Rekenen in het thema Formule 1

Veel kinderen vinden Formule 1 fantastisch! Snelle auto’s, verschillende circuits, coureurs en teams en de techniek en de tactiek van de sport. Het is een geweldig thema om je lesstof extra mee te oefenen. Ik heb een pakket gemaakt waarmee dat kan. Het bestaat uit maar liefst 22 werkbladen met opdrachten en kaartjes en het kost slechts € 5,95.

Je kunt het pakket hier vinden.

Hieronder vertel ik wat je kunt vinden in het pakket en hoe je het kunt inzetten.

120 kaartjes – auto’s en getallen 1 t/m 120

Mix & Ruil

Alle kinderen hebben een kaartje met een getal daarop en als ze elkaar tegenkomen kunnen ze verschillende opdrachten krijgen. Denk aan:
* tel de getallen bij elkaar op
* bepaal het verschil tussen deze getallen
* vermenigvuldig deze getallen
* halveer beide getallen
* verdubbel beide getallen
* deel de getallen allebei door 10, 100 en 1000

In De Rij

Alle kinderen hebben een kaartje met een getal daarop en gaan op volgorde in een rij staan.

In tweetallen

Bovenstaande werkvormen (Mix & Ruil en In De Rij) kun je ook in tweetallen of in tafelgroepjes laten doen. Dan heeft ieder groepje een setje kaartjes nodig.

Tafels

Laat de kinderen uit het setje kaartjes alle getallen die deelbaar zijn door 6 eruit halen. Een andere tafel kan natuurlijk ook. Deze opdracht kan individueel, in tweetallen of in het tafelgroepje.

Differentiatie

Je kunt bovenstaande werkvormen gemakkelijker en moeilijker maken door bewust voor een aantal lage of hoge kaartjes te kiezen.

6 lege kaartjes met auto’s

Mix & Ruil

Alle kinderen hebben een kaartje en schrijven daarop een moeilijk woord qua spelling of betekenis. In de werkvorm Mix & Ruil laten ze hun  klasgenoten het woord spellen of de goede omschrijving geven.

In De Rij

Alle kinderen hebben een kaartje en schrijven daarop een woord. Daarna gaan ze op alfabetische volgorde in een rij staan.

Wat is het?

Je speelt het spel met twee spelers.
De deelnemers krijgen elk dezelfde kaart met 30 afbeeldingen.
Elke speler kiest een plaatje. Dat is het plaatje dat de ander moet raden.
Om de beurt stellen de spelers een vraag aan elkaar.
Het antwoord mag alleen maar “ja” of “nee” zijn.
De speler die als eerste zijn/haar plaatje raadt, heeft gewonnen.

Een ander spel dat je met de kaarten kan spelen is “Raad wat ik beschrijf.”
Je speelt dit spel ook met twee spelers.
De deelnemers krijgen weer elk dezelfde kaart met 30 afbeeldingen.
Speler 1 beschrijft zo nauwkeurig mogelijk een van de 30 plaatjes.
Speler 2 raadt.
Hierna wisselen de spelers van rol.
Geen score, winnaar of verliezer, maar héél goed voor de taalontwikkeling. 🙂

Zelf redactiesommen bedenken

De leerlingen bedenken redactiesommen. Bij elke som bedenken ze drie mogelijke antwoorden.
Vervolgens verzinnen ze een
5-letterig woord. Dit is de oplossing van het blad. Daarna zorgen ze ervoor dat de goede letters gekoppeld zijn aan de goede antwoorden.
Alle sommen moeten natuurlijk in het thema Formule 1 zijn.

Rekenen met auto’s

Eerst bepaal je (samen) wat elke auto waard is. Vervolgens telt iedereen de waarde van de auto’s op. Per rij en per kolom wordt de totale waarde bepaald. Omdat je zelf de waarde kunt bepalen, is dit document te gebruiken in groep 4 t/m 8. Bovendien kun je binnen je groep differentiëren.

