Leg de kampervaringen vast in dit dagboek

logo juf Fem

Leg de kampervaringen vast in dit dagboek – door juf Fem

Op kamp gaan is een spannend avontuur en dit dagboek is speciaal ontworpen om deze ervaringen vast te leggen. De kinderen kunnen hun hoogte- en dieptepunten opschrijven, ontdekkingen noteren, avonturen beschrijven en opschrijven wat ze hebben geleerd. Ook is er voldoende ruimte om te schetsen en te tekenen.

Benodigdheden

 • Het ‘Dagboek kamp – versie 1’ document afgedrukt op A4-formaat en nieten.
 • Het ‘Dagboek kamp – versie 2’ document afgedrukt op A4-formaat en nieten.

Benodigdheden tijdens kamp

 • Kampdagboek.
 • Kleurpotloden, stiften, pennen enz.

Voorbereiding

 • Print het ‘Dagboek kamp – versie 1’ document(en) uit op A4-formaat en niet het dagboek aan elkaar.
 • Print het ‘Dagboek kamp – versie 2’ document(en) uit op A4-formaat en niet het dagboek aan elkaar.
 • Bekijk welke pagina’s je in dit dagboek wilt opnemen; je kunt er namelijk ook voor kiezen om bepaalde pagina’s meerdere te kopiëren en te gebruiken of sommige pagina’s weg te laten.

Leg de kampervaringen vast in dit dagboek

Plan op kamp een aantal momenten om de leerlingen in hun dagboek te laten schrijven.

Als iedereen weer thuis is, kan het document aangevuld en verder uitgewerkt worden.

Wij wensen alle kinderen uit groep 7 en/of 8 een fantastische kampervaring en hopen dat dit dagboek hen zal helpen om hun mooie herinneringen en ervaringen op een speciale manier vast te leggen.

Downloads

Download hier de twee versies van het dagboek.

Leg de kampervaringen vast in dit dagboek

Je vindt juf Fem ook op Instagram. Haar account heet @deklasvanjuf_femke.

Bovendien verkoopt juf Fem haar mooie materiaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

Terugblikken op het schooljaar

Terugblikken op het schooljaar. Dat doe je op een heel fijne manier met de formats van juf Mar. Ze zijn er voor groep 4 t/m 8! Voor elke groep heeft juf Mar twee versies gemaakt. 😍

Bedoeling

De leerlingen blikken terug op het schooljaar door een format met verschillende onderdelen in te vullen.

Benodigdheden

 • de formats uit de download
 • pennen, stiften en/of kleurpotloden

Voorbereiding

Weinig! Kies welk format je jouw leerlingen geeft en laat ze dat invullen en eventueel versieren.

Terugblikken op het schooljaar 

Het einde van het schooljaar nadert. Deze laatste fase van de groepsvorming noemen we de adjourning en staat in het teken van afsluiten en afscheid nemen. Iets waar we in groep 8 bewust de tijd voor nemen, maar wat net zo belangrijk is in elk leerjaar.

Je hebt het hele schooljaar gewerkt aan een fijne sfeer in de groep. Aan het einde van het jaar merk je dat er wat verandert in de sfeer. Het vormen en houden van een fijne en hechte groep is daarom werken tot de laatste dag. Door bewust aandacht te besteden aan deze fase, leren de kinderen omgaan met afscheid nemen en zich beter voor te bereiden op veranderingen. 

Zo sluit je samen het schooljaar positief af:

 • Maak bewust ruimte in het programma om terug te blikken, herinneringen op te halen, te reflecteren op hun groei en successen te vieren. 
 • Sluit het jaar positief af met verschillende groepsactiviteiten. Laat de groep zelf bedenken hoe zij het schooljaar met elkaar willen afsluiten.
 • Blik vooruit; de afscheidsfase is ook een moment om vooruit te kijken naar de volgende fase.

Download

Download hier de verschillende formats voor jezelf en je collega’s.

Terugblikken op het schooljaar 

Je vindt juf Mar ook op Instagram.

Gebruik je deze of andere materialen van juf Mar? Tag haar dan op Instagram!

Ook interessant

Waarschijnlijk vind je onderstaande themapagina’s ook interessant. Hierop zijn de links naar alle blogs, downloads en producten binnen de desbetreffende categorie te vinden.

groeitaal in de klas - pagina sociaal-emotioneel
groeitaal in de klas - pagina groepsvorming

Zoek je meer inspiratie, gemaakt door juf Mar? Klik dan op haar logo bovenaan dit bericht.

Wie is dit?

logo juf Fem

Wie is dit? Die vraag beantwoorden de leerlingen nadat ze allemaal hun eigen werkblad hebben ingevuld. Lees gauw verder en download het werkblad van juf Fem onderaan dit bericht.

