manier met het rekenen met breuken en procenten. Je kunt dit spel in tweetallen spelen.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

Voorbereiding

Print de kaartjes uit de download uit.  Knip ze vervolgens los van elkaar en lamineer ze dan.

Vier op een rij – breuken en procenten

De jongste speler begint en kiest met welke kleur er gespeeld gaat worden. De speler die aan de beurt is pakt een kaartje van de stapel, beide spelers rekenen de som uit.

 • Goed? Dan mag de speler die de beurt had een schijfje in het het speelbord plaatsen.
 • Fout? Dan mag de andere speler een schijfje in het bord plaatsen, mits hij/zij het antwoord goed heeft uiteraard.

Hierna wisselen van beurt.
Wie heeft er als eerste vier op een rij?
Op het scoreformulier houden de spelers hun score bij en ook welke sommen ze nog moeilijk vinden.

Klassikaal

Je kunt de kaartjes natuurlijk ook los gebruiken als starter/afsluiter van je les. Geef elk kind een kaartje, ze lopen door de klas en als ze een maatje tegenkomen lossen ze samen de opdracht op. Hierna wisselen van kaartje en op zoek naar het volgende maatje.

Download

Download hier de kaartjes en het scoreformulier.

Vier op een rij breuken en procenten

Veel speelplezier!

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

 

Winkel

Neem ook een kijkje in onze winkel. Hier vind je onder andere:

 

Breuken, procenten en kommagetallen oefenen

Breuken, procenten en kommagetallen oefenen? Dat kan met deze clipcards van juf Inge.
In dit artikel geeft ze je verschillende werkvormen waarbij je de clipcards kunt inzetten.
Lees hier hoe de werkvormen gaan en download de clipcards gratis.

Doel

Met deze clipcards oefenen de leerlingen de relatie tussen breuken, procenten en kommagetallen.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

Voorbereiding

Print de clipcards uit de download uit.  Knip ze vervolgens los van elkaar en lamineer ze dan.

Breuken, procenten en kommagetallen oefenen met clipcards

Je kunt deze clipcards bij verschillende werkvormen inzetten.

Klassikaal

Hang de clipcards op in de klas. Laat de kinderen vervolgens de breuk overschrijven en daarbij ook het goede antwoord.

Circuit

Gebruik de kaarten als onderdeel in een rekenciruit. Op onze website vind je veel meer rekenideeën.

Starter of afsluiter

Geef elke leerling een kaart aan de start of bij de afsluiting van je rekenles. De leerlingen lopen door de klas zoeken een maatje. In tweetallen bespreken en benoemen ze  wat er bij het gekleurde gedeelte van de afbeelding hoort. Hierna kun je de kaartjes laten wisselen.

Download

Download hier alle clipcards.

Breuken procenten en kommagetallen oefenen

Veel speelplezier!

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂

 

Winkel

Neem ook een kijkje in onze winkel. Hier vind je onder andere:

 

Persoonlijke en bezittelijke naamwoorden oefenen

Persoonlijke en bezittelijke naamwoorden oefenen, doe je met deze zinnen van juf Inge.
In dit artikel geeft ze je verschillende werkvormen waarbij je de zinnen kunt inzetten.
Lees hier hoe de werkvormen gaan en download de zinnen gratis.

Doel

Met deze zinnen oefenen de leerlingen persoonlijke en bezittelijke naamwoorden.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je nodig:

 • de zinnen uit de download

Voorbereiding

Print de zinnen uit de download uit.  Knip vervolgens de zinnen los van elkaar en lamineer ze dan.

Persoonlijke en bezittelijke naamwoorden oefenen

Je kunt deze zinnen bij verschillende werkvormen inzetten.

Klassikaal

Hang de zinnen op in de klas. Laat de kinderen vervolgens opschrijven of het gekleurde woord een persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord is.

Circuit

Gebruik de opdracht als onderdeel in een taalciruit. Op deze website vind je veel meer taal– en spellingideeën.

Estafette

Verdeel je klas in teams en laat de leerlingen daarna tijdens een estafette de zinnen sorteren in de juiste bak.

Starter of afsluiter

Gebruik de zinnen als starter of afsluiter van je les. Geef elke leerling een zin. Laat ze daarna samen met een maatje kijken of het om een persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord gaat.

Download

Download hier alle zinnen.

Persoonlijke en bezittelijke naamwoorden oefenen

Veel speelplezier!

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂

 

Winkel

Neem ook een kijkje in onze winkel. Hier vind je onder andere: