Escaperoom – Red de uitvinder!

Door juf Lianne en juf Mila

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

Velen hebben wel eens een escaperoom gemaakt, uitgevoerd of langs zien komen. Zo werk je op een leuke en actieve manier aan verschillende onderwerpen, waarin je het thema zelf kunt kiezen.

STEAM

Wij hebben een leuke escaperoom gemaakt in het thema van STEAM. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van alledaagse materialen, je hebt dus geen STEAM-lab nodig.

Doelgroep

Wij hebben de escaperoom al een aantal keer uitgevoerd in verschillende groepen, zowel groep 5/6 als 7/8. Wij kunnen niks anders zeggen dan dat de leerlingen super fanatiek en enthousiast aan het werk waren! Maar wees ook niet bang voor een klein beetje chaos.

Duur

Wij zijn hier ongeveer 1,5 uur mee bezig geweest, maar je kunt natuurlijk ook kaartjes toevoegen of weglaten.

Brief

Wij begonnen de escaperoom met een brief van de uitvinder. Hierin stond: ‘Hallo groep …, Ik heb een probleem. Ik ben vergeten hoe ik mijn experimenten moet uitvoeren en zit hierdoor vast in mijn lab. Kunnen jullie mij helpen? Wanneer jullie binnen de tijd de experimenten hebben opgelost, hebben jullie mij gered! Welk groepje lukt het als eerst? Groetjes, de uitvinder.’

Red de uitvinder!

Per groepje kregen de leerlingen telkens één groen opdrachtenkaartje. Bij het correct uitvoeren van de opdracht kregen zij een blauw puzzelstukje én een nieuwe opdracht. Wie uiteindelijk als eerste de opdrachten goed uitgevoerd hebben en de puzzel hebben opgelost, heeft de uitvinder gered!

Downloads

Download hier de kaartjes.
Download hier de handleiding en de doelen.

Voor meer inspiratie kun je juf Lianne en juf Mila volgen op Instragram.

 

De Bee-Bot in de bovenbouw

Door juf Lianne en juf Mila

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

Bee-Bots worden steeds bekender en daarom hebben wij een superleuke Bee-Bot-les voor jou gemaakt!

De Bee-Bot

De Bee-Bot is een kleine, kindvriendelijke robot in de vorm van een bij. Je kunt de Bee-Bot heel eenvoudig programmeren. Bovenop de Bee-Bot staan 4 pijlen: naar voren, naar rechts, naar achter en naar links.
Programmeren  met de Bee-Bot wordt vooral ingezet in de onderbouw. Maar door er opdrachten aan te koppelen is hij ook heel goed bruikbaar in de midden- en bovenbouw.

Matten

In de programmeeropdrachten laten leerlingen de Bee-Bot een parcours op verschillende matten afleggen. De matten die wij hebben gebruikt  zijn gemaakt van 6 lamineervellen (zie foto). Aan de onderkant van de mat hebben wij de plaatjes geplakt. Je kunt ze er gemakkelijk afhalen en op deze manier wisselen van plaatjes.

Doelen

Wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk doelen te verwerken in de opdrachtenkaartjes.

Kerndoel 32

De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Tussendoel

Beschrijven van routes en verbinding leggen met het vervoer.

 • De leerlingen tekenen zelf de route van de Bee-Bot.
 • De leerlingen voeren de route van een klasgenoot uit.

21-eeuwse vaardigheden

Computational thinking

Probleem herformuleren

De leerlingen praten met elkaar over hoe een probleem of problemen opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer de Bee-Bot niet op de juiste mat terechtkomt.

Gegevens verzamelen

Weergeven van verzamelde gegevens in een eenvoudige visuele representatie. Bijvoorbeeld het tekenen van de route.

Algoritmes en procedures

 • Het op volgorde zetten van instructies of regels.
 • Begrijpen dat bepaalde reeksen een logische ordening kennen
 • Het uitvoeren van een taak door stap voor stap een reeks handelingen uit te voeren.
 • Het opvolgen van logische reeksen van instructies.
 • Het geven van een reeks instructies aan een ander.
 • Een foute stap of instructie uit een reeks halen en deze vervangen door een juiste.

Vaardigheidsdoel

 • V2 experimenteren: inzien dat volgorde van handelen belangrijk is.
 • V3 verwerken en concluderen: waarnemingen opschrijven; waarnemingen in juiste volgorde beschrijven.

Houdingsdoel

 • H3 creatief: verrassende oplossingen bedenken.
 • H4 sociaal-emotioneel: hulp vragen en accepteren als je er zelf niet uit komt. Initiatief nemen tot samenwerken.

Download

Download hier de kaartjes en plaatjes.

Koop hier je eigen Bee-Bot

 

Voor meer inspiratie kun je juf Lianne en juf Mila volgen op Instragram.

 

STEAM

Door juf Lianne en juf Mila

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

Hoi! Wij zijn Lianne en Mila. Wij zijn vierdejaars studenten van de Pabo in Emmen. Wij doen onze minor over STEAM. Door middel van deze post willen wij jullie net zo enthousiast maken als wij zijn!

W&T

Sinds 2020 is Wetenschap & Technologie onderwijs verplicht. W&T stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen, waarmee 21st century skills worden ontwikkeld. Het brengt leerlingen kennis bij over de wereld.
Thema’s die aan bod komen, zijn:

 • gezondheid
 • natuur en ruimte
 • de technologische
 • bebouwde en maatschappelijke omgeving
 • hoe die in het verleden tot stand zijn gekomen en hoe we hier nu op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan

Leerlingen werken samen in groepjes aan uitdagende vragen en gesignaleerde problemen, waarbij de leerkracht een coachende rol heeft. De leerlingen worden gestimuleerd zich te gedragen als nieuwsgierige, kritische en creatieve onderzoekers en/of ontwerpers.

