Trek de aandacht van je leerlingen met Attention Grabbers

Om de aandacht van je leerlingen te trekken heeft Juf Inge dit blad met Attention Grabbers gemaakt.

Attention Grabbers

Attention Grabbers (letterlijk vertaald: Aandachttrekkers) zijn korte spreuken die je je klas aanleert. De leerkracht zegt iets en de leerlingen reageren hierop met het juiste vervolg.
De leerkracht zegt bijvoorbeeld: “Hocus Pocus” en de leerlingen antwoorden met: “Everybody Focus”.

In de klas

Het inzetten van deze spreuken is een geweldige manier om je klasmanagement, de aandacht en de sfeer te verbeteren. Je leerlingen reageren op de leuke aanwijzingen en wachten vervolgens rustig op de volgende instructie.

Variatie

Je kunt  indien nodig een paar spreuken achter elkaar gebruiken. Je kunt ook met je stem spelen: Fluister de zin  of gebruik een gekke stem. Laat de leerlingen niet alleen het antwoord geven, maar ook je toon en volume overnemen.

Download

Download hier het blad.

Juf Inge is ook actief op Instagram! 🙂

 

Neem ook een kijkje in onze winkel.

Hier vind je onder andere:

Evaluatiekaartjes

Juf Angéla

Al eerder maakte juf Angéla een document  met maar liefst 68 kant-en-klare Exit Ticket-formats. Deze kun je inzetten na een les, gesprek of aan het einde van de dag. Zo kun je als leerkracht controleren of doelen van de les zijn behaald of hoe het leerproces is verlopen.
Negen redenen waarom je Exit Tickets zou gebruiken in de groep, vind je hier. 🙂

Evaluatiekaartjes

Nu heeft juf Angéla prachtige en functionele evaluatiekaartjes gemaakt. De kaartjes zijn gebaseerd op de evaluatiekaart van Expertis. De vragen zijn gericht op het proces en de werkhouding van leerlingen. Bovendien sluiten ze goed aan bij EDI-lessen.
De vragen zijn uitgewerkt tot praktisch inzetbare Exit Tickets.
Zo wordt het terugblikken op en het afronden van de les nog gemakkelijker!

Download

Download hier het document met de evaluatiekaartjes.
Het document bestaat uit 30 vragen, verdeeld over de volgende onderwerpen:

  • Wat heb je geleerd?
  • Hoe is er gewerkt in deze les?
  • Wat vind je nu nog lastig?
  • Wat wil je nog meer vertellen?
  • Tips voor de juf of meester
  • Hoe was de samenwerking?
  • Dagafsluiting

evaluatiekaartjes

Ook interessant

Formatief evalueren vindt continu plaats en is gericht op verbetering. Het draait om het ondersteunen van de vooruitgang: hoe kan deze leerling een volgende stap zetten in zijn leerproces? Formatief evalueren heeft een groot positief effect op de leerresultaten. Toch focussen scholen vooral op summatieve evaluatie. Dit boekje laat zien hoe je daarin een beter evenwicht vindt.

Klasopstelling: busrijen of tafelgroepjes?

Hoe heb jij je lokaal ingericht? En hoe vaak per dag verander je van klasopstelling?

Er is geen ideale klasopstelling. Elke klasopstelling heeft voor- en nadelen.

Ik kijk per les en activiteit welke opstelling daar het beste bijpast.

In dit blogartikel behandel ik een twee klasopstellingen met de bijbehorende voor- en nadelen. Ook lees je per opstelling een manier om gedifferentieerd te laten werken.

Groepjes

      Voordelen:

* Leerlingen kunnen in groepjes goed samenwerken en de kennis delen.
* Leerlingen kunnen gemakkelijk overleggen. Dat kan overigens ook een nadeel zijn 🙂
* Ideaal voor groepsopdrachten, zoals samen brainstormen.
* Ideaal tijdens didactische werkvormen.
* Leerlingen voelen zich veilig in een groepje.
* De leerkracht heeft veel bewegingsvrijheid. Er is genoeg ruimte om echt rond te lopen.
* Voor de leerkracht zijn alle leerlingen gemakkelijk bereikbaar.
* Deze opstelling past goed bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschapsvaardigheden.
* De leerkracht kan een heel groepje aanspreken, terechtwijzen of complimenteren.

      Nadelen:

* De verleiding is groot om met elkaar te gaan kletsen in plaats van echt samen te werken, omdat je zo dicht bij elkaar zit.
* Niet ieder kind kan het bord goed zien.
* De leerkracht heeft minder controle.
* De leerkracht heeft geen zicht op ieder kind.

     Gedifferentieerd werken:

Leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar in het groepje.

 

Tweetallen / busrijen

     Voordelen:

* Leerlingen zitten recht voor het bord en hoeven dus geen moeite te doen om goed op het bord te kijken.
* Ideaal voor opdrachten in tweetallen.
* Leerlingen kunnen zich beter focussen, omdat er niemand recht tegenover hen zit.
* Hierdoor werken leerlingen taakgerichter en krijgen ze meer werk af.
* De leerkracht kan snel zien of iedereen meedoet.
* Het is voor de leerkracht gemakkelijker om orde te houden bij deze opstelling dan als de leerlingen in groepjes zitten.
* Leerlingen steken vaker hun hand op. (bron)
* Volgens onderwijsprofessor Nigel Hastings vertonen leerlingen die in busrijen zitten 15% meer wenselijk gedrag. (bron)

     Nadelen:

* De leerkracht ziet de leerlingen die achterin zitten minder goed.
* De leerlingen kunnen maar met één klasgenoot overleggen.

     Gedifferentieerd werken:

Verdeel de klas in drie groepen (busrijen). Groep één gaat aan de slag zonder instructie, groep twee en drie mét instructie en groep drie met een verlengde instructie.

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