Speurtocht met redactiesommen

Een speurtocht met redactiesommen. Dat is wat juf Monique gemaakt heeft naar aanleiding van een idee van Buitenlesdag.nl. Lees gauw verder hoe de activiteit gaat en download de sommen gratis onderaan dit bericht.

Bedoeling

De leerlingen oefenen het uitrekenen van redactiesommen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • wisbordjes
 • stiften
 • wisdoekjes
 • sommen uitgeknipt
 • enveloppen

Voorbereiding

Print de bijlagen uit. Knip de sommen uit en doe ze in enveloppen. Doe meerdere dezelfde sommen in één envelop, zodat meerdere leerlingen tegelijk met een som bezig kunnen zijn.

Schrijf het antwoord van de eerste som op de envelop van de tweede som. Schrijf het antwoord van de tweede som op de envelop van de derde som. En zo verder net zolang totdat je alle enveloppen heb gehad. Op de eerste envelop schrijf je het antwoord van de laatste som.

Speurtocht met redactiesommen

Hang de enveloppen verspreid op, op het schoolplein. Verdeel de leerlingen over de verschillende enveloppen. Zo heeft iedereen een eigen startpunt en kunnen ze in eigen tempo de speurtocht doorlopen. Ze eindigen namelijk altijd bij de envelop waar ze ook begonnen zijn. Dit moeten ze onthouden.

Variatie

Is het geen weer om buiten te werken, of is er buiten geen plaats? Geen probleem, dan gebruik je de kaartjes voor een Mix & Ruil of Schud & Pak.

Downloads

speurtocht met redactiesommen

Je vindt juf Monique ook op Instagram.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken

Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken. Dat oefen je met deze activiteit van juf Monique. Lees gauw verder hoe en download de kaartjes gratis onderaan dit bericht.

Bedoeling

De leerlingen oefenen het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • Wisbordjes
 • Stiften
 • Wisdoekjes
 • Sommen uitgeknipt
 • Bakjes om de sommen in te doen
 • Hoepels om de 1e van de rij in te laten staan

Voorbereiding

Print het werkblad met de omschrijvingen voor elke leerling (of elk tweetal) uit. Print de stroken met sporten uit en knip ze uit. Hang de stroken verspreid over het schoolplein op.

Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken

Dit spel speel je op het plein. Verdeel je leerlingen in vier groepen. De kinderen staan per groep achter elkaar in een rij. De voorste leerling van de rij staat in een hoepel. Aan de overkant van het speelveld staan bakjes met daarin breukensommen. De eerste van de rij rent naar het bakje, pakt een som, rent terug en de groep lost SAMEN de som op. De som wordt met het antwoord op een wisbordje geschreven. Een ander wisbordje kan gebruikt worden om de som uit te rekenen. De groep controleert de som en de uitkomst. Als iedereen tevreden is over het antwoord, gaat de nummer 2 rennen, pakt een som en weer rekenen ze de som SAMEN uit. Net zolang totdat alle sommen gedaan zijn.

Variatie

Is het geen weer om buiten te werken, of is er buiten geen plaats? Geen probleem, dan gebruik je de kaartjes voor een Mix & Ruil of Schud & Pak.

Downloads

Je vindt juf Monique ook op Instagram.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Twee loopspelen in het thema Olympische Winterspelen

Juf Monique maakte twee loopspelen in het thema Olympische Winterspelen. Lees gauw verder welke dit zijn en hoe je ze speelt. Download de benodigdheden gratis onderaan dit bericht.

1. Omschrijving bij sport zoeken

Bedoeling

De leerlingen zoeken de goede sporten bij de omschrijvingen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de stroken met sporten uit de download
 • per leerling (of tweetal) een werkblad met de omschrijvingen
 • voor elke leerling een pen
 • eventueel onderleggers, als je deze activiteit buiten doet
 • boeken over de Olympische Spelen en internet

Voorbereiding

Print het werkblad met de omschrijvingen voor elke leerling (of elk tweetal) uit. Print de stroken met sporten uit en knip ze uit. Hang de stroken verspreid over het schoolplein op.

De activiteit

De leerlingen zoeken een strook met een sport op het schoolplein en schrijven het getal op het werkblad bij de correcte omschrijving. Hierna gaan ze op zoek naar de volgende strook.

Variatie

Is het geen weer om buiten te werken, of is er buiten geen plaats? Geen probleem, dan doe je de activiteit binnen. Het wordt dan een wandelspel. 😉

2. Loopzoeker Olympische Winterspelen

Bedoeling

De leerlingen zoeken alle woorden en strepen deze door in de woordzoeker.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de woordzoeker uit de download
 • de kaartjes uit de download
 • voor elke leerling een pen
 • eventueel onderleggers, als je deze activiteit buiten doet

Voorbereiding

Print de woordzoeker voor elke leerling uit met op de achterkant het blad waarop de woorden geschreven kunnen worden. Knip de kaartjes uit. Hang deze verspreid over het schoolplein op.

