Een bucketlist voor je leerlingen

Een bucketlist voor je leerlingen! šŸ™‚

Het schooljaar loopt alweer op zijn einde. Hoe leuk is het om je kinderen de opdracht te geven om een bucketlist te maken van dingen die ze graag nog met elkaar en met de leerkracht willen doen voordat het jaar om is.

Een bucketlist voor je leerlingen

Je kunt de bucketlist op twee manieren gebruiken.

Individueel

Geef alle leerlingen een eigen blad. Hierop schrijven ze hun eigen ideeƫn. Kijk vervolgens welke ideeƫn vaak genoemd worden en voer deze uit.

In groepjes

Je kunt het blad ook geven aan elk tafelgroepje. De leerlingen bedenken samen zeven dingen die op hun bucketlist moeten komen. Verzamel de ideeƫn die het meeste genoemd zijn. Schrijf deze ideeƫn op strookjes en stop elk strookje in een ballon. Laat in de laatste schoolweek elke dag een ballon kapot prikken en voer die activiteit uit met je groep.

Download

Download hier de bucketlist.

bucketlist voor je leerlingen

Juf Inge is ook actief op InstagramšŸ™‚
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Werkwoordspelling oefenen met deze zomerse zinnen

Werkwoordspelling oefenen? Dat lukt met deze zomerse zinnen. Wil je weten hoe juf Inge dat doet? Lees gauw verder en download alle zinnen gratis! šŸ™‚

Doel

Met deze zinnen oefenen de leerlingen de werkwoordspelling.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

 • de zinnen uit de download
 • voor elke leerling een pen
 • blaadjes of een schrift, om de antwoorden op te schrijven

Voorbereiding

Print de zinnen uit de download uit. Bepaal op welke manier je de zinnen gaat gebruiken. Lamineer ze eventueel, zodat je ze langer kunt gebruiken. Snijd de zinnen los van elkaar, als dat bij de werkvorm past.

Werkwoordspelling oefenen met deze zomerse zinnen

Je kunt de werkbladen op de volgende manieren gebruiken in je groep:

1- als startopdracht op de tafel bij binnenkomst

2- als huiswerkblad of werkblad voor in de weektaak

3- als werkblad tijdens een spellingles

4- als onderdeel van een circuit

5- als een les bewegend leren. Knip de zinnen los en hang ze op in je lokaal of lekker buiten. Maak tweetallen of laat de kinderen individueel aan het werk gaan.

6- combineer werkwoordspelling en ontleden. Laat je leerlingen ook het onderwerp, gezegde of verschillende woordsoorten zoeken.

Download

Download hier de zinnen.

werkwoordspelling oefenen zomerse zinnen

Juf IngeĀ is ook actief opĀ Instagram!Ā šŸ™‚
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Dagelijks werkwoordspelling oefenen?

Met deze boekjes (met ieder 1000 zinnen!) laat je je leerlingen dagelijks werkwoordspelling oefenen.

Tweetallen maken met deze Maatjesmaker kaartjes

Tweetallen maken in de klas kan op veel verschillende manieren. Juf Inge maakte deze Maatjes maker kaartjes. Lees gauw verder hoe je ze kunt gebruiken. Onderaan dit bericht kun je ze gratis downloaden.

Werken in tweetallen

In mijn groep laat ik leerlingen veel samenwerken in tweetallen. Ze leren hierdoor:

 • om naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten;
 • de inbreng van iedere leerling accepteren;
 • om de beurt praten;
 • om materiaal met elkaar delen;
 • elkaar beter kennen;
 • elkaar beterĀ  respecteren.Ā 

Met iedereen samenwerken

Al jaren houd ik voor mezelf een matrix bij, waarin ik aangeef wie met wie heeft samengewerkt. Op die manier controleer ik of elke leerling minimaal ƩƩn keer met Ɣlle klasgenoten heeft samengewerkt. Dat is namelijk mijn doel, elk schooljaar.
Mijn collega, Richelle, heeft zoā€™n zelfde matrix gemaakt en in de klas gehangen. Haar leerlingen houden zĆ©lf bij met wie ze samenwerken. Ze vullen de matrix steeds zelf in.
De matrix van vind je hier.

Groepjes maken

In mijn groep werken we niet alleen veel in tweetallen. We werken ook veel in (tafel)groepjes. Eerder schreef ik een artikel over manieren om groepjes te maken. In dit artikel vind je er maar liefst zeven.

Tweetallen maken met deze kaartjes

Met deze Maatjesmaker kaartjes van juf Inge kun je op een leuke, actieve en educatieve manier tweetallen maken in je klas. Er zijn twee varianten:

 1. werkwoorden & voltooid deelwoord bij elkaar zoeken
 2. afbeelding van een dier en de naam van het dier in het Engels bij elkaar zoeken

Elke variant bestaat uit 34 kaartjes, zodat er voldoendeĀ tweetallen gemaakt kunnen worden in je groep.
Je kunt de kaartjes natuurlijk uitdelen aan je leerlingen en zeĀ door de klas laten lopen om elkaar te zoeken. Het is ook leukĀ om ‘s morgens in het kastje van de leerlingĀ  een kaartje te stoppen. ZeĀ kijken welk kaartje ze hebben en zoeken hun maatje.

