Pim Pam Pet spelling

Pim Pam Pet tijdens spelling? Jazeker! Juf Iris heeft deze variant van het bekende spel gemaakt, met categoriekaartjes die passen bij de methode Staal. Lees hoe je deze activiteit inzet en download de kaartjes gratis onderaan het bericht!

Bedoeling

De leerlingen oefenen spellingwoorden uit verschillende categorieën.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je per groep(je) het volgende nodig:

 • een draaischijf van het spel Pim Pam Pet
 • de categoriekaartjes uit de download
 • pen en papier voor elke leerling

Pim Pam Pet spelling

De leerling draait de schijf en pakt een kaartje. Iedere leerling schrijft een woord op dat begint met de letter op de draaischijf en dat past bij de categorie op het kaartje. Als de leerling een goed woord heeft genoteerd mag hij of zij het kaartje houden.

Nou heb je ook ‘onmogelijke’ letters; je kan niks verzinnen…super frustrerend! Daarom krijgt elke speler ook een joker voor ‘nog een keer draaien’. Deze jokerkaart mogen ze 1 keer inzetten. 

Om het spel zo toegankelijk mogelijk te houden heeft juf Iris alle categorieën gebruikt, maar deze geclusterd in 3 groepen:

 • de blauwe kaartjes zijn de categorieën uit groep 3/4
 • de oranje kaartjes zijn de categorieën uit groep 5/6
 • de groene kaartjes zijn de categorieën uit groep 7/8

Download

Download hier de categoriekaartjes.

Je vindt juf Iris ook op Instagram. Haar account heet De klas van juf Iris.

Op Facebook deelt juf Iris al haar materiaal in de groep De klas van juf Iris.

Meer inspiratie

Pagina spelend leren
oops

Kleuren in het Engels

Kleuren in het Engels! Juf Iris heeft een creatieve opdracht voor Engels gemaakt. Lees hoe je deze activiteit inzet en download de puzzel gratis onderaan het bericht!

Bedoeling

De leerlingen kiezen steeds uit twee mogelijkheden het goede antwoord. Ze kleuren de hokjes die bij de goede antwoorden horen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je per leerling het volgende nodig:

 • kleurpotloden of stiften
 • de puzzel uit de download

Kleuren in het Engels

Alle leerlingen krijgen een puzzelblad. De leerlingen kunnen bij elke vraag kiezen uit twee antwoorden. Elk antwoord staat voor een kleur. Met de kleur van hun antwoord kleuren ze alle hokjes met het nummer van de opdracht in. Hebben ze dit goed gedaan? Dan ontstaat er een pixel art!

Download

Download hier het puzzelblad.

kleuren in het Engels

Je vindt juf Iris ook op Instagram. Haar account heet De klas van juf Iris.

Op Facebook deelt juf Iris al haar materiaal in de groep De klas van juf Iris.

Leerzame paaspuzzels

Juf Iris heeft speciaal voor deze periode twee leerzame paaspuzzels bedacht en gemaakt. Lees hoe je deze activiteiten inzet en download de benodigdheden gratis onderaan het bericht!

Bedoeling

De leerlingen maken opdrachten en zoeken vervolgens de paaseieren die bij de juiste antwoorden horen.

Benodigdheden

Voor deze puzzels heb je per leerling of tweetal het volgende nodig:

 • een pen
 • het invulblad uit de download

Voorbereiding

Print de bladen met de eieren dubbelzijdig (langs de lange zijde) uit. Knip vervolgens de eieren uit en verdeel ze door de ruimte.

Bepaal of de groep deze activiteit individueel of in tweetallen doet. Geef elke leerling (of elk tweetal) het invulblad uit de download. Leg tenslotte de bedoeling van de activiteit uit.

