Raken! Een nieuwe actieve werkvorm

Raken! Een nieuwe actieve werkvorm, bedacht door juf Kim. Lees hier hoe de werkvorm gaat en download de kaartjes gratis.

Bedoeling

De leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen van een heel getal met andere hele getallen en kommagetallen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • 15 bekertjes
 • een pingpongbal
 • voor elke leerling een wisbordje, stift en doekje
 • de kaartjes uit de download

Voorbereiding

Print de cirkels (bewerkingen) en startgetallen uit de download uit. Knip ze uit en lamineer ze dan. Leg in ieder bekertje een cirkel. Het rekenen kan beginnen!

Raken!

Zet de bekertjes in een driehoek neer. De spelers trekken allemaal een startgetal. Dit getal schrijven zij op hun wisbordje. De speler met het laagste startgetal mag beginnen.

De beginnende speler gooit de pingpongbal. De bal wordt van een gekozen afstand geworpen.

Gooit de speler mis?

Dan is de volgende speler aan de beurt.

Gooit de speler raak?

De speler kijkt welke bewerking hij heeft gegooid. Vervolgens voert hij die uit bij zijn startgetal. De speler noteert het nieuwe getal op het whiteboard. De volgende speler is nu aan de beurt.

Welke speler heeft na 15 minuten het hoogste getal op zijn/haar whiteboard staan?

Tip: Plak de bewerking cirkels niet in de bekers. Door ze ieder spel los in de bekers te leggen, kun je differentiëren in het niveau.

Download

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Stempelen tijdens de rekenles

Stempelen tijdens de rekenles? Dat is een activiteit die juf Kim heeft bedacht. Lees hier hoe de activiteit gaat en download de benodigdheden gratis.

Bedoeling

De leerlingen oefenen met percentages en breuken of met digitale en analoge tijden.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • stempels (en stempelkussen)
 • de lootjes uit de download
 • de stempelkaarten uit de download
 • een bakje

Voorbereiding

Print de stempelkaarten en lootjes uit de download. Knip de lootjes los van elkaar en lamineer ze dan. Stop alle lootjes in een bakje. Het spel kan beginnen!

Stempelen tijdens de rekenles

Iedere speler kiest een stempelkaart. De spelers grabbelen om de beurt een lootje uit een bakje. Dit lootje geeft een percentage/breuk of een digitale/analoge tijd weer. Correspondeert dit met een breuk, percentage of klok op jouw stempelkaart? Dan mag je deze wegstempelen.

Let op: Wordt het lootje met 25% getrokken? Dan kunnen de spelers enkel 1/4 wegstempelen, niet 25%.

Download

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Vermenigvuldigen en delen? Eitje!

Vermenigvuldigen en delen? Eitje! Zeker met het spel ‘Eitje!’ dat juf Kim bedacht.
Lees hier hoe je het speelt en download de kaartjes.

Bedoeling

De leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen en delen van zowel grote getallen, als kommagetallen.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je het volgende nodig:

 • 24 plastic eieren
 • De kaartjes uit de download

Voorbereiding

Print de onderstaande kaartjes uit. Knip de kaartjes los van elkaar en lamineer ze dan. Stop vervolgens alle kaartjes in de plastic eieren. Het spel kan beginnen! Veel speelplezier!

Vermenigvuldigen en delen? Eitje!

De spelers pakken om de beurt een ei en openen dit. Zij rekenen de keer- of deelsom uit. De tegenspeler checkt het gegeven antwoord met een rekenmachine.

Goed antwoord

Geeft de speler een goed antwoord? De speler mag het ei houden. Ieder ei is een punt waard.

Verkeerd antwoord

Geeft de speler een verkeerd antwoord? De speler legt het ei terug.

Blije en boze eieren

Let op: Naast sommen zijn er ook blije en boze eieren verstopt.
Grabbelt een speler een blij ei? Dan krijgt deze speler twee punten erbij.
Grabbelt een speler een boos ei? Dan krijgt deze speler een minpunt.

Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste punten behaald?

Download

Download hier de kaartjes.  

Vermenigvuldigen en delen Eitje! Juf Kim voor juffrouw Femke

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot. Dat is wat juf Kim heeft bedacht.
Met De Spelpot oefenen en herhalen haar leerlingen de schrijfwijze van voltooid deelwoorden. Lees de bedoeling en de spelregels hier. Download onderaan dit artikel de 64 zinnen, zodat je met jouw leerlingen het spel ook kunt spelen.

Bedoeling

De schrijfwijze van voltooid deelwoorden herhalen en oefenen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je nodig:

 • 64 dominostenen
 • twee jampotjes
 • de vraagkaarten met 64 zinnen uit de download

Voorbereiding

 • Print de drie vragenkaarten en de d en de t uit.
 • Lamineer de drie vragenkaarten en de d en de  t.
 • Plak de d en de t op de jampotjes.

