Zes manieren om niet-verstoorbaar in te grijpen bij ongewenst gedrag.

Tijdens je les wil je natuurlijk dat je leerlingen goed opletten en meedoen. Leerlingen met een passieve houding of die lastig gedrag vertonen wil je tot de orde roepen. Het liefst zo subtiel mogelijk, zodat de onderbreking van jouw les niet te lang duurt.

Het doel is, wat Doug Lemov (auteur van het boek Teach Like a Champion 2.0) betreft, om zo min mogelijk verstorend in te grijpen. Tegelijkertijd zegt hij dat leerkrachten uitstekend weten hoe ze hun klas moeten managen en wat er op welk moment nodig is.

Doug Lemov geeft zes manieren om niet-verstoorbaar in te grijpen bij ongewenst gedrag.

1. Non-verbale waarschuwing.
Een non-verbale waarschuwing is het hebben van oogcontact of het maken van een handgebaar, of een gebaar waarmee je voordoet wat de leerlingen moeten doen.
Belangrijk is dat je je les niet onderbreekt, maar dat je in beweging blijft.
Er zijn leerkrachten die vaste signalen gebruiken, zoals
* een opgeheven handpalm (universeel gebaar voor stoppen),
* met een onzichtbaar potlood in de lucht schrijven, als je wil dat iemand schrijft,
* een L-vorm van je hand maken en tegen je oor plaatsen, als je wil dat iemand luistert.

 2. Positieve groepscorrectie.
Met de positieve groepscorrectie herinner je je leerlingen eraan wat ze moeten doen, in plaats van dat je vertelt wat ze niet zouden moeten doen. Op deze manier geef je kinderen met ongewenst gedrag de mogelijkheid om toch weer goed mee te doen.
De positieve groepscorrectie bevat een (positieve) oplossing en benoemt niet het (negatieve) probleem.
“Ik wil dat iedereen naar mij kijkt.”
“We openen allemaal ons boek op blz. 12.”
“We lezen allemaal mee.”
“We pakken allemaal onze vulpen.”
“Ik zie iedereen schrijven.”
Formuleer de boodschap kort en ga weer door met de les. Vul de boodschap eventueel aan met een individuele non-verbale correctie, zoals oogcontact, een knipoog of een handgebaar.

 3. Anonieme individuele correctie.
Bij de anonieme individuele correctie geef je duidelijk aan welk gedrag je op dat moment wenst, zonder namen te noemen. Je laat echter wél weten dat sommige leerlingen nog niet doen wat jij vraagt.
“Ik wacht nog op drie leerlingen.”
“25 leerlingen zitten al klaar.” (Jij hebt 28 leerlingen in je klas)
“Iedereen schrijft… Ik zie drie kinderen nog niet schrijven.”
“Ik zie al 25 kinderen schrijven.” (Jij hebt 28 leerlingen in je klas)
“Open je boek.

4. Individuele correctie.
Soms is het onvermijdelijk om een leerling bij de naam te noemen. Toch kun je dan rekening houden met zijn/haar privacy.
Je kunt de klas een snelle, zelfstandige opdracht geven “Overleg even met je maatje …. Over een halve minuut gaan we weer verder.” Vervolgens hurk je naast de leerling met het ongewenste gedrag en spreekt hem/haar aan over zijn/haar gedrag. Dit doe je onder vier ogen, zachtjes, zodat alleen deze leerling het hoort.
Door zachtjes te praten laat je merken dat je hem/haar niet voor gek wil zetten voor de hele klas.
“Als ik je vraag om rechtop te zitten, verwacht ik dat je luistert.”
“Robbert, laat zien dat je je best doet.”
“Dit is belangrijk om te leren, Mieke.”
Als het na één opmerking niet beter gaat, dan volgt er een consequentie.
“Jij gaat even apart zitten en laat zien dat je je best doet.”

5. Individueel prijzen.
Bij het individueel prijzen handel je hetzelfde als bij de individuele correctie. Je hurkt naast de leerling om wie het gaat en geeft hem/haar op zachte toon een compliment.
“Dat was een prima antwoord.”
“Wat schrijf jij netjes.”
“Ga zo door.”
Leerlingen krijgen in de gaten dat een persoonlijke benadering zowel een standje als een compliment kan betekenen. Zo zullen leerlingen zich opener gedragen als je op hen afstapt. Bovendien is het voor heel nieuwsgierige kinderen een stuk minder interessant om te gaan afluisteren.

