Drie activiteiten voor in de eerste schoolweek

       

De eerste schoolweek is spannend, weer even wennen en hartstikke leuk!

Om elkaar (opnieuw) te leren kennen en er weer even in te komen heb ik een blad gemaakt met drie activiteiten.
Het blad kun je hier downloaden.

1. Zoek Iemand Die … in de zomervakantie …
Voor deze werkvorm hebben de leerlingen dit werkblad nodig.
De werkvorm gaat als volgt:
1. Alle leerlingen lopen door de klas en zoeken een maatje.
2. Leerling A stelt een vraag.
3. Leerling B antwoordt.
4. Leerling A schrijft het antwoord op het werkblad.
5. Leerling B controleert en tekent af.
6. Leerling A en B wisselen van rol.
7. Hierna zoeken de leerlingen een nieuw maatje.
De stappen worden herhaald, totdat het blad vol is, of totdat de leerkracht een stopteken geeft.

2. Zoek De Valse
Hiervoor kun je de achterkant van dit werkblad gebruiken.
De kinderen schrijven drie stellingen over zichzelf op.
Twee stellingen zijn waar en één stelling is niet waar. Dat is De Valse.
De leerlingen houden een score bij: hoeveel klasgenoten kiezen De Valse? Zij krijgen een punt. Kiezen ze een andere stelling, dan krijgt de bedenker van de drie stellingen een punt 🙂

3. Woorzoeker
Een leuke talige (klaar)opdracht is deze woordzoeker, gemaakt in Prowise.
Ook deze vind je op  dit werkblad.

     

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Positief Roddelen

Roddelen.
Roddelen is ‘het opzettelijk slechte dingen van iemand vertellen zonder dat de persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is’.

Positief Roddelen.
Positief Roddelen is een leuke werkvorm om elkaar nog beter te leren kennen.

 

 

 

 

De stappen.
1. De leerkracht projecteert twee positief gestelde vragen op het digibord.
2. Alle kinderen schrijven hun antwoorden op een blaadje.
3. De leerlingen schrijven hun naam op het blaadje.
4. In de eerste ronde wordt er nog niet geroddeld. In tweetallen vertellen de leerlingen hun antwoorden aan hun buurman.
5. Vervolgens ruilen de tweetallen van blaadje.
6. Iedereen zoekt een nieuw maatje en vertelt de antwoorden die op het blaadje staan aan hun nieuwe maatje. Omdat iedereen nu over een ander praat, wordt er volop geroddeld 🙂
7. Stap 5 en 6 worden herhaald totdat de leerkracht een stopteken geeft.

 

 

 

 

 

 

Mogelijke vragen.
Vragen die tijdens deze werkvorm gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

Wat vind je het leukst aan groep 8 tot nu toe?

Aan welke eigenschappen moeten vrienden voldoen?

Wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat dit een leuk, fijn en goed schooljaar wordt?

Welke middelbare scholen lijken je leuk/fijn?

gossip2

 

 

 

 

 

Bronnen plaatjes: 1. 2. 3. 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Tips voor de Gouden Weken.

De Gouden Weken
De eerste zes tot acht weken van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze periode is bepalend voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Een leerkracht die bewust en actief aan positieve groepsvorming doet, heeft een grote invloed op het maken van een positieve groep.

5 kinderen 1

Groepsplan Groepsvorming
In het Groepsplan Groepsvorming dat ik heb gemaakt vind je (naast de fases van groepsvorming) veel tips en ideeën voor het vormen van een positieve groep.
Het Groepsplan Groepsvorming vind je hier.

Begin de dag met een lach
Zorg ervoor dat leerlingen elke dag met een glimlach het lokaal binnen stappen. Hoe je dat kan doen, lees je hier.
Een tweede blog over dit onderwerp vind je hier.

(Opnieuw) kennismaken met elkaar
Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen, spelen wij in de klas regelmatig kennismakingsspelletjes. We leren elkaar (nog) beter kennen en de sfeer wordt steeds beter! Meer hierover lees je hier.

Tussendoortjes
Je kent het wel: je hebt vijf tot tien minuten over, of je wil de kinderen belonen nadat ze hard gewerkt hebben. Dan is het tijd voor een tussendoortje 🙂
Mijn favoriete tussendoortjes lees je hier. 

Complimenten
Geef meer complimenten en opstekers dan negatieve kritiek.
Tips voor meer complimenten in de klas vind je hier.

Didactische werkvormen
Didactische werkvormen zijn werkvormen waarbij alle leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen. Bovendien stimuleren de meeste werkvormen de interactie tussen de leerlingen. Wil je hier meer over lezen en wil je een aantal werkvormen uitproberen, lees dan hier verder.

Samenwerken
In mijn groep laat ik leerlingen veel samenwerken in tweetallen. Waarom? Onder andere om deze doelen te bereiken:

  • Kinderen leren om naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten praten.
  • Kinderen leren de inbreng van iedere leerling te accepteren.
  • Kinderen leren om de beurt te praten.
  • Kinderen leren om materiaal met elkaar te delen.
  • Kinderen leren elkaar beter kennen.
  • Kinderen leren elkaar beter te respecteren.