Bedoeling

Kennismaking, groepsvorming, stimuleren van samenwerking en bevordering van
luistervaardigheden. Deze activiteiten geven kinderen de kans om elkaar beter te leren kennen, terwijl ze tegelijkertijd actief luisteren en samenwerken. Het raden van wie welk werkblad is, stimuleert de kinderen om opmerkzaam te zijn en details te herkennen die hun klasgenoten hebben opgeschreven. Het kan ook leiden tot interessante gesprekken over gemeenschappelijke interesses en verschillende persoonlijkheden. Weet dat dit één van de velen mogelijkheden is om dit ‘Wie ben ik’ werkblad in te zetten.

Benodigdheden

 • werkblad ‘Wie ben ik’ voor elk kind;
 • stiften, potloden en/of pennen;
 • blanco A4 blad om te ‘Raden wie het is’.
 • Optioneel: timer

Voorbereiding

Print voor elk kind een werkblad uit. Zorg voor A4 bladen of post-its om te raden wie het is.

Wie is dit?

Onderstaande is een voorbeeldles/werkvorm, maar kan natuurlijk naar eigen inzichten (en tijd) aangepast of ingekleed worden.

1. Introductie en uitleg (10 minuten)

Verzamel alle kinderen in een kring of in hun eigen groepjes. Leg het doel van deze activiteit uit en wat de kinderen gaan doen. Bespreek hierbij kort het belang van deze opdracht (kennismaking, actief luisteren, samenwerken etc.)

2. Invullen van de werkbladen (10- 15 minuten)

Geef elk kind een werkblad ‘Wie ben ik?’. Moedig de leerlingen aan om zoveel mogelijk op te schrijven. Zijn ze eerder klaar, dan kunnen ze het werkblad verder inkleuren en/of er een tekening bij maken. Laat de kinderen hun namen niet op het werkblad schrijven.

3. Verzamelen ‘Wie ben ik?’ werkbladen (2 minuten)

Verzamel alle ingevulde werkbladen, schrijf op de achterkant steeds een opvolgend nummer en vertel tegelijkertijd wat de volgende opdracht is. Mix de werkbladen door elkaar en deel de werkbladen weer uit (één werkblad per groepje). Afhankelijk van de hoeveelheid kinderen kan dit met de klok mee doorgeschoven worden of elk groepje twee of drie verschillende werkbladen (dus niet dezelfde), naar eigen inzicht, planning en tijd invullen.

4. Reflectie en afsluiting (10- 15 minuten)

Je kunt dit klassikaal of in de kring nabespreken en afsluiten door de werkbladen ‘Wie ben ik’ door te nemen en de bevindingen van de kinderen te bespreken, klopt het? Hoe wisten ze van wie welk werkblad was? Hoe verliep de samenwerking? etc.

Download

Wie is dit?

Je vindt juf Fem ook op Instagram. Haar account heet @deklasvanjuf_femke.

Bovendien verkoopt juf Fem haar mooie materiaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

projecten

Een ijsje over mij

Een ijsje over mij

In dit ijsje schrijven de kinderen drie weetjes over zichzelf. Leuk om in te laten vullen tijdens een wisseluurtje of aan het begin van het schooljaar.

Doel

De kinderen schrijven in de ijsbolletjes drie weetjes over zichzelf. Zo de leerlingen en leerkracht(en) elkaar beter kennen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heeft elke leerling het volgende nodig:

 • schrijf- en/of tekenspullen
 • de download met een ijsje

Een ijsje over mij

In het hoorntje schrijven de kinderen hun naam en in de ijsbolletjes schrijven de kinderen drie weetjes over zichzelf. Voor deze activiteit is weinig tijd nodig. Ideaal dus voor het wisselmoment, waarbij de leerlingen en de nieuwe leerkracht(en) kennismaken.

In de download zijn verschillende versies te vinden: twee in kleur en twee in grijstinten. In de laatste versie kunnen de kinderen zelf de bolletjes ijs inkleuren met potlood of stift.

Let op! Kleur eerst de bolletjes en laat de kinderen daarna de weetjes opschrijven.

Variatie

Kennen de kinderen elkaar al langer? Laat de kinderen dan weetjes over elkaar opschrijven.

Of maak er een Zoek de Valse van!

Download

een ijsje over mij

Juf Dominique heeft ook een eigen website. Neem daar ook zeker een kijkje!! Daarnaast vind je juf Dominique op Instagram en Facebook.

Bovendien verkoopt juf Dominique haar mooie materiaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

projecten

Vakantiedagboek

logo juf Fem

Laat je leerlingen een vakantiedagboek bijhouden. Juf Fem legt je uit wat de bedoeling is en hoe je dit doet. Download het document dat je nodig hebt onderaan dit bericht.

Bedoeling

De kinderen (aanmoedigen) om een vakantiedagboek bij te houden om hun ervaringen, gevoel en indrukken van de vakantie vast te leggen.

