Sluit de Kinderboekenweek af met een beroepenmarkt

Sluit de Kinderboekenweek af met een beroepenmarkt, zoals Juf Ellis dat gaat doen. Lees hoe je dat doet en download de uitleg nog een keer onderaan dit bericht.

Bedoeling

De kinderen maken een werkstuk over een beroep waarover ze nog weinig weten.

Benodigdheden

Per leerling of tweetal heb je het volgende nodig:

 • gekleurd papier
 • een schaar
 • lijm
 • stiften, pennen en kleurpotloden
 • een tablet of Chromebook

Sluit de Kinderboekenweek af met een beroepenmarkt

Laat de kinderen individueel of in tweetallen een beroep kiezen waarover ze nog weinig weten. De kinderen verzamelen informatie over dit beroep. Het opzoeken van informatie kunnen ze doen op internet en in boeken. Als ze klaar zijn, presenteren ze de gevonden informatie. Dit doen ze met een zelfgekozen eindproduct. Denk aan een lapbook, een folder, een poster of iets anders.

De eisen

Juf Ellis heeft de volgende eisen aan het eindproduct:

 • De gevonden informatie staat in eigen woorden.
 • Er zijn verschillende bronnen gebruikt.
 • Het eindproduct ziet er aantrekkelijk uit.
 • De kinderen kennen de informatie uit hun hoofd en presenteren dit met behulp van het eindproduct.

Download

Download hier alle informatie nog een keer.

Juf Ellis is ook actief op Instagram
Bovendien verkoopt Ellis haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Zweeds loopspel in het thema beroepen

Juf Annemieke heeft een Zweeds loopspel met redactiesommen in het thema beroepen gemaakt. Heel leuk voor tijdens de Kinderboekenweek 2021! Hier kun je lezen hoe je het speelt. Bovendien kun je de kaarten met opdrachten gratis downloaden. Ze zijn geschikt voor groep 7 en 8. 🙂

Bedoeling

Door het spelen van dit spel oefenen de kinderen het oplossen van redactiesommen met breuken. 

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de kaarten met opdrachten uit de download
 • het invulblad uit de download
 • pennen of stiften
 • voor als je het buiten speelt: een onderlegger

Voorbereiding

Print de kaarten met opdrachten uit de download uit. Verdeel de kaarten door een ruimte. Dit kan het schoolplein zijn, maar ook het klaslokaal.

Zweeds loopspel in het thema beroepen

Alle kinderen krijgen het invulblad uit de download. Hierop schrijven ze tijdens het spel de antwoorden op. De kaarten met opdrachten liggen verdeeld door een ruimte. In tweetallen rekenen de kinderen de sommen uit. Er mag maar één tweetal per kaart staan. Na afloop bespreek je alle antwoorden.
Tip: Soms zijn de tempoverschillen zo groot binnen een groep, dat het handig is om een klaaropdracht klaar te leggen.

Download 

E-book Spelend leren

Wil je nog meer ideeën rondom spelend leren? Dan is dit E-book iets voor jou!

E-book Spelend leren
Koop het in onze winkel.

In dit E-book vind je 40 beschreven activiteiten en veel ideeën om de les- en oefenstof in een spelvorm te gieten. Daarnaast bevat het 18 bijlagen met werkbladen om direct in te zetten in je groep. Bovendien staan er in dit E-book talloze links naar uitgewerkte lessen en online leeractiviteiten.

Laat je leerlingen een boekomslag ontwerpen

De beroemde bakker.
De aardige aardrijkskundelerares.
De corrupte cipier.

Hoe gaat het (fictieve) boek van jouw leerlingen heten? En hoe ziet het eruit? 🙂

Download het werkblad om deze leuke opdracht met je groep te doen. Laat de leerlingen de tabel invullen. Dat kan op verschillende manieren:

 • eerst individueel, daarna in groepjes
 • eerst individueel, dan in verschillende tweetallen (Wandel en Wissel uit)
 • klassikaal
 • een combinatie van bovenstaande manieren

Je kunt de leerlingen helemaal vrij laten, maar je kunt ook extra opdrachten toevoegen:

 • maak minstens drie alliteraties (de beroemde bakker)
 • bedenk minstens vier beroepen met meer dan vijf lettergrepen (aardrijkskundelerares)
 • bedenk beroepen op het land (binnen en buiten), op het water en in de lucht

Na het invullen en bespreken van de tabel, leg je de volgende opdracht uit:

De leerlingen kiezen een combinatie ‘lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en beroep’.

