Plezier tijdens het videobellen

Om contact te houden met de kinderen gebruik ik Google Meet.
Naast het beantwoorden van vragen, het geven van instructie en het kletsen over dingen kun je in Google Meet nog veel meer bedenken.
Samen met collega’s verzamelde ik ideeën voor ‘Groepsvorming op afstand’. 😊

fun 4

Welkom

Heet iedereen aan het begin van een Meet welkom aan de hand van een
vraag. Het antwoord mag maar uit één zin bestaan.
Denk aan vragen zoals:
– Wat is er afgelopen tijd goed gelukt?
– Wat heb jij gedaan waar je blij van werd?
– Hoe lukt het om aan je werk te beginnen nu de leerkracht niet mee kijkt?
– Op welke manier heb je een boze bui opgelost?
– Hoe zorg je voor rust in je hoofd?
Je kunt aan de hand van de antwoorden iemand even laten vertellen.

Zoek en kom terug met …

Alle deelnemers zetten hun microfoon uit. De spelleider noemt een voorwerp, telt drie, twee, één en iedereen gaat op zoek naar dat voorwerp. Als je het voorwerp in beeld kunt laten zien, noem je je naam. Wie dit het snelst doet, krijgt een punt.
Voorwerpen kunnen zijn: een wc-rol, een ei, een gieter, een fles shampoo, een zonnebril, een zak chips.
Variaties:
* Zoek een voorwerp met een … (spellingcategorie invullen). Bijvoorbeeld de korte ei of een lange klank.
* Zoek een voorwerp met als beginletter … (letter invullen).

Levend kwartet

Dit is een variatie van de eerste activiteit. Nu moeten alle deelnemers vier dingen pakken. Vier verschillende sokken, vier knuffels, vier stuks fruit, enzovoorts.

Rondleiding

Kies iedere Meet een of twee leerlingen uit die een korte rondleiding geven door hun huis.
Laat de rondleiding niet langer dan twee minuten duren. Andere leerlingen zouden vragen kunnen stellen.

Energizers

Alle deelnemers hebben een dobbelsteen. Bedenk bij elk cijfer (1 t/m 6) een activiteit. Bijvoorbeeld de trap op en af rennen, 10 jumping jacks. Eén leerling gooit de dobbelsteen, noemt het getal en iedereen doet die activiteit.

Alfabet

Alle deelnemers hebben pen en papier nodig. De opdracht is: “Schrijf zoveel mogelijk dieren (of een ander onderwerp) op met een bepaalde letter. Daarna samen bespreken. Elk antwoord dat meer dan 1 keer is opgeschreven is een punt waard. Ben jij de enige met dat woord? Dan is dat woord 5 punten waard.

Uitbeelden

Kies een thema. Vraag wie iets binnen dat thema wil uitbeelden. Diegene beeldt uit, de rest raadt en zet zijn/haar antwoord in de chat.
Thema’s: beroepen, sport, locaties, enzovoort.

Ra, ra wat hoor ik?

De spelleider zet de webcam uit en maakt een geluid. De deelnemers raden welk geluid er wordt gemaakt. Als het goed geraden is, doet de spelleider de webcam weer aan en laat zien wat het geluid was.
De eerste keer leidt  de leerkracht dit spel. Daarna kan een leerling de spelleider zijn.

Woordpakket spelling

Iedereen heeft het huidige woordpakket van spelling in de buurt.
Hiermee kun je verschillende dingen doen. Je kunt woorden laten uitbeelden en raden. Of je laat woorden omschrijven en dan raden.

Quiz

Je kunt via Google Meet je scherm delen met je leerlingen. Dit maakt het mogelijk om samen een Kahootquiz te spelen. Tip: laat de kinderen hun scherm gebruiken als scherm en een telefoon om de antwoorden te geven.
Natuurlijk kun je ook andere quizzen doen: een (leerzame) pubquiz of “petje-op-petje-af”.

Rekenbingo

Dit idee én haar bingo mag ik delen van Noortje Pennings.
De kinderen hebben pen en papier nodig.
Download deze Powerpointpresentatie, deel je scherm met je leerlingen en het wijst zich verder vanzelf.

Ra, ra, wie is dit?

Vraag alle leerlingen een babyfoto van zichzelf naar je te sturen. Maak een PowerPointpresentatie  van deze foto’s en speel de volgende keer een quiz “Wie is wie?”.
Je kunt de Powerpoint natuurlijk ook als opdracht geven en klaarzetten in bijvoorbeeld Google Classroom of op een Padlet.
Dit kan je natuurlijk ook doen met foto’s van huisdieren, familieleden, werkplekken, voordeuren, enzovoort. 🙂

Tongbrekers

Zet een tongbreker in de chat laat een aantal kinderen deze zo snel mogelijk drie keer voorlezen.

Galgje en Lingo

Alle deelnemers pakken pen en papier. De spelleider geeft de beurten en alle deelnemers schrijven mee. In de chat kunnen ze aangeven wie een letter of woord wil raden. De spelleider zou dat ook zelf kunnen bepalen.

Aanvullingen?

Hebben jullie nog meer ideeën? Zet ze bij reacties.  🙂

 

Neem ook een kijkje in onze winkel.

Hier vind je onder andere:

Geheime vriend(in)

Deze activiteit zet ik twee keer per jaar in: in De Gouden Weken (net na de zomervakantie) en in de Zilveren Weken (net na de kerstvakantie).

De activiteit in het kort

Iedereen trekt een briefje met de naam van een klasgenoot. Jij bent gedurende een bepaalde tijd zijn/haar beste vriendin. Na die tijd raden we wie onze beste vriend/vriendin was.

De activiteit uitgebreid uitgelegd

We beginnen met te brainstormen over “aardig zijn”. Wat kun je allemaal doen, als je aardig wilt zijn voor iemand? Wat levert aardig zijn op voor jezelf en de ander? Wanneer vind jij iemand aardig?

Vervolgens leg ik de activiteit “Geheime vriend(in)” uit.

Iedereen zet zijn/haar naam op een briefje.  Je kunt er nog meer op laten schrijven. Denk aan: lievelingsdier, lievelingskleur, lievelingslied, enzovoort. Dit kan het voor de ander gemakkelijker maken om iets aardigs te doen.

We trekken de briefjes. Nu ziet iedereen van wie hij/zij de geheime beste vriend(in) is.
Ook bepalen we nu hoe lang de activiteit duurt. Ik doe het meestal vier tot vijf dagen.

Nu maken we nog een lijstje met voorbeelden van aardige dingen die we in deze periode kunnen doen. Ook bespreken we hoe je dingen kunt aanpakken, als je elkaar niet zo goed kent. Bovendien bepalen we wat we doen, als iemand ziek is.

Structureel met groepsvorming aan de slag? Deze Wijzer in groepsvorming kan je daarbij helpen!

Elke dag een ander tussendoortje

Tussendoortjes zijn leuk voor de klas en erg nuttig! Ze zorgen namelijk voor een break, zodat je leerlingen daarna weer geconcentreerd aan het werk kunnen. Ook dragen ze bij aan de groepsvorming. Bovendien kun jij als leerkracht tijdens zo’n tussendoortje observeren hoe de leerlingen (op elkaar)  reageren.

Wil je in het nieuwe jaar elke dag een ander tussendoortje inzetten in je onderwijspraktijk?

Met deze Bingo lukt dat zeker! 😊

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Bingo-met-tussendoortjes.png

Als je op een tussendoortje klikt, open je de blog met een uitgebreidere omschrijving.

Probeer het eens: elke dag een ander tussendoortje.
Kijk wat je opvalt bij je leerlingen. 😊

Laat je me weten hoe het is gegaan?

Laat je leerlingen met ál hun klasgenoten samenwerken.

Zoals ik al eerder schreef, laat ik mijn leerlingen veel samenwerken in tweetallen.
Lees hier verder …

Al jaren houd ik voor mezelf een matrix bij, waarin ik aangeef wie met wie heeft samengewerkt. Op die manier controleer ik of elke leerling minimaal één keer met álle klasgenoten heeft samengewerkt. Dat is namelijk mijn doel, elk schooljaar.