Koop hier dit pakket.

Review: Teken je les

Teken jij weleens in jouw les? Tekeningen kunnen helpen om de leerstof te verduidelijken. Tekeningen kunnen jouw leerlingen helpen om de leerstof te begrijpen, te analyseren en te onthouden.

Maar ik kan helemaal niet tekenen!

Als je meer wil tekenen tijdens je les, is het boek ‘Teken je les’ van Rachel Levi heel geschikt voor jou. En het goede nieuws is: je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen. Rachel laat in haar boek zien hoe je beeldtaal op een simpele en snelle manier in je lessen kunt gebruiken.

boek

Opbouw van het boek

Deel 1 – Achtergrond en onderbouwing

In deel 1 leer je dat tekenen van alle tijden is en wetenschappelijke inzichten het belang van tekeningen ondersteunen. Je krijgt in dit deel onder andere een kleine geschiedenis van de visuele taal.

Deel 2 – Tekenen inzetten als taal

Deel 2 start met het visuele alfabet. Het zijn basisvormen die je later kunt combineren tot een heel rijke taal.
Vervolgens ga je een visuele woordenschat opbouwen. Aan de hand van de vraagwoorden wat, wie, waar, waarom, wanneer en hoe ontwikkel je een uitgebreide beeldtaal.

visueel alfabet            basisvormen

Deel 3 – tekeningen toepassen in de klas

In dit deel laat Rachel je verschillende manieren zien waarop je tekeningen in kunt zetten in de klas. Denk aan visuele geheugenkaarten, visuele uitleg bij lessen, schema’s, venndiagrammen en mindmaps. Alle toepassingen zijn ingedeeld aan de hand van de denkniveaus van de taxonomie van Bloom.

visuele ankerplaat

Deel 4 – tekenen als onderdeel van de schoolcultuur

In het laatste deel van het boek leer je hoe je tekeningen zinvol kunt gebruiken bij klassenmanagement, zorg, signalering en visievorming. Rachel geeft voorbeelden van hoe je afspraken zichtbaar kunt maken. Ook laat ze zien hoe je met tekeningen kunt verhelderen wat er speelt en kunt bepalen wat een volgende stap kan zijn in signalering

visie

Website

Bij dit boek hoort de website www.tekenjeles.nl/. Hier vind je verschillende downloads, zoals templates en oefenmateriaal.

Mijn mening over het boek

Ik vind dit een heel praktisch boek met een duidelijke, overzichtelijke inhoud. Het boek helpt je stap voor stap om tekenen te integreren in je les. Naast dat er heel veel voorbeelden in staan die je zo in je onderwijspraktijk kunt toepassen zie ik mogelijkheden voor de tekenlessen. Je zou elke week 10 minuutjes uitleg aan de kinderen kunnen geven over basisvormen en visuele woordenschat. Ik verwacht dat de ‘tekenskills’ van mijn leerlingen dan wel beter worden. Kortom: ik ben heel enthousiast en ik ga ermee aan de slag! Het is echt een aanwinst voor mezelf en mijn leerlingen!

boekKoop dit boek op Bol.com

Dit blogartikel bevat opgestuurde producten, maar het maakt de review niet minder eerlijk.

Groepsvorming

Na de zomervakantie start je waarschijnlijk met een nieuwe groep leerlingen. Elk schooljaar maak je met je groep alle fases van groepsvorming door. Als je als leerkracht deze fases (her)kent en erop inspeelt, zul je zien dat je veel invloed kunt uitoefenen op het creëren van een fijne en positieve groep. Een groep waarin kinderen elkaar in hun waarde laten, elkaar respecteren, zelf problemen op kunnen lossen en bovenal zichzelf mogen en kunnen zijn.

