Werken aan doelen in de klas

Werken aan doelen in de klas. Dat doet juf Dominique onder andere met behulp van de documenten die ze zelf ontwierp. Lees gauw verder en download alle werkbladen onder het kopje Download.

Doel

De kinderen stellen zichzelf een doel en bekijken welke subdoelen zij moeten bedenken om het grotere doel te behalen. 

Benodigdheden

Voor deze activiteit heeft elke leerling het volgende nodig:

 • schrijf- en tekenspullen
 • een van de templates uit de download

Werken aan doelen in de klas

Juf Dominique deelt een aantal templates waarmee jouw leerlingen doelen zichtbaar kunnen maken. In het bestand (de download) vind je een aantal werkbladen om met verschillende doelen aan de slag te gaan. Op sommige werkbladen maken de kinderen ook kleinere doelen zichtbaar om daarna het grotere doel te behalen. Mooi om op deze manier de groei van de kinderen inzichtelijk te maken.

De kinderen kunnen uit de volgende templates kiezen:

 • thema groeien (planten)
 • thema zichtbaar/onzichtbaar (ijsberg)
 • thema van hier naar daar (berg)

Na het invullen

Na het invullen van de template kun je verschillende dingen doen:

 • individuele gesprekjes plannen;
 • in een werkvorm de doelen met elkaar delen;
 • klassikaal een aantal (of alle) doelen laten voorlezen;
 • de templates gebruiken bij oudergesprekken.

Heb jij nog een leuk idee? Laat het ons vooral weten!

Taggen

Ga je de templates gebruiken? Tag juffrouw Dominique dan!

Download

Werken aan doelen in de klas

Juf Dominique heeft ook een eigen website. Neem daar ook zeker een kijkje!! Daarnaast vind je juf Dominique zoals gezegd op Instagram en Facebook. Bovendien verkoopt juf Dominique haar mooie materiaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

Heel-veel-keuzeopdrachten-voor-in-de-weektaak
Dagelijks oefenen in de klas

Reflecteren met het werkblad ‘De volgende stap’

logo juf Fem

Dit werkblad ‘De volgende stap’ heeft juf Fem gemaakt om haar leerlingen te laten reflecteren. Lees gauw verder hoe je het inzet en download het gratis!

Bedoeling

Met dit werkblad reflecteren de leerlingen op een afgelopen periode en kijken vooruit naar de volgende. Ze leren hun gevoelens, verwachtingen en bevindingen te delen en te bespreken met anderen (op een respectvolle manier).

Benodigdheden:

 • het werkblad ‘De volgende stap’
 • een fijne potlood of pen
 • eventueel kleurpotloden of stiften voor een tekening

Voorbereiding

Print voor elke leerling een werkblad uit en leg de bedoeling uit.

Werkblad ‘De volgende stap’

De kinderen gaan aan de slag met het werkblad ‘De volgende stap’. Hierop schrijven ze wat ze achter willen laten, wat ze mee willen nemen, wat hen het meest is bijgebleven van de afgelopen periode en wat hun verwachtingen zijn voor de volgende periode.

Afsluiting

Als de kinderen klaar zijn met hun werkblad, maken ze een mooie tekening op de voor- of achterkant van het werkblad. Als er nog tijd over is, kun je ervoor kiezen om de werkbladen te bespreken in tweetallen of met de hele klas. Juf Fem sluit de les af door kort te benadrukken dat het belangrijk is om te reflecteren en vooruit te kijken, zodat de leerlingen kunnen groeien en ons kunnen ontwikkelen.

Download

Download hier het werkblad.

werkblad de volgende stap

Je vindt juf Fem ook op Instagram. Haar account heet @deklasvanjuf_femke.

Ook interessant

Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen

logo juf Lynn

Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen? Dat vertelt juf Lynn jullie zelf:

Op een Montessorischool plannen de kinderen vaak hun eigen werk. Dit begint al in de middenbouw, waarbij ze bij kunnen houden welke lesjes ze krijgen en welke werkjes ze gedaan hebben of willen doen.

Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen

Onze bovenbouwleerlingen plannen aan de hand van een formulier (zie download). Ook hier hebben we gerichte kaders, waarbij kinderen het lesje dat ze die week krijgen moeten inplannen. Daarnaast is er ruimte voor eigen invulling.

Hoe werkt die eigen invulling?

