Klasopstelling: busrijen of tafelgroepjes?

Hoe heb jij je lokaal ingericht? En hoe vaak per dag verander je van klasopstelling?

Er is geen ideale klasopstelling. Elke klasopstelling heeft voor- en nadelen.

Ik kijk per les en activiteit welke opstelling daar het beste bijpast.

In dit blogartikel behandel ik een twee klasopstellingen met de bijbehorende voor- en nadelen. Ook lees je per opstelling een manier om gedifferentieerd te laten werken.

Groepjes

      Voordelen:

* Leerlingen kunnen in groepjes goed samenwerken en de kennis delen.
* Leerlingen kunnen gemakkelijk overleggen. Dat kan overigens ook een nadeel zijn 🙂
* Ideaal voor groepsopdrachten, zoals samen brainstormen.
* Ideaal tijdens didactische werkvormen.
* Leerlingen voelen zich veilig in een groepje.
* De leerkracht heeft veel bewegingsvrijheid. Er is genoeg ruimte om echt rond te lopen.
* Voor de leerkracht zijn alle leerlingen gemakkelijk bereikbaar.
* Deze opstelling past goed bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschapsvaardigheden.
* De leerkracht kan een heel groepje aanspreken, terechtwijzen of complimenteren.

      Nadelen:

* De verleiding is groot om met elkaar te gaan kletsen in plaats van echt samen te werken, omdat je zo dicht bij elkaar zit.
* Niet ieder kind kan het bord goed zien.
* De leerkracht heeft minder controle.
* De leerkracht heeft geen zicht op ieder kind.

     Gedifferentieerd werken:

Leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar in het groepje.

 

Tweetallen / busrijen

     Voordelen:

* Leerlingen zitten recht voor het bord en hoeven dus geen moeite te doen om goed op het bord te kijken.
* Ideaal voor opdrachten in tweetallen.
* Leerlingen kunnen zich beter focussen, omdat er niemand recht tegenover hen zit.
* Hierdoor werken leerlingen taakgerichter en krijgen ze meer werk af.
* De leerkracht kan snel zien of iedereen meedoet.
* Het is voor de leerkracht gemakkelijker om orde te houden bij deze opstelling dan als de leerlingen in groepjes zitten.
* Leerlingen steken vaker hun hand op. (bron)
* Volgens onderwijsprofessor Nigel Hastings vertonen leerlingen die in busrijen zitten 15% meer wenselijk gedrag. (bron)

     Nadelen:

* De leerkracht ziet de leerlingen die achterin zitten minder goed.
* De leerlingen kunnen maar met één klasgenoot overleggen.

     Gedifferentieerd werken:

Verdeel de klas in drie groepen (busrijen). Groep één gaat aan de slag zonder instructie, groep twee en drie mét instructie en groep drie met een verlengde instructie.

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