De activiteit

De leerlingen zoeken een kaartje op het schoolplein, schrijven dit woord eerst achterop het blad en zoeken vervolgens dit woord op in de woordzoeker. Hierna gaan ze op zoek naar het volgende woord.

Variatie

Is het geen weer om buiten te werken, of is er buiten geen plaats? Geen probleem, dan doe je de activiteit binnen. Het wordt dan een wandelzoeker. 😉

Downloads

Je vindt juf Monique ook op Instagram.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Werkwoordspelling in het thema Carnaval

Werkwoordspelling in het thema Carnaval

Juf Annemieke heeft opdrachtkaarten werkwoordspelling in het thema Carnaval gemaakt. Lees hier hoe je ze kunt inzetten. Ze zijn geschikt voor groep 7 en 8.

Bedoeling

Door het spelen van dit spel oefenen de kinderen het vervoegen van werkwoorden. En stiekem leren ze ook nog veel op het gebied van geschiedenis.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de kaarten met opdrachten uit de download
 • het invulblad uit de download
 • pennen of stiften
 • voor als je het buiten speelt: een onderlegger

Voorbereiding

Print de kaarten met opdrachten uit de download uit. Verdeel de kaarten door een ruimte. Dit kan het schoolplein zijn, maar ook het klaslokaal.

Werkwoordspelling in het thema Carnaval

Alle kinderen krijgen het invulblad uit de download. Hierop schrijven ze tijdens de activiteit de antwoorden op. De kaarten met opdrachten liggen verdeeld door een ruimte. In tweetallen vervoegen de kinderen de werkwoorden. Er mag maar één tweetal per kaart staan. Na afloop bespreek je alle antwoorden.
Tip: Soms zijn de tempoverschillen zo groot binnen een groep, dat het handig is om een klaaropdracht klaar te leggen.

Klassikale presentatie

Juf Annemieke heeft ook een bestand met alle opdrachten en de antwoorden gemaakt. Dit bestand zet ze klassikaal als presentatie in. Eerst zien de leerlingen de opdracht en na iedere vraag verschijnt een dia met het antwoord.  

Download 

Download hier het document voor het loopspel (zonder antwoorden), het document mét antwoorden (klassikale presentatie) en het losse antwoordenblad.

werkwoordspelling carnaval

Winkel

Neem ook een kijkje in onze winkel. Hier vind je onder andere:

Loopzoekers spelling groep 8

Met deze loopzoekers oefen je de spelling van woorden in groep 8 op een actieve manier. Juf Monique maakte de documenten, passend bij thema 1 en 4 van de methode Taal Actief. Maar als je met een andere methode werkt, kun je ze ook goed inzetten, hoor! Lees gauw verder hoe je dat doet. Download de benodigdheden onderaan dit bericht.

Bedoeling

Met deze activiteit oefenen de kinderen de spelling van verschillende categorieën.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de woordzoeker uit de download
 • de kaartjes uit de download
 • voor elke leerling een pen
 • eventueel onderleggers, als je deze activiteit buiten doet

Voorbereiding

Print de woordzoeker voor elke leerling uit met op de achterkant het blad waarop de woorden geschreven kunnen worden. Knip de kaartjes uit. Hang deze verspreid over het schoolplein op.

Loopzoekers spelling groep 8

De leerlingen zoeken een kaartje op het schoolplein, schrijven dit woord eerst achterop het blad en zoeken vervolgens dit woord op in de woordzoeker. Hierna gaan ze op zoek naar het volgende woord. Het opschrijven van het woord is tweeledig. Ze oefenen nog een keer met alle woorden van het thema en ze weten of ze alle woorden al gevonden hebben.

Variatie

Is het geen weer om buiten te werken, of is er buiten geen plaats? Geen probleem, dan doe je de activiteit binnen. Het wordt dan een wandelzoeker. 😉

Download

Je vindt juf Monique ook op Instagram.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Oefen de rang en waarde van cijfers in grote getallen

De rang en waarde van cijfers in grote getallen oefenen. Dat lukt je met deze activiteit van Juf Monique. Lees gauw verder hoe je dat doet! Download de benodigdheden onderaan dit bericht. 🙂

Bedoeling

Met deze activiteit oefenen de kinderen de rang en waarde van cijfers in grote getallen .

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je de kaartjes uit de download nodig.

Voorbereiding

Print de kaartjes uit de download voor elke groep kinderen uit.

Oefen de rang en waarde van cijfers in grote getallen

Verdeel je klas in twee of drie groepen. Ieder kind krijgt een A4-tje met hierop een cijfer. De leerkracht noemt een getal. De kinderen gaan zo snel mogelijk dat getal uitbeelden, zodat het voor de leerkracht goed zichtbaar is.

Download

Je vindt juf Monique ook op Instagram.

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.