Zet elke dag een andere activerende werkvorm in.

Wil je in het nieuwe jaar meer activerende werkvormen inzetten in je onderwijspraktijk?

Met deze kalender lukt dat zeker!
Elke dag van de maand januari staat een andere werkvorm gepland.
Dagen onderling ruilen mag. 🙂

kalender met activerende werkvormen januari 2020

Als je op een activerende werkvorm klikt, open je de blog met een uitgebreide omschrijving.

Probeer het eens: elke dag een andere activerende werkvorm.
Kijk naar het effect bij je leerlingen.
Zie je ook de motivatie en betrokkenheid groter worden? 🙂

Laat je me weten hoe het is gegaan?

Vond je dit nuttig? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s). ⬇️

Mix & Koppel: breuk – percentage – kommagetal – verhouding

In het begin van groep 8 is er altijd aandacht voor de relaties tussen de breuken, percentages, kommagetallen en verhoudingen.

Een mooie manier om dit te oefenen is met de werkvorm Mix & Koppel.

De stappen.
1. De leerlingen krijgen allemaal een kaartje.
2. De leerlingen lopen door elkaar en zoeken een maatje.
3. Leerling A stelt een vraag die past bij zijn kaartje (de ander mag het kaartje zien).
4. Leerling B antwoordt en leerling A bedankt of coacht.
5. Dan stelt leerling B een vraag die past bij zijn kaartje.
6. Leerling A antwoordt en leerling b bedankt of coacht.
7. Leerling A en B ruilen van kaartje.
8. De leerlingen herhalen stap 2 t/m 7, totdat de leerkracht een stopteken geeft.
9. De leerkracht geeft een stopteken.
10. De leerlingen zoeken het maatje met de bijpassende kaart.

Voor deze activiteit heb ik kaartjes gemaakt.
Bij stap 3 en 5 laat ik mijn leerlingen “de ontbrekende drie” noemen.
Bij stap 10 kun je naast koppels, zelfs viertallen laten maken.

Klik op de afbeelding om de kaartjes te downloaden.

 

Hoe gebruik je de didactische werkvorm Mix & Ruil?

Voorbereiding.
Maak sets van steeds twee kaartjes die bij elkaar horen.

De stappen.
1. De leerlingen krijgen allemaal een kaartje.
2. De leerlingen lopen door elkaar en zoeken een maatje.
3. Leerling A stelt een vraag die past bij zijn kaartje (de ander mag het kaartje zien).
4. Leerling B antwoordt en leerling A bedankt of coacht.
5. Dan stelt leerling B een vraag die past bij zijn kaartje.
6. Leerling A antwoordt en leerling b bedankt of coacht.
7. Leerling A en B ruilen van kaartje.
8. De leerlingen herhalen stap 2 t/m 7, totdat de leerkracht een stopteken geeft.

Tips:
* Wanneer je deze werkvorm voor het eerst doet, speel de situatie dan een keer klassikaal, zodat het voor iedereen duidelijk is.
* Je kunt nog een stap 9 en 10 toevoegen: Mix & Koppel.

Hoe gebruik ik deze werkvorm?
* Engels: Engels woord en Nederlandse vertaling.
* Spelling: woord en betekenis.
* Rekenen: breuk en percentage.
* Taal: afkorting en omschrijving.
* Aardrijkskunde: land en vlag.
* Geschiedenis: jaartal en gebeurtenis.

Voorbeeldwerkbladen om direct te gebruiken:
* Engelse zinnen en de Nederlandse vertaling
* breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen
* spelling / woordenschat – woorden op -ig, woorden op -lijk
* taal – directe en indirecte rede
* middelbare school – schoolvakken
* Sinterklaas

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Speel de leerzame versie van het spel “Wie ben ik?”

In het blogartikel over mijn favoriete tussendoortjes schreef ik al over het klassikale spel “Wie ben ik?”

Het spel “Wie ben ik?”
Iedereen schrijft de naam van een bekend persoon / figuur op de post-it.
Deze post-it wordt bij ieders buurman/-vrouw op de rug geplakt. Vervolgens loopt iedereen door elkaar en vormt steeds een wisselend tweetal. Binnen dat tweetal stelt iedereen een, twee of drie ja/nee-vragen aan elkaar. Daarna zoekt iedereen een nieuwe partner. Wie zijn identiteit geraden heeft, plakt zijn post-it op zijn buik en wordt helper. Helpers mogen andere deelnemers maximaal één tip geven.
Uiteindelijk heeft iedereen zijn identiteit geraden 🙂

 

Inzetten bij leerstof
In plaats van een figuur of een bekend persoon te (laten) kiezen, kun je dit spel ook koppelen aan leerstof.

 

Getallen, breuken of kommagetallen
Laat kinderen niet meteen getallen noemen, maar écht vragen stellen.
* Is mijn getal kleiner dan….
* Heeft mijn getal meer dan 1 cijfer achter de komma?

 

Moeilijke woorden, Engelse woorden, woorden van spelling
Hierbij is het handig als je op het digibord de woorden projecteert waaruit de kinderen kunnen kiezen. Anders is het wel heel moeilijk 🙂

 

Spreekwoorden / gezegdes
Het is aan te raden om dit te doen, nadat je een of meer lessen over spreekwoorden hebt behandeld.
Misschien kun je een project(je) over spreekwoorden inplannen.

