Dobble Engels

Dobble Engels! Een nieuwe actieve werkvorm van juf Kim! Lees hier hoe je deze Dobble speelt en download de kaartjes gratis.

Bedoeling

De leerlingen oefenen (het woordbeeld van en) de woorden van Engels door zo snel mogelijk twee dezelfde woorden te zien.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je de kaarten uit de download nodig.

Voorbereiding

Print de kaarten uit de download uit. Knip de cirkels uit en lamineer ze dan. Het spel én het leren kan beginnen!

Dobble Engels

 • Het spel bestaat uit 55 cirkels. Iedere speler krijgt evenveel cirkels en in het midden ligt één cirkel met de woorden naar boven.
 • De spelers maken van hun gekregen cirkels een stapel met de woorden naar boven.
 • Zie je hetzelfde woord? Dan mag je je cirkel op de middelste kaart leggen en benoem je het geziene woord. Vervolgens verschijnt er een nieuwe kaart op jouw stapel etc.
 • Welke speler raakt als eerst zijn/haar kaarten kwijt? Deze speler wint het spel.

Download

Download hier de spelregels en de kaarten.

Dobble Engels

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Woordenschat oefenen met de werkvorm Gesmolten

Gesmolten! Een nieuwe actieve werkvorm om woordenschat te oefenen, bedacht door juf Kim. Lees hier hoe de werkvorm gaat en download de kaartjes gratis.

Bedoeling

De leerlingen oefenen de woordenschat door zo snel en duidelijk mogelijk een aantal woorden te omschrijven.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je een timer en de kaartjes uit de download nodig.

Voorbereiding

Print de cirkels (bewerkingen) en startgetallen uit de download uit. Knip ze uit en lamineer ze dan. Leg in ieder bekertje een cirkel. Het rekenen kan beginnen!

Woordenschat oefenen met de werkvorm Gesmolten

Je speelt dit spel met minimaal vier spelers. De spelers vormen twee teams en bepalen welke speler als eerst gaat lezen of raden. De startspeler pakt een kaart en zet de timer op twee minuten. De speler probeert zoveel mogelijk woorden te beschrijven in twee minuten, zonder het woord zelf of een deel van dit woord te benoemen. Zijn/haar teamgenoot probeert de woorden te raden. Is de tijd om? Dan is het ijsje gesmolten. 🙂 De speler stopt met lezen en nu is het volgende team aan de beurt. Het volgende team pakt een nieuwe kaart.
Welk team heeft er na vijf rondes de meeste woorden geraden?

Download

Download hier de spelregels en de kaartjes.

woordenschat gesmolten

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Raken! Een nieuwe actieve werkvorm

Raken! Een nieuwe actieve werkvorm, bedacht door juf Kim. Lees hier hoe de werkvorm gaat en download de kaartjes gratis.

Bedoeling

De leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen van een heel getal met andere hele getallen en kommagetallen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • 15 bekertjes
 • een pingpongbal
 • voor elke leerling een wisbordje, stift en doekje
 • de kaartjes uit de download

Voorbereiding

Print de cirkels (bewerkingen) en startgetallen uit de download uit. Knip ze uit en lamineer ze dan. Leg in ieder bekertje een cirkel. Het rekenen kan beginnen!

Raken!

Zet de bekertjes in een driehoek neer. De spelers trekken allemaal een startgetal. Dit getal schrijven zij op hun wisbordje. De speler met het laagste startgetal mag beginnen.

De beginnende speler gooit de pingpongbal. De bal wordt van een gekozen afstand geworpen.

Gooit de speler mis?

Dan is de volgende speler aan de beurt.

Gooit de speler raak?

De speler kijkt welke bewerking hij heeft gegooid. Vervolgens voert hij die uit bij zijn startgetal. De speler noteert het nieuwe getal op het whiteboard. De volgende speler is nu aan de beurt.

Welke speler heeft na 15 minuten het hoogste getal op zijn/haar whiteboard staan?

Tip: Plak de bewerking cirkels niet in de bekers. Door ze ieder spel los in de bekers te leggen, kun je differentiëren in het niveau.

Download

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Stempelen tijdens de rekenles

Stempelen tijdens de rekenles? Dat is een activiteit die juf Kim heeft bedacht. Lees hier hoe de activiteit gaat en download de benodigdheden gratis.

