Grabbelen – tijd en geld

Om de rekenonderdelen tijd en geld extra te oefenen, heeft juf Kim dit leuke spel bedacht.

Benodigdheden

Voor dit spel heb je nodig:

 • een zak
 • houten blokjes
 • de uitgeknipte cijferkaartjes uit de download
 • voor elke speler een vragenblad uit de download
 • voor elke speler een uitrekenblaadje en een pen

Voorbereidingen

Print de download voor elk tweetal dat dit spel gaat spelen.
Knip de kaartjes met cijfers los van elkaar. Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. 🙂 Plak ieder cijfer op een houten blokje.
Print de vragenkaarten uit en lamineer deze bladen.

Het spel

Iedere speler grabbelt om de beurt een houten blokje uit de zak. De houten blokjes zijn voorzien van nummer. De tegenspeler leest de bijbehorende vraag op het vragenblad voor. Let op: Iedere speler heeft een apart vragenblad, zodat de antwoorden niet bekeken kunnen worden.

Beantwoordt de speler de vraag goed?

Dan krijgt hij/zij een punt (het houtje mag worden gehouden).

Beantwoordt de speler de vraag verkeerd?

De tegenspeler krijgt een punt (het houtje wordt aan de tegenspeler gegeven).

In de zak zitten ook houtjes met +1, +2, -1 of -2. Dit maakt het spel nog spannender.
Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste punten behaald?

Download

Download hier ⬇️ het document met de spelregels, de vragen en de cijferkaartjes.

Veel speelplezier!

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij DIY spel 3.

Ringwerpen – hele getallen, kommagetallen en breuken

Juf Kim heeft weer een leuk spel bedacht om je leerlingen extra gemotiveerd en betrokken te laten rekenen: ringwerpen!

Benodigdheden

Voor dit spel heb je nodig:

 • een ringwerpspel
 • de uitgeknipte kaartjes uit de download
 • klittenbandstickers
 • per leerling een wisbordje, een whiteboardstift en wisdoekje
 • één rekenmachine per groepje

Voorbereiding

Print de kaartjes uit de download uit. Knip de kaartjes los van elkaar en voorzie ieder kaartje én het spel van klittenbandstickers. Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. 🙂
Voordat het spel kan beginnen, dient de leerkracht passende getallen te bevestigen aan het spel. De leerkracht kan in overleg met de spelers de moeilijkheid van het spel bepalen. Kies voor:

 • hele getallen
 • kommagetallen
 • breuken

Het spel

Ringwerpen gaat als volgt:
De spelers gooien om de beurt vijf ringen. De kaartjes bij de raak gegooide ringen worden bij elkaar opgeteld (of als uitdaging vermenigvuldigd) met behulp van een wisbordje. De speler noteert de behaalde punten op ditzelfde wisbordje. Het antwoord kan gecontroleerd worden met een rekenmachine. De volgende speler mag gooien en noteert zijn/haar score op het wisbordje.
Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste punten behaald?

Download

Download hier ⬇️ het document met de spelregels en alle kaartjes.

ringwerpen

Veel speelplezier!

 

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij DIY spel 2.

 

BAM-spel – spelling groep 7/8

Ken je het spel Kaboom? Het wordt in de klas onder anderen gebruikt voor het oefenen van Engels, tafels, woordenschat en nog veel meer.
Juf Kim maakte een variant: Het BAM-spel! 🙂

Voorbereiding

Print de kaartjes uit de download uit. Knip de kaartjes los van elkaar en stop ze vervolgens allemaal in een glazen pot. Om langer plezier te hebben van de kaartjes, lamineer je ze. 🙂

Het spel

Het spel kan beginnen!
De spelers pakken om de beurt een kaartje uit de pot. Zonder dit kaartje te bekijken, geven ze dit aan de speler links van hem/haar. Deze speler leest het woord hardop voor. De andere speler spelt dit woord.

Is het woord correct gespeld?

Dan mag de speler het kaartje houden. De volgende speler is aan de beurt.

Is het woord incorrect gespeld?

Dan stopt de speler het kaartje terug in de pot. De volgende speler is aan de beurt.

Pakt de speler het kaartje BAM?

De speler mag een kaartje bij een willekeurige tegenstander pakken.

Pakt de speler het kaartje BOEM?

De speler verliest al zijn/haar kaartjes, deze worden in de pot gestopt.

Welke speler heeft er na 15 minuten de meeste kaartjes?

Download

Download hier ⬇️ het document met de spelregels en alle kaartjes.

Op het Instagram-account van juf Kim vind je korte video’s waarin de spellen van juf Kim worden uitgelegd. Dit spel vind je bij DIY spel 1.

 

Meer spelling oefenen

     

200 dagelijkse dictees voor groep 4 t/m 8

Creatief schrijven: 54 kaartjes met stelopdrachten

Juf Angéla

Door Juf Angéla

Hoe komt het dat kinderen een spellingdictee soms beter maken, dan wanneer we ze een stelopdrachten laten schrijven? Het antwoord klinkt logisch: weinig tot geen zelfcorrectie.

