Filosoferen en discussiëren over sterrenbeelden en horoscopen.

Met deze activiteiten  leren kinderen (filosoferen, discussiëren en kritisch nadenken) over sterrenbeelden en horoscopen.

 

Benodigdheden:
* Per leerling een werkblad Zoek Iemand Die en een pen.
* De twaalf bladen met beschrijvingen per sterrenbeeld.  
* Deze presentatie voor op het digibord.

 

De activiteiten
Volg klassikaal de dia’s in deze presentatie.
Vraag de leerlingen waar ze aan denken als ze de woorden “sterrenbeeld” en “horoscoop” zien of horen. Dit kun je klassikaal doen, maar ook met een actieve werkvorm, zoals TweePraat.

Vervolgens krijgt iedereen het werkblad Zoek Iemand Die. De leerlingen gaan op zoek naar klasgenoten die een bepaald sterrenbeeld hebben. Kinderen die snel klaar zijn (het blad vol hebben), kunnen een ‘tweede ronde’ maken.

Hierna gaan de leerlingen in Ik Ook Groepen staan: alle kinderen met hetzelfde sterrenbeeld bij elkaar. Per groepje krijgen ze een blad met de beschrijving van hun sterrenbeeld. Ze praten hier samen over. Wat herkennen ze (niet)? Waar zijn ze het (niet) mee eens?

 

Afsluiting
Ten slotte gaan alle leerlingen weer terug naar hun eigen tafelgroepje (team). Nu mogen ze elkaar kort vertellen wat ze van de activiteiten vonden.

 

Vervolg
Je kunt nog samen filosoferen over een of meer stellingen:
* Een horoscoop bevat altijd een kern van waarheid.
* Ik vind horoscopen onzin.
* Ik lees mijn horoscoop regelmatig.

Je kunt de leerlingen ook een eigen horoscoop laten schrijven. 🙂

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Filosoferen – Voorspellen

Al eerder schreef ik een blog over filosoferen met kinderen.

In dit blogartikel deel ik mijn ideeën over filosoferen over het onderwerp “voorspellen”.

Je kunt ook mijn presentatie die bij onderstaande activiteiten hoort downloaden.

 

Mix & Ruil
Kinderen vertellen elkaar aan de hand van een kaartje hoe ze denken dat hun leven eruit ziet over …. jaar.

Filosofische vragen / stellingen
Ná bovenstaande Mix & Ruil, of gewoon als losstaande activiteit kun je de leerlingen laten filosoferen over de volgende vragen / stellingen:
* Welke dingen zijn te voorspellen?
* Welke dingen zijn voorspelbaar en welke niet?
*
Waar hangt het vanaf of iets te voorspellen is?
* Ik zou graag de toekomst kunnen voorspellen.
* Als ik de toekomst zou kunnen voorspellen, dan…

 

Brief schrijven
Laat de kinderen een brief schrijven aan zichzelf als ze dertig jaar oud zijn. Laat ze in de brief vertellen hoe ze  zouden willen dat hun leven er dan uitziet.
Wat gaan ze met de brief doen, als hij af is? 🙂


Filosofische vragen
Nog meer vragen 🙂
1. Kun je de loop van je leven voorspellen? Waar hangt het vanaf hoe je leven zal zijn?
2. Kun je iets doen om de voorspelling uit te laten komen?
3. Aan welke dingen kun je wel en aan welke dingen kun je niet iets doen om ze uit te laten komen?
4. Kun je het leven van anderen voorspellen? Op welke punten wel en op welke punten niet?
5. Hoe groot is toeval in je leven en hoe groot de rol van voorspelbare dingen? Druk dat uit in percentages.
6. Is je toekomst makkelijker te voorspellen, omdat je in Nederland woont? Is het in sommige landen moeilijker te voorspellen? Waarom wel of niet?

 

Morgen voorspellen
Laat de kinderen (eerst in twee- of drietallen) filosoferen over de volgende uitdaging / vraag.
* Beschrijf uitgebreid wat jij denkt dat er morgen allemaal gaat gebeuren, zowel op school als thuis.
* Kijk morgen aan het eind van elk dagdeel wat er van je voorspelling is uitgekomen.
*
Welke dingen zijn goed te voorspellen en welke niet?

 

Hier nog een keer de downloads:
* De presentatie
* De kaartjes

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

 

Positief Roddelen

Roddelen.
Roddelen is ‘het opzettelijk slechte dingen van iemand vertellen zonder dat de persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is’.

Positief Roddelen.
Positief Roddelen is een leuke werkvorm om elkaar nog beter te leren kennen.

De stappen.
1. De leerkracht projecteert twee positief gestelde vragen op het digibord.
2. Alle kinderen schrijven hun antwoorden op een blaadje.
3. De leerlingen schrijven hun naam op het blaadje.
4. In de eerste ronde wordt er nog niet geroddeld. In tweetallen vertellen de leerlingen hun antwoorden aan hun buurman.
5. Vervolgens ruilen de tweetallen van blaadje.
6. Iedereen zoekt een nieuw maatje en vertelt de antwoorden die op het blaadje staan aan hun nieuwe maatje. Omdat iedereen nu over een ander praat, wordt er volop geroddeld 🙂
7. Stap 5 en 6 worden herhaald totdat de leerkracht een stopteken geeft.

Mogelijke vragen.
Vragen die tijdens deze werkvorm gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

Wat vind je het leukst aan groep 8 tot nu toe?

Aan welke eigenschappen moeten vrienden voldoen?

Wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat dit een leuk, fijn en goed schooljaar wordt?

Welke middelbare scholen lijken je leuk/fijn?

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Tips voor de Gouden Weken.

De Gouden Weken
De eerste zes tot acht weken van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze periode is bepalend voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Een leerkracht die bewust en actief aan positieve groepsvorming doet, heeft een grote invloed op het maken van een positieve groep.


Groepsplan Groepsvorming

In het Groepsplan Groepsvorming dat ik heb gemaakt vind je (naast de fases van groepsvorming) veel tips en ideeën voor het vormen van een positieve groep.
Het Groepsplan Groepsvorming vind je hier.


Begin de dag met een lach

Zorg ervoor dat leerlingen elke dag met een glimlach het lokaal binnen stappen. Hoe je dat kan doen, lees je hier.
Een tweede blog over dit onderwerp vind je hier.


(Opnieuw) kennismaken met elkaar

Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen, spelen wij in de klas regelmatig kennismakingsspelletjes. We leren elkaar (nog) beter kennen en de sfeer wordt steeds beter! Meer hierover lees je hier.


Tussendoortjes

Je kent het wel: je hebt vijf tot tien minuten over, of je wil de kinderen belonen nadat ze hard gewerkt hebben. Dan is het tijd voor een tussendoortje 🙂 Mijn favoriete tussendoortjes lees je hier. 


Complimenten

Geef meer complimenten en opstekers dan negatieve kritiek.
Tips voor meer complimenten in de klas vind je hier.

Didactische werkvormen
Didactische werkvormen zijn werkvormen waarbij alle leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen. Bovendien stimuleren de meeste werkvormen de interactie tussen de leerlingen. Wil je hier meer over lezen en wil je een aantal werkvormen uitproberen, lees dan hier verder.


Samenwerken
In mijn groep laat ik leerlingen veel samenwerken in tweetallen. Waarom? Onder andere om deze doelen te bereiken:

  • Kinderen leren om naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten praten.
  • Kinderen leren de inbreng van iedere leerling te accepteren.
  • Kinderen leren om de beurt te praten.
  • Kinderen leren om materiaal met elkaar te delen.
  • Kinderen leren elkaar beter kennen.
  • Kinderen leren elkaar beter te respecteren.

Wil je lezen op welke manieren ik tweetallen vorm in mijn groep? Lees dan hier verder.

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Mijn Groepsplan Groepsvorming, gebaseerd op het boek “Grip op de groep” van René van Engelen.

In het boek Grip op de groep van René van Engelen wordt uitgebreid ingegaan op het groepsproces in een klas. Centraal staat hoe je als leerkracht via allerlei oefeningen een positieve groep kunt creëren en wat het effect hiervan is op het leer- en leefklimaat in de klas.

In het boek wordt gesproken over fases in groepsvorming. Aan de hand daarvan heb ik een Groepsplan Groepsvorming gemaakt.

In dit blogartikel deel ik mijn groepsplan.

Fase 1: Forming – De oriëntatiefase
Duur: ongeveer twee weken – de eerste twee schoolweken

Na de zomervakantie komen de kinderen terug van op school.
Zij tasten elkaar opnieuw af: Wat kan wel en wat kan niet in deze groep? Wanneer hoor je erbij?

Activiteiten:
* regels en afspraken maken
* kennismakingsspelletjes
* sfeer en ontspanning
* muziek in de klas
* veel positieve momenten
* humor
* creatieve opdrachten
* leuke tussendoortjes
* kennismakingsbingo
* kennismakingsformulier
* veel didactische werkvormen
* wat heb je gemeen met elkaar?
* In de Rij
* complimenten
* ervaren hoe het is om er niet bij te horen
* veel samenwerken
* sociogram grip op de groep
* klimaatschaal

De leerkracht:
– begroet de leerlingen aan de deur en voert een kort gesprekje met ze.
– schept duidelijkheid  over zijn/haar leiderschap.
– geeft duidelijk de grenzen aan.
– brengt veel structuur aan.
– is voorspelbaar.
– bouwt een band op.
– maakt aandacht voor het individuele kind.
– heeft de kinderen duidelijk in beeld.
– is oprecht geïnteresseerd en betrokken.

Fase 2: Storming – De machts- of conflictfase
Duur: ongeveer twee weken

Als de grenzen in de groep duidelijk zijn, gaan de kinderen erkenning zoeken en hun positie verwerven. Eerst voorzichtig, aftastend en later met meer nadruk. De ‘pikorde’ begint zich af te tekenen.

Activiteiten
* afspraken en pestprotocol (evalueren: hoe gaat het en systematisch een doel centraal stellen)
* Eigenwijsjes
* klimaatschaal bespreken
* sociogram uitwerken (evt. gesprekken met lln en ouders)
* (meer) activiteiten uit fase 1 kunnen natuurlijk ook 🙂

Leerkracht:
De leerkracht moet de gebeurtenissen in een groep als logisch onderdeel van een groepsproces erkennen en niet alleen als fout gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht laat zien aan de groep welke waarden en normen hij/zij hanteert (voorbeeldgedrag) en dat hij/zij begrip bijbrengt voor het groepsproces. In deze fase moet de leerkracht de kinderen begeleiden en inzicht geven in het proces.

Fase 3: Norming
Duur: ongeveer twee weken

In deze fase worden de normen vastgesteld die binnen de groep gelden. Deze normen worden door de leiders bepaald. Dit geldt eveneens voor de doelen die een groep stelt. Als groepslid hoor je erbij als je je aan deze groepsnormen conformeert, als je socialiseert (je de normen eigen maakt).
Een leider is zich niet altijd bewust van zijn positie. Als hij dat wel is, zal hij zijn opvattingen aan de groep opleggen.

Positieve normen:
– graag willen samenwerken
– graag samen iets ondernemen
– voor elkaar opkomen
– geen concurrentie
– oplossingsgericht zijn (bij conflicten binnen de groep)

Leerkracht:
Het leerklimaat dat ontstaat bij positieve normen is gunstig als de leerkracht gebruik maakt van de positieve groepsnormen en -doelen.
De leerkracht kan formele groepjes samenstellen of laten samenstellen om zo tot coöperatief leren en interactief leren te komen. Dit versterkt het functioneren van groep als groep.
De leerkracht kan doelen aangeven die positief zijn.

Fase 4: Performing
Duur: De rest van het schooljaar

De performingfase is de langste fase in een groep of klas in het onderwijs. De normen zijn vastgesteld. Tijd om tot uitvoering, ‘performing’ over te gaan.


Fase 5: Termination (alleen groep 8)
Duur: ± 2 weken

Tegen het einde van het schooljaar treedt de laatste fase in: termination. In groepen die na de zomervakantie weer samenkomen, wordt deze fase overgeslagen of niet bewust beleefd. In groep 8 zijn er complete ‘riten’ rondom het verlaten van de school en het uiteenvallen van de formele groep.

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