1. Forming: oriënteren en (opnieuw) kennismaken met elkaar

Na de zomervakantie komen de kinderen terug op school. Ze tasten elkaar opnieuw af. Vertrouwde verhoudingen kunnen anders liggen. Je leert elkaar (opnieuw) beter kennen. Wat kan wel en wat kan niet in deze groep? Wanneer hoor je erbij? Het is belangrijk om in deze fase veel kennismakingsspelletjes te doen. Ook maak je in deze fase regels en afspraken met je klas met betrekking tot gedrag en een fijne werksfeer.

2. Storming: strijden om invloed: de hiërarchie wordt vastgesteld

Als de grenzen binnen de groep duidelijk zijn, gaan kinderen op zoek naar erkenning en zoeken ze naar hun eigen positie in de groep. Eerst voorzichtig, aftastend en later met meer nadruk. In deze fase worden vaak de leiders bepaald en worden er subgroepjes gevormd. Soms zorgt dit voor spanningen en strijd. Het is belangrijk dat je dit laat gebeuren en dat je laat zien op welke manieren leerlingen deze conflicten kunnen oplossen.

3. Norming: gemeenschappelijke normen en ongeschreven regels worden bepaald

In deze fase zie je dat met name de leiders bepalen wat de ongeschreven regels zijn. Zij doen dit soms onbewust en soms bewust. Het is belangrijk dat je als leerkracht samen de klassenregels opstelt. Laat eerst alle leerlingen meedenken. Laat ze vervolgens samen in gesprek gaan. Maak een document dat bijvoorbeeld heet ‘Zó willen we het in onze klas’. Formuleer de regels positief en vermijd zoveel mogelijk het woord ‘niet’.

4. Performing: samen werken in harmonie en met plezier

Deze fase is de langste fase van het schooljaar en begint rond de herfstvakantie. De fase duurt tot de laatste weken van het schooljaar. De leerlingen en leerkracht(en) kennen elkaar inmiddels behoorlijk goed. Ze waarderen elkaar en hebben respect voor elkaar. Dit zorgt ervoor dat iedereen met elkaar op een prettige manier kan samenwerken.

5. Adjourning: het einde van het schooljaar nadert

In deze fase is de zomervakantie in zicht. Sommige leerlingen vinden de groepsregels misschien niet meer zo belangrijk. In bepaalde gevallen valt de groep uiteen. Denk maar aan groep 8, groep 2, of klassen waar de kinderen gehusseld worden.

Wil jij ook meer kennis van groepsvorming en wil jij ook een positieve groep creëren?
Meld je dan aan voor deze online training.

Dit artikel is ook verschenen in het grote vakantieboek van Onderwijswereld-PO.
Ook ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

fb afbeelding

Review: EDI 2.0

bol

Op 22 april jl verscheen de herziene uitgave van het populaire onderwijsboek ‘Expliciete Directe Instructie (EDI)’. Het boek, met de titel ‘EDI 2.0’,  bevat de volgende nieuwe onderwerpen: EDI in groep 1 en 2; de kracht van herhaling; het geven van feedback en het implementeren van EDI in je school.
De eerste druk van het boek was in een mum van tijd uitverkocht.
In deze review vertel ik je waarom.

Wat is EDI?

EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.
In hoofdstuk 3 tot en met 13 staan de technieken en lesfasen van een EDI-les centraal.

Technieken

In een EDI-les gebruik je de volgende technieken:

 1. Betrekken en activeren
  (Lezen, schrijven, denken en verwoorden)
 2. Controle van begrip
  (Hoe weet ik of mijn leerlingen leren?)
 3. Geven van feedback
  (Van fouten kun je leren)
 4. Herhalen
  (Hoe zorg ik dat mijn leerlingen onthouden?)