De planning is verdeeld in verschillende onderdelen: zelfstandig leren, rekenen, taal en kosmisch.
De kinderen hebben een leerdoelenboekje waarin doelen voor rekenen en taal staan. Ze maken daaruit een keuze waar ze aan gaan werken. Daarnaast worden er ook lesjes gegeven. Deze krijgen ook een plekje bij de leerdoelen. We gebruiken een aandachtstafel voor het kosmische thema, we hebben als school vastgelegd welke thema’s per jaar aan bod komen. Daarnaast hebben we zelfstandig leren. Dit hokje gebruiken de kinderen om iets op te schrijven wat hun intrinsieke motivatie doet vlammen, ook wel het vlammetje genoemd. Dit is hét werkje waarmee ze willen starten zodra ze op school zijn. Er is geen sturing nodig om aan het werk te gaan. Dit zorgt ervoor dat je als leerkracht ‘s ochtends meteen kunt starten met het lopen van je ronde.

Aftekenen en evalueren

Elke dag tekenen de leerlingen af aan welke leerdoelen ze gewerkt hebben, zodat ze de volgende dag goed kunnen zien waar ze nog aan moeten werken. Vervolgens gaan we aan het eind van de week evalueren. Hoe vind je dat je aan je doelen hebt kunnen werken? Dit schalen ze voor zichzelf in.
Ze schrijven op wat ze nog weten wat ze geleerd hebben en ze kijken terug naar hun werk om te bepalen wat ze leuk vonden en waar ze trots op zijn.

Download

Download hier het formulier waarmee de bovenbouwleerlingen hun werk plannen.

Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen

Je vindt juf Lynn ook op Facebook. Volg je haar al? In haar facebookgroep deelt ze al haar ideeën!

Misschien vind je dit ook leuk:

Zoek je meer ideeën op het gebied van plannen en eigenaarschap bij leerlingen? Klik dan op onderstaande afbeeldingen.

persoonlijk oefenplan in de bovenbouw
evaluatiekaartjes
Heel-veel-keuzeopdrachten-voor-in-de-weektaak

Zoek je meer inspiratie door juf Lynn? Klik dan op haar logo bovenaan deze pagina.

Heel veel keuzeopdrachten voor in de weektaak 🤩

Ben je ook altijd op zoek naar leuke en leerzame keuzeopdrachten voor in de weektaak? Hier heb ik een aantal werkbladen, kaartjes en mini-projecten verzameld, die op deze website te vinden zijn.

Alle materialen zijn in te zetten zonder (veel) instructie. De kopjes staan op alfabetische volgorde.

Begrijpend lezen

Teken wat je leest

Engels

Kleuren in het Engels

Godsdienst

Bijbelverhalen en verwerkingsopdrachten

Lezen

64 moppen en raadsels
Boeken in de klas aanprijzen

Boekenwaaier
Racelezen
Ruggen van boeken voor de stapel 

Muziek

Muziekalfabet
Rebussen – Nederlandstalige liedjes
Verbeeld een lied
Wat weet je over muziek? – project

Wat weet jij over beroepen uit de muziek?

Rekenen

Breuken oefenen met deze HyperDoc
Dagelijks rekenen op tempo
Geen woordzoeker, maar een cijferzoeker
Getal van de dag/week

Huiswerkboekjes
Kwadraten, machtsverheffen en worteltrekken
Maak je eigen pull-up kubus
Oefen breuken met deze zes werkbladen
Ontwerp je eigen boerderij
Pixelrekenen in het thema winter

Redactiesommen – zelf maken
Rekenen in het thema Formule 1
Rekenen met cadeautjes

Tafels oefenen met een tafeldoolhof
Tangram in de bovenbouw

Werkboekje coördinaten
Werkboekje deelbaarheid en priemgetallen
Werkboekje Romeinse cijfers
Werkboekje zakrekenmachine

Spelling

Afkortingen
Herhaling eind groep 8

Kraak de code
Oefen spelling op een creatieve manier met deze 60 (!) sjablonen
Triominos Spelling
Spelling oefenen met deze woordzoekers
Woordstukjes die eindigen op -p en -b
Woorden met een apostrof
Woorden met een koppelteken
Woorden met -ou- die klinkt als /oe/
Woorden op -iaal, -ieel, -eaal en -ueel

Woordzoekers – onthoudwoorden

Taal

200 spreekwoorden en gezegdes in rebusvorm
200 spreekwoorden koppelen
Actieve en passieve zinnen
Afkortingen op WhatsApp
Boggle – 10 spellen

Huiswerkboekjes taal groep 7 en 8

Kaartjes met 54 stelopdrachten
Oefenboekjes woordbenoemen en zinsontleden
Spreekwoorden in rebusvorm

Woordsoorten oefenen met deze kleurplaten

Tekenen

100 kaartjes met tekenopdrachten
Alfabet ontwerpen 
Stappenplan Tekenen in perspectief

Teken een boekscène
Teken wat je leest

Wereldoriëntatie

De les anders verwerken
Een quiz maken als voorbereiding op de toets
Gebruik meer ICT tijdens de geschiedenisles
Het grote Europa Doeboek
Mijn land in 12 stappen (W)
Opdrachtkaarten Zaakvakken

Werkwoordspelling

Kraak de code
Kraak de code – thema Zomer
Oefenboekjes werkwoordspelling
Voltooid deelwoorden in Google Formulieren
Werkbladen – gepersonaliseerde zinnen
Woordzoeker en geheimschrift – ik, hij (t.t. en hij (v.t.)
Woordzoekers – voltooid deelwoorden

keuzeopdrachten weektaak

Nog meer ideeën?