Corrigeren

Kinderen weten vaak niet hoe ze iets moeten corrigeren. Waar let je dan op? En, hoe ziet dat er dan uit? Misschien wel herkenbaar in je eigen klas “Controleer je toets/opdracht’. Je ziet kinderen vervolgens kijken of ze alles hebben ingevuld. Weinig zie je kinderen kritisch opnieuw kijken naar een opdracht. Zo zien ze geregeld min- of plussommen over het hoofd, omdat ze niet kijken naar de vraagstelling maar of de opdracht is ingevuld.

Succescriteria

Het zou al een stuk nuttiger zijn om samen met de kinderen een succescriteria op te stellen, zodat de kinderen systematisch de stelopdracht kunnen nakijken op (spel)fouten. Belangrijk is wel dat het voor elke leerling verschillend is, omdat de spellingproblemen van de leerlingen sterk verschillen. Het opstellen van een succescriteria kan hier goed bij helpen. ‘Let op hoofdletters’ is voor veel kinderen te abstract. ‘Schrijf hoofdletters aan het begin van de zin, bij namen, plaatsen en feestdagen’ is al concreter. Je zult zien dat kinderen kritischer naar hun eigen werk gaan kijken.

Samen

De succescriteria die je samen met de kinderen opstelt, hangt af van je lesdoel. Zo kan je de focus leggen op wat jij die les het belangrijkst vindt. Het kan ook dat je verwacht van de kinderen dat ze het complete plaatje neerzetten. Wat je ook kiest, maak de succescriteria samen met de kinderen voor betrokkenheid en eigenaarschap.

54 kaartjes met stelopdrachten

Gebruik deze kaartjes met stelopdrachten om de kinderen op weg te helpen tijdens het schrijven. Stel samen een succescriteria op en geef ze als leerkracht de ruimte hun verhaal zelf te corrigeren.

kaartjes stelopdrachten

 

Bron

 

Wat weet je over… muziek?

Tijdens de muziekles alleen zingen en/of een instrument bespelen? Nee hoor! Juf Mieke maakte dit project over (de geschiedenis van) muziek.

Het project

Het project bestaat uit vijf onderwerpen:

 • muziekinstrumenten
 • Popartiesten
 • verschillende stijlen in de popmuziek
 • begrippen uit de muziek
 • klassieke muziek componisten

Per onderwerp zijn er zestien kaarten waarover informatie gezocht kan worden.

Download hier het hele project.

In de klas

Leerlingen kiezen (of krijgen) een kaartje en gaan informatie verzamelen over het onderwerp.

In het project staan websites beschreven die hierbij kunnen helpen.

Je kunt je leerlingen individueel aan dit project laten werken, maar je kunt ook tweetallen of groepjes maken.

Wanneer je leerlingen klaar zijn, kun je presentaties laten houden over de onderwerpen.

 Aanvullingen

Het project bestaat uit zestien keer vijf kaartjes. Dat zijn dus 80 kaartjes in totaal. Mocht je nog kaartjes missen, of andere ideeën hebben, laat het gerust even weten. Dan maakt juf Mieke extra kaartjes 🙂

 

Woordsoorten oefenen met dit spel

Woordsoorten kennen, herkennen en benoemen is een belangrijk onderdeel van een taal. Om straks een andere taal te kunnen ontleden en begrijpen, moeten kinderen eerst goed worden in de Nederlandse taal.

Om de woordsoorten te oefenen heb ik een spel gemaakt, dat je zowel binnen als buiten kunt spelen.

Het spel

Het spel bestaat uit:

 1. een blad met kolommen waarboven een woordsoort staat
 2. 120 kaartjes met verschillende woorden
 3. een antwoordblad

Buiten

Snijd de 120 kaartjes en hang ze buiten op.
Tip: vraag een of meer stagiaires om dit te doen. Terwijl zij de kaartjes ophangen, kun jij de bedoeling uitleggen.
De kinderen krijgen een blad met kolommen en nemen een pen (en eventueel een onderlegger) mee naar buiten.
Als iedereen zich verzameld heeft op de afgesproken plek, kan het spel beginnen:
De kinderen lopen naar een kaartje, lezen het woord en vullen het woord in de goede kolom in. Vervolgens lopen ze naar een nieuw kaartje en zo verder. Je kunt ervoor kiezen om te spelen tot iedereen een x aantal woorden heeft ingevuld. Je kunt ook een tijd koppelen aan het spel.
Het spel kan individueel of in groepjes gespeeld worden.

Binnen

Snijd de 120 kaartjes en leg ze verdeeld over het lokaal.
De kinderen krijgen een blad met kolommen en pakken een pen.
Dan kan het spel beginnen:
De kinderen lopen naar een kaartje, lezen het woord, leggen het kaartje terug, lopen naar hun tafel en vullen het woord in de goede kolom in. Vervolgens lopen ze naar een nieuw kaartje en zo verder. Je kunt ervoor kiezen om te spelen tot iedereen een x aantal woorden heeft ingevuld. Je kunt ook een tijd koppelen aan het spel.
Het spel kan individueel of in tweetallen gespeeld worden. Bij tweetallen laat ik één kind lopen. Na overleg schrijft de ander het woord in de juiste kolom en loopt vervolgens naar een nieuw woord. Zo wisselen ze steeds van rol.

De materialen

Download hier

 1. het blad met kolommen waarboven een woordsoort staat
 2. 120 kaartjes met verschillende woorden
 3. het antwoordblad

woordsoorten oefenen