 Lesfasen

Een EDI-les bestaat uit de volgende fasen:

 1. Activeren van voorkennis
  (Wat weten de leerlingen al?)
 2. Lesdoel
  (Wat wil ik de leerlingen leren?)
 3. Instructie
  (Hoe leer ik mijn leerlingen dat? )
 4. Begeleide inoefening
  (Geleide overdracht van verantwoordelijkheid)
 5. Lesafsluiting
  (Controleren of iedereen het zelfstandig kan)
 6. Zelfstandige verwerking
  (Oefenen met opdrachten bij het lesdoel )
 7. Verlengde instructie
  (Zorgen dat álle leerlingen het lesdoel behalen)

kijkwijzer

Extra

Het boek sluit af met het deel ‘extra’. Hierin leggen de schrijvers aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit, hoe je EDI in kan zetten in de groepen 1 en 2.
Vervolgens beschrijven ze stap voor stap hoe je EDI op jouw school kunt implementeren. Ook vertellen ze je wat de succesfactoren van een goede implementatie zijn.
Het boek geeft daarna een aantal voorbeeldlessen en sluit af met wetenschappelijke onderbouwing.

Mijn mening

Als leerkracht wil ik dat (de instructies van) mijn lessen zo effectief en efficiënt mogelijk zijn. Hierbij hielp het boek EDI heel goed. Nóg enthousiaster ben ik over de herziene versie ‘EDI 2.0’. Het zou op elke school, in elke klas en op elke PABO moeten liggen. Het boek geeft heel concrete aanwijzingen om je lessen beter te maken. De hoofdstukken zijn vlot en duidelijk geschreven en staan bol van de goede voorbeelden. Alle tekst wordt ondersteund door foto’s, afbeeldingen en praktijkvoorbeelden, waardoor je meteen inspiratie krijgt voor je eigen lessen.
Wat mij het meest aanspreekt, is dat je met EDI álle kinderen actief betrekt bij de les en dat je álle leerlingen controleert op het begrip van wat je uitlegt.
Dit boek is in mijn ogen een musthave voor alle leerkrachten en docenten.

Hulp op het Internet

Pica

Op de website van Uitgeverij Pica vind je allerlei gratis downloads die bij dit boek horen.

Facebook

Op Facebook vind je de groep ‘EDI (1.0 en 2.0)’. Deze groep behoort bij de pagina ‘methodegroepen po’ en is bedoeld voor professionals die werken met Edi. Het doel van de groep is het delen van ideeën, tips, stappenplannen en vragen. De groep telt inmiddels meer dan 7000 leden.

Onderwijswereld-PO

Na de zomervakantie start de professionalisering EDI 2.0. op (de besloten Facebookgroep van) Onderwijswereld-PO.
In ongeveer 8 weken lees je stap voor stap het boek. Dit doe je via een besloten groep op Facebook. Je kiest daarbij zelf of je bij iedere nieuwe post inlogt, of dat je dat op een eigen gekozen moment doet. Je maak het dus passend bij jouw situatie.
De kosten voor deze professionalisering zijn slechts € 19,95 incl. BTW.
Ik heb me al aangemeld! 😊

Blogs die je misschien ook leuk vindt

* Maak van je methodeles een EDI-les.
* Verboden je vinger op te steken
* In elke fase van de les is plaats voor een didactische werkvorm

bol
Koop dit boek op Bol.com

Kaartjes voor Vaderdag

daughter-dad-fathers-day_23-2148410718

Voor alle kinderen die iets leuks en liefs voor hun vader willen maken heb ik kaartjes gemaakt.

De kaartjes

Het zijn kaartjes met teksten die je kunt afmaken. Er zijn kaartjes waarop je zelf iets kunt tekenen en invullen. Ook zijn er kaartjes met kleurplaatjes. En tenslotte zijn er kaartjes met hartjes dobbelstenen. Hiermee kan mama dobbelen en kijken hoeveel kusjes papa krijgt. 🙂

Ideeën bij de kaartjes

♥ Je kunt de kaartjes verstoppen in huis.
♥ Je kunt van de kaartjes een boekje maken.
♥ Je kunt van de kaartjes een poster maken.

Laat je me weten hoe papa reageerde?

Veel plezier met het maken en geven! ♥

Download hier het document met de kaartjes.

man-holding-son-fathers-day-front-chalkboard_23-2147790849

 

bol