Wil je lezen op welke manieren ik tweetallen vorm in mijn groep? Lees dan hier verder.

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Mijn Groepsplan Groepsvorming, gebaseerd op het boek “Grip op de groep” van René van Engelen.

In het boek Grip op de groep van René van Engelen wordt uitgebreid ingegaan op het groepsproces in een klas. Centraal staat hoe je als leerkracht via allerlei oefeningen een positieve groep kunt creëren en wat het effect hiervan is op het leer- en leefklimaat in de klas.

In het boek wordt gesproken over fases in groepsvorming. Aan de hand daarvan heb ik een Groepsplan Groepsvorming gemaakt.

In dit blogartikel deel ik mijn groepsplan.

handen_vriendschap

Fase 1: Forming – De oriëntatiefase
Duur: ongeveer twee weken – de eerste twee schoolweken

Na de zomervakantie komen de kinderen terug van op school.
Zij tasten elkaar opnieuw af: Wat kan wel en wat kan niet in deze groep? Wanneer hoor je erbij?

Activiteiten:
* regels en afspraken maken
* kennismakingsspelletjes
* sfeer en ontspanning
* muziek in de klas
* veel positieve momenten
* humor
* creatieve opdrachten
* leuke tussendoortjes
* kennismakingsbingo
* kennismakingsformulier
* veel didactische werkvormen
* wat heb je gemeen met elkaar?
* In de Rij
* complimenten
* ervaren hoe het is om er niet bij te horen
* veel samenwerken
* sociogram grip op de groep
* klimaatschaal

De leerkracht:
– begroet de leerlingen aan de deur en voert een kort gesprekje met ze.
– schept duidelijkheid  over zijn/haar leiderschap.
– geeft duidelijk de grenzen aan.
– brengt veel structuur aan.
– is voorspelbaar.
– bouwt een band op.
– maakt aandacht voor het individuele kind.
– heeft de kinderen duidelijk in beeld.
– is oprecht geïnteresseerd en betrokken.

 

Fase 2: Storming – De machts- of conflictfase
Duur: ongeveer twee weken

Als de grenzen in de groep duidelijk zijn, gaan de kinderen erkenning zoeken en hun positie verwerven. Eerst voorzichtig, aftastend en later met meer nadruk. De ‘pikorde’ begint zich af te tekenen.

Activiteiten
* afspraken en pestprotocol (evalueren: hoe gaat het en systematisch een doel centraal stellen)
* Eigenwijsjes
* klimaatschaal bespreken
* sociogram uitwerken (evt. gesprekken met lln en ouders)
* (meer) activiteiten uit fase 1 kunnen natuurlijk ook 🙂

Leerkracht:
De leerkracht moet de gebeurtenissen in een groep als logisch onderdeel van een groepsproces erkennen en niet alleen als fout gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht laat zien aan de groep welke waarden en normen hij/zij hanteert (voorbeeldgedrag) en dat hij/zij begrip bijbrengt voor het groepsproces. In deze fase moet de leerkracht de kinderen begeleiden en inzicht geven in het proces.

 

Fase 3: Norming
Duur: ongeveer twee weken

In deze fase worden de normen vastgesteld die binnen de groep gelden. Deze normen worden door de leiders bepaald. Dit geldt eveneens voor de doelen die een groep stelt. Als groepslid hoor je erbij als je je aan deze groepsnormen conformeert, als je socialiseert (je de normen eigen maakt).
Een leider is zich niet altijd bewust van zijn positie. Als hij dat wel is, zal hij zijn opvattingen aan de groep opleggen.

Positieve normen:
– graag willen samenwerken
– graag samen iets ondernemen
– voor elkaar opkomen
– geen concurrentie
– oplossingsgericht zijn (bij conflicten binnen de groep)

Leerkracht:
Het leerklimaat dat ontstaat bij positieve normen is gunstig als de leerkracht gebruik maakt van de positieve groepsnormen en -doelen.
De leerkracht kan formele groepjes samenstellen of laten samenstellen om zo tot coöperatief leren en interactief leren te komen. Dit versterkt het functioneren van groep als groep.
De leerkracht kan doelen aangeven die positief zijn.

 

Fase 4: Performing
Duur: De rest van het schooljaar

De performingfase is de langste fase in een groep of klas in het onderwijs. De normen zijn vastgesteld. Tijd om tot uitvoering, ‘performing’ over te gaan.

 

Fase 5: Termination (alleen groep 8)
Duur: ± 2 weken

Tegen het einde van het schooljaar treedt de laatste fase in: termination.
In groepen die na de zomervakantie weer samenkomen, wordt deze fase overgeslagen of niet bewust beleefd. In groep 8 zijn er complete ‘riten’ rondom het verlaten van de school en het uiteenvallen van de formele groep.

kinderen armen om elkaar

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