Bedoeling

De leerlingen oefenen met percentages en breuken of met digitale en analoge tijden.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • stempels (en stempelkussen)
 • de lootjes uit de download
 • de stempelkaarten uit de download
 • een bakje

Voorbereiding

Print de stempelkaarten en lootjes uit de download. Knip de lootjes los van elkaar en lamineer ze dan. Stop alle lootjes in een bakje. Het spel kan beginnen!

Stempelen tijdens de rekenles

Iedere speler kiest een stempelkaart. De spelers grabbelen om de beurt een lootje uit een bakje. Dit lootje geeft een percentage/breuk of een digitale/analoge tijd weer. Correspondeert dit met een breuk, percentage of klok op jouw stempelkaart? Dan mag je deze wegstempelen.

Let op: Wordt het lootje met 25% getrokken? Dan kunnen de spelers enkel 1/4 wegstempelen, niet 25%.

Download

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Vermenigvuldigen en delen? Eitje!

Vermenigvuldigen en delen? Eitje! Zeker met het spel ‘Eitje!’ dat juf Kim bedacht.
Lees hier hoe je het speelt en download de kaartjes.

Bedoeling

De leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen en delen van zowel grote getallen, als kommagetallen.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je het volgende nodig:

 • 24 plastic eieren
 • De kaartjes uit de download

Voorbereiding

Print de onderstaande kaartjes uit. Knip de kaartjes los van elkaar en lamineer ze dan. Stop vervolgens alle kaartjes in de plastic eieren. Het spel kan beginnen! Veel speelplezier!

Vermenigvuldigen en delen? Eitje!

De spelers pakken om de beurt een ei en openen dit. Zij rekenen de keer- of deelsom uit. De tegenspeler checkt het gegeven antwoord met een rekenmachine.

Goed antwoord

Geeft de speler een goed antwoord? De speler mag het ei houden. Ieder ei is een punt waard.

Verkeerd antwoord

Geeft de speler een verkeerd antwoord? De speler legt het ei terug.

Blije en boze eieren

Let op: Naast sommen zijn er ook blije en boze eieren verstopt.
Grabbelt een speler een blij ei? Dan krijgt deze speler twee punten erbij.
Grabbelt een speler een boos ei? Dan krijgt deze speler een minpunt.

Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste punten behaald?

Download

Download hier de kaartjes.  

Vermenigvuldigen en delen Eitje! Juf Kim voor juffrouw Femke

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot. Dat is wat juf Kim heeft bedacht.
Met De Spelpot oefenen en herhalen haar leerlingen de schrijfwijze van voltooid deelwoorden. Lees de bedoeling en de spelregels hier. Download onderaan dit artikel de 64 zinnen, zodat je met jouw leerlingen het spel ook kunt spelen.

Bedoeling

De schrijfwijze van voltooid deelwoorden herhalen en oefenen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je nodig:

 • 64 dominostenen
 • twee jampotjes
 • de vraagkaarten met 64 zinnen uit de download

Voorbereiding

 • Print de drie vragenkaarten en de d en de t uit.
 • Lamineer de drie vragenkaarten en de d en de  t.
 • Plak de d en de t op de jampotjes.

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot

Zet een parcours uit. Dit kan bijvoorbeeld een rondje om het schoolplein of een veld zijn. De spelers beginnen bij de leerkracht. De leerkracht laat de spelers een voor een rennen.
De deelnemers rennen naar de eerste stop. Daar pakken zij een dominosteen uit een emmer. De dominosteen is voorzien van een nummer. De speler rent door naar de tweede stop. Daar leest hij/zij de vraag die correspondeert met het nummer op de dominosteen.
Bijvoorbeeld: Hij heeft de vogels gefotografeer …
Tot slot rent de speler naar de laatste stop, hier staan de jampotjes. De speler stopt de domino steen in het juiste jampotje. In dit geval: gefotografeerd, dus de d.
De speler rent terug naar de leerkracht en wacht tot hij/zij weer mag rennen.

Download

Download hier de vraagkaarten met de zinnen en de d en t.

Voltooid deelwoorden oefenen met De Spelpot

Veel speelplezier!

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd.