Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen

logo juf Lynn

Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen? Dat vertelt juf Lynn jullie zelf:

Op een Montessorischool plannen de kinderen vaak hun eigen werk. Dit begint al in de middenbouw, waarbij ze bij kunnen houden welke lesjes ze krijgen en welke werkjes ze gedaan hebben of willen doen.

Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen

Onze bovenbouwleerlingen plannen aan de hand van een formulier (zie download). Ook hier hebben we gerichte kaders, waarbij kinderen het lesje dat ze die week krijgen moeten inplannen. Daarnaast is er ruimte voor eigen invulling.

Hoe werkt die eigen invulling?

De planning is verdeeld in verschillende onderdelen: zelfstandig leren, rekenen, taal en kosmisch.
De kinderen hebben een leerdoelenboekje waarin doelen voor rekenen en taal staan. Ze maken daaruit een keuze waar ze aan gaan werken. Daarnaast worden er ook lesjes gegeven. Deze krijgen ook een plekje bij de leerdoelen. We gebruiken een aandachtstafel voor het kosmische thema, we hebben als school vastgelegd welke thema’s per jaar aan bod komen. Daarnaast hebben we zelfstandig leren. Dit hokje gebruiken de kinderen om iets op te schrijven wat hun intrinsieke motivatie doet vlammen, ook wel het vlammetje genoemd. Dit is hét werkje waarmee ze willen starten zodra ze op school zijn. Er is geen sturing nodig om aan het werk te gaan. Dit zorgt ervoor dat je als leerkracht ‘s ochtends meteen kunt starten met het lopen van je ronde.

Aftekenen en evalueren

Elke dag tekenen de leerlingen af aan welke leerdoelen ze gewerkt hebben, zodat ze de volgende dag goed kunnen zien waar ze nog aan moeten werken. Vervolgens gaan we aan het eind van de week evalueren. Hoe vind je dat je aan je doelen hebt kunnen werken? Dit schalen ze voor zichzelf in.
Ze schrijven op wat ze nog weten wat ze geleerd hebben en ze kijken terug naar hun werk om te bepalen wat ze leuk vonden en waar ze trots op zijn.

Download

Download hier het formulier waarmee de bovenbouwleerlingen hun werk plannen.

Hoe de leerlingen van juf Lynn hun werk plannen

Je vindt juf Lynn ook op Facebook. Volg je haar al? In haar facebookgroep deelt ze al haar ideeën!

Misschien vind je dit ook leuk:

Zoek je meer ideeën op het gebied van plannen en eigenaarschap bij leerlingen? Klik dan op onderstaande afbeeldingen.

persoonlijk oefenplan in de bovenbouw
evaluatiekaartjes
Heel-veel-keuzeopdrachten-voor-in-de-weektaak

Zoek je meer inspiratie door juf Lynn? Klik dan op haar logo bovenaan deze pagina.

Heel veel keuzeopdrachten voor in de weektaak 🤩

Ben je ook altijd op zoek naar leuke en leerzame keuzeopdrachten voor in de weektaak? Hier heb ik een aantal werkbladen, kaartjes en mini-projecten verzameld, die op deze website te vinden zijn.

Alle materialen zijn in te zetten zonder (veel) instructie. De kopjes staan op alfabetische volgorde.

Begrijpend lezen

Close Reading – Smoorverliefd van Snelle
Teken wat je leest

Engels

Kleuren in het Engels

Godsdienst

Bijbelverhalen en verwerkingsopdrachten

Lezen

64 moppen en raadsels
Boeken in de klas aanprijzen

Boekenwaaier
Racelezen
Ruggen van boeken voor de stapel 

Muziek

Muziekalfabet
Rebussen – Nederlandstalige liedjes
Verbeeld een lied
Wat weet je over muziek? – project

Wat weet jij over beroepen uit de muziek?

Rekenen

Breuken oefenen met deze HyperDoc
Dagelijks rekenen op tempo
Geen woordzoeker, maar een cijferzoeker
Getal van de dag/week

Huiswerkboekjes
Kwadraten, machtsverheffen en worteltrekken
Maak je eigen pull-up kubus
Oefen breuken met deze zes werkbladen
Ontwerp je eigen boerderij
Pixelrekenen in het thema winter

Redactiesommen – zelf maken
Rekenen in het thema Formule 1
Rekenen met cadeautjes

Tafels oefenen met een tafeldoolhof
Tangram in de bovenbouw

Werkboekje coördinaten
Werkboekje deelbaarheid en priemgetallen
Werkboekje Romeinse cijfers
Werkboekje zakrekenmachine

Spelling

Afkortingen
Herhaling eind groep 8

Kraak de code
Oefen spelling op een creatieve manier met deze 60 (!) sjablonen
Triominos Spelling
Spelling oefenen met deze woordzoekers
Woordstukjes die eindigen op -p en -b
Woorden met een apostrof
Woorden met een koppelteken
Woorden met -ou- die klinkt als /oe/
Woorden op -iaal, -ieel, -eaal en -ueel

Woordzoekers – onthoudwoorden

Taal

200 spreekwoorden en gezegdes in rebusvorm
200 spreekwoorden koppelen
Actieve en passieve zinnen
Afkortingen op WhatsApp
Boggle – 10 spellen

Huiswerkboekjes taal groep 7 en 8

Kaartjes met 54 stelopdrachten
Oefenboekjes woordbenoemen en zinsontleden
Spreekwoorden in rebusvorm

Tekenen

100 kaartjes met tekenopdrachten
Alfabet ontwerpen 
Stappenplan Tekenen in perspectief

Teken een boekscène
Teken wat je leest

Wereldoriëntatie

De les anders verwerken
Een quiz maken als voorbereiding op de toets
Gebruik meer ICT tijdens de geschiedenisles
Het grote Europa Doeboek
Mijn land in 12 stappen (W)
Opdrachtkaarten Zaakvakken

Werkwoordspelling

Kraak de code
Kraak de code – thema Zomer
Oefenboekjes werkwoordspelling
Voltooid deelwoorden in Google Formulieren
Werkbladen – gepersonaliseerde zinnen
Woordzoeker en geheimschrift – ik, hij (t.t. en hij (v.t.)
Woordzoekers – voltooid deelwoorden

keuzeopdrachten weektaak

Laat je leerlingen zelf reflecteren op hun werkstuk

Een werkstuk maken is een leuke en leerzame uitdaging voor kinderen. Een uitdaging die ook begeleiding vraagt. Wil jij meer uit het leerproces halen en je niet enkel richten op het eindresultaat? Laat je leerlingen zelf reflecteren op hun werkstuk! Met deze bundel van juf Mar stimuleer je en daag je kinderen uit bewuster om te gaan met hun eigen leerproces.

Doel

Leerlingen reflecteren op hun zelfgemaakte werkstuk.

Benodigdheden

De documenten uit de download.

Laat je leerlingen zelf reflecteren op hun werkstuk

Eigenaarschap vergroten vraagt tijd, inoefening, dialoog, instructie, feedback en reflectie. Het is belangrijk om een leeromgeving te creëren waarin kinderen doelen leren stellen en waarin ze leren reflecteren; zowel op het leerproces als op het product en het resultaat.

Reflecteren geeft leerlingen inzicht in hun eigen manier van leren. Zij ontdekken bijvoorbeeld welke aanpak het beste bij hen past en waarom. Waar staat ik nu? Heb ik het gestelde doel wel/nog niet behaald? En waarom? Wat heb ik nodig om mijn doel te behalen?

Het is een persoonlijk proces, dat gaat over je eigen werk en je eigen mening daarover. Naast zelf een mening te vormen over hun eigen werk, zullen de kinderen ook moeten leren om feedback te ontvangen.

