Tweetallen maken met sinterklaasliedjes

Tweetallen maken met sinterklaasliedjes. Juf Inge maakte deze leuke kaartjes. Lees gauw verder hoe je ze kunt gebruiken en download ze onderaan dit bericht.

Werken in tweetallen

In mijn groep laat ik leerlingen veel samenwerken in tweetallen. Ze leren hierdoor:

 • om naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten;
 • de inbreng van iedere leerling accepteren;
 • om de beurt praten;
 • om materiaal met elkaar delen;
 • elkaar beter kennen;
 • elkaar beter  respecteren. 

Met iedereen samenwerken

Al jaren houd ik voor mezelf een matrix bij, waarin ik aangeef wie met wie heeft samengewerkt. Op die manier controleer ik of elke leerling minimaal één keer met álle klasgenoten heeft samengewerkt. Dat is namelijk mijn doel, elk schooljaar.
Mijn collega, Richelle, heeft zo’n zelfde matrix gemaakt en in de klas gehangen. Haar leerlingen houden zélf bij met wie ze samenwerken. Ze vullen de matrix steeds zelf in.
De matrix van vind je hier.

Groepjes maken

In mijn groep werken we niet alleen veel in tweetallen. We werken ook veel in (tafel)groepjes. Eerder schreef ik een artikel over manieren om groepjes te maken. In dit artikel vind je er maar liefst zeven.

Tweetallen maken met sinterklaasliedjes

Met deze kaartjes van juf Inge kun je op een leuke en actieve tweetallen maken in je klas.

Je kunt de kaartjes natuurlijk uitdelen aan je leerlingen en ze door de klas laten lopen om elkaar te zoeken.

Het is ook leuk om in het kastje van de leerlingen al een kaartje te stoppen. Op jouw tekenkijken ze welk kaartje ze hebben en zoeken vervolgens hun maatje.

Wil je het extra moeilijk maken voor je leerlingen? Zet dan Sinterklaasliedjes op, terwijl ze hun maatje zoeken.

Download

tweetallen maken met sinterklaasliedjes

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Werkvormen tijdens de rekenles

Juf Richelle gebruikt vaak activerende werkvormen tijdens de rekenles. Lees hier hoe ze dat doet. En download maar liefst acht setjes met kaarten. Helemaal gratis! 

Werkvormen tijdens de rekenles

Activerende werkvormen zorgen ervoor dat alle leerlingen betrokken en actief zijn tijdens het oefenen van bepaalde onderdelen. 

In de rij

 • Je geeft alle leerlingen een kaartje.
 • De leerkracht geeft aan waar het begin en het einde van de rij is.
 • De kinderen bedenken waar ze ongeveer in de rij moeten staan.
 • De kinderen gaan op de goede plek in de rij staan.

Onderaan dit artikel kun je twee verschillende sets met kaartjes downloaden:

 • kommagetallen en breuken door elkaar
 • kommagetallen

Mix & Koppel

 • De kinderen krijgen allemaal een kaartje.
 • De kinderen lopen door elkaar en zoeken een klasgenoot.
 • In tweetallen bedenken ze welk antwoord er bij elk kaartje past.
 • Ze bespreken de kaartjes.
 • De kinderen bedanken elkaar.
 • Ze ruilen van kaartje.
 • Iedereen zoekt een nieuw maatje.
 • De leerlingen herhalen deze stappen, totdat de leerkracht een teken geeft.
 • De leerkracht geeft een teken.
 • De kinderen gaan koppelen: Welke twee kaartjes passen bij elkaar?
 • Iedereen die het juiste maatje gevonden heeft, gaat aan de zijkant van de klas staan.
 • De gekoppelde kaartjes worden kort klassikaal genoemd / besproken.

Onderaan dit artikel kun je vier verschillende sets met kaartjes downloaden:

 • breuken, kommagetallen en percentages
 • Romeinse cijfers
 • de helft van een breuk
 • breuken, kommagetallen, percentages en verhoudingen

Zoek Iemand Die

 • Geef iedereen een werkblad.
 • De kinderen lopen door de klas en zoeken een klasgenoot.
 • Leerling 1 stelt een vraag en leerling 2 antwoordt.
 • Leerling 1 schrijft het antwoord en/of de naam van de klasgenoot op het werkblad.
 • De twee leerlingen wisselen van rol.
 • De leerlingen herhalen de stappen totdat de leerkracht een teken geeft.
 • Op het teken van de leerkracht gaat iedereen rustig naar de eigen plaats.
 • Je kunt de werkvorm en het blad nu klassikaal nabespreken.

Onderaan dit artikel kun je twee verschillende werkbladen downloaden:

 • oefenen met data
 • procenten bij cirkeldiagrammen

Downloads

Download hier alle documenten.

Je vindt juf Richelle ook op Instagram.

Bovendien verkoopt juf Richelle  prachtig lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

Meer inspiratie

rekenen juffrouw Femke
Pagina spelend leren

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand!

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand! Wil je weten hoe juf Inge dat doet? Lees gauw verder! 🙂

Doel

Met deze werkvorm oefenen de leerlingen veel verschillende spellingscategorieën.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

Voorbereiding

Print de kaartjes met de woorden uit en stop ze in de tandendoosjes.

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand

Elke leerling krijgt een tandendoosjes met hierin een woordkaartje. De kinderen lopen door de klas en als ze een klasgenoot tegenkomen maken ze een voor een hun doosje open. Ze dicteren het woord op het kaartje. De leerlingen schrijven elkaars woord op en controleren of het correct gespeld is. Gelukt? Wissel van tand en ga op zoek naar de volgende klasgenoot.

Dagelijks dictee

Je kunt woordkaartjes in de tandendoosjes ook gebruiken om een dictee te geven. Open vijf doosjes bij de start van je spellingles en dicteer deze.

Wandeldictee

Verdeel de tandendoosjes door het lokaal. De leerlingen zoeken een tand, bekijken het woord, gaan terug naar hun plaats en schrijven het woord op.

Download

Download hier de woordkaartjes.

Spelling oefenen? Voel je leerlingen aan de tand

 

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje. Dat kun je heel gemakkelijk doen met de uitleg en de werkbladen van juf Inge. Lees gauw verder! 🙂

Doel

Met deze werkvorm oefenen de leerlingen veel verschillende spellingscategorieën.

Benodigdheden

Voor de werkvormen heb je de volgende dingen nodig:

 • de werkbladen uit de download
 • (verschillende kleuren) pennen of stiften

Voorbereiding

Kies welke werkvorm je gaat doen. Print het juiste aantal werkbladen uit.

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

Deze werkvorm speel je in teams. Elke leerling krijgt een blad van een bepaalde categorie . Op het startteken schrijft een leerling een woord op waarvan hij/zij denkt dat het bij die categorie hoort. Op het teken van de leerkracht schuift iedereen het blad door naar de volgende leerling in het groepje. Deze leerling controleert het woord dat al op het blad staat en schrijft vervolgens  een nieuw woord op dat ook bij de categorie hoort. Zo ga je verder, totdat de leerkracht een teken geeft. Welk team heeft de meeste woorden bij een bepaalde categorie?

Buitenles

Hang de kaarten buiten op het plein op en geef elk team een eigen kleur pen of stift.
Welk team kan door goed samen te werken binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk woorden op schrijven? Dit is makkelijk te controleren, omdat elk team in een bepaalde kleur schrijft.

Bieden maar!

Laat je leerlingen tegen elkaar opbieden. Hoeveel woorden denken ze goed te kunnen schrijven bij een bepaalde categorie? Geef ze een aantal minuten de tijd om dit te halen.
Gelukt? Dan winnen ze het aantal woorden omgezet in punten.

Download

Download hier de werkbladen en de uitlegkaart.

Spelling oefenen met de werkvorm Simultaan Tafelrondje

 

Veel speelplezier!

Juf Inge is ook actief op Instagram🙂
Bovendien verkoopt Inge haar mooie lesmateriaal op VOOR DE LEERKRACHT.

 

Start op 11 mei met deze Zoek Iemand Die

Op 11 mei start ik weer met mijn (halve) groep. Ik vind het heel belangrijk om samen stil te staan bij deze bizarre tijd. Natuurlijk ga ik daar uitgebreid en serieus met mijn kinderen over praten.

Hiernaast ga ik ook laagdrempelige activiteiten inzetten om het samen te hebben over de Corona-tijd.

Een van de dingen die ik (met behulp van mijn collega’s!) gemaakt is een Zoek Iemand Die. Hiermee gaan de kinderen onderling in gesprek aan de hand van de vragen op het werkblad. Als leerkracht heb ik dan de tijd en ruimte om te observeren hoe mijn leerlingen reageren. Dit kan ik weer gebruiken in een nagesprek of individuele gesprekken.

Zoek iemand die... na de meivakantie afbeelding

Download hier het Word-bestand van de Zoek iemand die… Coronatijd.

 

Ook handig: twee afsprakenposters voor op school.

Bingo! Meer MI en activerende werkvormen in de klas

Voor iedereen die meer activerende werkvormen wil inzetten en bewust aandacht wil besteden aan MI heb ik deze Bingo gemaakt.

bingo

Als je op een activerende werkvorm klikt, open je de blog met een uitgebreide omschrijving.
Als je op een MI-profiel klikt, open je een blogartikel waarin ik per intelligentie (ik noem het liever ‘voorkeur’) voorbeelden geef van wat je in de klas kan doen.

Probeer het eens: elke dag een andere activerende werkvorm.
Kijk naar het effect bij je leerlingen.
Zie je ook de motivatie en betrokkenheid groter worden? 🙂

Download hier de Bingo.

 

Vond je dit nuttig? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s). ⬇️