 

Plaatsnamen of landen
Bespreek eerst met kinderen welke gerichte vragen je zou kunnen stellen.
* Ligt het op het noordelijk halfrond?
* Ligt het in Europa?

 

Mensen uit de geschiedenis
Op het bord zou je de 10 tijdvakken kunnen projecteren, zodat kinderen eerst kunnen achterhalen uit welke tijd de persoon stamt.

 

Begrippen uit de les(sen) wereldoriëntatie
Laat de kinderen eerst de belangrijke begrippen bepalen. Daarna kunnen ze een begrip uitkiezen en het spel beginnen.

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Begin het nieuwe kalenderjaar met deze twee werkvormen.

Zoek Iemand Die … in de kerstvakantie …
Voor deze werkvorm hebben de leerlingen dit werkblad nodig. Op de achterkant van het blad staan alle afspraken. Die kun je vooraf samen lezen 🙂

1. Alle leerlingen lopen door de klas en zoeken een maatje.
2. Leerling A stelt een vraag.
3. Leerling B antwoordt.
4. Leerling A schrijft het antwoord op het werkblad.
5. Leerling B controleert en tekent af.
6. Leerling A en B wisselen van rol.
7. Hierna zoeken de leerlingen een nieuw maatje.

Werkblad Zoek Iemand Die – nieuw kalenderjaar

Zoek de Valse over mijn 2020 🙂
De kinderen schrijven drie stellingen over 2020 op. Twee stellingen zijn waar en één stelling is niet waar. Dat is De Valse.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is zoek-de-valse_.png

Houd een score bij: hoeveel klasgenoten kiezen De Valse? Zij krijgen een punt. Kiezen ze een andere stelling, dan krijgt de bedenker van de drie stellingen een punt 🙂

Scoreblaadje Zoek De Valse

In elke fase van de les is plaats voor een didactische werkvorm.

pennen 1

Zoals ik al in eerdere blogartikelen schreef, zet ik regelmatig didactische werkvormen in.

Didactische werkvormen zijn werkvormen waarbij alle leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen. Bovendien stimuleren de meeste werkvormen de interactie tussen de leerlingen. De kinderen moeten bijvoorbeeld met elkaar overleggen, goed luisteren naar de ander, op hun beurt wachten, hulp bieden en elkaar aanmoedigen.

Verschillen tussen leerlingen.
Met het inzetten van deze werkvormen, kom je tegemoet aan verschillen die er zijn tussen leerlingen. Leerlingen in een groep verschillen van elkaar in bijvoorbeeld begaafdheid, tempo, leermogelijkheden en –voorkeuren. Door veel af te wissen met didactische werkvormen, wordt de leerstof op verschillende manieren aangeboden en bereik je meer leerlingen.

Didactische werkvormen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat.
Het regelmatig inzetten van didactische werkvormen bevordert een positief pedagogisch klimaat. Kinderen werken veel samen met verschillende klasgenoten en samen bereiken ze hun doelen. Kinderen leren elkaar beter kennen en er ontstaan meer onderlinge relaties. Door te ervaren dat je met verschillende leerlingen prettig samen kunt werken, ook met kinderen die heel anders zijn dan jijzelf, ontstaat respect en waardering voor elkaar.

In dit blogartikel benoem ik per fase van het directe instructiemodel enkele didactische werkvormen die daar wat mij betreft goed bij (kunnen) passen. Als je op de werkvorm klikt, verschijnt de uitgebreide blog die erbij hoort. Hierin lees je o.a. hoe ik die werkvorm inzet in mijn groep 8.

Let op: een didactische werkvorm is nooit een doel op zich!

Als leerkracht kies je per les of fase bewust voor een didactische werkvorm, klassikale instructie of voor zelfstandig werken.

Fase 1: Activeren van voorkennis
* Genummerde Koppen Bij Elkaar
* Herhaling Op Tournee
* Knappe Koppen Quiz
* Mix Tweetal Gesprek
* Rondpraat
* TafelRondje
* Team Interview
* TweeGesprek Op Tijd
* TweePraat
* Zoek de Valse
* Zoek Iemand Die

 

Fase 2: Uitleggen van nieuwe leerstof
* Rondpraat
* Team Interview
* TeamKreet
* Twee Vergelijk
* Vensterruiten 

 

Fase 3: Begeleide inoefening
* Binnen/Buitenkring
* Genummerde Koppen Bij Elkaar
* Herhaling Op Tournee
* Mix & Koppel
* Mix & Ruil
* Rondpraat
* Schud en Pak
* TafelRondje
* Zoek de Valse
* Zoek Iemand Die

 

Fase 4: Zelfstandige verwerking
* Mix Tweetal Gesprek
* Twee Vergelijk
* Zoek de Valse
* Zoek Iemand Die

 

Fase 5: Terugkoppeling en evaluatie
* Hoeken
* Ik Ook Groepen
* Rondpraat
* Schud en Pak
* Team Interview
* TeamKreet
* Tafelrondje

pennen 2

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