Dit wordt de titel van een boek. Van dit boek ontwerpen zij de omslag.

Download

Download hier het werkblad met de tabel en verschillende boekomslagen.

Hier vind je een werkboekje Kinderboekenweek 2021! Dat heeft juffrouw Femke gemaakt voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Je vindt er verschillende leuke, leerzame en creatieve opdrachten in de thema’s lezen, boeken en beroepen. Download het gratis!

werkboekje kinderboekenweek 2021

Een emotiemeter in de klas

Heb jij een emotiemeter in de klas? Juf Ellis maakte er een. Lees hoe je de meter kunt gebruiken en download hem onderaan dit bericht.

Wat is een emotiemeter?

Een emotiemeter is een blad of een kaart waarop verschillende emoties of gevoelens staan.

Waarom een emotiemeter in de klas?

Je leerlingen kunnen met de emotiemeter aangeven hoe ze zich voelen. Jij als leerkracht weet dan hoe je leerling zich voelt. Vanuit daar kun je verder handelen, of vragen stellen.

In de klas van juf Ellis

Juf Ellis heeft haar emotiemeter op een centrale plek in het lokaal hangen. De kinderen hangen bij binnenkomst hun knijper met naam bij de emotie die zij op dat moment voelen. Zo heeft juf Ellis snel inzicht in het welbevinden en/of de gevoelens van de kinderen.

Variatie

Tijdens of na een conflict kun je de emotiemeter inzetten. De betrokkenen geven dan aan hoe ze zich voelen of voelden. De leerkracht en klasgenoten kunnen hierop doorvragen of reageren.

Download

emotiemeter in de klas

Juf Ellis is ook actief op Instagram
Bovendien verkoopt Ellis haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Hoe was jouw zomervakantie?

Hoe was jouw zomervakantie? Daar ben je als leerling en leerkracht natuurlijk benieuwd naar. Juf Stephanie maakte twee toffe downloads om die vraag te beantwoorden!

Bedoeling

De leerlingen kunnen (laten) zien hoe hun zomervakantie is verlopen.

Benodigdheden

Voor deze activiteiten heb je het volgende nodig:

 • de documenten uit de download
 • voor elke leerling pennen, potloden en stiften

Voorbereiding

Print de documenten uit de download uit en geef elke leerling een stripverhaal om te maken. Gebruik de opdrachtkaartjes op verschillende momenten tijdens de eerste schoolweek.

Hoe was jouw zomervakantie?

Juf Stephanie maakte twee toffe downloads om erachter te komen wat iedereen in de zomervakantie heeft gedaan.

Jouw zomervakantie in een stripverhaal

De zomervakantie is weer voorbij. De leerlingen zitten altijd vol met verhalen, die zij graag met de klas willen delen. Met dit werkblad kan iedere leerlingen zijn/haar verhaal over de zomervakantie op een creatieve manier vormgeven. Na het tekenen en schrijven hang je ze op in de klas. Je kunt er ook een tweede activiteit van maken door de klasgenoten te laten raden welke stiptekening bij welke klasgenoot hoort.

Ga … als …

Gebruik de vraagkaartjes die bij deze activiteit horen op verschillende momenten tijdens de eerste schoolweek. Alle leerlingen zijn hierbij actief en betrokken bezig. De leerlingen luisteren naar de stelling en naar welke beweging die erbij hoort. Na elke stelling geef je één of twee leerlingen het woord. Zij mogen kort klassikaal vertellen wat zij hebben gedaan. Daarna kan je weer door met de volgende stelling. Betrokkenheid gegarandeerd!

Download

Download hier het stripverhaal en de kaartjes.

hoe was jouw zomervakantie

Je vindt juf Stephanie ook op Instagram. 🙂