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot

Zet een parcours uit. Dit kan bijvoorbeeld een rondje om het schoolplein of een veld zijn. De spelers beginnen bij de leerkracht. De leerkracht laat de spelers een voor een rennen.
De deelnemers rennen naar de eerste stop. Daar pakken zij een dominosteen uit een emmer. De dominosteen is voorzien van een nummer. De speler rent door naar de tweede stop. Daar leest hij/zij de vraag die correspondeert met het nummer op de dominosteen.
Bijvoorbeeld: Hij heeft de vogels gefotografeer …
Tot slot rent de speler naar de laatste stop, hier staan de jampotjes. De speler stopt de domino steen in het juiste jampotje. In dit geval: gefotografeerd, dus de d.
De speler rent terug naar de leerkracht en wacht tot hij/zij weer mag rennen.

Download

Download hier de vraagkaarten met de zinnen en de d en t.

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot

Veel speelplezier!

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Kwartet signaalwoorden

Dit kwartet signaalwoorden is door  Juf Kim bedacht gemaakt. Met dit spel oefenen en herhalen haar leerlingen de verschillende woorden en functies. Lees de bedoeling en de spelregels hier. Download onderaan dit artikel het kwartet, zodat jouw leerlingen het ook kunnen spelen.

Bedoeling

De verschillende signaalwoorden en functies herhalen en oefenen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je nodig:

 • de kwartetkaarten uit de download

Voorbereiding

Print de kwartetkaarten uit de download uit. Knip de kaarten los van elkaar en plak een gekleurd papier aan de achterzijde. Lamineer de kaarten vervolgens. Het leren kan beginnen!

Kwartet signaalwoorden spelen

De spelers krijgen allemaal 6 willekeurige  kaarten. De rest van de kaarten worden op een omgekeerde stapel in het midden gelegd.
De kaarten neem je in je hand en laat je niet aan de andere spelers zien. Het is de bedoeling door slim te spelen en te vragen zoveel mogelijk setjes van vier kaarten te verzamelen, de kwartetten.
Als je aan de beurt bent, vraag je aan één van de andere spelers een kaart die je niet hebt. Noem de naam van het kwartet en vraag naar de kaart die je wilt hebben. Als de speler die kaart heeft, dan moet hij deze aan je afgeven en mag je doorgaan met kaarten vragen. Dit mag aan dezelfde of een andere speler. Als je een setje van vier kaarten hebt, roep je ‘Kwartet!’ en leg je het voor je neer op tafel. Heeft de speler de gevraagde kaart niet, dan is je beurt voorbij en is de speler aan wie je het laatst een kaart vroeg aan de beurt. Je pakt dan een kaart van de omgekeerde stapel.
Het spel is afgelopen als alle kwartetten compleet zijn.

Download

Download hier het kwartetspel.

kwartet signaalwoorden

Veel speelplezier!

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij hoogtepunten #28.

Winkel

Neem ook een kijkje in onze winkel. Hier vind je onder andere:

Spelling oefenen met Mep je rot

Spelling oefenen met Mep je rot. Juf Kim bedacht en maakte dit spel om de categorieën van de woorden bij spelling extra te oefenen. Lees de bedoeling en de spelregels hier. Download onderaan dit artikel de woordkaartjes.

Bedoeling

De verschillende woorden aan categorieën koppelen.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je nodig:

Voorbereiding

Print de woordkaartjes uit de download uit. Knip de woorden los van elkaar. Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. Lamineer de speelkaarten ook. Het spel kan beginnen!

Spelling oefenen met Mep je rot

Iedere speler heeft een vliegenmepper.
In het midden van de tafel liggen negen kaartjes met woorden (3 × 3).
De spelers bepalen onderling wie de eerste categorie noemt en wisselen dit na iedere beurt af.
Een willekeurige speler noemt een categorie (bijvoorbeeld: colawoord).
De andere spelers zoeken een woord passend bij deze categorie en slaan hierop met hun vliegenmepper. De speler die als eerst op het juiste woord slaat, mag het kaartje houden. De speler die de categorie heeft benoemd, legt een nieuw kaartje op de lege plek en de volgende speler noemt een nieuwe categorie. De andere spelers zoeken een woord passend bij de categorie en zo gaat het spel verder …
Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste kaartjes?

Download

Download hier de woordkaartjes.

Spelling oefenen met Mep je rot

Veel speelplezier!

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij hoogtepunten #13.

Winkel

Neem ook een kijkje in onze winkel. Hier vind je onder andere: