Rekenen in het thema Formule 1

Veel kinderen vinden Formule 1 fantastisch! Snelle auto’s, verschillende circuits, coureurs en teams en de techniek en de tactiek van de sport. Het is een geweldig thema om je lesstof extra mee te oefenen. Ik heb een pakket gemaakt waarmee dat kan. Het bestaat uit maar liefst 22 werkbladen met opdrachten en kaartjes en het kost slechts € 5,95.

Je kunt het pakket hier vinden.

Hieronder vertel ik wat je kunt vinden in het pakket en hoe je het kunt inzetten.

120 kaartjes – auto’s en getallen 1 t/m 120

Mix & Ruil

Alle kinderen hebben een kaartje met een getal daarop en als ze elkaar tegenkomen kunnen ze verschillende opdrachten krijgen. Denk aan:
* tel de getallen bij elkaar op
* bepaal het verschil tussen deze getallen
* vermenigvuldig deze getallen
* halveer beide getallen
* verdubbel beide getallen
* deel de getallen allebei door 10, 100 en 1000

In De Rij

Alle kinderen hebben een kaartje met een getal daarop en gaan op volgorde in een rij staan.

In tweetallen

Bovenstaande werkvormen (Mix & Ruil en In De Rij) kun je ook in tweetallen of in tafelgroepjes laten doen. Dan heeft ieder groepje een setje kaartjes nodig.

Tafels

Laat de kinderen uit het setje kaartjes alle getallen die deelbaar zijn door 6 eruit halen. Een andere tafel kan natuurlijk ook. Deze opdracht kan individueel, in tweetallen of in het tafelgroepje.

Differentiatie

Je kunt bovenstaande werkvormen gemakkelijker en moeilijker maken door bewust voor een aantal lage of hoge kaartjes te kiezen.

6 lege kaartjes met auto’s

Mix & Ruil

Alle kinderen hebben een kaartje en schrijven daarop een moeilijk woord qua spelling of betekenis. In de werkvorm Mix & Ruil laten ze hun  klasgenoten het woord spellen of de goede omschrijving geven.

In De Rij

Alle kinderen hebben een kaartje en schrijven daarop een woord. Daarna gaan ze op alfabetische volgorde in een rij staan.

Wat is het?

Je speelt het spel met twee spelers.
De deelnemers krijgen elk dezelfde kaart met 30 afbeeldingen.
Elke speler kiest een plaatje. Dat is het plaatje dat de ander moet raden.
Om de beurt stellen de spelers een vraag aan elkaar.
Het antwoord mag alleen maar “ja” of “nee” zijn.
De speler die als eerste zijn/haar plaatje raadt, heeft gewonnen.

Een ander spel dat je met de kaarten kan spelen is “Raad wat ik beschrijf.”
Je speelt dit spel ook met twee spelers.
De deelnemers krijgen weer elk dezelfde kaart met 30 afbeeldingen.
Speler 1 beschrijft zo nauwkeurig mogelijk een van de 30 plaatjes.
Speler 2 raadt.
Hierna wisselen de spelers van rol.
Geen score, winnaar of verliezer, maar héél goed voor de taalontwikkeling. 🙂

Zelf redactiesommen bedenken

De leerlingen bedenken redactiesommen. Bij elke som bedenken ze drie mogelijke antwoorden.
Vervolgens verzinnen ze een
5-letterig woord. Dit is de oplossing van het blad. Daarna zorgen ze ervoor dat de goede letters gekoppeld zijn aan de goede antwoorden.
Alle sommen moeten natuurlijk in het thema Formule 1 zijn.

Rekenen met auto’s

Eerst bepaal je (samen) wat elke auto waard is. Vervolgens telt iedereen de waarde van de auto’s op. Per rij en per kolom wordt de totale waarde bepaald. Omdat je zelf de waarde kunt bepalen, is dit document te gebruiken in groep 4 t/m 8. Bovendien kun je binnen je groep differentiëren.

Koop hier dit pakket.

Basissommen automatiseren

Om grote cijfersommen of ingewikkelde breukensommen te kunnen oplossen moeten kinderen eerst de basissommen geautomatiseerd hebben.

Kinderen moeten volgens psychopedagoog Jef Moorkens* binnen 10 seconden 5 sommen kunnen oplossen. Dat wil zeggen: de hele som noemen, niet alleen de uitkomst.
Dus: “8 + 5 = 13” in een cadans binnen 2 seconden.

Hij is er een voorstander van om deze sommen mondeling van buiten te leren.  Hij vindt parate kennis laten “oefenen” op papier minder goed. Je bent dan volgens hem meer aan het toetsen dan aan het leren.

Ik heb flitskaartjes gemaakt om basissommen te laten oefenen.

fliskaartjes automatiseren

Het pakket bestaat uit:
* de keertafels van 1 t/m 12
* de deeltafels van 1 t/m 12
* plus-sommen tot 20 (over het tiental heen)
* min-sommen tot 20 (over het tiental heen)

In totaal vind je in dit pakket 384 basissommen.

Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken in een rekencircuit of tijdens een verlengde instructie.

Je vindt het pakket, als downloadbaar PDF-bestand in mijn winkel.

 

* Bron