Samenwerken met deze kleurplaten

Samenwerken met deze kleurplaten. Dat kunnen je leerlingen met deze documenten van juf Mar. Lees wat de bedoeling is en download de platen onderaan dit bericht.

Bedoeling

Met deze kleurplaten oefen je opeen leuke en uitdagende manier met samenwerken.

Voorbereiding

Print de kleurplaten uit op gekleurd papier en knip vervolgens elk blad in stukken.

Samenwerken met deze kleurplaten

Maak groepjes van maximaal vier kinderen. Geef ieder groepje een stapel puzzelstukken. Welke groep lukt het om samen de puzzel leggen, zonder daarbij te praten? 

Klaar? Probeer het nog eens, maar dan met een andere puzzel! 

Moeilijker of makkelijker?

Je kunt de opdracht moeilijker maken door de kleurplaten op wit papier te printen. Ook wordt het moeilijker als je de platen in kleine puzzelstukjes knipt.

Gemakkelijker wordt het als de platen uit grote stukken bestaan.

Andere opdracht

Een heel andere opdracht die je kunt laten doen met deze kleurplaten staat op de website van juf Angéla (Juf van de bovenbouw):

Geef twee leerlingen dezelfde kleurplaat en geef ze de opdracht om de platen hetzelfde in te kleuren, maar zonder te spieken! Scherm de tekeningen af voor elkaar en probeer goed met elkaar te overleggen. Welk stukje bedoel jij? En welke kleuren gebruik je?

Deze opdracht is bedacht naar het idee van juf Stacy.

Downloads

Download hier de kleurplaten.

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Gebruik je deze of andere materialen van juf Mar? Tag haar dan op Instagram!

Meer inspiratie

groeitaal in de klas - pagina groepsvorming
projecten

Zoek je meer inspiratie, gemaakt door juf Mar? Klik dan op haar logo bovenaan dit bericht.

Groepsvorming zichtbaar maken

Groepsvorming zichtbaar maken in je klaslokaal. Dat kan met deze documenten van juf Mar. Ze vertelt zelf wat ze er zo belangrijk aan vindt:

Gouden Weken

“De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep. De eerste weken van het schooljaar bepalen het succes voor de rest van het jaar. Het zijn dé (Gouden) weken om het fundament te leggen voor een goede groepsvorming in de klas.”

Activiteiten

“Investeer daarom extra tijd in de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Stel samen regels en afspraken op. Laat kinderen nadenken over wat er nodig is voor een fijne groep. Maak ruimte voor groepsvormende activiteiten, zet coöperatieve werkvormen in en laat voorbeeldgedrag zien. Plan elke dag een kort evaluatiemoment, blik terug op het verloop van de dag: Waar is de groep trots op en wat kan nog beter? Voer hier dus preventief de regie op, want een goed begin is het halve werk!”

Groepsvorming zichtbaar maken

Met de downloads creëer je een plek in het lokaal waar je groepsvorming (en reflectie) zichtbaar maakt. Hang de ‘slinger ‘Ik-jij-wij-vlaggetjes’ op en laat alle leerlingen iets in een spreekwolkje schrijven. Bijvoorbeeld: Wat is er leuk aan onze groep? Wat vind je belangrijk dit schooljaar?

Downloads

Download hier de vlaggetjes en de spreekwolkjes.

Groepsvorming zichtbaar maken

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Gebruik je deze of andere materialen van juf Mar? Tag haar dan op Instagram!

Meer inspiratie

groeitaal in de klas - pagina groepsvorming
projecten

Zoek je meer inspiratie, gemaakt door juf Mar? Klik dan op haar logo bovenaan dit bericht.

Terugblikken op het schooljaar

Terugblikken op het schooljaar. Dat doe je op een heel fijne manier met de formats van juf Mar. Ze zijn er voor groep 4 t/m 8! Voor elke groep heeft juf Mar twee versies gemaakt. 😍

Bedoeling

De leerlingen blikken terug op het schooljaar door een format met verschillende onderdelen in te vullen.

Benodigdheden

  • de formats uit de download
  • pennen, stiften en/of kleurpotloden

Voorbereiding

Weinig! Kies welk format je jouw leerlingen geeft en laat ze dat invullen en eventueel versieren.

Terugblikken op het schooljaar 

Het einde van het schooljaar nadert. Deze laatste fase van de groepsvorming noemen we de adjourning en staat in het teken van afsluiten en afscheid nemen. Iets waar we in groep 8 bewust de tijd voor nemen, maar wat net zo belangrijk is in elk leerjaar.

Je hebt het hele schooljaar gewerkt aan een fijne sfeer in de groep. Aan het einde van het jaar merk je dat er wat verandert in de sfeer. Het vormen en houden van een fijne en hechte groep is daarom werken tot de laatste dag. Door bewust aandacht te besteden aan deze fase, leren de kinderen omgaan met afscheid nemen en zich beter voor te bereiden op veranderingen. 

Zo sluit je samen het schooljaar positief af:

  • Maak bewust ruimte in het programma om terug te blikken, herinneringen op te halen, te reflecteren op hun groei en successen te vieren. 
  • Sluit het jaar positief af met verschillende groepsactiviteiten. Laat de groep zelf bedenken hoe zij het schooljaar met elkaar willen afsluiten.
  • Blik vooruit; de afscheidsfase is ook een moment om vooruit te kijken naar de volgende fase.

Download

Download hier de verschillende formats voor jezelf en je collega’s.

Terugblikken op het schooljaar 

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Gebruik je deze of andere materialen van juf Mar? Tag haar dan op Instagram!

Ook interessant

Waarschijnlijk vind je onderstaande themapagina’s ook interessant. Hierop zijn de links naar alle blogs, downloads en producten binnen de desbetreffende categorie te vinden.

groeitaal in de klas - pagina sociaal-emotioneel
groeitaal in de klas - pagina groepsvorming

Zoek je meer inspiratie, gemaakt door juf Mar? Klik dan op haar logo bovenaan dit bericht.

Dia’s voor de inloop of dagstart – Lente

Dia’s voor de inloop of dagstart – Lente

Juf Mar deelde al eerder dia’s voor de inloop of dagstart, dia’s in het thema Kerst en dia’s in het thema Valentijnsdag met jullie. De serie is nu uitgebreid met deze templates, in het thema Lente.

Juf Mar vertelt zelf over de dia’s:

Ochtendritueel

Al om kwart over 8 druppelen de eerste kinderen de klas binnen. Hoe ontvang je de leerlingen en zorg je nou voor een soepele en relaxte overgang van thuis naar school?

Een vast ochtendritueel bij ons op school is de inloop of dagstart. Tijdens de inloop staat allereerst het contact met elkaar centraal. De leerkracht verwelkomt de kinderen ( hand, praatje en een check in) en helpt hen met een soepele dag-start. De kinderen ondervinden zo een rustige overgang van huis naar school.

Dagstart

Je kunt je dagstart invullen naar eigen wens of de kinderen mee laten denken. Wat zien zij graag terug in de dagstart? En ook hier is alles oké, zolang de invulling maar zinvol is en de kinderen worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid over hun eigen leren te nemen. Varieer in aanbod en werkvorm; denk aan herhalingsopdrachten, raadsels, automatiseren, lezen etc. 

Digibord

Het digibord is een waardevol middel om structuur aan te brengen in de dagstart en de zelfstandigheid en het eigenaarschap te vergroten. Het geeft sturing en een bijkomend voordeel is dat er ‘s ochtends geen leertijd verloren gaat.

De dagstart duurt een halfuur. In dat halfuur kiezen de leerlingen na een verplicht vast onderdeel “de som van de dag” een eigen taak passend bij hun leerdoelen.

De tijd wordt ook besteed om kinderen extra instructie te geven op het gebied van taal, rekenen en lezen. Om kindgesprekken te voeren, om kinderen te helpen plannen en te begeleiden in hun leerproces.

Al met al is de inloop een superwaardevol moment en dus zeker de moeite waard om in te investeren. 

Dia’s voor de inloop of dagstart – Lente

En voor iedereen die er op Instagram al naar vroeg … de templates zijn nu gratis te downloaden!

Download

Download hier de templates als PDF of bewerkbare PowerPoint dia’s.

Dia's voor de inloop of dagstart - Lente

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Ook interessant:

dia's inloop dagstart

Groeitaal in de klas

Groeitaal in de klas. Hoe je die inzet vertelt juf Mar je zelf. Ook deelt ze haar groeitaalkaartjes en werkbladen met iedereen!

Groeitaal

Een belangrijke stap in het stimuleren van een groeimindset is het inzetten van groeitaal. Groeitaal stimuleert het lerend vermogen en is gericht op

  • uitdagingen aangaan
  • jezelf inspannen
  • doorzetten
  • leren van feedback

Groeitaal in de klas

De kinderen bewust maken van groeitaal begint met voorbeeldgedrag van de leerkracht. Communiceer in groeitaal: Gebruik waarderende en aanmoedigende taal die kinderen helpt groeien. Benoem vooral de inspanning. Wanneer kinderen ervaren dat ze een uitdagend leerproces tot een goed einde kunnen brengen, zullen zij in een nieuw leerproces meer vertrouwen op hun eigen capaciteiten.

Jouw favoriete groeizin

Nadenken over jouw favoriete groeizin: Welke groeizin helpt jou door te zetten, veerkrachtiger te zijn bij tegenslagen én gericht te blijven op het leerproces?

Download

Download hier de groeitaalkaartjes en de werkbladen.

Groeitaal in de klas

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Gebruik je deze of andere materialen van juf Mar? Tag haar dan op Instagram!

Ook interessant

Waarschijnlijk vind je onderstaande themapagina’s ook interessant. Hierop zijn de links naar alle blogs, downloads en producten binnen de desbetreffende categorie te vinden.

groeitaal in de klas - pagina sociaal-emotioneel
groeitaal in de klas - pagina groepsvorming
groeitaal in de klas - pagina oefenen en leren

Zoek je meer inspiratie, gemaakt door juf Mar? Klik dan op haar logo bovenaan dit bericht.

Dia’s voor de inloop of dagstart – Valentijnsdag

Dia’s voor de inloop of dagstart – Valentijnsdag.

Juf Mar deelde al eerder dia’s voor de inloop of dagstart en dia’s in het thema Kerst met jullie. De serie is nu uitgebreid met deze templates, in het thema Valentijnsdag.

Juf Mar vertelt zelf over de dia’s:

Ochtendritueel

Al om kwart over 8 druppelen de eerste kinderen de klas binnen. Hoe ontvang je de leerlingen en zorg je nou voor een soepele en relaxte overgang van thuis naar school?

Een vast ochtendritueel bij ons op school is de inloop of dagstart. Tijdens de inloop staat allereerst het contact met elkaar centraal. De leerkracht verwelkomt de kinderen ( hand, praatje en een check in) en helpt hen met een soepele dag-start. De kinderen ondervinden zo een rustige overgang van huis naar school.

Dagstart

Je kunt je dagstart invullen naar eigen wens of de kinderen mee laten denken. Wat zien zij graag terug in de dagstart? En ook hier is alles oké, zolang de invulling maar zinvol is en de kinderen worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid over hun eigen leren te nemen. Varieer in aanbod en werkvorm; denk aan herhalingsopdrachten, raadsels, automatiseren, lezen etc. 

Digibord

Het digibord is een waardevol middel om structuur aan te brengen in de dagstart en de zelfstandigheid en het eigenaarschap te vergroten. Het geeft sturing en een bijkomend voordeel is dat er ‘s ochtends geen leertijd verloren gaat.

De dagstart duurt een halfuur. In dat halfuur kiezen de leerlingen na een verplicht vast onderdeel “de som van de dag” een eigen taak passend bij hun leerdoelen.

De tijd wordt ook besteed om kinderen extra instructie te geven op het gebied van taal, rekenen en lezen. Om kindgesprekken te voeren, om kinderen te helpen plannen en te begeleiden in hun leerproces.

Al met al is de inloop een superwaardevol moment en dus zeker de moeite waard om in te investeren. 

Dia’s voor de inloop of dagstart – Valentijnsdag

En voor iedereen die er op Instagram al naar vroeg … de templates zijn nu gratis te downloaden! Het zijn er in totaal …..!

Download

Download hier de templates als PDF of bewerkbare PowerPoint dia’s.

Dia's voor de inloop of dagstart - Valentijnsdag

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Ook interessant:

dia's inloop dagstart