Door na te denken en te praten over leren:

 • stimuleer je een actieve leerhouding;
 • ontwikkel je metacognitieve vaardigheden;
 • en vergroot je het eigenaarschap.

Het vermogen tot reflectie op het leerproces ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is een vaardigheid die zich geleidelijk ontwikkelt. Als leerkracht vervul je hierin een belangrijke taak. Feedback geven is onderdeel van je dagelijks formatief handelen. Je voert reflectiegesprekken met leerlingen voor, tijdens en na een opdracht. Je zet verschillende tools en methodieken in ( rubrics, reflectieformulieren) om het reflecteren te bevorderen. Door de juiste feedback, feedup en feedforward te geven zorg je ervoor dat kinderen inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om de doelen te bereiken.

Download

Download hier de reflectiebundel.

reflecteren werkstuk

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Laat je leerlingen hun persoonlijke IJsbergmodel maken

Laat je leerlingen hun persoonlijke IJsbergmodel maken. Juf Ellis deed het!

Het IJsbergmodel

Het IJsbergmodel van de Amerikaanse psycholoog David McClelland visualiseert het proces om tot succes te komen of om je doel te bereiken.
Het is een erg mooi hulpmiddel om kinderen te laten zien dat succes niet vanzelf gaat.

Het topje van de ijsberg dat boven het water uitsteekt is het succes: dat wat iedereen kan zien. Alles wat zich onder water afspeelt is de weg er naartoe: het proces. Hierbij kun je denken aan  bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, risico, mislukkingen, wat je tegen jezelf zegt.

Laat je leerlingen hun persoonlijke IJsbergmodel maken

Na een korte uitleg over het IJsbergmodel gaan de leerlingen aan de slag. Ze tekenen allemaal hun persoonlijke ijsberg. In het topje schrijven ze hun doel (dat wat ze willen verbeteren of bereiken). Vervolgens denken de leerlingen na over wat hier voor nodig is. Dit schrijven ze in de ruimte onder water.
Deze activiteit is heel geschikt voor alle leeftijden. Je kunt de oefening namelijk aanpassen aan het niveau van je leerlingen.

Download

Download hier de afbeelding die uitleg geeft over het model.

persoonlijke ijsbergmodel

Juf Ellis is ook actief op Instagram
Bovendien verkoopt Ellis haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Misschien vind je dit ook interessant ⬇

Dagelijks oefenen in de klas
mijn eigen land in 12 stappen

Werken met SMART doelen in een portfolio

Juf Angéla

Wil je meer doelbewust bezig zijn in de klas en jouw leerlingen meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling? Om jullie daarbij te helpen heeft Angéla een prachtig SMART doelen portfolio gemaakt. Zó te gebruiken in je klas!

Het portfolio

Het document is een portfolio waarmee jouw leerlingen stapsgewijs (volgens de SMART principes) hun eigen (leer)doelen kunnen opstellen. Het bevat onder andere een stappenplan voor de leerling, een evaluatie in de vorm van een inspanningsmeter en wekelijkse en dagelijkse reflectiekaarten.

smart doelen portfolio

Waarom werken met doelen?

 • Doelen werken motiverend.
 • Doelen leren je nieuwe dingen.
 • Doelen helpen je vooruit.
 • Doelen helpen je aandacht te richten (focus).
 • Doelen geven je rust.
 • Doelen halen geeft je een goed gevoel (voldoening).

Elk doel is goed.

Leerlingen kunnen persoonlijke doelen, prestatiedoelen of gedragsdoelen hebben.

Doel behaald

Heeft de leerling zijn/haar doel behaald? Top! Geef de leerling positieve feedback. Vragen die je aan deze leerlingen kunt stellen zijn:

 •  Wat heb je daar voor gedaan?
 • Wat is je volgende doel?
 • En hoe zorg je ervoor dat je dit doel behoudt?
 • Heb je het doel behaald zonder inspanning? Dan was het te makkelijk en ben je waarschijnlijk niet aan het leren of is het al iets wat je kunt. Wat kun je veranderen, zodat het wat uitdagender wordt en het wel een passend doel is?