21st century skills

21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige samenleving. Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. de vier hoofdonderdelen zijn:

 • informatie vaardigheden
 • computational thinking
 • ICT-basisvaardigheden
 • mediawijsheid

Wat is STEAM

STEAM is de toekomst van het onderwijs. Het omvat vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het opleiden van de nieuwe generatie innovators voor het oplossen van (complexe) problemen.

Bij STEAM onderwijs is het leerproces net zo belangrijk als het resultaat. Onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren staan centraal. STEAM maakt vooruitgang mogelijk door het leren door fouten te maken te stimuleren, door te ervaren en oplossingsgericht te denken. Het bespaart tijd door lessen te combineren en het interactieve karakter maakt het leren leuker.

Wetenschappelijke methode

Gedurende de les stelt de leerkracht vragen die de leerlingen aanzetten tot kritisch denken. Dit gebeurt aan de hand van de volgende stappen:

Observatie

De leerkracht stelt vragen aan de leerlingen. ‘Wat zie je? Wat gebeurt er?’.

Vragen stellen

De leerkracht vraagt: ‘Wat weet je al? Waar denk je aan? Wat wil je weten of onderzoeken?’.

Hypothese

De leerkracht stelt vragen. ‘Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat verwacht je?’.

Experimenteren

De leerlingen zijn hier al aan het werk. De leerkracht stelt stimulerende vragen, zoals: ‘Wat moet je doen? Wat heb je nodig? Hoe denk je dat we dat het beste kunnen doen?’.

Conclusie

De leerlingen stellen een conclusie op, waarbij de leerkracht ondersteunt door vragen te stellen: ‘Is dit wat je verwacht had? Waarom wel/niet? Heb je dit al eens eerder gezien? Hoe komt dat denk je?’.

Presentatie

De leerlingen presenteren hun bevindingen.

STEAM in de praktijk – vak integratie

STEAM is dé manier om W&T te integreren in het curriculum op de basisschool. Hierbij wordt W&T niet als vak op het lesrooster gezet, maar wordt het in samenhang met andere vakken aangeboden. Binnen STEAM wordt W&T ingezet als middel, waardoor leerlingen belangrijke vaardigheden en houdingen ontwikkelen, de zogenaamde 21st century skills.

Een voorbeeld:
In groep 3 wordt een les gegeven met de Beebots. Dit is een klein robotje dat de leerlingen zelf moeten programmeren. De leerlingen krijgen een mat met vierkanten, waarbij in ieder vierkant een afbeelding zit. De leerlingen krijgen opdrachtenkaartjes, waarbij zij de Beebot via een route op de juiste bestemming moeten krijgen. Hierbij werken de leerlingen aan verschillende vaardigheden:

rekenen

routebepaling, wiskundetaal gebruiken, tellen, meetkundige problemen oplossen (beschrijven routes)

21st century skills

programmeren, communiceren (opdrachtenkaartjes maken voor klasgenootjes)

begrijpend lezen en luisteren

kaartjes lezen en gesproken opdrachten uitvoeren

 

Voor meer inspiratie kun je ons volgen op Instragram.

 

 

Klei stroomkringen

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

Zelf stroomkringen maken met klei?
Juf Lianne en juf Mila helpen je! 🙂

Wat heb je nodig:

 • Play-do klei
 • LED-lampjes
 • 9V batterij
 • Batterij aansluitingsclip

In de download zie je verschillende stroomkringen. Met behulp van deze download kunnen jouw leerlingen de stroomkringen zelf maken.

Vragen stellen

Hoeveel lampjes kun je toevoegen aan je stroomkring? En hoe ver kun je je stroomkring uitbreiden? Wat gebeurt er als je teveel lampjes toevoegt of als de stroomkring te groot wordt? Door vragen te stellen aan je leerlingen laat je ze kritisch nadenken en stimuleer je het onderzoekend leren.

Aan de slag

De leerlingen leren op een inzichtelijke manier stroomkringen kennen. Op papier lijkt het vaak ingewikkeld, maar door er zelf mee aan de slag te gaan ontdek je dat het makkelijker en leuker is dan je dacht.

Waar werk je precies aan?

Kerndoel 42:

De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Tussendoel:

De leerlingen leren welke stroomkringen er bestaan en maken hun eigen stroomkring van klei, een batterij, aansluitdraad en lampjes.  (Tule.slo, 2020)

Vaardigheidsdoelen:

 • V4 ontwerpen: eenvoudige problemen verwoorden; een oplossing met impliciete eisen formuleren; producten categoriseren naar gebruiksomgeving en functie.
 • De leerlingen maken een stroomkring en kunnen tegen het probleem aanlopen dat het lampje niet aangaat. Hierbij moeten ze naar fouten in de stroomkring zoeken en deze oplossen.
 • V5 maken: al doende oplossingen uitvoeren; materialen onderscheiden op basis van eigenschappen; ervaringen opdoen met gereedschappen; onderdelen van een oplossing/product kennen.

Houdingsdoel:

 • H1 cognitief-kritisch: hoofd- en bijzaken onderscheiden; iets over het onderwerp vertellen; met aandacht de omgeving waarnemen.

Download

Download hier het document.