Kijk dan via het overzicht op de verschillende themapagina’s. Daar vind je alle blogs, gratis downloads en producten van het desbetreffende vak of thema.

rekenen juffrouw Femke
werkwoordspelling juffrouw Femke

Laat je leerlingen zelf reflecteren op hun werkstuk

Een werkstuk maken is een leuke en leerzame uitdaging voor kinderen. Een uitdaging die ook begeleiding vraagt. Wil jij meer uit het leerproces halen en je niet enkel richten op het eindresultaat? Laat je leerlingen zelf reflecteren op hun werkstuk! Met deze bundel van juf Mar stimuleer je en daag je kinderen uit bewuster om te gaan met hun eigen leerproces.

Doel

Leerlingen reflecteren op hun zelfgemaakte werkstuk.

Benodigdheden

De documenten uit de download.

Laat je leerlingen zelf reflecteren op hun werkstuk

Eigenaarschap vergroten vraagt tijd, inoefening, dialoog, instructie, feedback en reflectie. Het is belangrijk om een leeromgeving te creëren waarin kinderen doelen leren stellen en waarin ze leren reflecteren; zowel op het leerproces als op het product en het resultaat.

Reflecteren geeft leerlingen inzicht in hun eigen manier van leren. Zij ontdekken bijvoorbeeld welke aanpak het beste bij hen past en waarom. Waar staat ik nu? Heb ik het gestelde doel wel/nog niet behaald? En waarom? Wat heb ik nodig om mijn doel te behalen?

Het is een persoonlijk proces, dat gaat over je eigen werk en je eigen mening daarover. Naast zelf een mening te vormen over hun eigen werk, zullen de kinderen ook moeten leren om feedback te ontvangen.

Door na te denken en te praten over leren:

 • stimuleer je een actieve leerhouding;
 • ontwikkel je metacognitieve vaardigheden;
 • en vergroot je het eigenaarschap.

Het vermogen tot reflectie op het leerproces ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is een vaardigheid die zich geleidelijk ontwikkelt. Als leerkracht vervul je hierin een belangrijke taak. Feedback geven is onderdeel van je dagelijks formatief handelen. Je voert reflectiegesprekken met leerlingen voor, tijdens en na een opdracht. Je zet verschillende tools en methodieken in ( rubrics, reflectieformulieren) om het reflecteren te bevorderen. Door de juiste feedback, feedup en feedforward te geven zorg je ervoor dat kinderen inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om de doelen te bereiken.

Download

Download hier de reflectiebundel.

reflecteren werkstuk

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Laat je leerlingen hun persoonlijke IJsbergmodel maken

Laat je leerlingen hun persoonlijke IJsbergmodel maken. Juf Ellis deed het!

Het IJsbergmodel

Het IJsbergmodel van de Amerikaanse psycholoog David McClelland visualiseert het proces om tot succes te komen of om je doel te bereiken.
Het is een erg mooi hulpmiddel om kinderen te laten zien dat succes niet vanzelf gaat.

Het topje van de ijsberg dat boven het water uitsteekt is het succes: dat wat iedereen kan zien. Alles wat zich onder water afspeelt is de weg er naartoe: het proces. Hierbij kun je denken aan  bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, risico, mislukkingen, wat je tegen jezelf zegt.

Laat je leerlingen hun persoonlijke IJsbergmodel maken

Na een korte uitleg over het IJsbergmodel gaan de leerlingen aan de slag. Ze tekenen allemaal hun persoonlijke ijsberg. In het topje schrijven ze hun doel (dat wat ze willen verbeteren of bereiken). Vervolgens denken de leerlingen na over wat hier voor nodig is. Dit schrijven ze in de ruimte onder water.
Deze activiteit is heel geschikt voor alle leeftijden. Je kunt de oefening namelijk aanpassen aan het niveau van je leerlingen.

Download

Download hier de afbeelding die uitleg geeft over het model.

persoonlijke ijsbergmodel

Juf Ellis is ook actief op Instagram
Bovendien verkoopt Ellis haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Misschien vind je dit ook interessant ⬇

Dagelijks oefenen in de klas
mijn eigen land in 12 stappen