Benodigdheden nu

Document ‘Vakantiedagboek’ afgedrukt op A4 formaat of A5 formaat (bladzijden in tweeën/doormidden knippen) en dagboek nieten.

Benodigdheden tijdens de vakantie

 • het document uit de download
 • kleurpotloden, stiften, pennen etc.;
 • optioneel: tijdschriften, knutselpapier, schaar, lijm etc.

Voorbereiding

 • Print het document ‘Vakantiedagboek’ uit op A4 formaat of A5 formaat (bladzijden in tweeën/doormidden knippen) en niet het dagboek.
 • Bekijk welke bladzijden je in dit dagboek wil opnemen. Je kunt er ook voor kiezen van bepaalde bladzijden meerdere te kopiëren en te gebruiken.

De les

Onderstaande is een voorbeeld les, maar kan naar eigen inzichten (en tijd) aangepast of ingekleed worden.

1. Introductie (5 minuten):

Start de les door met de kinderen te praten over vakanties en waarom het belangrijk is om herinneringen aan vakanties vast te leggen.

Leg uit dat ze vandaag een speciaal vakantiedagboek meekrijgen en dat dit bedoeld is om hun eigen ervaringen en indrukken van de vakantie bij te houden. Deze les is ook goed te combineren met andere vakken, thema’s of lesactiviteiten.

2. Uitleg van het ‘vakantiedagboek’ (5 minuten):

Geef alle kinderen het document van het vakantiedagboek. Loop samen door de verschillende onderdelen van het document en leg uit wat er van hen wordt verwacht bij elke sectie (dit kun je naar eigen wens invullen). Benadruk dat ze ruimte hebben om hun dagboek elke dag bij te werken en dat ze worden aangemoedigd om zoveel mogelijk details en herinneringen op te nemen.

3. Voorbeeld(en) en brainstormen (10 minuten):

Toon een voorbeeld van een fysiek ingevuld vakantiedagboek (het leukste is natuurlijk dit document zelf te vullen), of een voorbeeld van internet en/of laat dit op het digibord zien. Bespreek samen met de kinderen welke informatie en elementen het dagboek interessant en boeiend maken. Brainstorm (bijvoorbeeld) met de klas over mogelijke activiteiten, locaties, gevoelens en hoogtepunten die ze in hun eigen dagboeken kunnen opnemen (naar eigen inzicht invullen).

4. Reflectie en afsluiting (5 minuten):

Sluit de les af door met de leerlingen te bespreken waarom het bijhouden van een vakantiedagboek nuttig en leuk kan zijn.

Moedig de kinderen aan om hun dagboeken bij te werken tijdens de vakantie en er echt iets persoonlijks van te maken.

Optioneel (na de vakantie):

Laat leerlingen hun vakantiedagboek na de vakantie meenemen en met elkaar delen, zodat ze elkaar kunnen laten zien wat ze hebben opgeschreven, getekend en hebben gedaan. Hier zou je ook nog een coöperatieve werkvorm van kunnen maken.

Download

vakantiedagboek

Je vindt juf Fem ook op Instagram. Haar account heet @deklasvanjuf_femke.

Bovendien verkoopt juf Fem haar mooie materiaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

projecten

Musicaldictees

juf Mandy

Musicaldictees

Juf Mandy maakte mooie kaarten, waarmee je musicaldictees kunt afnemen. Wat dat zijn en hoe je dat doet, lees je in dit artikel. Lees gauw verder en download de kaarten gratis onderaan dit bericht.

Doel

De leerlingen oefenen het correct schrijven van woorden en hele zinnen in het thema musical.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de uitgeprinte kaarten uit de download
 • potlood of pen
 • een schrift, wisbordje of iets anders om op te schrijven.

Voorbereiding

Je print de kaartjes enkelzijdig uit. Wil je ze langer en vaker gebruiken? Lamineer ze dan.

Musicaldictees

Op elke kaart staan drie woorden (plus het lidwoord) en drie zinnen. Alle woorden en zinnen hebben te maken met het thema ‘Musical’.

Je kunt de dictees in tweetallen, groepjes of klassikaal afnemen.

Wil je een oefening in woordenschat toevoegen? Laat dan de woorden (en enkele woorden uit de zinnen) omschrijven. De ander raadt om welk woord het gaat.

Veel plezier ermee!

Andere ideeën?

Heb jij nog andere ideeën? Mail ze naar femke@juffrouwfemke.com en ik voeg ze toe!

Je mag natuurlijk ook altijd een reactie plaatsen onder dit artikel of bij het bericht op de socials.

Download

Download hier alle kaarten.

Musicaldictees

Juf Mandy is ook actief op Instagram

Alle ideeën van juf Mandy zien? Klik dan op haar logo, bovenaan het bericht.


Misschien vind je dit ook leuk:

Dagelijks oefenen in de klas