STEAM

Door juf Lianne en juf Mila

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

Hoi! Wij zijn Lianne en Mila. Wij zijn vierdejaars studenten van de Pabo in Emmen. Wij doen onze minor over STEAM. Door middel van deze post willen wij jullie net zo enthousiast maken als wij zijn!

W&T

Sinds 2020 is Wetenschap & Technologie onderwijs verplicht. W&T stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen, waarmee 21st century skills worden ontwikkeld. Het brengt leerlingen kennis bij over de wereld.
Thema’s die aan bod komen, zijn:

 • gezondheid
 • natuur en ruimte
 • de technologische
 • bebouwde en maatschappelijke omgeving
 • hoe die in het verleden tot stand zijn gekomen en hoe we hier nu op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan

Leerlingen werken samen in groepjes aan uitdagende vragen en gesignaleerde problemen, waarbij de leerkracht een coachende rol heeft. De leerlingen worden gestimuleerd zich te gedragen als nieuwsgierige, kritische en creatieve onderzoekers en/of ontwerpers.

21st century skills

21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige samenleving. Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. de vier hoofdonderdelen zijn:

 • informatie vaardigheden
 • computational thinking
 • ICT-basisvaardigheden
 • mediawijsheid

Wat is STEAM

STEAM is de toekomst van het onderwijs. Het omvat vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het opleiden van de nieuwe generatie innovators voor het oplossen van (complexe) problemen.

Bij STEAM onderwijs is het leerproces net zo belangrijk als het resultaat. Onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren staan centraal. STEAM maakt vooruitgang mogelijk door het leren door fouten te maken te stimuleren, door te ervaren en oplossingsgericht te denken. Het bespaart tijd door lessen te combineren en het interactieve karakter maakt het leren leuker.

Wetenschappelijke methode

Gedurende de les stelt de leerkracht vragen die de leerlingen aanzetten tot kritisch denken. Dit gebeurt aan de hand van de volgende stappen:

Observatie

De leerkracht stelt vragen aan de leerlingen. ‘Wat zie je? Wat gebeurt er?’.

Vragen stellen

De leerkracht vraagt: ‘Wat weet je al? Waar denk je aan? Wat wil je weten of onderzoeken?’.

Hypothese

De leerkracht stelt vragen. ‘Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat verwacht je?’.

Experimenteren

De leerlingen zijn hier al aan het werk. De leerkracht stelt stimulerende vragen, zoals: ‘Wat moet je doen? Wat heb je nodig? Hoe denk je dat we dat het beste kunnen doen?’.

Conclusie

De leerlingen stellen een conclusie op, waarbij de leerkracht ondersteunt door vragen te stellen: ‘Is dit wat je verwacht had? Waarom wel/niet? Heb je dit al eens eerder gezien? Hoe komt dat denk je?’.

Presentatie

De leerlingen presenteren hun bevindingen.

STEAM in de praktijk – vak integratie

STEAM is dé manier om W&T te integreren in het curriculum op de basisschool. Hierbij wordt W&T niet als vak op het lesrooster gezet, maar wordt het in samenhang met andere vakken aangeboden. Binnen STEAM wordt W&T ingezet als middel, waardoor leerlingen belangrijke vaardigheden en houdingen ontwikkelen, de zogenaamde 21st century skills.

Een voorbeeld:
In groep 3 wordt een les gegeven met de Beebots. Dit is een klein robotje dat de leerlingen zelf moeten programmeren. De leerlingen krijgen een mat met vierkanten, waarbij in ieder vierkant een afbeelding zit. De leerlingen krijgen opdrachtenkaartjes, waarbij zij de Beebot via een route op de juiste bestemming moeten krijgen. Hierbij werken de leerlingen aan verschillende vaardigheden:

rekenen

routebepaling, wiskundetaal gebruiken, tellen, meetkundige problemen oplossen (beschrijven routes)

21st century skills

programmeren, communiceren (opdrachtenkaartjes maken voor klasgenootjes)

begrijpend lezen en luisteren

kaartjes lezen en gesproken opdrachten uitvoeren

 

Voor meer inspiratie kun je ons volgen op Instragram.

 

 

Lessenserie Mediawijsheid

Door juf Lianne en juf Mila

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

In de week van vrijdag 6 t/m vrijdag 13 november 2020 is het De week van de Mediawijsheid!

Iedereen is tegenwoordig bekend met online media. Online media is onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Je schakelt continu van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Maar is dit altijd even leuk?

Week van de Mediawijsheid

Tijdens de week van de Mediawijsheid kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken, om gezond te blijven en het beste in jezelf naar boven te halen.

