Spelling oefenen met het spel Pinguïn Panic

Spelling oefenen met het spel Pinguïn Panic! Dat doet juf Kim in haar klas. Lees gauw verder hoe en download de woordenlijsten!

Bedoeling

De leerlingen oefenen het hakken van woorden en het benoemen van verschillende categorieën op een actieve en spelende manier.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het spel Pinguïn Panic en de woordenlijsten uit de download nodig.

Voorbereiding

Print de woordenlijsten (3 niveaus) uit de download uit. Lamineer ze. Print de nummers uit, knip ze en plak ze onder iedere pinguïn. Het spel en het leren kan beginnen!

Spelling oefenen met het spel Pinguïn Panic

Geef iedere speler evenveel pinguïns. De overige pinguïns stop je in de doos. Kies met welke woordenlijst het spel wordt gespeeld.

De pinguïns zijn voorzien van een nummer aan de onderkant. Ieder nummer is gekoppeld aan een woord (zie woordenlijst). De kinderen kiezen een pinguïn, benoemen het nummer aan de onderkant en lezen hardop het bijbehorende woord. Vervolgens kakt deze speler het woord en koppelt de spellingscategorieën hieraan. De speler mag nu de pinguïn op de ijsberg plaatsen. De volgende speler is en herhaalt dezelfde stappen.

Let op: Vallen er tijdens het plaatsen van jouw pinguïns andere pinguïns van de ijsberg af? Dan moet je deze bij jouw kolonie nemen.

Welke speler weet als eerst al zijn/haar pinguïns op de ijsberg te plaatsen?

Download

Download hier de woordenlijsten.

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Bovendien deelt juf Kim haar prachtige materiaal ook op VOOR DE LEERKRACHT.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Spelling oefenen met het spel Mikado

Spelling oefenen met het spel Mikado! Lees hier hoe juf Kim dit in haar klas inzet. En download de opdrachtkaarten!

Bedoeling

De leerlingen oefenen het correct spellen van woorden en het benoemen van verschillende categorieën op een actieve en spelende manier.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • het spel Mikado;
 • de opdrachten uit de download;
 • getallen om de Mikadostokken te nummeren.

Hiernaast heb je de documenten uit de download nodig.

Voorbereiding

Geef iedere Mikado-stok een nummer. Dat kan met papiertjes en plakband, of door de getallen erop te schrijven. Print de opdrachtkaarten uit de download uit. Lamineer alles. Het spel kan beginnen!

Spelling oefenen met het spel Mikado

Een willekeurige speler vormt met alle stokken een rechtopstaande bundel en houdt deze met beide handen vast. Dan laat hij of zij de stokken los, zodat ze willekeurig op de grond of tafel vallen.

Om de beurt proberen de spelers een stok te pakken, zonder een van de andere stokken te bewegen. Lukt dat? Dan leest de tegenspeler de bijbehorende vraag voor.

Juist?

De speler mag de stok houden en de volgende speler is.

Onjuist?

De speler legt de stok terug op de stapel en de volgende speler is.

Puntentelling

Iedere stok levert één punt op. Behalve de paarse vragen: die tellen voor twee punten.

Download

Download hier de opdrachtkaarten.

Spelling oefenen met het spel Mikado

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Bovendien deelt juf Kim haar prachtige materiaal ook op VOOR DE LEERKRACHT.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Rekenen met de werkvorm Skeletten

Rekenen met de werkvorm Skeletten! Lees hier hoe juf Kim deze werkvorm in haar klas inzet. En download de opdrachtkaartjes en plattegrond gratis!

Bedoeling

De leerlingen maken verschillende rekenopdrachten op een actieve en spelende manier.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je voor alle spelers een figuur nodig dat bestaat uit losse onderdelen. Deze figuren stop je apart in een (knikker)zak. Juf Kim gebruikt de zandfiguren van de Zeeman (€1,49).

Hiernaast heb je de documenten uit de download nodig.

Voorbereiding

Print de onderstaande opdrachtkaarten en plattegronden uit de download uit. Lamineer alles. Het spel kan beginnen!

Rekenen met de werkvorm Skeletten

De speler met de grootste schoenmaat mag beginnen. De spelers pakken om de beurt een opdrachtkaart van de stapel en lezen de vraag voor aan hun tegenspeler. De tegenspeler geeft antwoord.

Goed antwoord?

De speler mag een figuur grabbelen uit de knikkerzak en legt dit figuur op de plattegrond. De volgende speler is aan de beurt.

Onjuist antwoord?

De volgende speler is aan de beurt.

Moeilijker maken?

Gebruik een zandloper.

Andere werkvormen?

Je kunt de mooie opdrachtkaartjes natuurlijk ook voor andere werkvormen gebruiken. Denk aan Schud en Pak of Mix en Ruil.

Download

Download hier de plattegrond, de werkbladen en de getallen.

Rekenen met de werkvorm Skeletten

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Bovendien deelt juf Kim haar prachtige materiaal ook op VOOR DE LEERKRACHT.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Getalbegrip oefenen met de werkvorm Bowlen

Getalbegrip oefenen met de werkvorm Bowlen! Lees hier hoe juf Kim de binnen- en buitenvariant van deze werkvorm in haar klas inzet. En download de plattegrond, de werkbladen en de getallen gratis!