Nu zag ik bij mijn collega Richelle het volgende:

matrix_ afbeelding.png

Zij heeft zo’n zelfde matrix gemaakt en in de klas gehangen. Haar leerlingen houden zélf bij met wie ze samenwerken. Ze vullen de matrix steeds zelf in.

Mijn voornemen voor 2020:
Deze matrix in de klas ophangen en het de kinderen zelf laten invullen.
Twee voordelen: ik hoef niet meer zelf in te vullen én kinderen kiezen bewust verschillende kinderen om mee samen te werken.
Let op: als twee leerlingen samengewerkt hebben, wordt dat twee keer ingevuld. Leerling 1 werkt samen met leerling 2 én andersom. 😊

Download hier de matrix.
Je kunt kiezen uit de matrix met namen, met leerlingnummers, of leeg.

Met dank aan mijn collega Richelle van der Vegt. 🙂

Vond je dit nuttig? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s). ⬇️

Puzzels en uitdagingen in het tafelgroepje

De auteurs van het boek “Coöperatieve Leerstrategieën” beschrijven een aantal manieren om te bouwen aan een teamidentiteit binnen het tafelgroepje. “Als leerlingen actief aan de slag gaan om een teamidentiteit te smeden, voelen ze zich solidair met hun teamgenoten en voelen ze een saamhorigheidsgevoel binnen hun tafelgroepje”, aldus Dr Spencer Kagan.

In dit blogartikel beschrijf ik drie TeamPuzzels en uitdagingen.

Team Woordzoeker
De leerlingen zoeken zoveel mogelijk woorden uit een woordzoeker.
Spreek van tevoren de regels door:
– Per letter is er een punt te verdienen. Lange(re) woorden leveren dus meer punten op 🙂
– Bij elk nieuw woord mogen alle letters weer gebruikt worden.
– Moeten de letters van elk nieuw woord elkaar raken of niet?
– Is er in de woordzoeker een (super)lang woord verstopt?
– Krijgt het team met de meeste punten een prijsje?
– Krijgt het team met het langste woord een prijsje?


Dit is een voorbeeld van een woordzoeker die ik gebruik. De letters van de woorden hoeven elkaar bij mij niet aan te raken. Vind jij het 14-letter-woord? De oplossing staat helemaal onderaan dit blogartikel 🙂

 

Magische 11   
De leerlingen staan met hun team (tafelgroepje) in een kringetje en houden hun gebalde vuist naar voren. Ze bewegen hun vuist drie keer op en neer, terwijl ze “één, twee, drie” zeggen. Op “drie” houdt elke leerling een aantal vingers op. Het doel van dit spel is, om er voor te zorgen dat het totaal aantal vingers 11 is. Er mag niet bij gepraat worden.
Natuurlijk kun je dit ook met een ander getal doen.

 

Alfabetische Lijst   
Elk tafelgroepje schrijft op één blaadje de letters a t/m z op.
De leerkracht noemt een onderwerp / thema.
Binnen het tafelgroepje schrijven de leerlingen om de beurt een woord op die lijst bij de letter waar het woord mee begint.
Bij het thema “eten” schrijven de leerlingen bijvoorbeeld op appel, banaan, chocola, enz.
Voor elke goed antwoord verdient het team een punt.
Onderwerpen die zich lenen voor deze opdracht:
* eten
* animatie- of stripfiguren
* films
* plaatsnamen
* landen
* dieren
* beroepen

Variatie: Ken voor bepaalde letters meer punten toe dan voor anderen. Op deze site kun je zien welke letters meer waard zijn, dan andere. 🙂

 

Meer TeamPuzzels en uitdagingen vind je in dit boek:

 

Zoals beloofd: het 14-letter-woord is koffieautomaat.

 

 

 

Vond je dit bruikbaar? 😊
Deel het dan op jouw favoriete Socials(s).