Een les met behulp van Praatprikkels

logo juf Fem

Een les met behulp van Praatprikkels

Ken je Praatprikkels? Het is een kaartspel met 50 filosofische vragen voor kinderen. Juf Fem vertelt je wat je er tijdens een les mee kunt doen.

Doel

Stimuleren van filosofisch denken, taalontwikkeling, creatief denken, leren redeneren, kritisch denken, persoonsvorming en sociale vaardigheden.

Benodigdheden

  • Praatprikkels
  • Optioneel: timer

Een les met behulp van Praatprikkels

Onderstaande is een voorbeeld les/werkvorm, maar kan naar eigen inzichten (en tijd) aangepast of ingekleed worden.

Voorbereiding

Leg een aantal kaarten (in ieder geval genoeg om uit te kiezen en genoeg variatie) met de illustratie naar boven op (bijvoorbeeld) een instructietafel.

1. Introductie (5 minuten)

Leg aan de kinderen uit wat filosoferen is en waarom het belangrijk is (je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de samengevatte punten uit de beschrijving en een koppeling maken met de leef- en belevingswereld van de kinderen). Vertel dat we vandaag gaan filosoferen met behulp van de ‘Praatprikkels’ kaartjes.

Benadruk dat een filosofische vraag kan leiden tot verschillende thema’s en dat er geen goed of fout antwoord is.

2. Instructie (5 minuten)

Leg uit dat één kind per groepje de ‘gespreksleider’ is. De gespreksleider trekt een Praatprikkels kaartje van de instructietafel en leest de vraag hardop voor aan zijn groepje. Het gesprek begint en de andere leerlingen delen hun gedachten en ideeën. De gespreksleider is verantwoordelijk voor het stellen van doorvraagvragen en het bevorderen van een respectvolle discussie (en hier kun je verschillende verantwoordelijkheden aan toevoegen).

Geef enkele voorbeelden van doorvraagvragen. Deze staan op de achterkant van ieder kaartje en deze en extra doorvraagkaartjes zijn ook te downloaden via www.filosovaardig.nl. Bespreek ook waarom doorvragen belangrijk is in een filosofisch gesprek.

3. Oefenen (5 minuten)

Laat de kinderen in tweetallen oefenen met het stellen van doorvraagvragen. Geef elk paar een Praatprikkels kaartje en laat ze om de beurt de gespreksleider zijn terwijl de ander doorvraagvragen stelt.

3. Filosofisch gesprek (15- 20 minuten)

Laat de gespreksleider een Praatprikkels kaartje uitzoeken op de instructietafel. Dit kun je per groepje doen of steeds per twee gespreksleiders, tot alle gespreksleiders/groepjes zijn geweest.

De gespreksleider leest de vraag voor aan zijn groepje en opent het gesprek door zelf een antwoord of idee te delen. Moedig de andere kinderen aan om hun gedachten en ideeën te delen en moedig de gespreksleider aan om doorvraagvragen te stellen.

Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt om te spreken en dat er respectvol naar elkaar wordt geluisterd.

4. Reflectie en afsluiting (5 minuten)

Sluit het filosofisch gesprek af door bijvoorbeeld kort te reflecteren op wat er besproken is en tot welke inzichten de kinderen zijn gekomen. Bespreek hoe filosoferen kan bijdragen aan de ontwikkeling van de genoemde punten in de samenvatting en maak een koppeling met de leef- en belevingswereld van de kinderen.

Bedank de kinderen en benadruk dat filosoferen een doorlopend proces is dat ook buiten het klaslokaal kan plaatsvinden.

Je kunt de les op een ander moment herhalen met nieuwe kaartjes om de leerlingen nieuwe vragen en perspectieven te bieden.

Je vindt juf Fem ook op Instagram. Haar account heet @deklasvanjuf_femke.

Bovendien verkoopt juf Fem haar mooie materiaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

pagina filosoferen

In dit artikel staan partnerlinks.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.