Bedoeling

De leerlingen oefenen getalbegrip van getallen tussen de 10 en 1.000.000.000.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de plattegrond uit de download
 • de werkbladen uit de download
 • de getallen uit de download (voor buiten)
 • voor binnen: een klein bowlingspel met genummerde kegeltjes
 • voor buiten: tien pionnen en een bal
 • voor elke leerling een pen

Voorbereiding

Print de plattegrond en het werkblad uit de download uit. Lamineer de plattegrond en print voldoende werkbladen. Het leren kan beginnen!

Getalbegrip oefenen met de werkvorm Bowlen

Er bestaan twee varianten van deze werkvorm:

Mini variant (binnen)

De speler zet de tien kegels willekeurig op het driehoek van de plattegrond neer. De kegels staan als volgt: 4-3-2-1. De speler legt het balletje op de daarvoor bedoelde cirkel op de plattegrond en rolt deze richting de kegels. De speler beantwoordt vragen over de omgevallen kegels op het werkblad. Vervolgens zet de speler de kegels weer overeind en laat het balletje wederom rollen.

Maxi variant (buiten)

De speler zet de tien pionnen willekeurig en omgekeerd in de vorm van een driehoek. De pionnen staan als volgt: 4-3-2-1. De speler legt de bal 5 meter verder en rolt deze richting de pionnen. De speler beantwoordt vragen over de omgevallen pionnen op het werkblad. Vervolgens zet de speler de pionnen weer overeind en laat de bal wederom rollen.

Download

Download hier de plattegrond, de werkbladen en de getallen.

Getalbegrip oefenen met de werkvorm Bowlen

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Bovendien deelt juf Kim haar prachtige materiaal ook op VOOR DE LEERKRACHT.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Werkwoordspelling oefenen met de werkvorm Lachen

Werkwoordspelling oefenen met de werkvorm Lachen! Lees hier hoe juf Kim deze werkvorm in haar klas inzet. En download de opdrachtkaarten, antwoordbladen en invulbladen gratis!

Bedoeling

De leerlingen oefenen het vervoegen van verschillende werkwoorden.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de opdrachtkaarten uit de download
 • de antwoordbladen uit de download
 • de invulbladen uit de download
 • pingpongballen
 • smiley stickers / plaatjes
 • een (knikker)zak
 • voor elke leerling een pen

Voorbereiding

Print de opdrachtkaarten, antwoordbladen en invulbladen uit de download uit. Lamineer de opdrachtkaarten en antwoordbladen. Kopieer voldoende invulbladen. Het spel kan beginnen!

Werkwoordspelling oefenen met de werkvorm Lachen

De spelers kiezen een opdrachtkaart waarmee ze gaan spelen.

De spelers grabbelen om de beurt een bal uit de knikkerzak. Hierna beantwoorden ze de bijbehorende vraag op het invulblad. Hun antwoord schrijven ze op het invulblad.

Zijn alle ballen gepakt? Dan controleren de spelers hun antwoorden. Dit doen ze met het antwoordenblad. Ieder goed antwoord telt voor een punt. Wie heeft de meeste punten?

Vervolgens kunnen de spelers met een nieuwe opdrachtkaart beginnen! 🙂

Download

Download hier de opdrachtkaarten, de antwoordbladen en de invulbladen.

Werkwoordspelling oefenen met de werkvorm Lachen

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Bovendien deelt juf Kim haar prachtige materiaal ook op VOOR DE LEERKRACHT.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Spelling oefenen met Tollen

Spelling oefenen met Tollen! Lees hier hoe juf Kim deze werkvorm in haar klas inzet. En download de speelkaarten en invulkaart gratis!

Bedoeling

De leerlingen oefenen het correct schrijven van woorden uit verschillende categorieën.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de speelkaarten uit de download
 • de invulkaart uit de download
 • een tol
 • voor elke leerling een pen

Voorbereiding

Print de speelkaarten en de invulkaart uit de download uit. Lamineer de speelkaarten. De invulkaarten hoeven niet gelamineerd te worden.

Spelling oefenen met Tollen!

Iedere speler ontvangt een speelkaart, invulkaart en tol. De speler draait de tol op de speelkaart en kijkt waar deze belandt.

De speelkaarten zijn voorzien van spellingscategorieën. De speler noteert op het formulier een woord passend bij de categorie waar de tol op ligt. Vervolgens mag de speler de tol weer gaan draaien.

Komt de tol op een hand terecht? Dan mag de speler zelf kiezen welk woord, passend bij een categorie, hij gaat opschrijven.

Na een aantal minuten bespreken we de geschreven woorden. Dit spel kun je goed inzetten als actieve werkvorm voorafgaand aan de spellingsles.

De speelkaarten zijn aangepast aan de STAAL spelling categorieën.
Groen = Groep 6, Blauw = Groep 7, 8.

Download

Download hier de speelkaarten en de invulkaart .

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Bovendien deelt juf Kim haar prachtige materiaal ook op VOOR DE LEERKRACHT.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.