Doel niet behaald

Heeft de leerling zijn/haar doel behaald? Op zich geen probleem. Dat kan gebeuren, zolang de leerling maar weet waarom het niet is behaald en hoe hij/zij het de volgende keer beter kan/gaat doen. Als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar iets geleerd!

Het inzetten van deze portfolio’s

Afhankelijk van wat je groep gewend is, kun je zelf bepalen hoe vaak je dit inzet: wekelijks, maandelijks, van vakantie tot vakantie of halfjaarlijks. Angéla heeft wekelijkse reflectiekaarten gemaakt, maar ook dagelijkse. Bewaar ze in een (persoonlijke) snelhechter, multomap, plak ze in een laatje of lamineer ze.

Download hier het SMART doelen portfolio.

smart doelen portfolio

Werken met een persoonlijk oefenplan in de bovenbouw

Werken met een persoonlijk oefenplan in de bovenbouw

Al een paar jaar maken mijn leerlingen een persoonlijk oefenplan.
In dit blogartikel leg ik uit hoe ze (we) dat doen.

Werken met een persoonlijk oefenplan in de bovenbouw

Wat?

Eerst inventariseren we welke vakonderdelen er allemaal bestaan.
Bij vakonderdelen kun je denken aan: rekenen (breuken, procenten, meetkunde), taal (zinsontleden, woordenschat), spelling (verschillende categorieën), werkwoordspelling (persoonsvorm, voltooid deelwoord), enzovoort.

Hoe?

Daarna kijken we hoe je elk vakonderdeel zou kunnen oefenen.
In de klas heb ik verschillende boekjes met werkbladen die ik online vind en bestaande oefenboekjes van bijvoorbeeld Kinheim.
Bovendien heeft elke leerling een Chromebook tot zijn of haar beschikking. Hierop kunnen ze educatieve websites zoeken, waarmee ze gericht kunnen oefenen.
Veel gekozen websites zijn: Squla, Meester Klaas, Junior Einstein, Citotrainer, Juf Melis, Kids4Cito, Cambiumned, Spelling oefenen en Tafels oefenen.

Lay-out oefenplan

Vervolgens bespreken we hoe een persoonlijk oefenplan eruit zou kunnen zien.
Dit mogen de kinderen van mij zelf weten. Ze kunnen een schema maken, of een lijst. Ze kunnen kleur gebruiken of niet. Ik vind het belangrijk dat het oefenplan écht van de kinderen zelf is. Wel kijk ik mee of ik de inhoud vind passen en beantwoord natuurlijk vragen, als de kinderen niet verder kunnen.

Bepalen

Dan gaan de kinderen voor zichzelf bedenken wat ze zelf in de komende periode willen oefenen.
Dit doen ze aan de hand van het meest recente rapport en de meest recente (cito)toetsen. Op Facebook zijn verschillende reflectieformulieren te vinden, waarmee kinderen zélf kunnen kijken op welke onderdelen ze uitvallen. Verder kunnen ze natuurlijk hun zelfkennis gebruiken en de gemiddelde beoordelingen op het meest recente rapport.
Vakonderdelen die kinderen goed beheersen, kunnen ze oefenen op een hoger niveau. Dit kan bijvoorbeeld gemakkelijk op Squla. Hier kun je namelijk je niveau aanpassen.

Het oefenplan

Ten slotte maakt iedereen een persoonlijk oefenplan.
Dit is een aantal voorbeelden van oefenplannen uit mijn groep 8.

Oefenboekjes

Oefenboekje taal, rekenen en werkwoordspelling vind je in de winkel.

Dagelijks rekenen op tempo
Bundel - oefenboekjes woordbenoemen en zinsontleden groep 5 t/m 8