6. Ultrasnelle groepscorrectie.
Soms kun je niet anders dan individuele leerlingen aanspreken, terwijl de rest van de klas.
Zorg ervoor dat de leerling zo kort mogelijk in de ‘schijnwerpers’ staat. Zeg de leerling wat hij/zij anders moet doen in plaats van hem/haar het ongewenste gedrag in te wrijven. Daarna vestig je de aandacht op de rest van de klas naar iets productievers om de sfeer te normaliseren.
“Joost, ik wil je zien schrijven, zoals de kinderen hier vooraan.”
“Joost, ik wil je zien schrijven. Goed werk, kinderen vooraan! Dankjewel Joost, dat ziet er een stuk beter uit!”
“Roos, ik wil je actief zien lezen, zoals Isa doet.”

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Negen redenen om Exit Tickets te gebruiken in je groep.

In februari 2018 rondde ik de cursus “Teach Like A Champion 2.0” af. Aan de hand van het gelijknamige boek maakte ik kennis met een aantal technieken. De technieken uit het boek zijn verzameld door de schrijver, Doug Lemov. Hij observeerde verschillende (excellente) leraren en verzamelde effectieve manieren van lesgeven. Bijvoorbeeld hoe leraren rondliepen, alle leerlingen bij de les wisten te betrekken, gerichte vragen stelden en een positieve toon aansloegen. Deze manieren gaf Lemov een naam en een beschrijving. Zo ontstonden er 62 concrete technieken, die na het lezen direct in de klas kunnen worden ingezet.

Wat is een Exit Ticket?
Een Exit Ticket (in de Nederlandse vertaling “Afzwaaier” genoemd) is een vraag, opdracht of een aantal korte vragen aan het eind van een les. De leerlingen beantwoorden deze snel en kort en leveren hun Exit Ticket in. Als leerkracht kun je met de Exit Tickets van alle leerlingen controleren of de lesstof goed is begrepen. Belangrijk aan Exit Tickets is dat ze kort en eenvoudig zijn.

Voorbeelden van Exit Tickets die je zelf kan aanpassen vind je hier.

In dit weblog geef ik je negen redenen waarom je de techniek “Exit Ticket” zou moeten gebruiken.

1. Controle van begrip
Het inzetten van Exit Tickets is een geweldige manier om te beoordelen wat leerlingen hebben geleerd en wat ze hebben begrepen van de les. Het is ook een goede manier om op een informele manier de voortgang van je leerlingen te meten.

2. Focus tijdens de les
Met het gebruiken van Exit Tickets laat je zien dat je van je leerlingen verwacht dat ze zich tijdens jouw lessen focussen en goed meedoen. Ze weten namelijk dat ze bij sommige lessen een Exit Ticket kunnen verwachten.

3. Differentiatie in je volgende les
Exit Tickets kunnen gebruikt worden als uitgangspunt voor een volgende les. Door in de laatste minuten van je les Exit Tickets te gebruiken, krijg je informatie die anders misschien onopgemerkt was gebleven. Met deze informatie kun je de (instructie) van je volgende les aanpassen op basis van de behoeften van je leerlingen. Sommige leerlingen geef je extra instructie, terwijl anderen al vooruit kunnen werken.

4. Goed uitgelegd?
Het inzetten van Exit Tickets is een goede manier om te beoordelen of je als leerkracht alles goed hebt uitgelegd. Als meer dan de helft van je leerlingen de opdracht fout beantwoordt, weet je dat je uitleg tekort schoot.

5. Betrokkenheid
Leerlingen die normaal gesproken hun vinger tijdens de les niet opsteken, kunnen door het inzetten van Exit Tickets toch hun betrokken bij de les aantonen.

6. Communicatie
Het inzetten van Exit Tickets zorgt voor een verhoogde communicatie tussen jou als leerkracht en de leerlingen. Je kunt bijvoorbeeld via de Exit Ticket vragen wat de leerling van de les vond of welke vragen hij nog heeft.

7. Reflectie
Het inzetten van Exit Tickets kan een manier zijn voor leerlingen om na te denken over hun eigen leerproces en dat proces te beoordelen. Als leerlingen bepaalde dingen van de lesstof niet begrijpen, kunnen Exit Tickets helpen om het probleem te identificeren.

8. Individueel afscheid nemen
Als je de Exit Tickets aan het eind van de dag laat invullen en laat inleveren als de leerlingen de Tickets hebben ingevuld, kun je individueel afscheid nemen van al je leerlingen. Als leerkracht ga je bij de deur staan en laat je je leerlingen hun Ticket aan jou geven als ze klaar. Op deze manier kun je iedereen individueel gedag zeggen.