Leerzame paaspuzzels

Elke leerling (of elk tweetal) heeft een pen en krijgt het invulblad uit de download. Op dit blad beantwoorden ze de vragen. Daarna gaan ze in de ruimte op zoek naar het paasei met hetzelfde antwoord er op. Op de achterkant van dit ei staat een letter. Deze letter schrijven ze achter het antwoord op het antwoordenblad. Als alle letters gevonden zijn, ontstaat er van boven naar beneden een zin.

Download

Download hier de paaspuzzel rekenen en de paaspuzzel spelling.

leerzame paaspuzzels

Je vindt juf Iris ook op Instagram. Haar account heet De klas van juf Iris.

Op Facebook deelt juf Iris al haar materiaal in de groep De klas van juf Iris.

Meer inspiratie

Zoek je meer inspiratie over Pasen of Spelend leren? Klik op een van de onderstaande afbeeldingen.

E-book Spelend leren
Niet te geloven basisbundel

Stappenplan: Tekenen in perspectief

Juf Iris heeft een stappenplan Tekenen in perspectief gemaakt. Download het gratis!

Doel

Met dit stappenplan maken de leerling een tekening met hun naam in perspectief.

Benodigdheden

Voor deze tekenopdracht heb je het volgende nodig:

 • tekenpapier
 • grijs tekenpotlood
 • gum
 • liniaal
 • stiften
 • kleurpotloden

Voorbereiding

Print het stappenplan voor elke leerling (of elk tweetal). Zorg dat alle leerlingen de benodigdheden hebben. Licht het stappenplan toe, voordat de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan.

Stappenplan: Tekenen in perspectief

Je leerlingen kunnen (na een korte instructie) helemaal zelfstandig aan de slag met dit toffe stappenplan. Als alle tekeningen klaar zijn, hang dan alle namen bij elkaar. Op die manier heb je ook de groepsvorming in je lokaal zichtbaar. Twee vliegen in één klap!

Veel tekenplezier voor jou en je leerlingen! 🤩

Executieve functies

Zelf heb ik in mijn groepen gezien dat deze opdracht behoorlijk wat executieve functies aanspreekt. Mooi om die tijdens het werken eens te checken en te bespreken.

Hoe is het gesteld bijvoorbeeld met de emotieregulatie als het niet helemaal lukt? Maar ook planning, organisatie, timemanagement en taakinitiatie worden aangesproken.

Download

stappenplan tekenen in perspectief

Je vindt juf Iris ook op Instagram.
Haar account heet De klas van juf Iris.

Daarnaast deelt Iris al haar prachtige bestanden via haar Facebookgroep.

Meer inspiratie

Meer inspiratie vind je op de themapagina’s of bekijk het hele overzicht.

Zweeds loopspel Sinterklaas

Juf Iris heeft een Zweeds loopspel in het thema Sinterklaas gemaakt. Het zijn allemaal redactiesommen op het niveau van groep 6/7/8. Download de kaarten en het invulblad onderaan dit bericht. 🙂

Bedoeling

Door het spelen van dit spel oefenen de kinderen het uitrekenen van redactiesommen.

Benodigdheden

Voor deze activiteit heb je het volgende nodig:

 • de kaarten met opdrachten uit de download
 • het invulblad uit de download
 • uitrekenpapier
 • pennen of stiften
 • voor als je het buiten speelt: een onderlegger

Voorbereiding

Print de kaarten met sommen uit de download uit. Verdeel ze door een ruimte. Dit kan het schoolplein zijn, maar ook het klaslokaal.

Zweeds loopspel Sinterklaas

Alle kinderen krijgen het invulblad uit de download. Hierop schrijven ze tijdens het spel de antwoorden op. De kaarten met sommen liggen verdeeld door een ruimte. In tweetallen rekenen de kinderen de sommen uit en noteren ze de antwoorden. Er mag maar één tweetal per kaart staan. Na afloop bespreek je alle antwoorden.

Tip: Soms zijn de tempoverschillen zo groot binnen een groep, dat het handig is om een klaaropdracht klaar te leggen.

Download

Je vindt juf Iris ook op Instagram.
Haar account heet De klas van juf Iris.