Lessenserie

Wij hebben voor jullie  een lessenserie gemaakt waarin meerdere aspecten aan bod komen. Denk hierbij aan mediawijsheid, sociale media en ICT vaardigheden. Deze lessenserie kun je plannen in één dagdeel of in meerdere korte activiteiten. Daarbij is het ook mogelijk om onderdelen weg te laten of toe te voegen naar eigen invulling (bijvoorbeeld het maken van fake news). We hebben een PowerPoint gemaakt waarin je de onderdelen (doelen) behandelt. Je kunt alle downloads onder dit artikel vinden.

Onderdelen

 • Introductie: voorkennis activeren
 • Kahoot!: woordenschat
 • Woordkaartjes (zie downloads). Deze kaartjes kun je op twee manieren gebruiken:
  • Levend memory
  • Renspel
 • Privacy en gevaren:
  • Filmpje + vragen
  • Over de streep (de stellingen zijn aanleiding tot het voeren van gesprekken)
 • Cyberpesten:
  • Filmpje + vragen
 • Opdracht:
  • Film maken (reclame spotje, stop motion, etc.)

Doelen voor de leerlingen

Mediawijsheid

 • Ik weet wat er bedoeld wordt met journalistiek en ik weet wat een journalist doet.
 • Ik weet wat cookies zijn en waarom ik cookies wel of niet moet accepteren als ik een website bezoek.
 • Ik weet wat er bedoeld wordt met fake news of nep nieuws.
 • Ik ken een aantal zoekmachines.

Sociale media

 • Ik weet wat social media betekent.
 • Ik ken een aantal social media websites.
 • Ik ken de gevaren van social media.
 • Ik weet wat bedoeld wordt met privacy en ik weet hoe belangrijk dat is.
 • Ik weet waarom ik nooit zomaar mijn wachtwoorden aan anderen moet geven.

Communiceren

 • Ik heb respect voor andere visies, uitingen en gedragingen.
 • Ik ben mij bewust van de gevoelens en behoeften van anderen.

ICT-vaardigheden

 • Ik weet hoe ik een stopmotion moet maken.
 • Ik weet hoe ik een filmpje kan bewerken.

Computergebruik

 • Ik weet wat er bedoeld wordt met online pesten.
 • Ik weet wat de gevolgen kunnen zijn van online pesten.
 • Ik weet wat ik moet doen als ik of een ander online gepest wordt.

Alle doelen komen uit de 21 eeuwse vaardigheden.

Downloads

Download hier de PowerPoint.
Download hier de woordkaartjes.

 

 

Klei stroomkringen

steam-juffen-voor-Juffrouw-Femke

Zelf stroomkringen maken met klei?
Juf Lianne en juf Mila helpen je! 🙂

Wat heb je nodig:

 • Play-do klei
 • LED-lampjes
 • 9V batterij
 • Batterij aansluitingsclip

In de download zie je verschillende stroomkringen. Met behulp van deze download kunnen jouw leerlingen de stroomkringen zelf maken.

Vragen stellen

Hoeveel lampjes kun je toevoegen aan je stroomkring? En hoe ver kun je je stroomkring uitbreiden? Wat gebeurt er als je teveel lampjes toevoegt of als de stroomkring te groot wordt? Door vragen te stellen aan je leerlingen laat je ze kritisch nadenken en stimuleer je het onderzoekend leren.

Aan de slag

De leerlingen leren op een inzichtelijke manier stroomkringen kennen. Op papier lijkt het vaak ingewikkeld, maar door er zelf mee aan de slag te gaan ontdek je dat het makkelijker en leuker is dan je dacht.

Waar werk je precies aan?

Kerndoel 42:

De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Tussendoel:

De leerlingen leren welke stroomkringen er bestaan en maken hun eigen stroomkring van klei, een batterij, aansluitdraad en lampjes.  (Tule.slo, 2020)

Vaardigheidsdoelen:

 • V4 ontwerpen: eenvoudige problemen verwoorden; een oplossing met impliciete eisen formuleren; producten categoriseren naar gebruiksomgeving en functie.
 • De leerlingen maken een stroomkring en kunnen tegen het probleem aanlopen dat het lampje niet aangaat. Hierbij moeten ze naar fouten in de stroomkring zoeken en deze oplossen.
 • V5 maken: al doende oplossingen uitvoeren; materialen onderscheiden op basis van eigenschappen; ervaringen opdoen met gereedschappen; onderdelen van een oplossing/product kennen.

Houdingsdoel:

 • H1 cognitief-kritisch: hoofd- en bijzaken onderscheiden; iets over het onderwerp vertellen; met aandacht de omgeving waarnemen.

Download

Download hier het document.