9. Veelzijdigheid
Exit Tickets zijn buitengewoon veelzijdig. Je kunt ze, wat zowel lay-out als inhoud betreft, helemaal zelf vormgeven. Exit Tickets kunnen digitaal, verbaal, schriftelijk en zelfs op kladblaadjes of post-its worden gebruikt.
Je kunt ten minste vier functies onderscheiden bij het gebruik van Exit Tickets:
* gegevens van je leerlingen verzamelen
* het stimuleren van zelfanalyse van leerlingen
* je instructie voor de volgende les voorbereiden
* open communiceren met de leerkracht

 

Voorbeelden van Exit Tickets die je zelf kan aanpassen vind je hier.

 

Bronnen:

Boek: Teach Like a Champion 2.0, Doug Lemov
https://teachlikeachampionjordan.weebly.com/exit-ticket.html
https://litinfocus.com/11-compelling-reasons-use-exit-tickets/
https://templates.office.com/en-us/Exit-tickets-TM44563831

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂

Vergroot de betrokkenheid van je klas met deze “Teach-technieken”.

Vorige maand rondde ik de cursus “Teach Like A Champion 2.0” af.
Aan de hand van het gelijknamige boek maakte ik kennis met een aantal technieken.
De technieken uit het boek zijn verzameld door de schrijver, Doug Lemov. Hij observeerde verschillende (excellente) leraren en verzamelde effectieve manieren van lesgeven. Bijvoorbeeld hoe leraren rondliepen, alle leerlingen bij de les wisten te betrekken, gerichte vragen stelden en een positieve toon aansloegen. Deze manieren gaf Lemov een naam en een beschrijving. Zo ontstonden er 62 concrete technieken, die na het lezen direct in de klas kunnen worden ingezet.
Niet alle technieken vind ik even bruikbaar. In dit weblog behandel ik een aantal technieken waar ik wél wat aan heb gehad. Sterker nog: ze zijn inmiddels een vast onderdeel van mijn onderwijspraktijk.

 

 

 

 

 

Begintaak.
Een Begintaak is een startopdracht die iedereen kan maken, zonder uitleg van de leerkracht. Het is 3 tot 5 minuten helemaal stil en iedereen werkt individueel aan de opdracht. De Begintaak wordt later gebruikt als begin van een les.
Ik plan de Begintaak in op momenten waarop ik absolute stilte wil. Bijvoorbeeld na een pauze of na een gymles. Met de Begintaak komt er direct rust in de groep. Bovendien is iedereen actief bezig met een opdracht, die later het begin van een les vormt.

Student standing above the sign for start

 

Bliksembeurt.
Met deze techniek geef je leerlingen een beurt zonder dat ze de vinger opsteken. Hiermee dwing je iedereen actief en betrokken te zijn.
Belangrijk bij een Bliksembeurt zijn de volgende uitgangspunten:
* Kondig de Bliksembeurt aan.
* Geef je leerlingen even Denk- of SchrijfTijd voordat je de Bliksembeurt start.
* Na de Denk- of SchrijfTijd geef je willekeurige leerlingen de beurt.
* Bliksembeurten gaan niet bliksemsnel 🙂
* Stel je vragen rustig, met een geïnteresseerde blik.
* Zorg voor een positieve sfeer.
* Voorkom onduidelijke vragen.
* Laat duidelijk blijken dat het om de vraag gaat en niet om de leerling.
* Geef kriskras beurten. Niet alleen aan diegenen die het regelmatig laten afweten.

 

Weet niet, geldt niet.
Als een leerling zegt “Ik weet het niet” kun je deze techniek toepassen. Er zijn vier basisvormen:
1. De leerkracht geeft het antwoord;
de leerling die de beurt had herhaalt dit.
2. Een andere leerling geeft het antwoord;
de leerling die de beurt had herhaalt dit.
3. De leerkracht geeft een aanwijzing;
de leerling die de beurt geeft nu het goede antwoord.
4. Een andere leerling geeft een aanwijzing;
de leerling die de beurt geeft nu het goede antwoord.
Met deze techniek help je kinderen die het antwoord écht niet weten. Onzekere of onwillige kinderen ontneem je met deze techniek de kans om af te haken.

 

Afzwaaier
Een Afzwaaier is een vraag, een aantal korte vragen of een rijtje sommen waarmee je je les beëindigt. De leerlingen leveren de Afzwaaier met hun antwoord(en) in. Als leerkracht kijk je alle Afzwaaiers door en je hebt snel in de gaten wie de leerstof beheerst en aan wie je het (de volgende les) nog een keer moet uitleggen.
De officiële Amerikaanse benaming voor deze techniek is “Exit Ticket”.
Op de site van www.klasse.be vind je verschillende mooi vormgegeven Exit Tickets.

 

Op de site van Myriam Lieskamp vind je de samenvatting van de eerste versie van het boek “Teach Like a Champion”.

 

 

 

 

 

 

Heb je tips, aanvullingen of vragen?
Laat dan gerust een reactie achter 🙂