Humor in Corona-tijd, kan dat?

Afbeelding1

Humor is belangrijk. Het schept een band. Samen lachen met elkaar is fijn. Humor kan stress verminderen. Het helpt je relativeren. Je kunt je even ontspannen. Humor is bovendien gezond. Het schijnt zelfs goed te zijn voor je immuunsysteem.

Maar kan humor altijd? Wat als een grap ten koste gaat van een ander? Of als iemand zich gekwetst voelt door een grap?

En nu in de Corona-tijd? Mag en kan je dan grappen maken? En grappen over Corona, kan dat?

Een mooi onderwerp om in de klas te behandelen.

Humor

Wat is humor? Wat is het voordeel van humor? Wat is een nadeel?
Dit zijn mooie (filosofische) vragen om het onderwerp te introduceren.

Soorten grappen

Welke soorten grappen zijn er?

Ik denk meteen aan deze:

 • Goede grap: waar de meeste mensen om kunnen lachen.
 • Slechte grap: waar weinig mensen om kunnen lachen.
 • Foute grap: waarmee iemand gekwetst wordt.

Kunnen kinderen voorbeelden geven?

Humor in slechte tijden

Het zinken van de Titanic, de aanslagen op 9/11, de Coronacrisis: allemaal tijden van angst en verdriet. Mag je daar grappen over maken? Het gebeurt wel.
Wat vinden kinderen daarvan? Kan dat? Wat kan wel en niet? Vindt iedereen hetzelfde? Wat doe je als je weet dat iemand anders een andere mening heeft?
Praat er eens over in je klas.

Afbeelding2

Document met 25 grappen over de Corona-tijd

Praten over humor in de Corona-tijd kan aan de hand van dit document.

Hoe kun je dit gebruiken?

 • Projecteer een grap op het bord en laat kinderen hierover in tweetallen in gesprek gaan.
 • Print alle grappen uit, laat kinderen een grap kiezen en laat ze opschrijven wat hun mening is.
 • Filosofeer klassikaal over humor in deze tijd aan de hand van een of meer grappen.
 • Print alle grappen uit, geef kinderen in een drietal een aantal grappen om te bespreken.

Vragen die je zou kunnen laten beantwoorden:

1. Kijk naar de afbeelding.
2. Snap je de grap?
3. Zo ja, leg de grap uit.
4. Vind je dit een leuke grap?
5. Leg uit waarom wel of niet.
6. Hoe zullen anderen hierover denken?
7. Kan deze grap wel / niet?

 

Download hier het document met de 25 grappen.

Laat je me weten of je dit gedaan hebt en hoe je ervaring was?

De Escalatieladder – op school en thuis

Een meningsverschil of een conflict kan ontstaan omdat je dingen op een andere manier ziet dan een ander. Bovendien kunnen emoties, gevoelens en doelstellingen van betrokkenen bij eenzelfde activiteit heel verschillend zijn.
Om conflicten te de-escaleren kun je de escalatieladder gebruiken.

Wat is de escalatieladder?

De escalatieladder is in 1941 bedacht door Friedrich Glasl.
Het is een model dat laat zien hoe een conflict zich ontwikkelt. Hoe verder op de ladder, hoe moeilijker het conflict op te lossen is.

De ladder bestaat uit drie fases, verdeeld over negen treden.

Iedere stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag, de emoties, de houding en de manier van denken van de betrokkenen.

Je kunt deze ladder gebruiken om te bepalen in welke fase van het conflict de betrokkenen zich bevinden. Vanuit daar kun je een passende oplossing zoeken. Je probeert de betrokkenen steeds een stapje hoger op de ladder te krijgen, zodat ze weer beter met elkaar kunnen omgaan en overleggen.

Femke Bosmans_ escalatieladder_ afbeelding

Fases

Aan het gedrag van de betrokkenen kun je zien in welke fase het conflict zich bevindt. Het afdalen kan sprongsgewijs gaan en het herstel gaat trede voor trede. Daarom is het belangrijk om een conflict op tijd te bespreken en op te lossen.

 1. Rationele fase

  In deze fase is er sprake van een probleem of meningsverschil. De betrokkenen proberen rekening te houden met de gevoelens van de ander. Ze zoeken samen een oplossing waar iedereen blij mee is.

 2. Emotionele fase

  In deze fase nemen de emoties (angst, boosheid, verdriet) de overhand. De redelijkheid en het begrip voor de ander zijn er niet meer. Je denkt vooral aan jezelf. Het conflict gaat niet meer om samen tot een oplossing komen, maar gaat nu om winnen of verliezen. Winnen gaat ten koste van de ander.

 3. Vechtfase

  In deze fase is het “oorlog”. De betrokkenen willen niet meer in gesprek met elkaar gaan. De ander moet verliezen, zelfs als dat niet in je eigen belang is. Strijd staat voorop en er is woede naar de ander. In deze fase kunnen de betrokkenen niet meer met elkaar in één ruimte zijn, omdat het conflict is geëscaleerd.

Escalatieladder op school én thuis

Je kunt de escalatieladder gebruiken om een conflict te de-escaleren. Je zoekt de beste oplossing door te kijken waar het conflict zich op de escalatieladder bevindt. Op basis daarvan bepaal je een oplossingsstrategie.
In de rationele fase kom je er samen vaak uit. Praten en luisteren naar elkaar helpt dan. In de emotionele fase is hulp van een ander nodig. Bevindt het conflict zich in de vechtfase, dan is de oplossing veel moeilijker te vinden. Soms moet je de situatie dan een tijd laten rusten.
Een conflict in de klas of thuis wil je natuurlijk het liefst in de rationele fase de-escaleren. Tot de vechtfase wil je het sowieso niet laten komen.

Zelf laten oplossen

Om kinderen tools te geven om een conflict zelf op te lossen heb ik een document gemaakt. Hierop staan manieren waarop je kunt reageren, zodat het conflict niet verder escaleert. Je leert de kinderen dus hoe ze zélf stappen kunnen zetten en zelf de juiste keuzes kunnen maken. Omdat ik heel veel manieren heb verzameld, kunnen kinderen kiezen welke interventie het beste bij henzelf en het moment past.
Download het document door op de afbeelding te klikken.

document escalatieladder oplossen

 

Dit blogartikel is eerder gepubliceerd op Onderwijswereld-PO.

Bronnen:

Samsara
Resultmediation
Pinterest