Anders

Je kunt de kaartjes natuurlijk ook nog op een andere manierĀ gebruiken: hang ze op in je lokaal of buiten op het plein,Ā nummer de kaartjes en maak er een bewegend leren les van.Ā Laat de kinderen de voltooid deelwoorden opschrijven of deĀ dieren die te zien zijn op de afbeeldingen.

Download

Download hier de kaartjes van juf Inge.

tweetallen maken

 

Juf IngeĀ is ook actief opĀ Instagram!Ā šŸ™‚
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand!

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand! Wil je weten hoe juf Inge dat doet? Lees gauw verder! šŸ™‚

Doel

Met deze werkvorm oefenen de leerlingen veel verschillende spellingscategorieƫn.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

Voorbereiding

Print de kaartjes met de woorden uit en stop ze in deĀ tandendoosjes.

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand

Elke leerling krijgt een tandendoosjes met hierin een woordkaartje. De kinderen lopen door de klas en als ze een klasgenoot tegenkomen makenĀ ze een voor een hun doosje open. Ze dicteren het woord op het kaartje. De leerlingen schrijven elkaars woordĀ op en controleren of het correct gespeld is. Gelukt? WisselĀ van tand en ga op zoek naar de volgende klasgenoot.

Dagelijks dictee

Je kunt woordkaartjes in de tandendoosjes ook gebruiken om een dictee te geven. Open vijf doosjes bij de start van je spellingles en dicteer deze.

Wandeldictee

Verdeel de tandendoosjes door het lokaal. De leerlingen zoeken een tand, bekijken het woord, gaan terug naar hun plaats en schrijven het woord op.

Download

Download hier de woordkaartjes.

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand

 

Juf IngeĀ is ook actief opĀ Instagram!Ā šŸ™‚
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje. Dat kun je heel gemakkelijk doen met de uitleg en de werkbladen van juf Inge. Lees gauw verder! šŸ™‚

Doel

Met deze werkvorm oefenen de leerlingen veel verschillende spellingscategorieƫn.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

 • de werkbladen uit de download
 • (verschillende kleuren) pennen of stiften

Voorbereiding

Kies welke werkvorm je gaat doen. Print het juiste aantal werkbladen uit.

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

Deze werkvorm speel je in teams. Elke leerling krijgtĀ een blad van een bepaalde categorie . Op hetĀ startteken schrijft een leerling een woord op waarvan hij/zijĀ denkt dat het bij die categorie hoort. Op het teken van deĀ leerkracht schuift iedereen het blad door naar de volgendeĀ leerling in het groepje. Deze leerling controleert het woordĀ dat al op het blad staat en schrijft vervolgensĀ  een nieuw woord op dat ook bij de categorie hoort. Zo ga je verder, totdat de leerkracht een teken geeft. Welk team heeftĀ de meeste woorden bij een bepaalde categorie?

Buitenles

Hang de kaarten buiten op het plein op en geef elk team een eigen kleur pen of stift.
Welk team kan door goed samen te werken binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijkĀ woorden op schrijven? Dit is makkelijk te controleren, omdat elk team in een bepaalde kleur schrijft.

Bieden maar!

Laat je leerlingen tegen elkaar opbieden. Hoeveel woordenĀ denken ze goed te kunnen schrijven bij een bepaaldeĀ categorie? Geef ze een aantal minuten de tijd om dit teĀ halen.
Gelukt? Dan winnen ze het aantal woorden omgezet inĀ punten.

Download

Download hier de werkbladen en de uitlegkaart.

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

 

Veel speelplezier!

Juf IngeĀ is ook actief opĀ Instagram!Ā šŸ™‚
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Vier op een rij – breuken en procenten

Vier op een rij met breuken en procenten? Dat kan met deze kaartjes van juf Inge.
In dit artikel lees je hoe je de kaartjes kunt inzetten. Bovendien kun je de kaartjes gratis downloaden.

Doel

Met deze werkvorm oefenen kinderen op een leuke enĀ actieve manier met het rekenen met breuken en procenten.Ā Je kunt dit spel in tweetallen spelen.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

Voorbereiding

Print de kaartjes uit de download uit.Ā  Knip ze vervolgens los van elkaar en lamineer ze dan.

Vier op een rij – breuken en procenten

De jongste speler begint en kiest met welke kleur er gespeeldĀ gaat worden. De speler die aan de beurt is pakt een kaartjeĀ van de stapel, beide spelers rekenen de som uit.

 • Goed? Dan mag de speler die de beurt had een schijfje in het het speelbord plaatsen.
 • Fout? Dan mag de andere speler een schijfje in het bord plaatsen, mits hij/zij het antwoord goed heeft uiteraard.

Hierna wisselen van beurt.
Wie heeft er als eerste vier op een rij?
Op het scoreformulier houden de spelers hun score bij en ook welke sommen ze nog moeilijk vinden.

Klassikaal

Je kunt de kaartjes natuurlijk ook los gebruiken alsĀ starter/afsluiter van je les. Geef elk kind een kaartje, ze lopenĀ door de klas en als ze een maatje tegenkomen lossen zeĀ samen de opdracht op. Hierna wisselen van kaartje en opĀ zoek naar het volgende maatje.

Download

Download hier de kaartjes en het scoreformulier.

Vier op een rij breuken en procenten

Veel speelplezier!

Juf IngeĀ is ook actief opĀ Instagram!Ā šŸ™‚
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

 

Winkel

Neem ook een kijkje inĀ onze winkel.Ā Hier vind je onder andere: